Wiedza i naukaSzkolnictwo

Konkurs matematyczny

0

Ogólnopolskie konkursy matematyczne, na które warto zwrócić uwagę

Dla zdolnych uczniów synonimem sukcesu jest zdecydowanie zwycięstwo w konkursie przedmiotowym, i to niejednym. Zdobycie miejsca w czołówce stanowi potwierdzenie rozległej wiedzy. Bardzo dużą popularnością cieszą się konkursy matematyczne. Pozwalają zdolnym uczniom zaprezentować umiejętności z zakresu matematyki, a jednocześnie popularyzują tę dziedzinę. Konkurs matematyczny może przybrać różną formę, a od jego prestiżu zależy ilość korzyści, jakie zdobędzie uczeń w nim biorący udział.

Ogólnopolski konkurs matematycznyPoza podwyższaniem umiejętności oraz rozwijaniem wiedzy matematycznej, ogólnopolskie konkursy matematyczne są dla uczniów okazją do:

 • zdobycia dodatkowych punktów przydatnych podczas rekrutacji do szkół,
 • zdobycia stypendium naukowego,
 • poznania innych fanów matematyki,
 • przeżycia fantastycznej przygody.

Wybierając konkretny konkurs matematyczny, warto zwracać uwagę na rangę wydarzenia oraz na to, czy jego wyniki są uznawane przez szkoły oraz uczelnie w procesie rekrutacji. Dzięki temu, ciężka praca ucznia włożona w przygotowania do konkursu zostanie dodatkowo nagrodzona.

W Polsce dla uczniów szkół podstawowych i średnich organizowane są liczne konkursy matematyczne. Wybrane wydarzenia prezentujemy poniżej.

1. ePIgramat, czyli wyjątkowe konkursy matematyczne dla gimnazjum, i nie tylko

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego od 2007 do 2014 roku organizował konkurs matematyczny skierowany do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Zawody składały się z 2 części:

 • I – część internetowa. Uczestnik przesyłał rozwiązane zadania w formie elektronicznej.
 • II – finał w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Do tej części kwalifikowało się 10 osób z największą ilością punktów. Uczestnicy brali udział w wykładzie, a następnie otrzymywali do rozwiązania 3 problemy, które zostały poruszone podczas wystąpienia.

Wszyscy finaliści otrzymywali książki, a za zajęcia miejsc 1-3 przyznawane były dodatkowe nagrody rzeczowe, m.in. kursy językowe.

2. Oxford Plus

W ramach serii Oxford Plus organizowanych jest wiele prestiżowych konkursów o randze międzynarodowej. Od 1997 roku miłośnicy matematyki od klasy 3 szkoły podstawowej do klasy 4 liceum mogą sprawdzać swoje umiejętności. W 2015 roku organizatorzy zmienili nazwę konkursy na Olimpiadę Wiedzy Archimedes+.

Aby szkoła mogła wziąć udział w rywalizacji, musi zgromadzić 10 chętnych uczniów, którzy kupią książki popularnonaukowe o wartości 8,80 zł każda. Otrzymują oni automatycznie upominki, a dodatkowo wśród najlepszych uczestników (zdobywców maksymalnej ilości punktów – 100) losowane są atrakcyjne nagrody, m.in. konsole do gier, kamery cyfrowe czy sprzęty elektroniczne.

Konkursy matematyczne dla szkół podstawowych i liceów mogą mieć różną formę. Oxford Plus proponuje test jednokrotnego wyboru, na którego rozwiązanie uczestnik ma 45 minut.

3. Ogólnopolski Konkurs Matematyczny MAT

Konkurs matematyczny MATKonkursy matematyczny dla szkoły podstawowej (klasy 2-8) i ponadpodstawowej z serii MAT cieszą się niesłabnącą popularnością od lat. W 2019 roku odbyła się XXI edycja. Aby wziąć w nich udział, uczeń powinien opanować podstawę programową, wykazać się sprytem, wyobraźnią oraz umiejętnością kojarzenia faktów. Konkurs matematyczny ma formę testu wielokrotnego wyboru.

