Finanse - Aktualności

Bank BGŻ BNP Paribas Instytucją Roku 2018 w rankingu MojeBankowanie.pl

0

Portal MojeBankowanie.pl. po raz szósty opublikował ranking, w ramach którego ocenił m.in. instytucje bankowe. Ostatnie zestawienie dotyczy 2018 roku. W kategorii: „Najlepsza jakość obsługi w placówce – klient detaliczny” wygrał Bank BGŻ BNP Paribas.

Podobnie – pozycję lidera zajął w kategorii: „Najlepsza infolinia dla firm”. Bank otrzymał również wyróżnienie za strategiczne partnerstwo ze Szlachetną Paczką – jako Bank Odpowiedzialny Społecznie.

Ranking ocenia jakość obsługi klienta w bankach, w firmach ubezpieczeniowych oraz w telekomach. Ocena roczna sporządzana jest na bazie raportów cyklicznych, dzięki czemu jest miarodajna i odzwierciedla rzeczywisty poziom świadczonych przez te podmioty usług.

BGŻ BNP Paribas stawia w sposób szczególny na rozwój relacji z klientami – zarówno detalicznymi, jak i firmowymi. Według przyjętej przez Bank strategii rozwojowej – aby zyskać lojalnego klienta, konieczne jest wypracowanie najwyższych standardów obsługi i zasada ta musi dotyczyć wszystkich kanałów dostępu do oferty.

W ostatnich latach wiele firm, w tym banków, skupia się przede wszystkim na rozwijaniu nowoczesnych form sprzedaży i kontaktu z klientami. Na pierwszy plan wysuwa się bankowość internetowa i mobilna. Za pośrednictwem tych systemów dostępnych jest coraz więcej usług oraz produktów bankowych.

Błędem byłoby jednak zaniedbywanie tradycyjnych form kontaktu z klientem. Analizy rynkowe wskazują na wciąż duże zainteresowanie klientów ofertą placówek stacjonarnych i infolinii bankowych.

Klienci doceniają możliwość korzystania z szerokiego wachlarza produktów, ale również wielu wariantów obsługi.

Bank BGŻ BNP Paribas pracuje nad budowaniem stabilnych i perspektywicznych relacji z klientami – stąd można się spodziewać dalszych inwestycji w rozwój placówek stacjonarnych i ich oferty, adresowanej zarówno do obecnych, jak i nowych klientów.

Więcej informacji – Media.bgzbnpparibas.pl.

Oceń post

Brak postów do wyświetlenia