FinanseFinanse osobiste

Konto bankowe

0

Konto bankowe – jak wybrać i znaleźć najlepsze?

Dane pochodzące z różnych źródeł potwierdzają, że coraz większa część Polaków posiada już konto bankowe. Obecnie około 90% dorosłych rodaków ma co najmniej jedno konto w banku lub SKOK-u. Dobrą wiadomością dla banków jest też fakt, że niemal połowa osób w wieku 13 lat – 18 lat posiada już swój rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy (ROR). Można przypuszczać, że w przyszłości pozytywny trend dotyczący tzw. ubankowienia Polaków nadal będzie widoczny. Ubankowienie jest mierzone przede wszystkim udziałem rodaków posiadających konto osobiste (konto bankowe). Wiele osób ma otwarty więcej niż jeden ROR, co również potwierdza spore przywiązanie Polaków do najpopularniejszych usług bankowych. Warto też wspomnieć o migracji klientów pomiędzy bankami. Posiadacze kont często przenoszą swoje rachunki do banków proponujących niższy poziom opłat oraz korzystne premie. To sprawia, że ofertą rachunków osobistych (kont bankowych) są zainteresowani nie tylko rodacy nieposiadający jeszcze żadnego konta. Ze względu na duże zainteresowanie kontami bankowymi i zróżnicowaną ofertą takich produktów finansowych, przygotowaliśmy swoiste kompendium wiedzy na temat ROR-ów. Zaczynamy od najbardziej podstawowych kwestii, czyli na przykład odpowiedzi na pytanie, czym jest konto bankowe. Później zaprezentujemy mniej popularną wiedzę. Wyjaśnimy między innymi, jakie konto bankowe wybrać i gdzie najlepiej założyć konto bankowe. W naszym poradniku objaśniamy również, jak założyć konto bankowe przez Internet. 

Konto bankowe – czym różni się od innych rachunków?

Konto bankoweOkreślenie „konto bankowe” bywa rozumiane niejednoznacznie. Właśnie dlatego warto na wstępie dokonać pewnych wyjaśnień, które doprecyzowują wspomniane pojęcie. Trzeba bowiem pamiętać, że bardzo często pod pojęciem konta bankowego bywa rozumiane konto osobiste, czyli rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) dla osób prywatnych (konsumentów). Takie potoczne rozumienie określenia „konto bankowe” nie uwzględnia jednak faktu, że do kategorii rachunków bankowych zaliczane są również inne konta. Przykład to konto oszczędnościowe dla konsumentów lub firm, rozliczeniowe konto firmowe oraz konto walutowe oferowane firmom albo osobom prywatnym. 

W naszym artykule posługujemy się określeniem „konto bankowe” w tym pierwszym znaczeniu związanym tylko z ROR-em (kontem osobistym). Wynika to z faktu, że konta osobiste dla konsumentów okazują się najpopularniejszym produktem finansowym z grupy kont. Takie rachunki bankowe są również najczęściej zmieniane przez klientów. Jeżeli konsument zdecyduje się na zmianę konta osobistego, to bardzo często ze wspomnianą decyzją jest powiązana również zamiana konta oszczędnościowego oraz rachunku walutowego. Wiele osób wychodzi bowiem ze słusznego założenia, że wszystkie rachunki bankowe warto mieć w jednej instytucji. Skutkuje to nie tylko większym porządkiem w finansach osobistych. Warto również pamiętać, że przelewy w obrębie jednego banku są zwykle bezpłatne i znacznie szybsze. 

Rachunek bankowy: jakie są prawne aspekty jego działania?

Konto bankowe - prawne aspektyOprócz kwestii związanych z nazewnictwem, na wstępie warto przedstawić przepisy, na podstawie których działają konta bankowe. W tym kontekście kluczowa okazuje się ustawa prawo bankowe. Wskazuje ona, że prowadzenie konta bankowego jest czynnością zastrzeżoną dla banku – podobnie jak udzielanie kredytów finansowanych przy pomocy środków z depozytów. Na mocy szczególnych przepisów, konto bankowe może oferować również spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa (SKOK).  

