Kultura, sztuka i rozrywka - Aktualności

Złap wiosnę na fotografii – konkurs w Tomaszowie Mazowieckim 

0

W Tomaszowie Mazowieckim po raz drugi ogłoszono konkurs fotograficzny, którego tematem jest trwająca od niedawna wiosna. Konkurs pn. „Inny punkt widzenia – Wiosna” trwa do 25 kwietnia, dlatego na znalezienie oznak budzącego się do życia świata przyrody macie jeszcze sporo czasu. 

Konkurs fotograficzny w Tomaszowie Mazowieckim

Kto może wziąć udział w konkursie? 

Konkurs ma zasięg powiatowy, co oznacza, że skierowany jest wyłącznie do mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego i powiatu tomaszowskiego. Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież od 13 do 18 lat oraz osoby pełnoletnie. W konkursie nie mogą jednak brać udziału profesjonalni fotografowie – skierowany jest on tylko do pasjonatów fotografii zajmujących się nią amatorsko. 

Jaki jest temat prac konkursowych? 

Temat konkursu brzmi „Inny punkt widzenia – Wiosna”, w związku z czym zdjęcia powinny pokazywać wiosenne krajobrazy, oznaki wiosny, budzący się do życia świat natury, a ich klimat powinien oddawać wiosenny nastrój. Co bardzo ważne, uczestnicy muszą wykonać fotografie w pobliżu swojego miejsca zamieszkania – powinien się na nich znaleźć Tomaszów Mazowiecki albo inne miejsca na terenie powiatu tomaszowskiego. Ważnym zastrzeżeniem jest też zasada, że zdjęcia nie powinny przedstawiać osób. Zdjęcia, które nie będą spełniać warunków regulaminu nie będą brane pod uwagę i nie zostaną ocenione przez jury konkursowe. 

Inne wymogi wobec prac fotograficznych 

Poza spełnianiem wymogów co do tematyki prac fotograficznych, regulamin konkursu mówi o jeszcze kilku zasadach dotyczących zgłaszanych fotografii. Format zdjęć dostarczanych na konkurs musi wynosić 15 x 21 cm. W konkursie biorą udział jedynie zdjęcia wykonane samodzielnie i indywidualnie – prace zbiorowe nie kwalifikują się do rywalizacji konkursowej. Fotografie uczestniczące w konkursie organizowanym przez PCAS w Tomaszowie Mazowieckim nie mogły w przeszłości i nie mogą aktualnie brać udziału w żadnym innym konkursie fotograficznym. Co oczywiste, zgłoszenie zdjęć do uczestnictwa w konkursie oznacza, że uczestnik jest ich autorem (dysponuje prawami autorskimi do nich). Pamiętajcie, że fotografie zgłoszone do udziału w konkursie mogą być wykorzystane prze organizatora wydarzenia w celach promocyjnych. 

Jak zgłosić swój udział w konkursie? 

Termin zgłoszenia udziału w konkursie mija z dniem 25 kwietnia 2021 r. Do tego czasu osoby zainteresowane uczestnictwem w konkursie muszą dostarczyć osobiście wykonane prace fotograficzne, kartę zgłoszenia oraz zgody do sekretariatu PCAS (ul. Farbiarska 20/24, 97-200 Tomaszów Mazowiecki). Potrzebne formularze można pobrać ze strony internetowej organizatora konkursu. Zaklejoną kopertę zawierającą zgłaszane fotografie oraz dokumenty trzeba opatrzeć napisem: Powiatowy Konkurs fotograficzny pt. „Inny punkt widzenia – WIOSNA”. 

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród 

Jury konkursowe będzie oceniać prace fotograficzne w dwóch kategoriach: 

  • młodzież od 13 do 18 r.ż. 
  • dorośli powyżej 18 r.ż. 

Najwyżej ocenieni uczestnicy (miejsca I, II i III) w każdej z powyższych kategorii wiekowych otrzymają ciekawe nagrody rzeczowe. PCAS w Tomaszowie Mazowieckim opublikuje wyniki rywalizacji konkursowej w swoim serwisie online, a także na profilu facebookowym placówki. W dniu 22 maja 2021 r. podczas „Wielkiej Majówki z PCAS-em” pokazana zostanie wystawa pokonkursowa z pracami uczestników konkursu oraz rozdane zostaną nagrody i dyplomy.  

Konkurs pn. „Inny punkt widzenia – Wiosna” organizowany przez Powiatowe Centrum Animacji Społecznej im. płk Witolda Pileckiego w Tomaszowie Mazowieckim został objęty Patronatem Honorowym przez starostę powiatu tomaszowskiego, Mariusza Węgrzynowskiego.

Oceń post

Brak postów do wyświetlenia