FinanseFinanse osobiste

Najlepsze lokaty

0

Najlepsze lokaty – na co zwracać uwagę?

Pomimo dość częstych narzekań naszych rodaków na ofertę banków, najlepsze lokaty terminowe (obok kont oszczędnościowych) nadal pozostają najbardziej popularnym sposobem lokowania oszczędności. Wynika to z dość prozaicznego faktu. Po prostu wybór innych wariantów zwykle jest bardziej problematyczny i obciążony większym ryzykiem. Dodatkowo wiele osób zdaje sobie sprawę, że inwestowanie poprzez zakup akcji, obligacji komercyjnych albo nawet jednostek funduszy inwestycyjnych wymaga pogłębienia wiedzy. Większość klientów sektora bankowego nie ma na to czasu i dodatkowo obawia się utraty zainwestowanych środków. W obliczu takiej sytuacji, trudno się dziwić, że typowe polskie gospodarstwo domowe nadal wpłaca wolne środki na lokaty. Problemem może jednak być wybór odpowiedniego depozytu. Najlepsze lokaty w banku mocno różnią się od słabych ofert – nie tylko pod względem oprocentowania. Postanowiliśmy zatem wyjaśnić, jak można wyszukać najlepsze lokaty bankowe w Polsce. Poza tym prezentujemy użyteczne informacje prawne i praktyczne porady, które dotyczą wszystkich lokat. Chodzi między innymi o bezpieczeństwo wspomnianych depozytów oraz możliwość wcześniejszego zerwania umowy. Sprawdzamy również, jakie alternatywy posiadają najlepsze lokaty bankowe. 

Co polskie przepisy mówią o lokatach bankowych?

Lokata bankowaPrzed omówieniem cech, jakie mają najlepsze lokaty terminowe i zaprezentowaniem różnych rodzajów takich depozytów, warto najpierw przedstawić kilka praktycznych informacji prawnych. Mają one bowiem wpływ na decyzje konsumentów odnośnie wyboru najlepszych lokat terminowych. A propos konsumentów – pamiętajmy, że ten artykuł prezentuje informacje dotyczące oferty lokat dla osób, które będą w banku lub SKOK-u lokować wyłącznie prywatne środki. To ważna kwestia, bo na rynku są dostępne również lokaty przeznaczone dla samodzielnych przedsiębiorców, małych spółek oraz dużych firm. Odsetki z takich lokat trzeba rozliczać jako przychody podatkowe. Konsumenci nie muszą przejmować się sprawami podatkowymi, ponieważ podatek od ich odsetek automatycznie nalicza i odprowadza bank. Właśnie dlatego przychodów odsetkowych z lokat objętych tzw. podatkiem Belki nie trzeba już później wykazywać w rocznej deklaracji PIT. 

Warto pamiętać, że zarówno najlepsze lokaty oszczędnościowe, jak i słabe oferty, którymi prawie nikt się nie interesuje, z punktu widzenia przepisów funkcjonują tak samo. Kluczowa jest między innymi ustawa prawo bankowe, która wskazuje, że lokaty mogą oferować jedynie banki. Na mocy szczególnych przepisów (ustawy o SKOK), prawo do oferowania lokat mają również spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Warto też wspomnieć, że z punktu widzenia przepisów najlepsze lokaty oszczędnościowe oraz wszystkie pozostałe lokaty funkcjonują jako forma rachunku bankowego. Prawo bankowe wyróżnia rachunek lokaty terminowej jako jeden z rodzajów rachunku bankowego. 

Kodeks cywilny w swojej części dotyczącej umowy rachunku bankowego potwierdza natomiast, że bank lub SKOK może dysponować środkami przechowywanymi na lokacie, ale musi je niezwłocznie zwrócić w razie złożenia dyspozycji przez klienta. Niedopuszczalna jest wypłata środków z lokaty na przykład po tygodniu. Instytucja stosująca takie praktyki może zostać ukarana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przepisy kodeksu cywilnego mówią również, że obydwie strony umowy o lokatę terminową mają prawo do jej wypowiedzenia, ale bank może podjąć taką decyzję tylko z ważnych przyczyn. 

