Strona główna Aktualności Finanse - Aktualności Banki zaostrzają kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych
Finanse - Aktualności

Banki zaostrzają kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych

0

Narodowy Bank Polski udostępnił najnowszy raport dotyczący sytuacji na rynku kredytowym. Analiza bazuje na wynikach ankiet wystosowanych przez bank centralny do przewodniczących komitetów kredytowych 26 banków, których łączny udział należności od klientów biznesowych i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi niemal 90 proc.

Ankieta ma za zadanie określić najistotniejsze trendy kształtujące się na rynku kredytów – w tym mieszkaniowych. Uwzględnia m.in. zmiany w zakresie kryteriów oraz warunków udzielania kredytów, jak i popytu na tego rodzaju produkty finansowe.

Aktualna ankieta obrazuje zarówno zmiany, jakie były zauważalne w czwartym kwartale 2018 r., jak i prognozy dotyczące pierwszego kwartału roku 2019.

W ostatnich miesiącach 2018 r. nastąpiło istotne zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych, przy jednoczesnym niewielkim złagodzeniu niektórych warunków (obniżano marżę i pozaodsetkowe koszty kredytu).

Zgodnie z opinią przewodniczących komitetów kredytowych wiodących na rynku banków – pierwszy kwartał 2019 r. zaznaczy się niewielkim zaostrzeniem polityki kredytowej oraz znacznym spadkiem popytu na kredyty mieszkaniowe.

Dlaczego nastąpiły takie właśnie zmiany i wiele wskazuje na to, że w najbliższych latach otrzymanie kredytu będzie coraz trudniejsze?

Według opinii ekspertów powodem są przewidywania dotyczące sytuacji makroekonomicznej, ale nie tylko. Wszystko wskazuje na to, że banki będą stosowały bardziej rygorystyczne kryteria oceniana zdolności kredytowej klientów prowadzących działalność gospodarczą.

Szacuje się, że w pierwszym kwartale 2019 r. nastąpi znaczny spadek popytu na kredyty (ok. -42 proc. netto).

Głównym czynnikiem, który wpływa na zaostrzanie polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych jest poziom stóp procentowych, który od kilku lat utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie.

Prawdopodobnie w roku 2019 stopy nie zostaną znacząco podniesione, ale rok 2020 obarczony jest już o wiele większym ryzykiem, co oznaczać będzie wzrost kosztów kredytu dla gospodarstw domowych.

Więcej na ten temat – raport NBP – Nbp.pl.

Oceń post