Finanse - Aktualności

Dwucyfrowy wzrost zysku netto Banku Pekao SA w 2018 r.

0

Bank Pekao SA opublikował wyniki finansowe za rok 2018. Był to dynamiczny czas dla banku, co przejawiło się m.in. rekordowymi wzrostami w zakresie liczby nowych rachunków i kredytów.

Rok zakończył się zyskiem wyższym od prognozowanego – odnotowano wzrost zysku netto na poziomie dwucyfrowym (11 proc.) do kwoty 2,29 miliarda złotych w stosunku do powtarzalnego zysku za rok 2017.

Bankowi udało się również zwiększyć znacząco dynamikę wzrostu dochodów detalicznych –pod tym względem osiągnął wyniki najlepsze od dziesięciu lat.

Wskaźnik ROE wyniósł 10.2 proc. w ujęciu rok do roku.

Bardzo dobre wyniki w bankowości detalicznej to przede wszystkim efekt zwiększenia dynamiki akcji kredytowej oraz poprawienia rentowności. Wolumen w najważniejszych produktach detalicznych wzrósł o 13 proc. (rok do roku) – głównie dzięki sprzedaży hipotek.

Na uwagę zasługuje także liczba nowych rachunków bieżących, uruchomionych w Banku Pekao SA – było ich dokładnie 406,000 – co oznacza, że udało się przekroczyć cel założony w strategii na rok 2018.

Wzrost oszczędności klientów indywidualnych również osiągnął poziom dwucyfrowy (10,8 proc. r/r). Był to wynik najlepszy od ponad pięciu lat.

Bank w roku 2018 obniżył też wskaźnik C/I do 43,8 proc., w porównaniu do 45,3 proc. w 2017 roku.

Także w obszarze kluczowych produktów korporacyjnych Bank Pekao SA odnotował wzrosty dwucyfrowe (+11 proc.). W zakresie dochodów z bankowości dużych przedsiębiorstw osiągnięto wzrost ośmioprocentowy, MŚP – piętnaście procent.

Stałe inwestowanie w rozwój nowoczesnych rozwiązań cyfrowych, w tym m.in. w nowe funkcjonalności aplikacji bankowości mobilnej PeoPay, zwiększyło dostępność i atrakcyjność produktów oferowanych przez bank.

Aplikacja w najnowszej wersji zyskała uznanie jako najlepsza na świecie w roku 2018 – w kategorii Phygical Distribution & Experience.

Rozwiązania te zaprocentowały m.in. zwiększoną sprzedażą pożyczek gotówkowych drogą elektroniczną – o niemal 60 proc.

Strategia rozwoju, jaką przyjął Bank – koncentracji na najbardziej perspektywicznych i rentownych produktach – okazała się trafna, co przełożyło się na lepsze od oczekiwanych rezultatów finansowych.

Więcej informacji – Media.pekao.com.pl.

Oceń post

Brak postów do wyświetlenia