Rozwój osobisty i zawodowyPraca i karieraŻycie prywatne

Coaching

Żaneta Baran

Coaching to coś więcej niż modne hasło. Budzący sporo kontrowersji, przez wiele lat dostępny tylko dla najbardziej zamożnych i wpływowych ludzi w świecie biznesu. Dziś coraz częściej wybierany przez tych, którzy świadomie stawiają na rozwój osobisty. Pomaga osiągnąć sukces w biznesie, budować pozytywne relacje z bliskimi, lub pokonywać własne słabości. Coaching to w uproszczeniu zmiana. Twoja zmiana. Czy jesteś na nią gotowy? 

Zmień swoje życie na lepsze i poznaj czym jest coaching

Rozwój osobisty to istotny element zdrowego funkcjonowania każdego człowieka. W pierwszych latach życia w sposób naturalny chłoniemy wiedzę i informacje z każdego zakątka. Jesteśmy ciekawi wszystkiego i wszystkich. Obserwujemy, analizujemy i naśladujemy innych. Poznajemy świat i własne preferencje. Wiemy co lubimy, a czego nie. W dorosłym życiu nie wszystko jest już tak oczywiste. Szansę na zmianę daje coaching. Czy należysz do tych osób, które myślą „Coaching. Co to mi da?!”? Jeżeli tak, to ten artykuł jest właśnie dla Ciebie. 

Pierwsi mentorzyBędąc dziećmi doświadczamy tego, czym jest mentoring. Zaskakujące? Naszymi pierwszymi mentorami są rodzice, dziadkowie, nauczyciele. To oni odkrywają w nas talenty i zapewniają odpowiednie zasoby wiedzy i narzędzia, aby dawać nam podstawy do dalszego rozwoju. Czuwają nad tym, aby nasz rozwój osobisty przebiegał w sposób prawidłowy, a my sami odnosimy dzięki nim kolejne sukcesy. Im lepszego mamy mentora, tym większe szanse na to, że uda nam się odnaleźć właściwą dla nas drogę. I chociaż nie jest to mentoring w pełni profesjonalny, to od niego wszystko się zaczyna.

Nie można jednak zapominać o tym, że nierzadko dzieci stają się „narzędziem” do spełniania marzeń rodziców. Takie osoby mogą czuć się sfrustrowane i zagubione w dorosłym życiu. I to one nierzadko mawiają „Nie chcę takiego życia!”. Ciągłe działanie pod presją i dążenie do perfekcji może niszczyć. Podobnie jak wykonywanie poleceń, bez większego zastanowienia. I trzeba pamiętać o tym, że wydawanie i egzekwowanie poleceń to nie mentoring. To forma tyranii. Mentoring to nauka z poszanowaniem ucznia. 

Co wobec tego zrobić, aby jako dorosły człowiek móc świadomie przeżywać rozwój osobisty? Postawić na pozytywny coaching i w procesie etapami dążyć do wybranego celu. Co więcej, sesje coachingowe to przestrzeń, w której można definiować własne wartości, przekonania, możliwości, ale i ograniczenia i zagrożenia. 

Coaching – definicja

Definiując rozwój osobisty poprzez coaching często powtarza się, że jest to proces prowadzący do określonego i mierzalnego celu. W rzeczywistości coachee (klient) pracuje na własnych zasobach, a tym samym wykorzystuje to, co już ma. Coach nie jest jego nauczycielem. Rolą coacha jest doprowadzenie klienta do punktu jego szczytowych możliwości. Czasami oznacza to, że coachee stanie się wybitnym specjalistą w swojej dziedzinie. Innym razem celem będzie osiągnięcie poziomu dobrego specjalisty pewnie korzystającego ze swojej wiedzy i umiejętności. I w obu przypadkach cel coachingowi zostanie osiągnięty. Można wobec tego śmiało zapytać, co to jest coaching? Komu służy? I ile można dzięki temu zyskać?

