Kultura, sztuka i rozrywka - Aktualności

XXXV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. M. Stryjewskiego w Lęborku 

0

Już od 1985 r. w Lęborku co roku odbywa się ważne wydarzenie poświęcone poezji i prozie – Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego. Jak podają organizatorzy, wyniki 35 edycji konkursu ogłoszone zostaną wyłącznie online. Chociaż jednak bez uroczystej oprawy, ogłoszenie wyników literackiej rywalizacji na pewno wzbudzi jak zwykle spore emocje. 

XXXV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego w Lęborku

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. M. Stryjewskiego w Lęborku 

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego w Lęborku realizowany jest w formule otwartej, a więc swoje teksty literackie mogą zgłosić poeci i prozaicy, zarówno ci zrzeszeni, jak i niezrzeszeni w różnego typu organizacjach twórczych. Konkurs obejmuje 2 kategorie, mianowicie poezję i prozę. Organizatorzy nie narzucają twórcom żadnej tematyki utworów, aczkolwiek uwzględnienie tematyki regionalnej jest mile widziane. Najlepsze prace otrzymują nagrody: nagrodę główną Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego oraz 3 nagrody w ramach kategorii poezja i 3 nagrody w ramach kategorii proza. Dodatkowo przewidziane są też nagrody specjalne, m.in. za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej (osobno dla poezji i osobno dla prozy). Co bardzo ważne, także publiczność przyznaje własną nagrodę, która ufundowana jest przez burmistrza Miasta Lęborka. 

Od wielu lat konkurs cieszy się dużą popularnością, a wiersze i teksty prozatorskie nadsyłane są z najróżniejszych miejsc naszego kraju, część utworów przychodzi także spoza Polski. Jury musi co roku z uwagą zapoznać się i ocenić kilkaset utworów. Co charakterystyczne, na konkursie literackim w Lęborku dominuje poezja. 

Wyniki tegorocznego XXXV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego ogłoszone zostaną na Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku 27 listopada. Jednak biblioteka zaprasza tu internautów już wcześniej – pomiędzy 14 a 27 listopada publikowane będą poprzez ten kanał ciekawe materiały archiwalne dotyczące poprzednich edycji konkursu. 

Mieczysław Stryjewski – patron konkursu 

Nazwisko patrona konkursu nie jest szeroko znane polskim czytelnikom, jednak pozostawił on po sobie bogatą spuściznę literacką. Poeta był samoukiem, który od dziecka cierpiał na chorobę Parkinsona i poruszał się na wózku inwalidzkim. Miało to ogromny wpływ na jego życie i twórczość – nie mógł uczęszczać do szkoły, nie miał zbyt wielu okazji do kontaktów z innymi ludźmi, nie był nawet w stanie pisać na maszynie (wiersze zapisywał ołówkiem w zeszycie). Mimo tych przeciwności debiutował już w 1937 r. w wieku 19 lat w czasopiśmie „Kamena”, jego wiersze ukazywały się też często na łamach miesięcznika „Litery”. Pisał dla Polskiego Radia„Dziennika Bałtyckiego” i „Słowa Powszechnego”. Wydano też kilka publikacji zbiorowych zawierających jego utwory, a w 1975 r. światło ujrzał debiutancki tomik poezji Stryjewskiego – „Białe panny”. W kolejnych latach ukazał się jeszcze tomik „Ponad milczeniem”, a już pośmiertnie „Z brulionu”. 

Od 1953 roku Mieczysław Stryjewski należał oficjalnie do Związku Literatów Polskich, później działał też w różnych grupach literackich, jednak choroba nie pozwalała mu na częste kontakty z innymi członkami grup. Poeta uhonorowany został medalem za działalność literacką „Zasłużony dla Ziemi Gdańskiej”. 

Twórczość Stryjewskiego jest unikalna, może dlatego, że powstawała zupełnie poza jakimikolwiek szkołami czy prądami literackimi. Trudno ją porównywać z tym, co było wcześniej czy tym, co pisano w czasach artysty. Choroba wymusiła izolację tego utalentowanego poety, więc jego twórczość bazowała przede wszystkim na jego własnych przemyśleniach i odczuciach. Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego organizowany jest m.in. w celu promowania twórczości poety, który w Lęborku mieszkał i tworzył przez dużą część swojego życia (1945–1972).

Oceń post

Brak postów do wyświetlenia