Skoro opisujemy sposób, w jaki działają najlepsze lokaty bankowe dla konsumentów, to warto również wspomnieć o możliwościach, które daje oszczędzającym ustawa o prawach konsumenta. Ten akt prawny wskazuje, że każdy konsument zawierający umowę o produkt bankowy w sposób zdalny, może od niej odstąpić w ciągu kolejnych 14 dni (bez podawania przyczyny). Taka zasada obejmuje również najlepsze lokaty internetowe oraz pozostałe depozyty zakładane przez prywatnych klientów przy wykorzystaniu Internetu lub telefonu. Warto jednak pamiętać, że odstąpienie od umowy lokaty przed upływem dwóch tygodni będzie skutkowało brakiem odsetek. Na szczęście w tak krótkim okresie konsument wiele nie straci z powodu braku oprocentowania środków.  

Najlepsza lokata bankowa jest bardziej bezpieczna?

Najlepsza lokata bankowaKażda osoba, którą interesują najlepsze lokaty terminowe, zwraca dużą uwagę na kwestię bezpieczeństwa. Wynika to z faktu, że lokaty są wyborem dla klientów, którzy w ogóle nie chcą ryzykownie lokować środków albo zamierzają tylko część swoich oszczędności zainwestować poza bankiem (np. w nieruchomości, akcje lub jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych). 

W związku z powyższym, osoba którą interesuje jakaś możliwie najlepsza lokata bankowa, może zadać pytanie, czy taki atrakcyjny depozyt będzie bardziej bezpieczny od innych lokat. Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest jednoznaczna. Poniżej wyjaśniamy dlaczego. Po pierwsze, warto pamiętać, że wszystkie krajowe banki i SKOK-i, czyli instytucje mające prawo do oferowania lokat obecnie są objęte jednolitym systemem gwarantowania środków. Czasy, w których oszczędności ze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych nie były objęte gwarancjami BFG, na całe szczęście odeszły już w niepamięć. Aktualnie każdy zarejestrowany w Polsce bank lub SKOK oferuje lokaty z gwarancją na poziomie 100 000 euro. Co więcej, BFG gwarantuje wypłatę środków z depozytu w ciągu tygodnia od upadłości banku lub SKOK-u. Warto też wspomnieć, że nawet dwa razy wyższy limit gwarancji BFG obowiązuje w ciągu trzech miesięcy od wpłaty środków pochodzących np. ze sprzedaży mieszkania. 

Podany limit ochrony środków zapewnianej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (100 000 euro) dotyczy każdego ze współwłaścicieli lokaty lub konta i obowiązuje dla każdej instytucji z osobna. Zatem osoba, która zdeponowała w dwóch różnych bankach po 300 000 zł, w razie ich plajty będzie mogła liczyć na pełny zwrot środków. Warto dodać, że BFG w obliczu problemów wielu instytucji finansowych posiadających chronione depozyty będzie mógł liczyć na pomoc Narodowego Banku Polskiego oraz budżetu państwa. Innym zabezpieczeniem jest możliwość podwyższenia wpłat do BFG wnoszonych przez banki i SKOK-i. Warto wiedzieć, że to właśnie składki instytucji oferujących depozyty w głównej mierze finansują działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Limit ochrony środków zapewniany przez tę instytucję (100 000 euro) nadal wydaje się zupełnie wystarczający. W tym kontekście warto pamiętać, że przeciętne polskie gospodarstwo domowe na lokacie „trzyma” około 10 000 zł – 15 000 zł.