Dla osób zastanawiających się, gdzie założyć konto bankowe, oferta SKOK-ów raczej nie jest najlepszym rozwiązaniem. Chodzi między innymi o fakt, że spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe później wprowadzają rozmaite nowości takie jak chociażby przelewy europejskie (SEPA), przelewy natychmiastowe oraz płatności mobilne. Osoby zamierzające zaciągać pożyczki pozabankowe, powinny natomiast pamiętać, że firmy pożyczkowe dość często nie akceptują klientów posiadających konto w SKOK-u. 

Trzeba także podkreślić, że ustawa prawo bankowe daje możliwość prowadzenia kilku rodzajów kont. Chodzi między innymi o następujące warianty rachunków: rachunki rozliczeniowe bieżące, rachunki rozliczeniowe pomocnicze, rachunki VAT dla firm, rachunki lokat terminowych (zwane potocznie lokatami), rachunki oszczędnościowe, rachunki powiernicze oraz rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR-y). W naszym artykule zajmujemy się tą ostatnią kategorią rachunków bankowych, czyli rachunkami oszczędnościowo-rozliczeniowymi dla konsumentów. Będziemy je w skrócie określać jako rachunki bankowe/konta bankowe. 

Zgodnie z ustawą prawo bankowe, bank może zamknąć nieużywane (tzw. uśpione) konto bankowe dopiero po 10 latach od daty wykonania ostatniej dyspozycji na zlecenie klienta. Prawo bankowe pozwala również na zamknięcie konta jeśli w ciągu dwóch lat nie odnotowano na nim żadnych obrotów (poza dopisywaniem odsetek), a stan środków nie przekracza ustalonego w umowie minimum. Umowa o rachunek bankowy może przewidywać także inne zasady, ale nie powinny one być mniej korzystne dla konsumenta. 

Jeżeli chodzi o kwestie prawne, to warto też przypomnieć, że konsumentem otwierającym konto bankowe jest osoba, która nie będzie wykorzystywać go do potrzeb bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową. To ważna kwestia, bo w krajowych przepisach nie ma regulacji, które bezwzględnie nakazują przedsiębiorcom posiadanie osobnego konta bankowego tylko dla firmy. Wprowadzenie przepisów prawa podatkowego dotyczących m.in. podzielonej płatności i białej listy podatników VAT sprawiło jednak, że prywatne konto bankowe używane do potrzeb firmowych jest coraz rzadszym zjawiskiem. Sam fiskus też próbuje zniechęcić podatników do „mieszania” na jednym koncie rozrachunków firmowych oraz prywatnych. Taka sytuacja utrudnia bowiem kontrolę pracownikom urzędu skarbowego. Poza tym daje ona organom podatkowym dokładny wgląd również w prywatne wydatki oraz przychody podatnika. Z punktu widzenia fiskusa to nie problem, ale wiele osób raczej nie chce dobrowolnie ujawniać mu zbyt wielu danych.  

Trzeba także nadmienić, że czasem umowy dotyczące konta osobistego oraz regulaminy jego prowadzenia zabraniają klientom wykorzystywania prywatnego ROR-u do potrzeb firmowych. Konsekwencją złamania tej zasady określonej przez bank może być nawet wypowiedzenie umowy konta. Warto podkreślić, że wszelkie klauzule w umowach kont bankowych muszą być zgodne również z przepisami kodeksu cywilnego. Wspomniana ustawa w ogólny sposób określa bowiem kształt umowy rachunku bankowego (zobacz:  Tytuł XX Kodeksu cywilnego – Umowa rachunku bankowego). Przepisy kodeksu cywilnego wskazują, że instytucja prowadząca konto bankowe, zobowiązuje się do przechowywania pieniędzy klienta oraz ewentualnego wykonywania jego zleceń płatniczych. Bank lub SKOK może tymczasowo obracać pieniędzmi, które zostały wpłacone na konto bankowe, ale musi je zwracać na każde żądanie. 