Definicja coachinguW literaturze przedmiotu odnaleźć można liczne odpowiedzi na pytanie – co to jest coaching? W praktyce przyjęcie jednej i ostatecznej definicji nie jest proste. Wynika to z tego, że nawet wśród doświadczonych specjalistów praktykujących od lat, nie ma w tym zakresie pełnej zgodności. Istnieją jednak pewne punkty wspólne. Na tej podstawie można ustalić czym jest proces, jakim jest coaching. Definicja, stworzona w oparciu o najpopularniejsze założenia, przyjmuje, że coaching to relacja zawodowa o charakterze partnerskim, zatwierdzona kontraktem. Dwie strony kontraktu spotykają się w celu doprowadzenia jednej z nich (coachee = klienta) do zdefiniowanego wcześniej celu. Istotą coachingu jest to, że coach towarzyszy swojemu klientowi w swoistego rodzaju podróży. Coachee w sposób dobrowolny decyduje się na wprowadzenie określonych zmian w swoim życiu (osobistym lub zawodowym), a coach pomaga mu je weryfikować i utrwalać, poprzez zadawanie m.in. tzw. pytań krytycznych. Efektem całego procesu powinna być bowiem utrwalona zmiana, jakiej oczekiwał klient. 

W innym, znacznie prostszym ujęciu, coaching to zmiana, do jakiej dąży coachee w oparciu o własne możliwości i zasoby. 

Rodzaje coachingu

Coaching to wciąż dynamicznie rozwijająca się dziedzina we współczesnym świecie. Wiesz już, co to jest coaching w ujęciu definicyjnym. Czas wobec tego przedstawić kilka wiodących typów coachingu. Pamiętaj jednak o tym, że poniższy podział to jedynie przykład tego, w jakich obszarach najczęściej wykorzystywany jest coaching. 

Najpopularniejszy podział wyodrębnia: coaching biznesowy, coaching osobisty (tzw. life coaching) oraz coaching sportowy. Biorąc pod uwagę liczbę osób biorących udział w takim procesie, można również dokonać podziału na: coaching indywidualny, coaching grupowy oraz coaching zespołowy. 

Coaching biznesowyCoaching biznesowy (definiowany w szerokim ujęciu) cieszy się największą popularnością na całym świecie. W jego obrębie utworzono liczne podkategorie, które skoncentrowane są poszczególnych grupach odbiorców. Do najpopularniejszych rodzajów (typów) zalicza się: 

 1. Executive Coaching (top menedżentu) oraz coaching menedżerski to sesje coachingowe dla pracowników na stanowiskach menedżerskich (wyższego i niższego stopnia), których cele ustalane są odgórnie, wspólnie z tzw. sponsorem (firmą). Przebieg poszczególnych sesji pozostaje tajemnicą, a coach nie może zdawać sponsorowi raportów z prowadzonych spotkań. Tego typu coaching, to zwykle coaching indywidualny.
 2. Biznes Coaching usługa dedykowana właścicielom i prezesom firm, którzy stają się równocześnie sponsorem i coachee. To klient ustala swoje cele i wykorzystuje wszelkie korzyści, jakie daje mu coaching indywidualny.
 3. Coaching Kariery to coraz popularniejszy kierunek rozwoju coachingu. Pozwala on zarówno zmienić dotychczasową branżę, ułatwia odnalezienie się na rynku pracy po dłuższej przerwie lub znaleźć odpowiedni dla siebie kierunek rozwoju. Coaching kariery to zwykle coaching indywidualny, jednak nierzadko wykorzystywany jest tutaj coaching grupowy.
 4. Coaching branżowy – cykl spotkań poświęconych określonej branży. Może być to program poświęcony rozwojowi nauczycieli, muzyków, prawników, lekarzy itd. Ten coaching biznesowy może być prowadzony zarówno jako coaching indywidualny, coaching grupowy, jak i coaching zespołowy. 

Life coaching (coaching osobisty) związany jest ze wszystkimi aspektami życia codziennego, np. partnerstwa, rodzicielstwa, ale również zdrowego stylu życia itd. W tej kategorii można wyodrębnić następujące typy coachingu:

 1. Coaching stylu życia – chociaż brzmi nieco górnolotnie, to w rzeczywistości coaching skoncentrowany na poprawie jakości życia, głównie w obszarze aktywności fizycznej oraz zdrowego odżywiania. Można również przyjąć, że coaching stylu życia to również coaching dietetyczny, a także coaching indywidualny lub grupowy. 
 2. Coaching rodzicielski – jak być dobrym rodzicem i świadomie budować relacje z własnym potomstwem, ale również koncentracja na uzyskaniu efektu zrównoważonego stylu życia. W skrócie, rodzic „doskonali się” w byciu nie tylko rodzicem, ale również pracuje nad własnym rozwojem osobistym. 
 3. Coaching partnerski – podobnie jak coaching rodzicielski, w głównej mierze skoncentrowany jest na pracy dotyczącej budowania relacji. W tym przypadku najlepsze efekty zapewnia coaching indywidualny. 