Biorąc udział w konkursie, uczeń ma możliwość zdobyć dodatkowe punkty niezbędne do otrzymania stypendium, a także wypracować lepszą ocenę z matematyki, dzięki utrwaleniu wiadomość i zdobyciu nowej wiedzy.

Laureaci zapraszani są na tygodniowy Wakacyjny Obóz Talentów, finansowany w 82 lub 100%. Otrzymują również bony upominkowe o wartości 100, 200 lub 250 zł.

4. Alfik Matematyczny

W 2019 roku odbyła się już XXV edycja konkursu organizowanego w ramach programu Łowimy Talenty.

Tego typu konkursy matematyczne w szkole podstawowej przybierają formę testu jednokrotnego wyboru. Mogą w nich brać udział dzieci od 2 klasy. Każdy uczestnik walczy o dodatkowe punktu do stypendium naukowego, lepszą ocenę z matematyki, ze względu na możliwość utrwalania i rozszerzania wiedzy, a także ma możliwość przetestowania umiejętności w rywalizacji na poziomie ogólnopolskim.

Laureaci otrzymują zaproszenie na tygodniowy Wakacyjny Obóz Talentów. Przyznawane są również bony upominkowe o wartości 100, 200 lub 250 zł.

5. Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy EDI

Konkurs matematyczny EDIEDI to różnorodne konkursy przedmiotowe skierowane do uczniów szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących, cieszące się bardzo dużą renomą, dlatego ich laureaci otrzymują dodatkowe punkty do wykorzystania w procesie rekrutacji do szkół. Nie mogło wśród nich zabraknąć rywalizacji z zakresu matematyki. W roku szkolnym 2019/2020 zaproponowano dodatkowe rozróżnienie:

 • konkurs Pingwiny – dla uczniów klas IV-VIII i liceów ogólnokształcących,
 • konkurs Panda – tylko dla uczniów szkół podstawowych od IV do VIII klasy.

Każdy uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa. Dodatkowo premiowane są miejsca od 1 do 10:

 • miejsce – dyplom grawerowany i nagroda książkowa.
 • 2-5. miejsce – dyplom laureata i nagroda książkowa.
 • 6-10. miejsce – dylom wyróżnienia.

6. Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy Leon

Konkursy matematyczne dla najmłodszych najczęściej przybierają formę testów. Tak jest również w przypadku Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego Leon, organizowanego od 2013 roku. Początkowo był to konkurs językowy, ale szybko przekształcono go w wydarzenie obejmujące wiele przedmiotów, w tym matematykę. Dzięki temu uczniowie szkół podstawowych mogą sprawdzić, jak dobrze opanowali podstawę programową.

Udział w konkursie jest płatny – 8.50 zł. Kwota przeznaczana jest na nagrody, dyplomy i podziękowania dla organizatorów.

7. Konkurs matematyczny Kangur

Kangur Matematyczny to międzynarodowy konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych od klasy 2 do klas maturalnych w liceach i technikach. Powstał w Australii, a od 1990 roku jest organizowany w Europie, także w Polsce. Konkurs matematyczny Kangur otrzymał w 1994 roku nagrodę ALEMBERT, Francuskiego Towarzystwa Matematycznego, za skuteczne popularyzowanie matematyki.

Konkurs matematyczny Kangur ma formę 75-minutowego testu jednokrotnego wyboru, podczas którego nie można korzystać z kalkulatora, a rywalizacja odbywa się w następujących kategoriach wiekowych:

 • Żaczek – klasy II – 21 zadań.
 • Maluch – klasy III i IV – 24 zadania.
 • Beniamin – klasy V i VI – 30 zadań.
 • Kadet – klasy VII i VIII – 30 zadań.
 • Junior – I klasa liceum i technikum oraz wszystkie klasy zasadniczej szkoły zawodowej – 30 zadań.
 • Student – pozostałe klasy liceum oraz technikum – 30 zadań.

Dla najlepszych, organizator przewiduje nagrodę w postaci karty upominkowej do Empiku.