Należy również dodać, że obydwie strony mogą wypowiedzieć umowę o konto bankowe zawartą na czas nieokreślony. Wypowiedzenie ze strony banku lub SKOK-u musi być jednak uzasadnione ważnymi przyczynami. Kodeks cywilny dodatkowo wskazuje, że roszczenia o zwrot wkładów oszczędnościowych przechowywanych na rachunku bankowym obecnie przedawniają się po sześciu latach, a pozostałe roszczenia (związane np. z nieprawidłowymi rozliczeniami) w terminie dwuletnim. Podobnie jak w innych przypadkach, działania klienta mające na celu odzyskanie długu skutkują przerwaniem biegu terminu przedawnienia i jego naliczaniem od początku. 

W kontekście prawnych aspektów prowadzenia konta bankowego, ważna wydaje się też ustawa o usługach płatniczych. Ten akt prawny określa między innymi podział odpowiedzialności za nieautoryzowane operacje płatnicze, które mogły zostać wykonane skradzioną kartą debetową. Zgodnie z przepisami, w takiej sytuacji instytucja prowadząca rachunek bankowy nie odpowiada tylko za transakcje o wartości do 50 euro. Straty o tak małej wartości musi pokryć klient. Wyjątek stanowi sytuacja, w której posiadacz karty płatniczej dopuścił się rażącego niedbalstwa pozostawiając na przykład portfel z kartą płatniczą przy sklepowej ladzie. Wtedy bank nie odpowiada za nieautoryzowane operacje. 

Dobre konto bankowe będzie powiązane nie tylko z kartą

Z tematem kart płatniczych (debetowych) do kont osobistych jest związana jeszcze jedna ciekawa kwestia. Chodzi o to, jakie produkty bankowe mogą być oferowane razem z ROR-em. Do niedawna, typowe konto bankowe było proponowane konsumentom wyłącznie z kartą, która w większości przypadków nie miała nawet obowiązkowego charakteru. Uzupełnienie oferty mógł stanowić np. debet. Obecnie rachunki bankowe coraz częściej przypominają pakiety usług, w skład których oprócz karty wchodzą między innymi produkty oszczędnościowe (depozyty). Często niektóre propozycje oszczędnościowe (lokaty i konta oszczędnościowe) są dostępne tylko dla konsumenta posiadającego konto osobiste w danym banku. Dobre konto bankowe coraz częściej jest także powiązane z takimi usługami, jak np. pakiet wielowalutowy zapewniający tanie przewalutowania podczas zapłaty kartą debetową za granicą lub w czasie korzystania z zagranicznych bankomatów.  

Ciekawą opcją jest także możliwość taniej wymiany walut w kantorze internetowym powiązanym z kontem. Osoby często otrzymujące i wykonujące przelewy w walutach obcych, powinny natomiast pomyśleć o kontach/subkontach walutowych. Wspomniane konta bankowe w walucie, coraz częściej mają charakter pomocniczych rachunków powiązanych z głównym kontem (ROR-em). Nie można także zapominać o produktach kredytowych dla posiadaczy konta osobistego, czyli debecie oraz kredycie odnawialnym w rachunku. Osoba zastanawiająca się, jakie konto bankowe wybrać, powinna uwzględnić wszystkie wymienione wcześniej dodatkowe elementy oferty. Od pewnego czasu, coraz ważniejszą kwestią stają się także możliwości aplikacji mobilnej. Dobre konto bankowe musi bowiem zapewniać możliwość korzystania z dopracowanej i dobrej aplikacji, która przewiduje co najmniej kilka wariantów płatności przy pomocy smartfona. 

Konto bankowe – za co banki naliczają nam koszty?