Coaching sportowy nierzadko bywa łączony z mentoringiem. Wynika to z tego, że wielu sportowców bardzo dobrze wie, jak utrzymać swoją determinację w dążeniu do celu, jednak potrzebuje kilku wskazówek, a nawet lekcji w określonym zakresie. Coaching sportowy może być prowadzony zarówno jako coaching indywidualny, jak i coaching grupowy, a nawet coaching zespołowy.

Przyjrzymy się teraz nieco bliżej coachingowi, przez wzgląd na liczbę uczestników. Najbardziej popularną formą jest coaching indywidualny, w którym spotkania prowadzone są w układzie 1:1. Jest coach i coachee. Sesje są zamknięte i raczej nie uczestniczą w nich osoby trzecie.

Coaching zespołowyCoaching grupowy to spotkania prowadzone w większym gronie, poświęcone jednemu obszarowi tematycznemu, jednak każdy uczestnik pracuje nad własnym celem. Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy wdrożony jest coaching zespołowy. W takiej sytuacji coaching zespołowy służy realizacji wspólnego celu. Bardzo często tego typu coaching wchodzi w kategorię – coaching biznesowy. 

Jak zapewne zauważasz, istnieje wiele różnorodnych form coachingu. Oczywiście im bardziej wyszukane nazwy, tym lepszy marketing dla danej firmy. Ważne jest jednak to, aby sesje coachingowe prowadzone były przez doświadczonych specjalistów. Jeżeli interesuje Cię coaching sportowy, to sprawdź, czy wybrany coach posiada przygotowanie w tym zakresie. W przypadku takim jak coaching osobisty bardzo często coach posiada wykształcenie psychologiczne, co ułatwia mu przepracowywanie licznych tematów z obszaru relacji, uczuć, samoświadomości itd. 

Kiedy warto wybrać coaching?

Coaching, co to znaczy dla Ciebie? Zanim wybierzesz się do specjalisty zastanów się, czego oczekujesz po takiej współpracy. Czy potrzebujesz kogoś, kto nauczy Cię czegoś nowego? A może wiesz czego chcesz, jednak brakuje Ci przekonania i odwagi, aby coś zmienić w swoim życiu? Być może idealnym rozwiązaniem dla Ciebie będzie zarówno coaching, jak i mentoring. 

Coaching to doskonałe rozwiązanie, w sytuacjach takich jak:

 • brak poczucia satysfakcji ze swojego życia zawodowego/osobistego;
 • chęć wdrożenia istotnej zmiany w życiu zawodowym/osobistym (np. zmiana dotychczasowej branży);
 • konieczność stawienia czoła nowym wyzwaniom związanych z życiem zawodowym (np. nowe stanowisko pracy), lub osobistym (np. zostanie rodzicem, emerytem itd.);
 • brak poczucia pewności siebie;
 • gotowość do poprawy jakości budowanych relacji z pracownikami, współpracownikami lub bliskimi;
 • chęć odnalezienie własnej przestrzeni zawodowej. 

Powodów rozpoczęcia procesu coachingowego może być znacznie więcej. W rzeczywistości ważne jest to, aby istniała w Tobie gotowość do zmiany. Możesz chcieć prowadzić bardziej aktywny tryb życia lub lepiej zarządzać swoim personelem. Jeżeli jednak nie będzie w Tobie gotowości do tego, aby zmienić dotychczasowe nawyki i metody postępowania, to Twój cel nie będzie zgodny z Twoimi przekonaniami i wartościami. Dobra wiadomość jest taka, że coaching pomoże Ci ustalić, co należy zmienić – cel, czy też sposób myślenia o koniecznej proaktywności. 

Uwaga! Jeżeli masz poczucie, że niektóre obszary Twojego życia zostały zaburzone na skutek np. traumatycznych przeżyć lub nieprawidłowych wzorców zaczerpniętych z domu rodzinnego, to prawdopodobnie wymagasz konsultacji terapeutycznej. Pamiętaj o tym, że coaching nie jest terapią

Jak wybrać odpowiedniego coacha?

O tym, czy coaching będzie skutecznym rozwiązaniem w dużej mierze zależy od wybranego coacha. Jego wykształcenie, doświadczenie, wykorzystywane techniki i metody, a także system wartości, a nawet sposób bycia, to elementy wywierające istotny wpływ na przebieg procesu coachingowego. 

