Finanse - Aktualności

ING Bank Hipoteczny otrzymał zgodę na rozpoczęcie działalności

0

2 stycznia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na rozpoczęcie działalności przez ING Bank Hipoteczny. W styczniu 2018 r. ING Bank Śląski otrzymał zezwolenie na utworzenie banku hipotecznego.

Pozytywna decyzja KNF w tym zakresie stanowi potwierdzenie spełnienia przez ING Bank Hipoteczny wszystkich warunków prowadzenia działalności, określonych w Prawie bankowym. Bank jest odpowiednio przygotowany do wejścia na rynek, zarówno pod względem formalnym, jak i organizacyjnym.

Kapitał zakładowy nowego podmiotu wynosić ma 120 milionów złotych – zostanie w całości objęty przez ING Bank Śląski.

Celem powołania ING Banku Hipotecznego jest możliwość przeprowadzenia efektywnej dywersyfikacji finansowania aktywów, dzięki emisji długoterminowych listów zastawnych.

Dlaczego ING Bank Śląski, który z powodzeniem sprzedaje kredyty hipoteczne bezpośrednio pod swoim szyldem, zdecydował się na wyodrębnienie nowego, wyspecjalizowanego podmiotu, po wcześniejszej rezygnacji z prowadzenia banku hipotecznego?

Wpływ na tę decyzję ma prawo, które jedynie bankom hipotecznym zezwala na emisję listów zastawnych. Są to szczególnego rodzaju obligacje, zapewniające możliwość bezpiecznego i zarazem efektywnego (taniego) finansowania długoterminowego.

Korzystanie z tego rodzaju instrumentów jest na tyle atrakcyjne dla banków, że należy się spodziewać kolejnych decyzji kreujących nowe podmioty hipoteczne, w strukturach dotychczas działających banków.

Czy w związku z nowym trendem, zarysowującym się coraz wyraźniej na rynku bankowym, klienci zainteresowani produktami hipotecznymi, będą się mogli spodziewać atrakcyjniejszych warunków finansowania swoich inwestycji?

Konkurencja zawsze sprzyja zwiększeniu różnorodności oferty rynkowej, co w segmencie hipotecznym może mieć szczególnie znaczenie, zarówno dla banków, jak i kredytobiorców. Tańsze finansowanie kredytowania, możliwe dzięki emisji listów zastawnych, z pewnością „uelastyczni” ofertę banków hipotecznych.

Oceń post

Brak postów do wyświetlenia