Kultura, sztuka i rozrywka - Aktualności

Otwarty konkurs na projekt muralu dla GCK w Grajewie 

0

Grajewskie Centrum Kultury ogłosiło konkurs na projekt muralu, który zostanie zrealizowany na wschodniej ścianie budynku tej placówki kulturalnej w Grajewie. Na zwycięzcę konkursu czeka nagroda finansowa w kwocie 700 zł oraz wyróżnienie, jakim jest realizacja autorskiego projektu w przestrzeni miasta. 

Konkurs na projekt muralu

Wytyczne dotyczące projektu

Mural umieszczony ma być dokładnie na tylnej elewacji budynku GCK (czyli od strony ul. Łaziennej w Grajewie). Jego wymiary mogą wynieść nie więcej niż 19 x 6,5 m, co daje powierzchnię około 123 m2. Nie jest konieczne kompletne wypełnienie miejsca, które organizator przeznaczył na realizację. Dozwolona jest każda technika wykonania projektu, jednak najlepiej, jeśli będzie ona umożliwiać wprowadzenie ewentualnych zmian (jeśli projekt zostanie wybrany do realizacji). W warstwie przekazu praca projektowa musi uwzględniać dziedzictwo kulturalne i historyczne Grajewa oraz zawierać nawiązania do wielokulturowej i wieloreligijnej historii miasta. Tło ściany powinno zostać potraktowane jako element kompozycji malowidła, ponieważ sam budynek GCK ma ciekawe dzieje, dlatego bardzo istotny jest w tym przypadku kontekst przestrzenny. 

Projekt muralu musi być oczywiście oryginalny, a majątkowe prawa autorskie do niego zostaną przeniesione na organizatora konkursu w Grajewie. 

Uczestnictwo w konkursie

W konkursie na najlepszy projekt muralu dla GCK w Grajewie mogą wziąć udział wszyscy chętni, w tym osoby niepełnoletnie, które przedstawią zgodę opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie. Nie ma limitu prac konkursowych – każdy uczestnik może złożyć ich dowolną liczbę.  

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać zgłoszenie pocztą lub dostarczyć je do siedziby GCK, które mieści się pod adresem: ul. Wojska Polskiego 20, 19-200 Grajewo. Dokument należy umieścić w kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie – Mural” i oznaczyć ją godłem autora projektu. Zgłoszenie musi obejmować: 

  • projekt muralu i jego wizualizację na ścianie w postaci wydruku (minimum A4), 
  • projekt muralu zapisany jako plik graficzny .tiff o rozdzielczości co najmniej 600 dpi, przy czym dłuższy wymiar musi mieć minimum 2000 px (najlepiej w wersji wektorowej w .eps) – plik może być zapisany na płycie CD, DVD lub pendrive’ie, 
  • osobną kopertę z godłem autora zawierająca wypełnioną kartę zgłoszeniową. 

Wyniki konkursu

Uczestnicy konkursu mogą przesyłać swoje prace projektowe do dnia 15 maja 2021 r. (liczy się data wpływu do GCK). Komisja konkursowa powołana przez organizatora rozstrzygnie konkurs najpóźniej do końca maja 2021 r. Jej członkowie będą oceniać prace pod kątem następujących kryteriów: funkcjonalność, innowacyjność, zgodność z regulaminem konkursu (w tym warunkami, jakie powinien spełniać projekt muralu).

Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji na stronie internetowej GCK, a sam zwycięzca otrzyma informację na ten temat telefonicznie lub drogą mailową. Nagrodą w konkursie jest kwota 700 zł, choć możliwe jest też, że organizator przyzna dodatkowe nagrody rzeczowe dla wyróżnionych projektów. Możliwe jest również, że organizator nie wybierze żadnego z nadesłanych projektów do realizacji (i nie przyzna nagrody) lub że jego wybór będzie warunkowy. W tej drugiej sytuacji zwycięzca będzie musiał zmodyfikować swój projekt zgodnie z wytycznymi Komisji konkursowej i pod tym warunkiem otrzyma nagrodę główną. 

Pozostałe informacje

Regulamin konkursu na projekt muralu, który zostanie zrealizowany na budynku GCK w Grajewie, znajduje się na stronie internetowej instytucji oraz w jej siedzibie. Szczegółowych informacji na ten temat udziela także dyrektor placówki, Tomasz Dudziński pod numerem telefonu: 86-272-29-91 lub mailowo: tomasz.dudzinski@gckgrajewo.pl.

Organizator zachęca do udziału w konkursie wszystkich zainteresowanych!

Oceń post

Brak postów do wyświetlenia