Sytuacja wygląda nieco inaczej jeśli interesująca nas, potencjalnie najlepsza lokata bankowa jest oferowana przez polski oddział zagranicznego banku pochodzącego z innego kraju UE. W takim wariancie, ochroną środków należących do polskich klientów zajmuje się odpowiednik BFG z innego kraju Unii Europejskiej. Nie stanowi to dużego problemu, bo na terenie całej wspólnoty obowiązuje jednolity podstawowy limit ochrony depozytów w bankach (100 000 euro). Jeżeli jednak przekonuje nas najlepsza lokata bankowa z zagranicznego banku i jego polskiego oddziału, to warto najpierw sprawdzić, w jakiej kondycji finansowej znajduje się macierzysta instytucja (np. bankowa spółka akcyjna z Włoch). 

Każda osoba sprawdzająca najlepsze lokaty bankowe w Polsce, przed dokonaniem ostatecznego wyboru powinna również zweryfikować sytuację finansową interesującej ją krajowej instytucji. Generalnie rzecz biorąc, należy unikać banków i SKOK-ów, które mają wskaźnik wypłacalności (TCR) mniejszy od wymaganego przez KNF minimum lub są objęte postępowaniem naprawczym. 

Najlepsze lokaty w bankach – jakie są ich rodzaje?

Najlepsze lokaty bankoweNajlepsze lokaty bankowe tylko z pozoru wydają się bardzo podobnymi ofertami. W rzeczywistości rozbieżności pomiędzy takimi produktami finansowymi są spore. Zresztą cały rynek lokat jest bardzo zróżnicowany. Szybko przekona się o tym osoba sprawdzająca różnego rodzaju rankingi. Mówią one, gdzie najlepsze lokaty bankowe są aktualnie dostępne i jakie mają warunki. O zróżnicowaniu rynku depozytów terminowych świadczą również określenia często używane przez osoby poszukujące najlepszej lokaty. Naszych rodaków interesują następujące rodzaje lokat: 

 • najlepsze lokaty bez konta 
 • najlepsze lokaty bez zakładania konta 
 • najlepsze lokaty na rynku 
 • najlepsze lokaty krótkoterminowe 
 • najlepsze lokaty długoterminowe 
 • najlepsze lokaty roczne 
 • najlepsze lokaty 6-miesięczne bez konta
 • najlepsze lokaty 3-miesięczne bez konta
 • najlepsza lokata na rok bez konta
 • najlepsze lokaty walutowe 
 • najlepsze lokaty w euro 
 • najlepsza lokata bez konta przez Internet
 • najlepsze lokaty 6-miesięczne na nowe środki
 • najlepsze lokaty 3-miesięczne na nowe środki
 • najlepsze lokaty oszczędnościowe 
 • najlepsze lokaty internetowe 
 • najlepsza lokata na 6 miesięcy przez Internet
 • najlepsza lokata na 3 miesiące przez Internet

Najlepsze lokaty bez konta (najlepsze lokaty bez zakładania konta) bez wątpienia są bardzo poszukiwane, bo wiele osób chce uniknąć obowiązku posiadania rachunku osobistego w tym samym banku, gdzie najlepsza lokata jest dostępna. Tacy klienci banków są po prostu zadowoleni z swojego obecnego ROR-u i nie widzą potrzeby jego zmieniania albo zakładania drugiego rachunku osobistego, który będzie generował koszty (zwłaszcza w przypadku małej aktywności posiadacza). Warto jednak wiedzieć, że najlepsza lokata bez konta (najlepsza lokata bez zakładania konta) może mieć nieco niższe oprocentowanie niż najbardziej zyskowny depozyt powiązany z rachunkiem osobistym. Dość często okazuje się, że najlepsze lokaty na rynku jednak wymagają założenia konta w tym samym banku. Jeżeli wspomniany rachunek jest darmowy niezależnie od aktywności posiadacza, to problem będzie mniejszy. Warto jednak sprawdzać co jakiś czas, czy opłaty za dodatkowe konto osobiste jednak nie wzrosły. 

