Strona główna Technologia Inne Lubelski Park Naukowo-Technologiczny
TechnologiaInneWiedza i naukaInne

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny

0

Lubelski Park Naukowo-TechnologicznyLubelski Park Naukowo-Technologiczny – słysząc tą nazwę, od razu myślimy o rewolucyjnych technologiach zwiastujących innowacje, rozwoju regionu, przemianach i dobrobycie. Takie skojarzenia są jak najbardziej słuszne! Lublin już od 2005 roku może pochwalić się tego typu obiektem, który ma wspomóc region i pomóc przedsiębiorcom na każdym szczeblu ich karier.

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny znajduje się na południowo-wschodnim krańcu Lublina, w okolicach dzielnicy Felin. Budynek to monumentalna konstrukcja żelbetowa ze szklanymi prześwitami. Ogrody, atria, świetliki dachowe i szczeliny w bryle budynku sprawiają, że park sprawia bardzo monumentalne wrażenie. Obiekt działa na zasadzie spółki akcyjnej. Głównymi akcjonariuszami są Samorząd Województwa Lubelskiego oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Lubelski Park Naukowo-Technologiczny SA jest członkiem International Association of Science Parks.

Jaki jest cel działania, którym kieruje się Lubelski Park Naukowo-Technologiczny? Przede wszystkim chodzi o rozwój regionu Lubelszczyzny na płaszczyźnie naukowej oraz wspomożenie współpracy pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami. Wymiana technologii i wiedzy pomiędzy tymi dwiema stronami może pomóc każdej z nich. Obiekt na bardzo atrakcyjnych warunkach udostępnia powierzchnie biurowe oraz nieruchomości przedsiębiorcom, ułatwiając im w ten sposób prowadzenie własnej działalności. Dzięki temu miejsce to jest idealne dla wszelkiej maści startupów. Dodatkowo Lubelski Park Naukowo-Technologiczny organizuje szkolenia dla najmłodszych (najczęściej w zakresie programowania), konferencje oraz różnego rodzaju wydarzenia związane z nowymi technologiami, biznesem, innowacjami i przemysłem informatycznym. Park promuje także integrację środowiska naukowego, konkurencyjność pomiędzy uczelniami oraz pomaga początkującym przedsiębiorcom.

Działalność Lubelskiego Parku Naukowo-TechnologicznegoGłówną działalnością obiektu jest organizacja różnego rodzaju wydarzeń, które wspierają innowacje w biznesie i promują region Lubelszczyzny. Lubelski Park Naukowo-Technologiczny gościł chociażby delegację gospodarczą z Indonezji, promując w ten sposób polską gospodarkę za granicą. Oto niektóre z pozostałych wydarzeń, które miały miejsce w tym obiekcie:

 • Lubelskie Dni Informatyki – coroczne spotkania, podczas których uczestnicy zapoznają się z lubelskimi firmami działającymi w branży informatycznej. Mogą oni także posłuchać prelekcji ekspertów oraz wziąć udział w warsztatach tematycznych. Partnerzy tego wydarzenia to tacy giganci rynku informatycznego jak chociażby Microsoft czy IMPAQ!
 • Konkurs Startup Roadshow. 
 • Projekt StartUp – konferencja dla startupów i inwestorów. Zaangażowani prelegenci to sławy dziedziny innowacji biznesowych, nowych mediów i e-marketingu 
 • Lublin Innovation Days – wydarzenie integrujące przedsiębiorców i naukowców. Głównym celem tego spotkania jest szerzenie dobrych praktyk współpracy, pokazanie procesu komercjalizacji innowacji w warunkach konkurencji globalnej. 
 • MadeByLubelskie – projekt, którego celem było pokazanie 12 unikatowych innowacji, których autorzy działają na terenie Lubelszczyzny. 
 • #LiftMeUp – konkurs zorganizowany przez Lubelski Instytut Designu LPNT. Zadanie konkursowe polegało na zaprojektowaniu kabiny windy i skierowane było do młodych projektantów. Autor zwycięskiej pracy otrzymał nagrodę w wysokości 5 tysięcy złotych!

Zakładanie nowych firmLubelski Park Naukowo-Technologiczny organizuje także całą gamę programów akceleracyjnych i realizuje różnego rodzaju projekty. “INNOVA-INVEST” była to akcja, której celem było udzielenie wsparcia w tworzeniu nowych firm z innowacyjnymi pomysłami na biznes. Z kolei platforma startowa “Connect” pomaga startupom i przekształca ich pomysły w realne biznesy. Kluczem do tego wszystkiego są innowacje, które chcą wprowadzić przedsiębiorcy. Wymieńmy jeszcze kilka kluczowych inicjatyw Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego:

 • Akademia Młodego Inżyniera – program ten przewiduje organizację zajęć z robotyki i programowania dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Lekcje przewidują programowanie obiektowe Scratch oraz Python Minecraft, a także robotykę z użyciem klocków Lego WeDo. Akademia jest świetnym sposobem na rozwój najmłodszego pokolenia pod względem techniki, matematyki, pracy zespołowej oraz umiejętności logicznego myślenia.
 • Lubelski Instytut Designu – instytucja ta ma wspierać rozwój designu w regionie, wprowadzanie jego produktów na rynek międzynarodowy itd. Jej celem jest także zwiększenie wykorzystania wzornictwa przez firmy i instytucje publiczne.
 • Inkubator Technologiczny – jest to dodatkowy obiekt kierowany przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny. Pomaga on młodym firmom rozpocząć swoją działalność poprzez wynajem powierzchni biurowej na atrakcyjnych warunkach, udostępnianie infrastruktury, wyposażenia oraz udzielanie porad biznesowych. Celem Inkubatora jest wsparcie studentów, absolwentów i pracowników uczelni z Lublina, którzy pragną rozpocząć własną działalność gospodarczą.
 • Polski Klaster Badań i Rozwoju Internetu Rzeczy – porozumienie jednostek naukowych, otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców chcących współpracować w celu zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności Polski w obszarze internetu rzeczy.
 • Inno-broker – grupa osób zajmujących się transferem osiągnięć naukowych do przedsiębiorców. Starają się oni też przekazywać innowacje, doradzać i rozwiązywać problemy biznesowe.

Podsumowując, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny jest miejscem przepływu wiedzy między biznesem a nauką. Pomoc początkującym przedsiębiorcom w uruchomieniu i prowadzeniu własnej działalności oraz w transferze technologii to jedno z głównych zadań tej instytucji. Ludzie biznesu działający w Lublinie lub okolicach z pewnością mogą cieszyć się z istnienia tego obiektu!

Oceń post