8. Konkurs matematyczny Trąbka Borsuka

Konkurs matematyczny Trąbka BorsukaKonkursy matematyczne dla gimnazjum od 2016 roku są powoli wygaszane lub przekształcane, ze względu na reformę szkolnictwa zakładającą przywrócenie struktur sprzed 1999 roku, kiedy obowiązywał podział na klasy szkoły podstawowej I-VIII oraz 4-letnie licea. Tej próby nie przetrwał konkurs matematyczny Trąbka Borsuka, organizowany od 2014 do 2016 roku. Był skierowany do uczniów gimnazjów zainteresowanych matematyką. Jego nazwa pochodzi od nazwiska znanego, warszawskiego matematyka Karola Borsuka (m.in. autor gry planszowej „Superfarma”). Za organizację odpowiadali studenci matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, którzy przyjęli podział na dwie kategorie:

 • dla uczniów klas I i II gimnazjum,
 • dla uczniów klas III gimnazjum.

Konkurs matematyczny Trąbka Borsuka składał się z dwóch etapów:

 • część internetowa, wymagająca rozwiązania zadań w zaciszu domowym,
 • część finałowa odbywająca się na Uniwersytecie Warszawskim. Składała się z dwóch etapów. W pierwszym uczestnicy rozwiązywali zadania testowe oraz otwarte. Do ścisłego finały przechodziło po 7-8 uczniów z każdej kategorii. Dla uczniów klas I-II finał przybierał formę gry terenowej, a dla uczniów klas III proponowano odpowiedź ustną.

Laureaci konkursu otrzymywali nagrody rzeczowe, m.in. gry planszowe, tablety czy myszki bezprzewodowe.

9. Powszechny Internetowy Konkurs dla uczniów szkół średnich

Dzięki dostępności internetu, obecnie można w różnej formie organizować konkursy matematyczne. Liceum jest wymagającym czasem dla uczniów ze względu na natłok zajęć dodatkowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom maturzystów, którzy chcą brać udział w konkursach, a jednocześnie nie mogą wygospodarować wolnego na uczestniczenie w licznych stacjonarnych etapach, powstał Powszechny Internetowy Konkurs organizowany od 1999 roku przez Wydział Matematyki i Nauk Informatycznych Politechniki Warszawskiej. Konkurs matematyczny szczególnie powinien zainteresować maturzystów, którzy chcą w jak najlepszy sposób przygotować się do egzaminu maturalnego oraz studiów wyższych.

Zmagania odbywają się na trzech etapach:

 • I i II etap odbywa się on-line. Zadaniem uczestnika jest rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru.
 • III etap wymaga przesłania rozwiązanych 10 zadań pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
 • Finał odbywa się w Warszawie na Wydziale MiNI PW. Uczestnicy mają 3 godziny na rozwiązanie 5 zadań otwartych.

10. Ogólnopolski Konkurs Orzeł Matematyczny

Konkurs matematyczny przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów szkół podstawowych, a mianowicie dla klas II-VIII. Ma formę testu jednokrotnego wyboru o różnym stopniu zaawansowania (podział na grupy wiekowe) składającego się z 21 pytań.

Niezależnie od uzyskanego wyniku, każdy uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa. Najlepsi mogą liczyć dodatkowo na nagrody rzeczowe. Takie konkursy matematyczne dla szkół podstawowych cieszą się bardzo dużą popularnością, ponieważ rozwijają umiejętności uczniów i zachęcają ich do nauki.

11. Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Continuum

Continuum - konkurs matematycznyContinuum to konkurs matematyczny dla szkół podstawowych oraz średnich, którego IV edycja odbyła się w 2019 roku. Głównym jego założeniem jest popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych.

Tak, jak inne konkursy matematyczne dla szkół podstawowych i średnich, tak również Continuum składa się z dwóch etapów:

 • I – test wielokrotnego wyboru,
 • II – test wielokrotnego wyboru oraz zadania otwarte.

Zwycięzcy konkursu otrzymują cenne nagrody, a także możliwość studiowania na wybranych przez siebie kierunkach studiów, na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii lub Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku lub na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, bez przechodzenia przez proces rekrutacji.