Kolejny ważny podział lokat, który również wynika z preferencji klientów banków dotyczy czasu oszczędzania. Internauci często szukają informacji o tym, jakie są najlepsze lokaty krótkoterminowe (np. najlepsze lokaty 6-miesięczne i najlepsze lokaty 3-miesięczne). Trudno się temu dziwić, bo wiele osób po prostu nie chce „zamrażać” pieniędzy na dłuższy okres. Dla takich klientów, dwukrotne odnowienie lokaty półrocznej będzie lepszą opcją niż roczny depozyt. Poza tym oferty lokat kwartalnych i półrocznych często są najlepsze pod względem oprocentowania. Jest to widoczne również, gdy weźmiemy pod uwagę najlepsze lokaty bez konta. Wytłumaczenie tego zjawiska wydaje się bardzo proste. Mianowicie każdy bank uważa, że najlepsza lokata bankowa nie może być oferowana za darmo. W zamian klient musi zgodzić się na jakiś kompromis korzystny dla banku. W tym przypadku jest to ograniczenie naliczania wyższych odsetek do krótkiego okresu trzymiesięcznego lub sześciomiesięcznego. 

To co napisaliśmy powyżej, jednak nie oznacza, że najlepsze lokaty długoterminowe (np. najlepsze lokaty roczne) będą miały niskie oprocentowanie – dużo mniejsze niż najlepsze lokaty krótkoterminowe. Wiele zależy bowiem od polityki danego banku. Rynkowa średnia dotycząca oprocentowania lokat na dany termin zawsze wygląda nieco inaczej, niż oferty poszczególnych instytucji. Może się okazać, że jeden z banków stawia na najlepsze lokaty długoterminowe i właśnie takie depozyty są u niego szczególnie atrakcyjne. Mowa o lokatach na 9 miesięcy, 12 miesięcy, 18 miesięcy lub 24 miesiące. Czasem zdarzają się nawet depozyty z okresem oszczędzania wynoszącym 3 lata, 4 lata lub 5 lat. Praktyka pokazuje jednak, że we wspomnianej grupie szczególnie popularne są najlepsze lokaty roczne. Często cechują się one stałym oprocentowaniem, czyli cechą, którą szczególnie cenią klienci. O rodzajach oprocentowania lokat napiszemy więcej w następnym rozdziale.   

O sporym zróżnicowaniu bankowych ofert powinny pamiętać również osoby, które interesują najlepsze lokaty walutowe (np. najlepsze lokaty w euro lub najlepsze lokaty walutowe w dolarze amerykańskim). Ogólnie rzecz biorąc, lokaty walutowe działają bardzo podobnie, jak ich odpowiedniki rozliczane w złotych. Trzeba jednak pamiętać o dwóch istotnych kwestiach. Po pierwsze, nawet najlepsze lokaty walutowe zawsze będą obciążone ryzykiem kursowym. Jeżeli posiadacz takich depozytów pracuje i wydaje pieniądze w Polsce, to osłabienie wybranej waluty obcej wobec złotego może mieć dla niego większe znaczenie niż zyski odsetkowe. 

Na wahaniach kursów walut można również zarabiać posiadając najlepsze lokaty walutowe w krajowym banku. Mowa o sytuacji, gdy waluta depozytu zwiększa swoją wartość względem złotego. Ewentualne zyski i straty kursowe pozostaną jednak niezrealizowane do czasu zamiany oszczędności na złote. Warto pamiętać, że taka zamiana nastąpi wbrew woli klienta i po niekorzystnym kursie bankowym, gdy najlepsza lokata terminowa w walucie się skończy, a klient złoży dyspozycję wypłaty środków na rachunek w złotym. 