Koszt posiadania konta bankowegoBardzo wiele osób zainteresowanych tematami takimi jak najlepsze konto bankowe, konto bankowe – ranking i aktualne promocje banków, koncentruje się na premiach, które opiszemy w następnym rozdziale naszego poradnika. Wspomniane bonusy oczywiście są bardzo ważne. Nie można jednak zapominać, że sumaryczny roczny zysk lub koszt związany z posiadaniem rachunku bankowego, zależy również od naliczanych opłat i prowizji. Informacje na ich temat znajdziemy w aktualnej tabeli opłat i prowizji (TOiP). Warto pamiętać, że podpisując umowę o rachunek bankowy, zwykle godzimy się na modyfikacje przez bank stawek opłat i prowizji. Po każdej modyfikacji TOiP, bank informuje o możliwości wypowiedzenia umowy przez osoby, którym nie odpowiadają kosztowe zmiany.  

W kontekście kosztów, na pewno warto przypomnieć, że opłata dla posiadacza konta jest określona wyłącznie kwotowo (przykład: prowadzenie konta kosztujące 10 zł/m-c jeśli klient nie otrzyma min. 2000 zł/m-c z tytułu wynagrodzenia, w przeciwnym razie 0 zł). Prowizje dla posiadaczy kont, które bardziej kojarzą się nam z kredytami, mają charakter procentowy i czasem posiadają też minimalną stawkę kwotową. Przykładem jest prowizja za wypłatę środków z zagranicznego bankomatu wynosząca 3% wartości operacji i nie mniej niż 5 zł. 

Generalnie rzecz biorąc, prowizje za usługi związane z kontem bankowym są bardziej uciążliwe – zwłaszcza wtedy, gdy nie posiadają one maksymalnego ograniczenia naliczanej kwoty. Warto wiedzieć, że bank może naliczyć opłaty i prowizje również wtedy, gdy saldo na koncie jest zerowe. Wtedy będziemy mieli do czynienia z ujemnym saldem na rachunku. Trzeba o tym pamiętać jeśli mamy nieużywane konto bankowe. Jego prowadzenie z czasem może stać się odpłatne, co będzie skutkowało comiesięcznym naliczaniem opłaty i kumulacją długu.  

W praktyce trudno jest wymienić wszystkie usługi, za które bank może naliczać posiadaczowi konta opłaty i prowizje. Dlatego poniżej ograniczamy się tylko do najważniejszych przykładów. Osoba poszukająca ofert określanych jako darmowe konto bankowe, bezpłatne konto bankowe, konto bankowe bez opłat i konto bankowe za darmo, na pewno powinna sprawdzić, ile bank pobiera na następujące usługi:   

 • comiesięczną obsługę rachunku bankowego i karty debetowej 
 • wydanie karty debetowej oraz jej wymianę
 • standardowe przelewy (ELIXIR) zlecane przez Internet, a także w oddziale banku 
 • przelewy natychmiastowe, które można zlecać z poziomu bankowości internetowej oraz mobilnej
 • przelewy europejskie (SEPA) w walucie euro na terenie Jednolitego Europejskiego Obszaru Płatniczego
 • przelewy zagraniczne SWIFT (takie przelewy przydadzą się tylko osobom wysyłającym pieniądze poza Unię Europejską) 
 • wypłaty z bankomatów krajowych należących do innych instytucji oraz ewentualnie z bankomatów zagranicznych 
 • stałe zlecenia i polecenia zapłaty

Warto także pamiętać, że darmowe konto bankowe to dość niejednoznaczna kategoria. Właśnie dlatego mogą pojawiać się nieporozumienia. Czasem autorzy artykułów finansowych twierdzą, że darmowe konto bankowe, to taki rachunek bankowy, za którego prowadzenie nie jest pobierana opłata (bez dodatkowych warunków dotyczących np. miesięcznych wpływów oraz liczby/wartości transakcji bezgotówkowych). Jednak dla wielu innych osób bezpłatne konto bankowe to oferta, która cechuje się co najmniej bezwarunkowym zwolnieniem z regularnej opłaty za konto i kartę debetową. Takie darmowe konta bankowe są możliwe do znalezienia, choć rzadkie w praktyce.

