Strona główna Aktualności Kultura, sztuka i rozrywka - Aktualności „Mistrz Klawiatury” – konkurs dla młodych klawiszowców z Dolnego Śląska 
Kultura, sztuka i rozrywka - Aktualności

„Mistrz Klawiatury” – konkurs dla młodych klawiszowców z Dolnego Śląska 

0

XVI Dolnośląski Konkurs Keyboardowy „Mistrz Klawiatury” ogłoszony i to w wersji online. Organizator wydarzenia, Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława KozaraSłobódzkiego w Świdnicy, zaprasza do udziału wszystkich dolnośląskich amatorów – keyboardzistów w wieku od 6 do 19 lat. Stawką jest nominacja do udziału w analogicznym konkursie o randze ogólnopolskiej. 

Konkurs "Mistrz Klawiatury" Świdnica '2021

Kto może wziąć udział w konkursie? 

Konkurs „Mistrz Klawiatury” organizowany jest przez MDK w Świdnicy z myślą m.in. o promowaniu gry na keyboardzie i pobudzaniu amatorskich ruchów muzycznych, dlatego grupą docelową są muzycy – amatorzy. Do udziału w wydarzeniu powinny się zgłaszać wyłącznie te osoby, które naukę gry na keyboardzie pobierają w placówkach edukacji pozaformalnej, np. w młodzieżowych domach kultury. Natomiast uczniowie szkół muzycznych czy uczestniczący w innej formie edukacji muzycznej formalnej nie należą do grupy docelowej konkursu. 

Konkurs kierowany jest ponadto do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku od 6 do 19 lat. Tak szeroki przekrój wiekowy uczestników konkursu wymaga podzielenia ich na grupy wykonawcze, w ramach których oceniane będą występy, mianowicie: 1) szkoły podstawowe – kl. 0 – III, 2) szkoły podstawowe – kl. IV – VI oraz 3) szkoły podstawowe – kl. VII – VIII i szkoły średnie. 

Ponieważ konkurs ma rangę wojewódzką, kierowany jest on do mieszkańców Dolnego Śląska. 

Formuła online konkursu 

XVI Dolnośląski Konkurs Keyboardowy „Mistrz Klawiatury”, w przeciwieństwie do poprzednich edycji, odbędzie się bez stacjonarnych przesłuchań uczestników. Pandemia koronawirusa wymusiła na MDK w Świdnicy zmianę dotychczasowego sposobu organizacji wydarzenia. W związku z tym uczestnictwo w konkursie wiąże się z koniecznością nagrania utworu wykonywanego na keyboardzie i przesłania tej prezentacji na adres mailowy organizatora. Jury przesłucha wszystkie nadesłane prezentacje i na tej podstawie dokona oceny uczestników. Ogłoszenie wyników nastąpi również online – na stronie internetowej MDK w Świdnicy i na jego profilu facebookowym. Na koniec opublikowany zostanie tam koncert finalistów konkursu. 

Zgłoszenie do konkursu – wymogi 

Uczestnicy konkursu muszą przesłać na adres e-mail organizatora konkursu następujące dokumenty: 

  • nagranie video z wykonywanym utworem, 
  • poprawnie wypełniona karta zgłoszenia (wzór do pobrania ze strony organizatora), 
  • wymagane zgody (wzory do pobrania ze strony organizatora). 

Format pliku z nagraniem to mp4, a czas jego trwania to maksimum 4 minuty. Na nagraniu powinien znajdować się tylko 1 utwór – jego wybór należy do uczestnika konkursu. Nagranie musi być surowe”, a więc bez żadnej obróbki i montażu. Ponadto na nagraniu powinny być widoczne ręce i sylwetka osoby grającej oraz klawiatura – dzięki temu możliwa będzie identyfikacja uczestnika konkursu. Niewskazane jest granie z nut. 

W tytule wiadomości ze zgłoszeniem należy wpisać „Mistrz Klawiatury’2021”. Nieprzekraczalny termin przesyłania kompletnych zgłoszeń mija 18 kwietnia 2021 r.

Werdykt jury i nagrody 

Powołane przez organizatora jury podejmie decyzję o wynikach konkursu, przyznając nagrodę Grand Prix oraz tytuł „Mistrza Klawiatury” w 3 kategoriach wiekowych. Na ocenę końcową wpływ będą mieć technika wykonawcy, umiejętność korzystania z keyboardu w czasie rzeczywistym (czyli bez opcji takich jak np. sekwencer czy dyskietki), wybór utworu, jego interpretacja i wyraz artystyczny. 

Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez MDK w Świdnicy. Ogłoszenie wyników i koncert laureatów odbędą się 30 kwietnia 2021 r. w kanałach online organizatora konkursu. 

Finaliści otrzymają nominacje do wzięcia udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Keyboardowym, który powinien zostać zorganizowany do 25 czerwca 2021 r. w wybranej przez zarząd Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego placówce wychowania pozaszkolnego. 

Oceń post