Wiedza i naukaSzkolnictwoInne

Erasmus

0

Na czym polega Erasmus? Ile kosztuje wyjazd? Informacje o programie.

Erazm z Rotterdamu
Erazm z Rotterdamu

Erasmus jest programem, który został uruchomiony z inicjatywy Komisji Europejskiej 15 czerwca 1987 roku. Jego celem jest finansowanie wyjazdów studentów na studia do innych krajów na terenie Europy na okres maksymalnie jednego roku, a także zacieśnianie współpracy między uczelniami wyższymi znajdującymi się w krajach członkowskich, jak i na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Skąd wzięła się nazwa programu? Powstała na część Erazma z Rotterdamu, holenderskiego filozofa i pedagoga, czołowego humanisty epoki odrodzenia.

 

Początki programu wymiany studenckiej

Europejski System Transferu Punktów, który opracowała Komisja Europejska pozwolił na zaliczenie studiów krajowych, jak i zagranicznych realizowanego przez studenta na uczelni, na której rozpoczął studia. Dzięki temu, student wyjeżdżając do innego kraju, ma możliwość kontynuowania nauki, bez powtarzania roku, po powrocie do kraju. Bardzo dobrze znany system punktowania ECTS jest częścią programu Sokrates-Erasmus. Obowiązuje on na większości europejskich uczelni wyższych.

Uczelnia, aby mogła brać udział w programie musi posiadać Kartę Uczelni Erasmus, która jest nadawana przez Komisję Europejską, zwykle na wieloletni okres. Wniosek składa się elektronicznie poprzez stronę internetową Agencji Wykonawczej w Brukseli. Mając kartę, uczelnia może ubiegać się o dofinansowanie wyjazdów studentów. Wyjazd studenta możliwy jest jedynie na uczelnię, która posiada również Kartę Uczelni Erasmus.

Główne założenia programu Erasmus:

 • Wymiany studentówrozwój współpracy między uczelniami wyższymi w zakresie kształcenia studentów,
 • dopasowanie toku studiów w taki sposób, aby były atrakcyjne dla wszystkich studentów,
 • studenci uczestniczący w programie od 3 do 12 miesięcy mogą ubiegać się o stypendium,
 • zapewnienie studentom możliwości odbycia praktyk w międzynarodowych firmach i instytucjach od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego,
 • możliwość wysyłania studentów na zaprzyjaźnione uniwersytety, a także przyjmowanie wykładowców z innych krajów,
 • możliwość wysyłania nauczycieli akademickich na uczelnie zagraniczne, w celu podnoszenia ich kompetencji, a także zdobywania nowych doświadczeń,
 • rozwijanie kontaktów naukowo-badawczych na gruncie międzynarodowym,
 • rozwój programów międzyuniwersyteckich.

Program został stworzony z myślą o uczelniach wyższych i jego nadrzędnym celem jest podnoszenie jakości nauczania w europejskich krajach. Międzynarodowa współpraca zapewnia wsparcie dla studentów, jak i uczelni i pozwala na zdobywanie nowych doświadczeń.

Dwa rodzaje wyjazdów dla studentów

W ramach programu Erasmus organizowane są dwa typy wyjazdów:

 • na studia – można wybrać zagraniczną uczelnię, z którą współpracuje macierzysta jednostka, do której uczęszcza student,
 • na praktyki – do wybór jest wiele zagranicznych przedsiębiorstw, organizacji i instytucji współpracujących z polskimi uczelniami.

Wyjazd możliwy jest do krajów będących członkami Unii Europejskiej, a także do trzech krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia. Programem objęte są także Chorwacja i Turcja.

Kraje europejskie objęte programem Erasmus

Kto może wyjechać na studia w ramach programu Erasmus?

Program powstał z myślą o studentach i pracownikach uczelni wyższych. Aby wziąć w nim udział, trzeba uzyskać aprobatę macierzystej uczelni posiadającej Kartę Uczelni Erasmus (uczelnia musi faktycznie brać udział w programie, czyli nawiązywać współprace z zagranicznymi uczelniami) i przejść proces kwalifikacyjny.