Czasem osoba poszukująca najlepszej oferty, jaką jest konto bankowe bez opłat, wymaga również braku kosztów pobieranych za korzystanie ze wszystkich krajowych bankomatów. Takie zwolnienie jest jednak bardzo rzadkie. Warto również pamiętać, że w praktyce konto bankowe za darmo jako rachunek, za który nie są pobierane absolutnie żadne opłaty, po prostu nie istnieje w bankowej ofercie. Nie oznacza to jednak, że za konto bankowe na pewno będziemy co miesiąc płacić. Istnieje duża szansa, że np. spełnimy warunki zwolnienia z comiesięcznych opłat, „zmieścimy” się w limicie darmowych przelewów natychmiastowych i nie będziemy korzystać z usług generujących opłaty. Bezpłatne konta bankowe dla niektórych osób są łatwe do znalezienia. Inni klienci (niezależnie od banku) co miesiąc zapłacą pewną sumę, bo muszą wykonywać np. przelewy zagraniczne SWIFT. 

Nawet jeśli zupełnie darmowe konta bankowe i całkowicie bezpłatne konta bankowe nie istnieją, to pewne nawyki związane np. z unikaniem zlecania usług w placówce banku pozwolą zaoszczędzić sporo pieniędzy. Internetowe konto bankowe, które najpierw jest zakładane przez Internet, a potem obsługiwane bez wizyty w oddziale to najlepsze rozwiązanie dla banków. Można się zatem spodziewać, że osoby preferujące osobiste wizyty w placówkach bankowych i składanie tam zleceń będą „karane” coraz wyższymi opłatami. Inną kwestią jest także malejąca liczba oddziałów bankowych.   

Konta bankowe: promocje to dobra szansa na zysk?

Konta bankowe - promocjePrzeglądając internetowe strony poświęcone tematyce finansów osobistych, bez większych kłopotów znajdziemy porównania określone np. jako „najlepsze konto bankowe –  ranking”, „ranking – najlepsze konta bankowe w Polsce” lub „najlepsze konta bankowe: ranking”. Takie zestawienia skupiają się przede wszystkim na promocjach, których obecnie nie brakuje. Krajowe banki traktują bowiem oferty promocyjne kont jako sposób na przyciągnięcie nowych klientów oraz ich środków. Temu celowi służą między innymi następujące rodzaje promocji związanych z kontami osobistymi: 

 • procentowy zwrot za zakupy wykonane kartą debetową lub opłacone telefonem, który posiada ograniczoną miesięczną wysokość (np. 3% zakupów kartą, do 50 zł miesięcznie)
 • premie o stałej wysokości za aktywność na nowym koncie (przykład: 100 zł nagrody dla osoby, która otworzy konto bankowe przez Internet i otrzyma na nie w pierwszym miesiącu minimum 500 zł) 
 • zniżki na produkty lub usługi oferowane przez firmy współpracujące z bankiem (np. 10% rabatu w salonach odzieżowych określonej sieci lub sklepach internetowych dla posiadaczy konta) 
 • nagrody w ramach programów poleceń dla osób, które skutecznie polecą swój rachunek krewnym lub znajomym (czasem na nagrodę może liczyć również osoba, która założyła konto „z polecenia”) 

W praktyce pomysłowość bankowych marketingowców jest bardzo duża. Właśnie dlatego trzeba brać pod uwagę również możliwość pojawienia się innych rodzajów promocji. Warto podkreślić, że promocje często są kierowane tylko do nowych klientów i osób otwierających konto bankowe przez Internet/konto bankowe online. Zwykle występują też pewne ograniczenia polegające np. na tym, że w promocji można uczestniczyć tylko w związku z posiadaniem jednego konta, a środki przesyłane przez tę samą osobę nie zaliczają się do limitu wymaganych wpływów. Dobrą wiadomością dla uczestników promocji jest natomiast fakt, że nagrody wypłacane konsumentom posiadających konto bankowe zwykle będą zwolnione z podatku dochodowego. 

