Coaching. Na czym polega? Dla kogo jest przeznaczony? Co warto o nim wiedzieć?

Chcesz rozwinąć swoje umiejętności zawodowe i pozazawodowe w skuteczny sposób? Coaching jest najlepszym sposobem. Stanowi interaktywny proces, dzięki któremu u pojedynczych jednostek lub w całej organizacji można przyspieszyć tempo rozwoju, jak i polepszyć efektowność działania. Coache mogą pracować z klientami, którzy chcą rozwijać się w różnych dziedzinach, m.in. w biznesie, finansach czy zdrowiu. Podczas spotkań ustalane są konkretne cele działania, uczestnicy są uczeni podejmowania trafnych decyzji, a także szkoleni w zdobywaniu naturalnych umiejętności.

Czym jest coachingProściej mówiąc, coaching pomaga ludziom wytyczyć właściwe ścieżki rozwoju, jest pomocny w ustalaniu celów działania, jak i w polepszaniu oraz uwidacznianiu cech, które mają wpływ na osiągnięcie sukcesu. To właśnie dzięki coachingowi zarówno pracownicy, jak i całe firmy rozwijają się znacznie lepiej, a także są w stanie osiągać satysfakcjonujące wyniki.

Czym jest coaching, czyli poznaj rodzaje coachingu

Nie sposób wymienić wszystkie rodzaje coachingu, jakie obecnie są dostępne, ale postaramy się przedstawić te najpopularniejsze:

 • coaching osobisty – na spotkaniach z coachem, uwaga skupiana jest przede wszystkim na rozwoju osobistym klienta i doskonaleniu w nim umiejętności, mających wpływ zarówno na sukces życiowy, jak i zawodowy,
 • coaching kariery – pomaga w planowaniu prawidłowej ścieżki rozwoju zawodowego i w osiąganiu sukcesów w branży, w której klient działa. Ustalane są konkretne plany, które klient powinien zrealizować, aby osiągnąć cel, czyli np. awans,
 • coaching biznesowy – korzystają z niego przede wszystkim właściciele firm,
 • coaching menadżerski – uczestniczą w nim menadżerowie średniego szczebla,
 • coaching kadry zarządzającej – polecany dla zarządu odpowiedzialnego za sukces danej spółki lub firmy.

Podstawowe zadania, jakie ma do wykonania coach

Podstawowe zadania coacha

 • Wspieranie klienta w rozwoju.
 • Coach nie mówi co klient ma robić, a jedynie poprzez różne narzędzia, jak i zadania uwydatnia drzemiące w nim cechy, dzięki którym będzie w stanie osiągnąć sukces.
 • Przekazywana jest klientowi wiedza, dzięki której może realizować ustalone cele i realizować plan.
 • Klient uczy się odpowiedzialności za własne czyny.
 • Poprzez zadania, u klienta jest zwiększana pewność siebie.
 • Usuwanie blokad, przez które klient nie mógł się dalej rozwijać i stał w miejscu.

Pierwsze spotkanie z coachem. Przekonaj się na własnej skórze, co to jest coaching

Zadaniem każdego coacha jest oswojenie klienta z zagadnieniem, jakim jest coaching. Na pierwszym spotkaniu zostanie ze szczegółami omówione, co to jest coaching, co będzie działo się podczas kolejnych sesji, a także ustalane jest to, jakiego rodzaju pomocy potrzebuje i oczekuje klient.

W dzisiejszych czasach, gdy coaching jest tak rozpowszechniony i rozwinięty, jest to prężnie działający biznes. Bardzo często coach podpisuje z klientem umowę o współpracę, w której zawarte są wszystkie zasady współpracy, forma wynagrodzenia, długość spotkań, a także precyzowane są cele, do których klient dąży. Ustalając w tak profesjonalny sposób zasady współpracy, obie strony mogą czuć się bezpiecznie.

Na pierwszym spotkaniu z coachem, na pewno padnie pytanie: w czym może Ci pomóc lub jaki upatrujesz cel w tych spotkaniach. Warto więc mieć przygotowaną odpowiedź na to pytanie. Jeżeli sam do końca nie wiesz, coach na pewno zada pytania uzupełniające, dzięki którym sam będzie w stanie nieco bardziej precyzyjnie określić, z jakim zagadnieniem masz trudności.

Podczas kolejnych spotkań, coach będzie szukał zasobów drzemiących w kliencie, dzięki którym realizacja celów i wprowadzanie zmian w życiu będzie możliwe, i przede wszystkim skuteczne. Jak przekonuje każdy coach, w każdym z nas drzemią ogromne pokłady kreatywności, które jedynie trzeba odkryć, aby móc realizować się w różnych dziedzinach. Coach będzie pracował na kliencie jak na otwartej księdze. Będzie zadawał pytania, wypracowywał nowe zasady postępowania, jak i proponował ćwiczenia, dzięki którym klient samodzielnie będzie odkrywał własne zasoby.

Z jakimi problemami zgłaszają się ludzie do coacha?

W jakich problemami pomaga coachMożna powiedzieć, że w dzisiejszych czasach coaching stał się rodzajem psychoterapii, na którą ludzie zgłaszają się dużo chętniej niż do psychologa. Wynika to głównie z mylnego poglądu, że do psychologa chodzą ludzie z zaburzeniami psychicznymi, a do coacha osoby, które chcą się rozwijać i pracować nad sobą. Nie należy jednak traktować coachingu jako psychoterapii, a zajęcia z samorozwoju. Coach nie pomoże nam uporać się z traumą, zaburzeniami odżywiania czy zaburzeniami osobowości. Pomoże odnaleźć jedynie sens w życiu, wskaże możliwości rozwoju oraz to, jak możemy dążyć do realizacji ustalonych celów.

Wiele osób zgłasza się do coacha, aby:

 • poprawić wyniki swojej pracy,
 • nauczyć radzić sobie ze stresem,
 • podjąć rozsądną i właściwą decyzję w zakresie rozwoju kariery zawodowej,
 • popracować nad własnym życiem i coś w nim zmienić.

Coaching – jakie korzyści przynosi?

W związku z tym, że coaching przybiera zazwyczaj formę warsztatów grupowych lub indywidualnych, masz szansę popracować nad wybraną ścieżką rozwoju i dopracować ją do perfekcji. Możesz zobaczyć zalety i wady różnych form postępowania, jak i wybrać dla siebie rozwiązania najbardziej korzystne. Otrzymasz narzędzia, za sprawą których zrealizujesz wiele odkładanych od dawna celów. Przepracujesz również własne doświadczenia i poprawisz styl pracy, jak i radzenia sobie ze stresem.