Zrozumiały wydaje się fakt, że osoby korzystające z Internetu najczęściej szukają informacji o tym, jakie są najlepsze lokaty internetowe. Chodzi o najlepsze lokaty oszczędnościowe, które można założyć bez wychodzenia z domu. Obecnie oferta takich lokat jest już bardzo szeroka. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie najlepsze lokaty w bankach są dostępne online. Z drugiej strony, pojawiają się też ciekawe oferty zarezerwowane tylko dla internautów. Niestety nie zawsze są to najlepsze lokaty bez zakładania konta. Zdarza się bowiem, że przed założeniem promocyjnej lokaty online, klient najpierw musi otworzyć konto osobiste w tym samym banku. Obecnie można to zrobić łatwiej dzięki aplikacjom mobilnym.  

Najlepsze lokaty terminowe mają stałe odsetki?

Lokata terminowa - stałe odsetki?Wcześniej nie poruszaliśmy tematu oprocentowania, który bez wątpienia jest bardzo ważny dla osób szukających najlepszej lokaty bankowej. W większości przypadków, najlepsze lokaty w bankach (również najlepsze lokaty bez konta) mają stałe oprocentowanie. Wynika to ze specyfiki krajowego rynku, na którym przeważają oferty z oprocentowaniem niezmiennym i znanym w momencie zawierania umowy. Takie najlepsze lokaty bankowe o stałym oprocentowaniu mają bardzo ważną zaletę. Mianowicie zyski z nich są znane od samego początku i można je łatwo obliczyć. Stanowi to spory atut dla osób, które chcą mieć gwarancję pewnego zysku odsetkowego. 

Najlepsza lokata terminowa o stałym oprocentowaniu zapewnia taką gwarancję odsetkową pod warunkiem, że klient nie wycofa pieniędzy przed końcem okresu oszczędzania. W przypadku przedwczesnej wypłaty środków, większość banków nie nalicza bowiem żadnych odsetek. Oznacza to, że konsument może ponieść stratę procentową równą inflacji (naliczanej od dnia założenia lokaty do daty zerwania umowy i wypłaty pieniędzy).  

Warto pamiętać, że tylko nieliczne banki w przypadku lokat o stałym oprocentowaniu wypłacają część odsetek po przedwczesnym wycofaniu pieniędzy. Wypłata całości środków w tej samej sytuacji stanowi natomiast prawdziwą rzadkość. W związku z powyższym, osoby zakładające możliwość przedterminowej wypłaty pieniędzy, powinny wziąć pod uwagę lokaty progresywne. Wspomniane depozyty terminowe cechują się bowiem dopisywaniem odsetek (kapitalizacją) co miesiąc. Uniemożliwia to utratę wszystkich odsetek – z wyjątkiem sytuacji, w której środki zostaną wypłacone przed pierwszą miesięczną kapitalizacją. Wadą lokat progresywnych jest natomiast ich niskie oprocentowanie na początku okresu oszczędzania i bardziej skomplikowany sposób obliczania zysków odsetkowych. 

Najlepsza lokata bankowa dla niektórych osób może mieć również zmienne oprocentowanie, które dla okresu po pierwszej aktualizacji nie jest znane w momencie zawierania umowy. Takim rozwiązaniem cechują się przede wszystkim najlepsze lokaty długoterminowe z okresem oszczędzania dłuższym niż rok. W ich przypadku, stawka oprocentowania zależy od wahań jednego z przyjętych wskaźników referencyjnych (np. inflacji konsumenckiej lub stóp międzybankowych WIBOR/WIBID). Do wskaźnika referencyjnego czasem bywa dodawana marża (przykład: oprocentowanie jako suma stopy WIBOR 1M + marży 0,5%). Umowa lokaty ze zmiennym oprocentowaniem określa jak często i kiedy aktualizowana jest stawka referencyjna.  

Najlepsze lokaty – ranking powie nam wszystko?