Jakie są popularne rodzaje kont bankowych?

Popularne konta bankoweRachunki bankowe dla konsumentów (konta osobiste) już od dawna są bardzo ciekawe i zróżnicowane. Warto sprawdzić, jakich rodzajów takich kont Polacy często szukają w Internecie. Nasi rodacy są zainteresowani między innymi następującymi rodzajami kont bankowych: 

 • darmowe konto bankowe/bezpłatne konto bankowe/konto bankowe bez opłat/konto bankowe za darmo
 • najlepsze konto bankowe dla osoby z niskim dochodem (najtańsze konto bankowe)
 • konto bankowe online/konto bankowe przez Internet/internetowe konto bankowe
 • darmowe konto bankowe przez Internet 
 • konto bankowe przez Internet bez kuriera 
 • najtańsze konto bankowe dla studenta
 • wspólne konto bankowe 
 • pierwsze konto bankowe 
 • konta bankowe dla młodych 
 • najlepsze konta bankowe z premią
 • darmowe konta bankowe z kartą 

Jeżeli chodzi o darmowe konto bankowe (bezpłatne konto bankowe/konto bankowe bez opłat/konto bankowe za darmo), to już wspominaliśmy, że każda osoba poszukująca takiego rachunku, w przypadku interesujących ją ofert musi sprawdzić tabelę opłat i prowizji. Co ważne, warto przyjrzeć się pełnej tabeli, a nie jej skróconej wersji, którą banki dość często prezentują na podstronie www poświęconej danemu rachunkowi. Wersja skrócona może bowiem nie uwzględniać ważnych opłat i prowizji. Dlatego dla pewności dokładnie sprawdź konto bankowe pod względem kosztów i w razie potrzeby skorzystaj z pomocy pracowników banku (np. dostępnych poprzez czat lub infolinię). 

Podobna rada dotyczy również osób, które zastanawiają się, jakie jest najlepsze konto bankowe dla klienta z niskim dochodem. Trzeba brać pod uwagę przede wszystkim rachunki bankowe, które nie przewidują wysokich limitów miesięcznego wpływu lub wartości transakcji bezgotówkowych jako warunku do zwolnienia z opłat. Osoby z niskimi dochodami raczej rzadko zlecają np. przelewy zagraniczne i nie wykonują wypłat z zagranicznych bankomatów, co sprawia, że najlepsze konto bankowe dla nich z zerowym lub bardzo niskim miesięcznym kosztem może być względnie łatwe do znalezienia. Warto pamiętać, że najtańsze konto bankowe często jest pozbawione promocji. To nie stanowi jednak dużego problemu dla osób, którym zależy głównie na niskich kosztach prowadzenia rachunku.     

Takie rodzaje rachunku bankowego, jak najtańsze konto bankowe online, darmowe konto bankowe przez Internet oraz internetowe konto bankowe również są łatwe do znalezienia. Osoby zainteresowane wspomnianymi rachunkami, znajdą je bez żadnego kłopotu, bo teraz każdy bank oraz SKOK oferuje konta z dostępem do panelu klienta online (bankowości internetowej). Coraz popularniejsze staje się również konto bankowe przez Internet bez kuriera. Mowa o rachunku, który założymy bez konieczności podpisywania umowy w formie pisemnej. Banki pozwalają na zawarcie umowy np. poprzez SMS z kodem autoryzacyjnym. 

Wspólne konto bankowe (np. dla małżonków) również jest popularne. Praktycznie wszystkie banki proponują opcję prowadzenia takiego konta w ramach swojej standardowej oferty. Może się jednak okazać, że wspólne konto bankowe nie będzie dostępne przez Internet, a do jego założenia bank wymaga wizyty w placówce. Warto także pamiętać, że umowa rachunku wspólnego domyślnie zakłada połówkowy udział w sumie zgromadzonych środków oraz ewentualnym zadłużeniu. 