Przed zawarciem kontraktu z wybranym coachem sprawdź jakie ma wykształcenie. Ukończone uczelnie oraz specjalistyczne coaching-szkolenia potwierdzone są dyplomami i certyfikatami. Masz wobec tego pewność, że wybrany coach przeszedł przez sprawdzony system edukacji, a tym samym powinien posiadać niezbędną wiedzę. Co więcej, wielu coachów to osoby mające psychologiczne wykształcenie, jednak nie brakuje specjalistów z obszaru marketingu, zarządzania czy finansów. Co prawda coach nie powinien udzielać Ci rad, jednak rozmowa z kimś znającym obszar Twoich zainteresowań z pewnością będzie dla Ciebie łatwiejsza. 

Zapytaj o jego doświadczenie, które mierzone jest przepracowanymi godzinami. Wiedz też o tym, że uzyskanie certyfikatów niektórych renomowanych organizacji wymaga praktyki. Standardem jest, że od coacha ubiegającego się o wydanie certyfikatu wymaga się co najmniej 100 godzin prowadzenia sesji coachingowych. 

Sprawdź opinie o wybranym coachu. W dobie powszechnej digitalizacji weryfikacja niemal każdego specjalisty jest szybka i prosta. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę dane określonej osoby, a natychmiast otrzymasz informację zwrotną na jego temat. Wszelkie publikacje, wystąpienia, warsztaty i zdobywane dyplomy powinny być łatwo dostępne dla każdego, kto zechce sprawdzić profil wybranego coacha. Jeszcze lepiej, gdy na profilu zawodowym posiada on włączoną funkcję dodawania ocen. Zwróć również uwagę na wszelkie niekorzystne opinie lub kontrowersyjne wystąpienia. To będzie dla Ciebie sygnał ostrzegawczy i informacja o tym, że raczej wybrana osoba jest tzw. pseudo-coachem, a nie specjalistą, który pomoże Ci dotrzeć do celu. 

Wybór coachaPostaw na osobisty kontakt. To bardzo ważne, aby przed wyborem coacha skontaktować się z wybranymi kandydatami. Takie spotkanie trwa ok. 30 minut i jest bezpłatne. Podczas spotkania będziesz mieć okazję do tego, aby wyjaśnić czego oczekujesz, ale też dowiedzieć się, co możesz otrzymać od coacha. Ważne jest również to, że możesz sprawdzić, czy wybrana osoba wzbudza Twoje zaufanie i czy czujesz się w jej towarzystwie komfortowo. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest spotkanie na żywo, ponieważ w takich warunkach ludzie zachowują się w pełni naturalnie. Oczywiście można też przeprowadzić taką rozmowę przez telefon lub wybierając wideokonferencję. 

Uwaga! W każdym momencie procesu możesz zrezygnować z dalszej współpracy z wybranym coachem. Jeżeli czujesz, że wykorzystywane przez niego techniki i metody nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, poszukaj innego specjalisty. 

Spotkania wspierające rozwój osobisty

Szeroko rozumiany rozwój osobisty stanowi esencję całego procesu coachingowego. Jak już wiesz, coaching to wieloetapowy proces prowadzący do pożądanych i określonych zmian w Twoim życiu. Musisz wobec tego pamiętać, że coaching to zarówno sesje (spotkania z coachem), jak i przestrzeń pomiędzysesyjna. I to właśnie czas pomiędzy poszczególnymi spotkaniami z coachem jest Twoim czasem aktywności.

W trakcie spotkania z coachem omawiasz istotne dla siebie kwestie. Usłyszysz zapewne wiele pytań, nierzadko mocno wytrącających Cię z równowagi. Wszystko po to, aby dać Ci nową, świeżą perspektywę patrzenia na kluczowe tematy. Bardzo dobrze, gdy w trakcie spotkania coach proponuje Ci nieoczywiste ćwiczenia, a przed każdą kolejną sesją wyznacza Ci zadanie do wykonania. Uproszczając, coach powinien wyzwalać w Tobie umiejętność kreatywnego poszukiwania rozwiązań i podtrzymywać Twoją determinację w dążeniu do celu.