Najlepsze lokaty - rankingLokaty oferowane przez największe krajowe banki można liczyć w dziesiątkach. Trudno się zatem dziwić, że w ramach odpowiedzi na pytanie, jaka jest najlepsza lokata na rynku, wielu internautów sprawdza rankingi. Dla osoby, którą interesują najlepsze lokaty, ranking faktycznie może być przydatny. Takie zestawienie powinno spełniać jednak kilka warunków. Po pierwsze, musi być ono aktualne, bo krajowe banki i SKOK-i dość często zmieniają swoją ofertę depozytową. Bardzo dużo zmian ma miejsce po każdej aktualizacji poziomu stóp procentowych NBP. Dodatkowo rzetelny ranking lokat powinien dostarczać informacji nie tylko na temat oprocentowania i czasu oszczędzania. Bardzo ważne są również informacje odnośnie: 

 • maksymalnej i minimalnej wartości lokaty (może się okazać, że lokata najlepsza w danym banku pod względem oprocentowania, niestety ma maksymalną wartość tylko 10 000 zł – 20 000 zł) 
 • dodatkowych wymagań dotyczących zakładania konta osobistego (to kwestia szczególnie ważna dla osób, które interesują najlepsze lokaty bez zakładania konta)
 • innych „haczyków” takich jak np. nieodnawialność lokaty, możliwość jej odnowienia ze znacznie niższą stawką lub obowiązek zapewnienia wpłaty nowych środków (najlepsza lokata na rynku najczęściej posiada pewne ograniczenia) 
 • zasad postępowania banku w razie przedterminowej wypłaty pieniędzy (chodzi o ewentualne pomniejszenie odsetek lub ich całkowitą utratę przez klienta) 
 • reguł ewentualnej zmiany oprocentowania 
 • częstotliwości kapitalizacji odsetek

Jeżeli ranking nie informuje nas o którejś z wymienionych powyżej kwestii, to trzeba będzie uzupełnić wiedzę na własną rękę sprawdzając np. szablon umowy lokaty, kartę produktu lub tabelę oprocentowania banku. Wszystkie te dokumenty znajdziemy na stronach www banków. 

Lokaty nie są najlepsze dla każdego posiadacza środków?

Można zakładać, że każda osoba sprawdzająca, gdzie najlepsze lokaty są dostępne, przemyślała już ewentualne alternatywy i jest świadoma ich istnienia. W praktyce sytuacja czasem wygląda jednak inaczej. Zatem warto przypomnieć, jakie alternatywy posiada osoba wybierająca najlepsze lokaty w banku. Chodzi nam przede wszystkim o produkty finansowe, bo wybór innych sposobów lokowania kapitału jest bardzo duży. Najlepszy przykład stanowią chociażby nieruchomości oraz kruszce.  

Każdy czytelnik, którego interesują najlepsze lokaty terminowe, z pewnością powinien sprawdzić, czy lepszym rozwiązaniem nie byłyby konta oszczędnościowe. Takie rachunki statystycznie rzecz biorąc mają niższe oprocentowanie niż najlepsze lokaty bankowe w Polsce. Wspomniana różnica to następstwo faktu, że środki z konta oszczędnościowego zwykle można wypłacić bez utraty odsetek. Będzie to szczególnie proste jeśli oszczędnościowe konto posiada dzienny okres kapitalizacji zamiast bardziej popularnego miesięcznego wariantu. 

Większa łatwość wypłaty środków oraz ich „utracenia” przez bank sprawia, że taka instytucja mniej zapłaci w ramach odsetek posiadaczowi konta oszczędnościowego niż osobie, którą skusiła najlepsza lokata terminowa. Nie musi to jednak stanowić dużego problemu jeśli konto oszczędnościowe ma przyzwoitą stawkę oprocentowania. Warto jednak pamiętać, że niektóre dobre konta oszczędnościowe również są powiązane z rachunkami osobistymi (podobnie jak lokaty). To problem dla osoby, którą interesują najlepsze lokaty bez konta i podobne depozyty. 

Ciekawą funkcjonalnością kont oszczędnościowych na pewno jest możliwość wykonywania przelewów przez Internet (również zewnętrznych), a nawet wydania karty debetowej do rachunku. Zawsze trzeba jednak sprawdzić koszt tych udogodnień, ponieważ bywają one znacznie droższe niż w przypadku kont osobistych (rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych/ROR-ów). 

