Finanse - Aktualności

Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas z 360 mln zł zysku netto w 2018 r.

0

Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas opublikowała wyniki finansowe za rok 2018. W opisywanym okresie czasu udało się wypracować zysk netto na poziomie ponad 360 milionów złotych, co oznacza wzrost w porównaniu z rokiem 2017 o niemal 29 procent.

Wynik uwzględnia efekt rozliczenia transakcji związanej z przejęciem działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska i koszty, które Grupa BGŻ BNP Paribas musiała ponieść w związku z działaniami integracyjnymi. Dynamika wzrostu bez uwzględnienia powyższych czynników ukształtowałaby się na poziomie 57 proc. (rok do roku).

Przejęcie Raiffeisen Banku zdeterminowało wiele istotnych zmian w pozycji BGŻ BNP Paribas na rynku polskim – odnotowano skokowy wzrost skali biznesu i awans do „klasy” głównych graczy rynkowych. Bank wzmocnił swoją pozycję wśród innych podmiotów na rynku z sumą aktywów przewyższającą poziom stu miliardów złotych.

Przejęcie nie pozostało też bez wpływu na poprawę struktury wyników generowanych przez przychody pozaodsetkowe.

Rok 2018 był dla Grupy czasem istotnych zmian – przejęcie Raiffeisen i związana z tym integracja podmiotów w obrębie BGŻ BNP Paribas to nie wszystko. W tym czasie podjęto również wiele działań mających na celu uatrakcyjnienie oferty produktowej oraz obsługi klientów.

Wdrożono między innymi Apple Pay oraz zmodernizowano aplikację GOmobile, która stała się jeszcze bardziej funkcjonalna i komfortowa dla użytkownika. Bank inwestował również w rozwój sieci nowoczesnych oddziałów w formule obsługi bezgotówkowej i cyfrowej.

Wynik z działalności bankowej, odnotowany w 2018 r. przez Grupę okazał się o 22 proc. wyższy (rok do roku) i wyniósł 3,29 miliarda złotych. Bez uwzględnienia zysku związanego z nabyciem RBPL dynamika z działalności wyniosłaby 12,3 proc.

Wynik odsetkowy w 2018 r. wzrósł o 9,3 proc. (rok do roku) do poziomu 2,1 mld zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł do niemal 568 mln zł, co oznacza wzrost o prawie 17 proc.

Na koniec 2018 r. suma bilansowa Grupy wyniosła 109 mld zł wobec 72,2 mld zł na koniec roku 2017 (wzrost o ponad 50 proc. r/r). Bank udzielił kredytów i pożyczek netto na łączną sumę 73,4 mld zł, co oznacza wzrost o 38,6 proc.  W sektorze bankowości detalicznej odnotowano duży wzrost sprzedaży – na poziomie 19 proc. (kredyty gotówkowe) i aż 157 proc. (kredyty hipoteczne). Depozyty wzrosły o 54,8 proc. do 87,2 mld zł.

Więcej informacji – Media.bgzbnpparibas.pl.

 

Oceń post

Brak postów do wyświetlenia