Kultura, sztuka i rozrywka - Aktualności

Internetowy konkurs recytatorski: Poezja ziemi garwolińskiej  

0

Miłośników poezji zainteresować może informacja o konkursie pt. Poezja ziemi garwolińskiej”. Konkurs organizowany jest od lat przez bibliotekę w Garwolinie, jednak tym razem w zmienionej formule – online. Nagrania z deklamacjami wierszy poetów ziemi garwolińskiej można przesyłać lub dostarczać do biblioteki osobiście do dnia 16 marca 2021 r. 

Konkurs recytatorskie online - Garwolin

Konkurs recytatorski w Garwolinie – formuła 2021 

Poprzednie edycje konkursu pt. Poezja ziemi garwolińskiej” organizowane były w tradycyjny, stacjonarny sposób, czyli uczestnicy recytowali przygotowane utwory poetyckie przed jury konkursowym w budynku biblioteki w Garwolinie. Jednak aktualna sytuacja pandemiczna w kraju i wynikające z niej obostrzenia zmusiły organizatora do przyjęcia formuły online. Dlatego w tym roku osoby, które chcą wziąć udział w konkursie recytatorskim, muszą nagrać swoją deklamację w formie pliku video i dostarczyć je do biblioteki. Natomiast jury podejmie decyzję o wynikach konkursu po wysłuchaniu wszystkich nadesłanych nagrań i opublikuje je w internecie. 

Zasady udziału w konkursie 

Jak wskazuje nazwa konkursu przygotowywanego przez bibliotekę w Garwolinie, jest on związany z twórczością poetycką lokalnych artystów. Swój udział w konkursie mogą zgłaszać uczniowie z klas od 6 do 8 ze szkół podstawowych oraz uczniowie starsi (ze szkół ponadpodstawowych). Aby uczestniczyć w konkursie, należy przygotować wybrany wiersz poety z ziemi garwolińskiej (można też zadeklamować tylko fragment utworu). Organizatorzy przygotowali zbiory wierszy dopuszczonych do udziału w konkursie, linki do nich znajdziecie na stronie internetowej biblioteki w Garwolinie. Są to utwory Józefa Stachowskiego, ale też poezje współczesnych poetów z powiatu garwolińskiego. 

Nagrania z recytacjami 

Recytację należy nagrać w formie video – organizator nie określił wymagań technicznych, a nagranie może być wykonane np. telefonem komórkowym. Nagranie nie może natomiast trwać dłużej niż 5 minut. 

Biblioteka w Garwolinie sugeruje, by ze względu na dużą wielkość plików video ich autorzy zamieścili je w chmurze np. na Google Dysk, Dropbox, MEGA (czy innej) oraz przesłali udostępniony odnośnik do filmu. Odnośnik można przesłać na adres mailowy biblioteki: konkurs@biblioteka-garwolin.pl albo przez Messenger na Facebooku: @bibliotekagarwolin. Nie zapomnijcie podać swojego imienia, nazwiska, wieku oraz tytułu prezentowanego wiersza. Innym sposobem na dostarczenie nagrania organizatorom jest osobista wizyta w bibliotece w Garwolinie. W takim wypadku plik należy zgrać na jakiś nośnik danych (pendrive, karta pamięci, płyta itp.) lub przynieść go na swoim telefonie, a na miejscu video zostanie zgrane na komputer w bibliotece. 

Ocena i wyniki konkursu  

Jury konkursu przyzna wyróżnienia i nagrody w 2 kategoriach, osobno dla uczniów szkół podstawowych i osobno dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Jury składać się będzie z pracowników biblioteki w Garwolinie. Wyniki także zostaną ogłoszone online: w serwisie internetowym biblioteki i na jej fanpage’u na Facebooku – stanie się to w Światowy Dzień Poezji, tj. 21 marca 2021 r. Dla wyróżnionych osób przewidziano interesujące nagrody. 

Szczegóły dotyczące konkursu organizowanego przez bibliotekę w Garwolinie znajdziecie na jej stronie internetowej, gdzie zamieszczony został regulamin wydarzenia i wspomniane już zbiory wierszy konkursowych. 

O Józefie Stachowskim 

Konkurs pt. „Poezja ziemi garwolińskiej” organizowany jest corocznie w marcu w celu uczczenia pamięci poety Józefa Stachowskiego. Urodził się on 3 marca 1913 r. w Żabieńcu, w 1932 r. skończył szkołę gimnazjalną w Garwolinie, a w 1936 r. uzyskał tytuł magistra na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Humanistyczny). W czasie studiów związany z Klubem Artystycznym S”, a także poetami skoncentrowanymi wokół Józefa Czechowicza. Literacki debiut Stachowskiego miał miejsce w 1935 r. w pismach Lewar” i Okolica poetów”. W 1939 r. wydany został jego zbiór Jaworowa baśń”, a w 1958 r., pośmiertnie, wybór wierszy Poezje 1933-1944″. Stachowski zginął 30 grudnia 1944 r. nieopodal Garwolina w wypadku samochodowym.

Oceń post

Brak postów do wyświetlenia