David Clutterbuck (jeden z pionierów coachingu w Wielkiej Brytanii) zwrócił uwagę na to, że każdy z nas potrzebuje kogoś, kto w odpowiednim momencie zada nam pytanie krytyczne. W przeciwnym razie, nie tylko rozwój osobisty, ale i nasze życie osobiste lub kariera będą zagrożone. Pytania krytyczne są tutaj definiowane jako te, które pozwalają klientowi zmienić życie na lepsze. Warunkiem uzyskania takiego efektu jest to, aby określone pytania prowadziły do wniosków. Natomiast wnioski muszą niemal natychmiast przełożyć się na działanie coachee. Pytania stawiane przez coacha mają pomóc klientowi przejść przez kolejne granice, które zatrzymują go w starym schemacie nieefektywnego funkcjonowania. 

Z tego powodu Twoje zaangażowanie, uważność i determinacją są kluczowymi składnikami efektywności, jaką może dać Ci coaching. Nie musisz wykonywać zadań, które wyznacza Ci Twój coach. Musisz jednak liczyć się z tym, że w takiej sytuacji trudno będzie Ci cokolwiek zmienić na stałe. 

Coaching onlineStandardowa sesja coachingowa trwa ok. 1,5 godziny (jeżeli wybierasz coaching online, czas ten może być skrócony do 1 godziny. Wynika to z tego, że podczas rozmów online utrzymanie pełnej koncentracji przez dłuższy czas staje się trudne, a w rzeczywistości spada efektywność obu stron). Każda taka sesja powinna być prowadzona w odstępie 2-3 tygodni. Łącznie cały proces coachingowi może liczyć od 6 do 10 spotkań. W niektórych przypadkach udaje się osiągnąć cel po 3-4 spotkaniach, w innych, po 12. Zmniejszenie lub zwiększenie częstotliwości sesji może sprawić, że coaching będzie mniej efektywny, a osiągniecie ustalonego celu trudniejsze. Coaching nie powinien obejmować zbyt wielu spotkań, w przypadku pracy nad tym samym celem. Jeżeli coachee czuje potrzebę nieustannego kontaktowania się z coachem, to prawdopodobnie ich relacja zawodowa została zaburzona. Być może to coach, w sposób celowy, przedłuża proces, aby móc czerpać korzyści finansowe ze „stałego klienta”. 

Coaching – praca na zasobach klienta

Masz absolutnie wszystko, co pozwoli Ci odnieść sukces. Coaching zakłada bowiem, że to klient jest specjalistą w swoim życiu i to on najlepiej wie, po jakie rozwiązania należy sięgnąć. Brzmi to nieco przewrotnie, ponieważ osoby wiedzącego czego chcą i jak to osiągnąć, nie potrzebują czegoś takiego jak coaching. W rzeczywistości w coachingu pominięty jest element nauczania (w rozumieniu rozwoju nowych kompetencji). Rolą coacha jest wzmocnienie w kliencie jego atutów i zminimalizowanie oddziaływania negatywnych przekonań. W praktyce nierzadko okazuje się, że osiągnięcie wybranego celu wymaga nabycia nowych umiejętności. Na tym etapie rozwój osobisty warunkowany jest decyzjami, jakie podejmiesz. 

Jeżeli oczekujesz, że z większą śmiałością będziesz wypowiadać się w czasie spotkań firmowych z zagranicznymi kontrahentami, jednak nie znasz dobrze języka angielskiego, to bez nauki języka nie osiągniesz celu. Musisz wobec tego zainwestować swój czas w naukę, która wychodzi poza schemat procesu coachingowego, ale bez niej coaching okaże się stratą czasu. Z pomocą coacha możesz jednak odnaleźć rozwiązania, które ułatwią Ci przyswajanie wiedzy, a przy okazji pomogą Ci zbudować poczucie pewności siebie. 

W kontekście powyższego można stwierdzić, że chociaż coaching sam w sobie nie jest nauczaniem, to często sama zmiana związana jest z nabyciem nowych umiejętności. Coach nie przekazuje Ci swojej wiedzy, aby Cię doskonalić w określonej dziedzinie. Coach pomaga Ci odnaleźć takie rozwiązania, które doprowadzą Cię do tej wiedzy. Nawet jeżeli będzie wymagało to od Ciebie podjęcia nauki na nowym kierunku studiów, czy też skorzystania ze specjalistycznych kursów. 