W programie biorą udział studenci po zakończeniu I roku studiów licencjackich, jak i będący na kolejnym etapie edukacji, nawet jeżeli są to studia doktoranckie. Ubiegają się oni o udział w programie na tych samych zasadach, co studenci studiów magisterskich i mogą wyjechać już na pierwszym roku studiów doktoranckich.

Program jest otwarty także dla studentów studiów wieczorowych i zaocznych. Trzeba jednak podkreślić, że o udział w Erasmusie można ubiegać się tylko na uczelni, na której się studiuje.

Jeżeli student chce wyjechać na 2 ostatnie semestry studiów licencjackich, magisterskich, inżynierskich lub doktoranckich, musi otrzymać pozytywną opinię promotora, wyrażającą zgodę na uczestnictwo w programie.

Student może uczestniczyć w programie od 3 do 12 miesięcy w obrębie jednego roku akademickiego. Oznacza to, że uczelnia powinna skonstruować program w taki sposób, aby student uczestniczył w jednej zamkniętej części, którą będzie mógł zaliczyć, czyli np. w jednym semestrze.

Na co uczelnia zwraca uwagę kwalifikując studentów do programu Erasmus?

 • Wyniki wWyniki w nauce nauce, czyli średnia ocen zgromadzonych przez studenta w poszczególnych latach nauki.
 • Znajomość języka obcego – ma to być język, w którym prowadzone są zajęcia na uczelni zagranicznej. Trzeba mieć na tyle dobry poziom, aby bez trudu porozumieć się w obcym kraju i zdać egzaminy na uczelni.

Dla studentów, którzy chcą wziąć udział w programie Erasmus, ale nie są pewni swoich umiejętności językowych, wiele uczelni organizuje kursy przygotowujące. Na specjalnie otwieranych zajęciach, student poznaje specjalistyczny język z danej dziedziny, zgodnej z kierunkiem studiów. Dzięki temu będzie w stanie aktywnie uczestniczyć w zajęciach na nowej uczelni. Studenci biorą udział w takim kursie bezpłatnie, ewentualnie ceny są mocno obniżone.

Proces rekrutacji do programu Erasmus

Jeżeli chcesz wziąć udział w programie Erasmus, najlepiej wyrazić taką chęć już na początku roku akademickiego.

Podstawą jest zapoznanie się z kryteriami narzuconymi przez uczelnię macierzystą dla studentów chcących wziąć udział w programie Erasmus. Zwykle można je znaleźć na stronie internetowej uczelni lub poszczególnych wydziałów. Jeżeli spełniasz wymagania, trzeba wypełnić wniosek i skompletować wszystkie wymagane dokumenty. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie się na rozmowę kwalifikacyjną. Jeżeli przejdziesz ją pomyślnie, czeka na Ciebie sterta dokumentów do podpisania:

 • porozumienie o programie zajęć – umowa między studentem, uczelnią macierzystą, a uczelnią przyjmującą studenta, która określa program zajęć oraz listę punktów ECTS za poszczególne egzaminy i ćwiczenia. W porozumieniu są określone konkretne przedmioty, które student ma obowiązek zaliczyć na uczelni zagranicznej, aby macierzysta uczelnia mogła uznać wyniki za miarodajne do dania promocji na kolejny semestr lub rok nauki,
 • umowa z uczelnią dotycząca wyjazdu i wypłaty stypendium – określony jest w niej czas pobytu studenta na uczelni zagranicznej, wysokość stypendium, sposób jego wypłacania oraz terminy, w których będzie to następowało. Każda uczelnia konstruuje w indywidualny sposób treść umowy,
 • ubezpieczenie – student uczestniczący w programie musi posiadać ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, a także odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Warto wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawaną przez NFZ. Niektóre uczelnie wymagają jednak, aby studenci wykupili obowiązkowe ubezpieczenie w docelowym kraju, do którego się wybierają.