Polacy często wyszukują również informacje o tym, jakie konto bankowe wybrać dla osoby niepełnoletniej. Trudno się temu dziwić, bo jak wspominaliśmy na początku naszego poradnika, połowa Polaków poniżej 18 roku życia posiada już swoje konto bankowe. Chodzi o osoby w wieku 13 lat – 18 lat, którym bank dzięki ograniczonej zdolności do czynności prawnych może założyć pierwsze konto bankowe. Warto wiedzieć, że konta bankowe dla młodych zwykle cechują się o wiele niższymi opłatami aniżeli ich standardowe („dorosłe”) odpowiedniki. 

Jeżeli zaś chodzi o osoby poniżej 13 roku życia, to dość często mogą one posiadać pierwsze konto bankowe jako rachunek pomocniczy będący częścią konta osobistego swojego rodzica. Do takiego subkonta dla dziecka bank może nawet wydać kartę debetową. Jej wykorzystanie rodzic będzie mógł kontrolować (np. ustalając dzienny limit wydatków).  

Najtańsze konto bankowe nie musi być najlepsze?

Najtańsze konto zawsze jest najlepsze?Osoby posiadające konto bankowe i niezadowolone z tego produktu finansowego, zawsze mogą zmienić bank. Co więcej, instytucje bankowe oferują procedurę przenoszenia rachunku, która umożliwia zachowanie np. salda, poleceń stałych i poleceń zapłaty, a także powiadomienie pracodawcy o zmianie numeru konta. Mimo tego, osoba zastanawiająca się, jakie konto bankowe wybrać, powinna dać sobie odrobinę czasu, aby w przyszłości uniknąć kłopotliwych zmian. Oprócz opłat i ewentualnych promocji, warto również sprawdzić opinie na temat danego banku. Szczególnie ważne wydają się kwestie dotyczące np. standardu i szybkości obsługi klienta. Warto także dowiedzieć się, czy dany bank ma dla posiadaczy konta osobistego jakieś ciekawe propozycje oszczędnościowe. Osoby przewidujące konieczność pożyczania pieniędzy w przyszłości, dodatkowo mogą zainteresować się warunkami kredytu odnawialnego oraz debetu powiązanego z rachunkiem osobistym.  

Dla coraz większej liczby osób, dobre konto bankowe to również taki rachunek, który cechuje się bankowością internetowa i aplikacją mobilną banku na odpowiednim poziomie. W Internecie możemy łatwo znaleźć informacje o poszczególnych rozwiązaniach, które oferują banki. Czasem istnieje nawet możliwość przetestowania systemu transakcyjnego w wersji demo. W kontekście bankowości mobilnej, na pewno warto sprawdzić, czy nadal będziemy mogli korzystać z ulubionego przez nas sposobu płacenia telefonem.  

Już wcześniej wspominaliśmy o tym, że ważną kwestią są też aspekty prawne. Warto zatem sprawdzić, na jakich warunkach ewentualnie będziemy mogli wypowiedzieć umowę konta. To istotna sprawa, bo w przeszłości pojawiały się np. opłaty karne dla klientów, którzy zamknęli konto bankowe przed upływem ustalonego terminu. Na całe szczęście, takie praktyki są rzadkie. Jeżeli jednak otwieramy konto powiązane np. z kredytem hipotecznym lub gotówkowym, to warto pamiętać, że rezygnacja z rachunku osobistego może skutkować pogorszeniem warunków kredytowania (np. wzrostem marży).  

Jak założyć konto bankowe bez wychodzenia z domu?

Konto bankowe bez wychodzenia z domuInternetowe konto bankowe obecnie nie jest już żadną nowością. Dlatego odpowiedź na pytanie, czy można założyć konto bankowe przez Internet staje się coraz bardziej oczywista. Tym niemniej, całkiem spora grupa Polaków nie zakładała jeszcze takiego rachunku online. Właśnie dlatego postanowiliśmy odpowiedzieć na pytanie, jak założyć konto bankowe z wykorzystaniem sieci www. Informacje na ten temat mogą przydać się również osobom, które posiadają już jakieś internetowe konto bankowe. Wniosek o założenie takiego rachunku zwykle jest dostępny poprzez stronę banku, porównywarki finansowe oraz tak zwane landing page, czyli specjalne formularze reklamowe. Dla swojego bezpieczeństwa, trzeba korzystać tylko ze sprawdzonych linków, które przekierowują do wniosku o założenie konta bankowego online. 