Osoba szukająca lokaty najlepszej na rynku, może również znaleźć inne alternatywy w praktycznie każdym banku. Chodzi między innymi o lokaty strukturyzowane, które stanowią swoiste połączenie tradycyjnych depozytów oraz funduszy inwestycyjnych. Wspomniane para-lokaty oferują wyższe zyski, które niestety nie są pewne. Jedyna gwarancja zwykle dotyczy zwrotu 100% zainwestowanych środków. 

Zyski z lokat strukturyzowanych podobnie jak w przypadku funduszy inwestycyjnych oraz ubezpieczeń inwestycyjnych zależą zwykle od ceny konkretnego surowca lub notowań instrumentu finansowego. Warto zatem dokładnie sprawdzić, od czego jest uzależniony zysk. Zastępuje to analizę techniczną i finansową spółek, w które może inwestować osoba kupująca akcje. 

Obligacje są kolejną alternatywą dla tych osób, które interesują najlepsze lokaty na rynku bankowym. Warto jednak pamiętać, że obligacje Skarbu Państwa zwykle posiadają oprocentowanie podobne albo nawet mniejsze niż najlepsze lokaty bankowe. Obligacje komercyjne są bardziej zyskowne, ale jednocześnie wiążą się z większym ryzykiem i koniecznością sprawdzenia spółki, której pożyczymy swoje oszczędności na pewien czas. 

Najlepsze lokaty internetowe – jak je założyć?

Jak założyć lokatę internetową?Praktycznie każda osoba, która dowiedziała się już, jaka jest lokata najlepsza dla niej, zamierza wpłacić pieniądze bez zbędnej zwłoki. Jeżeli taka najlepsza lokata bankowa jest dostępna całkowicie przez Internet, to proces jej otwarcia nie powinien być uciążliwy. Najpierw trzeba jednak przygotować dowód osobisty. Potrzebny będzie również smartfon oraz adres e-mail. Cudzoziemcy nieposiadający dowodu osobistego, powinni natomiast dowiedzieć się, czy najlepsza lokata bankowa może być dostępna dla osób bez polskiego obywatelstwa. 

Warto wiedzieć, że wszystkie najlepsze lokaty internetowe dla nowych klientów są otwierane po wypełnieniu wniosku dostępnego na stronie banku lub widocznego po kliknięciu linku w porównywarce finansowej. We wspomnianym wniosku trzeba podać swoje dane osobowe i wybrać lub potwierdzić parametry lokaty (m.in. długość okresu oszczędzania oraz kwotę). Liczba potrzebnych do wypełnienia pól formularza będzie mniejsza jeśli nowy klient banku preferuje najlepsze lokaty bez konta. 

Niezależnie od wyboru parametrów lokaty, internauta nie uniknie procesu weryfikacji tożsamości. W tym przypadku, banki stosują różne rozwiązania weryfikacyjne dla nowych klientów. Przykładem jest np. SMS z kodem i/lub wysłanie bankowi skanu lub zdjęcia dowodu osobistego. Jeżeli weryfikacja tożsamości zakończy się pomyślnie, to bank założy rachunek lokaty terminowej (na razie bez środków) i wyśle na podany e-mail dokumenty związane z lokatą. Klient musi pamiętać o przelaniu pieniędzy na podany numer rachunku lokaty. W przeciwnym razie, bank po okresie oczekiwania zamknie wspomniany rachunek i wypowie umowę.     

Powyżej napisaliśmy o zakładaniu lokaty przez nowych klientów. Warto przypomnieć, że procedura weryfikacyjna nie będzie potrzebna w przypadku osób, które już wcześniej założyły konto osobiste z tego samego banku. Tacy klienci łatwo otworzą lokatę poprzez system bankowości internetowej lub mobilnej. 

Oceń post

Brak postów do wyświetlenia