Chcesz wziąć udział w programie Erasmus? Sprawdź, ile to kosztuje!

Podstawowym źródłem pieniędzy dla każdego studenta biorącego udział w programie Erasmus jest stypendium. Są to pieniądze rekompensujące różnicę w utrzymaniu między Polską a zagranicznym krajem. Biorące udział w programie państwa zostały podzielone na III kategorie finansowe:

 • I kategoria: Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania – na semestr student otrzyma 2250 euro,
 • II kategoria: Austria, Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Włochy – na semestr student otrzyma 1800 euro,
 • III kategoria: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Turcja i Węgry – na semestr student otrzyma 1350 euro.

Koszty życia w poszczególnych krajach są zróżnicowane, dlatego na pewno nie można polegać jedynie na funduszach ze stypendium. Szczególnie dużo gotówki będzie potrzebne na samym początku, gdy wymagane jest zapłacenie kaucji w wynajmowanym mieszkaniu lub wniesienie opłaty za akademik. Mając kartę Erasmus, student może liczyć na wiele zniżek, ale i tak dodatkowa gotówka się przyda. Warto również mieć świadomość, że przed wyjazdem otrzymasz tylko 85% stypendium, a resztę dopiero po powrocie, gdy dostarczysz dokumenty o zaliczeniu semestru. Znacząco zmniejsza to podaną wyżej kwotę, dlatego nie obejdzie się bez dodatkowej gotówki we własnym zakresie.

Zdecyduj się na kraj, na który Cię stać

Czasem oszczędzanie na codziennych zakupach nie wystarczy, aby przetrwać w nowym kraju. Trzeba mierzyć siły na zamiary. Wybierz na swoją destynację kraj, na który po prostu Cię stać. Wybór jest na tyle duży, że zamiast Hiszpanii czy Norwegii, możesz pojechać do Wielkiej Brytanii czy do Niemiec, gdzie ceny są znacznie zbliżone do polskich. Czasem również warto wybrać uczelnię działającą w mniejszym mieście, niż tę ze stolicy. Na pewno koszty życia uda się dzięki temu znacznie zmniejszyć.

Dlaczego warto wziąć udział w programie Erasmus?

Erasmus pomaga poznawać światPodczas wyjazdu na Erasmus poznasz wielu nowych, interesujących ludzi. Będzie to okazja do nawiązania wielu znajomości, które mają szansę przetrwać nawet całe lata. Międzynarodowe przyjaźnie są niezwykle korzystne, ponieważ dają szansę na zwiedzanie nowych krajów i poznawanie świata.

Wiele osób biorących udział w tym programie wybiera jako kraj docelowy przede wszystkim takie miejsce, w którym jest dużo do zwiedzania. Przebywając w danym państwie od 3 do 12 miesięcy, można odwiedzić wiele interesujących miejsc, poznać kulturę kraju, a także zobaczyć na własne oczy zabytki dotychczas znane tylko z pocztówek.

Krzywdząca jest opinia, że Erasmus to program, który niewiele ma wspólnego z nauką, a jest jedynie rocznym wyjazdem wakacyjnym i wieczną imprezą. Oczywiście ilość nauki zależy od poziomu uczelni i kierunku studiów, ale uczyć się trzeba, żeby zdać poszczególne egzaminy, tak samo jak na polskich uczelniach.

Będąc w temacie imprez, oczywiście są one nieodłączną częścią życia studenta na całym świecie. Chętnych do spędzania czasu wieczorami nigdzie nie brakuje, a wspólne wyjścia do klubu czy pubu są znakomitą okazją do zacieśniania znajomości i poznawania nowych ludzi. Zagraniczni studenci to bardzo często pozytywnie zakręcone osobowości, mające bardzo dużo energii. Z ich udziałem możemy przeżyć niezapomniane chwile, które będziemy wspominali jeszcze przez długi czas po powrocie do kraju.

Oceń post

Brak postów do wyświetlenia