12. Jagielloński Turniej Matematyczny

W roku szkolnym 2017/2018 po raz pierwszy odbył się Jagielloński Turniej Matematyczny organizowany przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konkurs matematyczny składa się z następujących etapów:

 • I – elektroniczny – rozwiązanie zadań przypisanych do indywidualnego konta na stronie internetowej.
 • II – elektroniczny – kilka godzin na rozwiązanie prostych zadań, również za pośrednictwem strony internetowej.
 • III – dwudniowy finał w Krakowie. Pierwszego dnia do rozwiązania są 2 testy, które wyłaniają zwycięzców. Drugiego dnia odbywają się mini-zawody matematyczne, dzięki którym uczestnicy mogą się poznać, jak i rywalizować na nieco innym polu niż dotychczas.

Czy Uniwersytet Jagielloński proponuje konkursy matematyczne dla szkół podstawowych?

Jagielloński Turniej Matematyczny to propozycja przede wszystkim dla uczniów szkół średnich, ale uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych również mogą sprawdzić swojego możliwości. Będą jednak musieli konkurować ze starszymi kolegami. Ten konkurs matematyczny nie przewiduje podziału na kategorie wiekowe.

13. Nabój

Ogólnopolskie konkursy matematyczne mogą przybierać różną formę. Nabój to zawody drużynowe (po 4-5 uczniów z jednej szkoły), które odbywają się w dwóch kategoriach wiekowych:

 • Juniorzy – co najmniej 2 klasa 4-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • Seniorzy – nie ma ograniczeń wiekowych.

Zawody trwają 120 minut. Na samym początku każda z drużyn otrzymuje do rozwiązania 6 zadań. Gdy je wykona, otrzymuje kolejne. Zwycięża ten zespół, który wykona poprawnie najwięcej zadań. Ten konkurs matematyczny ma poziom trudności, z którym poradzą sobie zarówno uczniowie niedoświadczeni w tego typu zawodach, jak i tacy, którzy brali udział w Olimpiadzie Matematycznej. Za zajęcie najlepszych miejsc przysługują nagrody rzeczowe oraz certyfikaty.

Nabój odbywa się jednocześnie w 22 europejskich oraz polskich miastach. Jest to więc zarówno ogólnopolski, jak i międzynarodowy konkurs matematyczny. W Polsce organizatorami są Kraków, Warszawa, Wrocław, Gdańsk i Białystok.

Olimpiada Matematyczna jako najwyższy poziom konkursów matematycznych?

Olimpiada MatematycznaCzy Olimpiada Matematyczna to typowy konkurs matematyczny? Trudno to jednoznacznie stwierdzić. Na pewno ranga wydarzenia jest znacznie wyższa niż innych dostępnych zawodów. Można na to spojrzeć ze sportowego punktu widzenia: olimpiada jest jedna w ciągu roku, a zawodów różnego typu może być kilka lub kilkanaście. Można je więc traktować jako przygotowanie do najważniejszego startu w roku, czyli Olimpiady.

Uczeń ma do wyboru różne konkursy matematyczne. Liceum to czas, kiedy warto brać w nich udział, aby zdobywać cenną wiedzę, jak i punkty przydatne do prostszego przebrnięcia przez proces rekrutacji na studia. Będąc laureatem Olimpiady Matematycznej, można uzyskać 100% z matematyki rozszerzonej na maturze, a jednocześnie zdobyć indeks na wybraną uczelnię. To znacząco upraszcza pokonywanie ścieżki kariery naukowej. Konkursy matematyczne zwykle takiej możliwości nie dają. To właśnie odróżnia Olimpiadę Matematyczną od zawodów, jakie każdego roku organizowane są dla uczniów wszystkich szkół.

Jednocześnie warto zaznaczyć, że podobnie, jak konkursy matematyczne, tak samo Olimpiada Matematyczna jest przeznaczona dla uczniów wszystkich szkół. Dostępna jest Olimpiada Matematyczna dla szkół średnich, ale także Olimpiada Matematyczna Juniorów dla uczniów szkół podstawowych. Tym samym mamy konkursy matematyczne dla najmłodszych, jak i starszych uczniów, ale także Olimpiadę Matematyczną dla różnych grup wiekowych.

Matematyka to królowa nauk, dlatego zasługuje na duże zainteresowanie, liczne konkursy, ale także na najważniejszą Olimpiadę Matematyczną.

5/5 - (2 głosy)

Brak postów do wyświetlenia