Coaching a mentoring

Mentoring to temat zazwyczaj kojarzony w kontekście biznesowym lub naukowym. W teorii może on dotyczyć wszystkich obszarów życia człowieka. W praktyce profesjonalny mentoring znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie pojawia się konieczność przekazanie uczniowi (klientowi, mentee) wiedzy i informacji, niezbędnych do wykonywania zadań związanych z jego (nierzadko) nowym stanowiskiem pracy. Warto przy tym podkreślić, że mentor nie odpowiada za naukę klienta od podstaw, a jedynie uzupełnia posiadaną przez niego wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje. 

Coaching i mentoring często bywają mylone. W wielu firmach można zauważyć, że terminy te stosowane są zamiennie lub w sposób niezgodny z przyjętymi założeniami teoretycznymi. Zapewne zdarzyło Ci się myśleć, że coaching a mentoring to jedno i to samo (bywają traktowane jako synonimy). Tymczasem coaching i mentoring, to podobne, jednak odmienne od siebie techniki wspierające rozwój osobisty. 

Zarówno coaching, jak i mentoring to budowanie relacji partnerskich, wymagających poszanowania obu stron. Co więcej, obie te dziedziny skoncentrowane są na pełnym wykorzystaniu zasobów klienta. Główną różnicą jest jednak to, że mentor wzbogaca mentee o własną wiedzę i doświadczenia, aby pomóc mu zyskać niezbędne kwalifikacje. Rolą coacha jest wzmocnienie atutów klienta i podsycanie w nim determinacji, aby osiągnął on swój cel. 

Istotne jest również to, że z założenia coaching to proces znacznie krótszy od mentoringu. Prawidłowo poprowadzony proces coachingowy nie powinien trwać dłużej, niż kilka miesięcy (przy ok. 10 sesjach prowadzonych co 2-3 tygodnie). Mentoring może dotyczyć okresu nawet 3-5 lat. 

Coaching online – czy to ma sens?

Lockdown, związany z pandemią wywołaną przez wirusa Covid-19 spowodował, że na całym świecie dynamicznie rozwinął się sektor usług online. W Polsce również przeżyliśmy ekspresową rewolucję, gdzie niemal z dnia na dzień zostaliśmy przeniesieni do wirtualnego świata. Nie wszyscy są zwolennikami takiego rozwiązania, jednak dla wielu system pracy zdalnej okazał się prawdziwym przełomem. 

Usługi online mają wiele atutów. Przede wszystkim ułatwiają komunikacją niezależnie od miejsca naszego pobytu. Z tego też powodu coaching online, w krajach zachodnich, już od dawna cieszy się ogromną popularnością. Co ciekawe, ta forma coachingu niemal całkowicie wyparła tradycyjne spotkania twarzą w twarz z coachem. Dla osób świadczących usługi w obszarach takich jak coaching biznesowy, to duże udogodnienie. Zazwyczaj bowiem sesje coachingowe dla menedżerów prowadzone są w siedzibie firmy. To oznacza konieczność odbywania często długich podróży pomiędzy różnymi miastami, a także ograniczenie czasu na aktywność zarówno zawodową, jak i osobistą coacha. 

Coaching online to świetny wybór, gdy żyjesz w ciągłym biegu lub Twój harmonogram jest trudny do zaplanowania z dużym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji łatwiej wygospodarujesz godzinę w czasie codziennych zajęć, nawet jeżeli często wyjeżdżasz poza miasto. Musisz pamiętać jednak o tym, aby zapewnić sobie poczucie intymności i spokoju, na czas planowanej sesji. Odpowiednie warunki również decydują o tym, czy Twój coaching indywidualny będzie efektywny. Dzieci biegające za drzwiami Twojego gabinetu lub pracownicy przerywający spotkanie co kilka minut, z całą pewnością nie ułatwią Ci pełnego „wejścia” w proces. 

Zwróć uwagę również na to, że liczne kursy i szkolenia (związane m.in. z coachingiem) coraz częściej dostępne są w wersji online. Nie musisz już wyjeżdżać na kilka dni, aby zadbać o swój rozwój osobisty. 

Coaching – szkolenia i kursy

Co zrobić, gdy zechcesz wykorzystywać w pracy metody i techniki jakie oferuje Ci coaching? Kurs prowadzony przez doświadczonych specjalistów może być dla Ciebie ciekawym rozwiązaniem. Jeżeli jesteś pracownikiem działu kadr lub pracownikiem wyższego szczebla, wiedza przekazywana w trakcie tego typu szkoleń ułatwią Ci budowanie relacji z podwładnymi i współpracownikami. Co więcej, nauczysz się również skutecznie rozbudzać motywację członków zespołu i podtrzymywać w nich determinację w realizacji powierzonych im zadań. 