Wspomniany wniosek o konto internetowe/konto online na pewno nie będzie trudny do wypełnienia. Krajowe banki dość często chwalą się, że całą procedurę związaną z zakładaniem konta można zakończyć w kwadrans. Warto pamiętać, że możliwość założenia rachunku istnieje nie tylko po kliknięciu odpowiedniego linku w przeglądarce internetowej. Sposobem na rozpoczęcie takiej procedury może być również instalacja na swoim smartfonie aplikacji mobilnej wybranego banku. 

Niezależnie od wybranej opcji, trzeba będzie podać bankowi swoje kluczowe dane dotyczące np. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, PESEL-u, numeru dowodu osobistego, miejsca urodzenia, imion rodziców oraz e-maila i telefonu. Adres e-mail jest ważny, ponieważ po zakończeniu całej procedury zwykle otrzymamy tam dokumenty potwierdzające zawarcie umowy konta, a także samą umowę. Jej podpisywanie i drukowanie będzie już niepotrzebne, ponieważ klient wcześniej zawarł umowę w sposób zdalny. 

Po wypełnieniu formularza przewidzianego przez bank, klient będzie musiał wybrać jedną z opcji weryfikacji tożsamości. Taka procedura stała się konieczna, bo banki chcą mieć pewność, że osoba zakładająca konto bankowe przez Internet nie jest oszustem, który później wykorzysta rachunek np. do zaciągania pożyczek pozabankowych z wykorzystaniem skradzionych danych osobowych. Najbardziej tradycyjną metodą weryfikacji klienta jest wizyta kuriera z papierowym egzemplarzem umowy. Jednocześnie taki wariant wydaje się najbardziej kłopotliwy. 

Wiele osób interesuje konto bankowe przez Internet bez kuriera. Właśnie dlatego banki opracowały inne opcje weryfikacji klientów. Przykładem jest przelew weryfikacyjny niewielkiej kwoty z innego konta bankowego, kod weryfikacyjny SMS, zdjęcie wykonane smartfonem (selfie) albo połączenie wideo z konsultantem. Niezależnie od wybranego rozwiązania, potrzebne będzie również przesłanie skanu swojego dowodu osobistego lub wyraźnego zdjęcia takiego dokumentu. 

Warto również pamiętać, że w razie problemów z otwarciem konta osobistego przez Internet, potrzebną procedurę zawsze będzie można dokończyć w placówce banku. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek problemy, to pracownicy banku na pewno pomogą je rozwiązać poprzez infolinię, czat tekstowy lub coraz popularniejszą opcję rozmowy wideo. W ramach podsumowania, warto także wspomnieć, że konsument może łatwo zrezygnować jeśli stwierdzi, że wybrane konto bankowe online jednak mu nie odpowiada. Jeżeli taka decyzja zostanie podjęta w ciągu pierwszych 14 dni od założenia rachunku, to możliwe będzie odstąpienie od umowy (na podstawie ustawy o prawach konsumenta). W przeciwnym razie, dojdzie po prostu do wypowiedzenia umowy o konto bankowe. 

Przed upływem okresu wypowiedzenia umowy/odstąpienia od umowy, zawsze trzeba będzie uregulować wszystkie należności wobec banku, które wynikają z samej umowy konta oraz powiązanych produktów (np. kredytu odnawialnego i debetu). Wygaśnięcie umowy o konto bankowe (rachunek osobisty) będzie również powiązane z niemożliwością dalszego używania karty debetowej. Przed definitywnym zamknięciem konta, bank przeleje środki, które ewentualnie pozostały na wskazany wcześniej przez klienta inny rachunek. 

Oceń post