Przed wyborem kursu lub szkolenia z zakresu coachingu, koniecznie zapoznaj się z planem zajęć. Sprawdź ile godzin poświęconych będzie poszczególnym blokom tematycznym. Zastanów się, czy oferta wybranej firmy jest dla Ciebie interesująca, a także sprawdź kim są prowadzący zajęcia. 

Ile kosztuje rozwój osobisty?

Coaching to inwestycjaZanim zaczniesz analizować szczegółowy kosztorys związany z działaniami na rzecz rozwoju osobistego, powinieneś uświadomić sobie istotną kwestię. Coaching – praca nad sobą i swoimi celami to inwestycja. Co ważniejsze, do osiągnięcia sukcesu nie wystarczą odpowiednie zasoby finansowe. Bez zaangażowania czasu i uważności, a także własnej gotowości do wdrożenia zmiany oraz chęci jej utrwalenia, trudno mówić o skuteczności coachingu. Tylko od Ciebie zależeć będzie to, czy zainwestowany kapitał przyniesie Ci wysokoprocentowe zyski. 

Wyobraź sobie, że chcesz poprawić własną kondycją lub zrzucić kilka zbędnych kilogramów odkładanych przez długie miesiące, a może nawet lata. Czujesz w sobie tę iskrę, która motywuje Cię do działania. Stare dresy już dawno stały się ucztą dla moli, a buty do biegania zaginęły podczas przeprowadzki. Kupujesz nowy, modny strój do treningu i buty gorąco polecane przez doradcę w renomowanym sklepie sportowym. Do tego dobierasz kilka gadżetów, takich jak naramienne etui na telefon i słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów. Czujesz w sobie gotowość do działania, a poczucie przyjemnej ekscytacji dodaje skrzydeł przed pierwszym biegiem. 

Już na pierwszym kilometrze zaczynasz walczyć z zadyszką. Czujesz jak Twoje serce dostaje arytmii, a na gardle zaciskają się niewidzialne dłonie. Biegniesz jednak dalej, nieco wolniej, ale się nie poddajesz. Masz poczucie, że przerwanie tej próby pokonania własnych słabości byłoby jednoznaczne z wyrzuceniem pieniędzy w błoto. Pieniędzy, za które można spędzić cudowny weekend w urokliwym SPA. 

Pierwsze kroki masz za sobą. Poświęcony czas na zakupy i pierwszy bieg, wydane pieniądze na wygodną odzież i buty. Tak, to jest Twoja inwestycja. Czy jednak wytrwasz w swym postanowieniu regularnego biegania? To zależy od Ciebie. Zapewne po tygodniu Twój oddech się wyrówna, a Ty nawet nie zauważysz jak szybko pokonasz kilka kilometrów. Jeżeli nie będziesz szukać wymówek w zajęciach służbowych i domowych, a aura pogodowa nie będzie miała dla Ciebie większego znaczenia, to osiągniesz swój upragniony cel. Mówiąc prościej – osiągniesz sukces

Ten metaforyczny obraz ujawnia to, czym w rzeczywistości jest rozwój osobisty. To etapowe budowanie zmian, które niemal w rytualnym akcie zostają utrwalone. Zmiana wymaga regularnego treningu, praktyki. Musisz to robić tak długo, aż nowy scenariusz lepszego życia zastąpi ten stary i dobrze Ci znany

Ile kosztuje coaching? 

Mając na uwadze to, że jest to proces wieloetapowy i mocno rozłożony w czasie, całkowity koszt może przekroczyć pięciocyfrowe kwoty. Szaleństwo? Nic bardziej mylnego. W końcu to Twoja inwestycja w lepszą i spokojniejszą przyszłość. 

Pojedyncza sesja coachingowa (gdy wybierasz coaching osobisty lub coaching sportowy) to koszt ok. 100-500 złotych. Szeroko rozumiany coaching biznesowy wiążę się z wyższymi kosztami, ale nierzadko kontrakt sponsorowany jest przez korporację. Oznacza to, że coachee nie ponosi kosztów prowadzonego procesu, jednak jego cele bywają sformułowane odgórnie, przez przełożonego. Zdarzają się sytuację, gdy coaching menedżerski przynosi nagły zwrot akcji. Coachee zaczyna rozumieć, że znajduje się w nieodpowiednim miejscu, a jego wewnętrzne potrzeby nie są tożsame z priorytetami firmy. W przypadku podjęcia decyzji o odejściu z korporacji, taka osoba może być zobowiązana do zwrotu kosztów przeprowadzonego już procesu. 

Warto podkreślić, że często coaching łączony jest z innymi formami wspierającymi rozwój osobisty. Na rynku pojawiają się oferty typu coaching + kurs (szkolenie) prowadzenia własnego biznesu (lub inny tematyczny i dedykowany określonej branży). Zazwyczaj taki „coaching-kurs” prowadzony jest przez 2-3 dni z rzędu, lub też przez kilka kolejnych weekendów. W zależności od formatu, prowadzącego, firmy, miejsca i godzin warsztatowych, koszt takiego „coaching-szkolenia” może wynosić od kilkuset złotych do kilku lub kilkudziesięciu tysięcy złotych. Istotne jest również to, że coaching w tej formie to zwykle coaching grupowy. Tym samym istnieje możliwość uzyskania specjalnych rabatów, jakie rzadko udzielane są osobom wybierającym coaching indywidualny. 

Coraz popularniejszym rozwiązaniem staje się coaching online. I zwykle jest on dostępny w bardziej przystępnej cenie, niż sesje prowadzone na żywo. Wynika to przede wszystkim z tego, że coach nie musi posiadać przestrzeni biurowej, a sama sesja może być skrócona do 60 minut. Ograniczone są również wydatki związane z podróżą do miejsca spotkania. Coaching online może dotyczyć zarówno sesji indywidualnych, jak i coachingu grupowego/zespołowego. 

Ty też możesz zostać coachem!

Rozwój osobisty może być związany również z chęcią „zmiany strony”. Pozytywny coaching pozwala bowiem rozwinąć skrzydła, a w wielu osobach wyzwala chęć pomagania innym. Istnieje wiele możliwości zmiany dotychczasowej ścieżki zawodowej. Biorąc pod uwagę to, że coaching pozwala zapoznać się z licznymi technikami i narzędziami na etapie procesu, coachee po jego zakończeniu może zechcieć zostać coachem. I jest to możliwe!

Studia i szkolenia coachingoweSprawdź co możesz zrobić, jeżeli czujesz, że Twoją drogą jest coaching. Szkolenia, kursy, studia podyplomowe, studia magisterskie, itd. To wszystko jest w zasięgu Twoich rąk. Polski rynek pełen jest różnorodnych ofert. Zwróć jednak uwagę na to, że dobry coaching-kurs dla przyszłego coacha nie może trwać krócej niż kilkadziesiąt godzin. Powinien zawierać część poświęconą teorii, a także praktyce. Koszt takich zajęć, zakończonych egzaminem i certyfikatem oscyluje na poziomie powyżej kilku tysięcy złotych. 

Szybkie weekendowe coaching-szkolenia co prawda są tanie, ale raczej nie zapewnią Ci odpowiedniej wiedzy i umiejętności, aby rozpocząć samodzielną praktykę. Mogą być pomocne, gdy zechcesz odświeżyć swoje zasoby, lub poznać nowe techniki i metody pracy coacha. 

Dobrym wyborem są również studia. Ostateczny koszt pozyskania dyplomu coacha może być różny, w zależności od wybranej uczelni oraz typu studiów. Miesięczne czesne może wynosić od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych. Warto jednak rozważyć ten kierunek, ponieważ odpowiednie studia pozwolą zgłębić tajemnicę, czym jest coaching. 

Podsumowując, coaching to wyjątkowe narzędzie rozwoju osobistego. Pozwala doskonalić własne umiejętności zawodowe, ale również świadomie budować relacje z innymi ludźmi. I chociaż wydaje się, że hasła takie jak coaching stylu życia czy też coaching rodzicielski to modne hasła reklamowe, to w praktyce ułatwiają one poszukiwania odpowiednich specjalistów. Nie daj się jednak zwieźć pozorom i dobrej reklamie. Zawsze wybieraj świadomie. W końcu to Twoje życie, które masz zmienić na lepsze. Coaching Ci w tym pomoże. 

5/5 - (2 głosy)


Brak postów do wyświetlenia