Finanse - Aktualności

Kredyty konsumpcyjne – banki nie przewidują większych zmian w 1 kwartale 2019 r.

0

W najbliższym czasie nie powinniśmy się spodziewać istotniejszych zmian na rynku kredytów konsumpcyjnych.

Według najnowszego raportu NBP, przygotowanego w oparciu o analizę ankiet przeprowadzonych w 26 bankach mających największy udział w polskim rynku bankowym, w pierwszym kwartale 2019 r., rynek, pod tym względem, będzie stabilny.

Klienci zainteresowani kredytami konsumpcyjnymi mogą wybierać spośród różnorodnej i konkurencyjnej oferty. Tak było w ostatnim kwartale 2018 r., tak będzie też w najbliższych miesiącach.

Na razie nic nie wskazuje również na to, aby miało dojść do większych zmian w tym zakresie także w kolejnych kwartałach 2019 r.

Niektóre banki już w drugiej połowie 2018 r. złagodziły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych – przede wszystkim dało się zauważyć wydłużanie maksymalnego okresu spłaty kredytów. Obniżano również marżę kredytową.

W pierwszym kwartale 2019 r. prawdopodobnie popyt utrzyma się na podobnym poziomie jak w ubiegłych miesiącach, można się też spodziewać, że kolejne banki będą łagodzić politykę kredytową, ale nie będą to „korekty” znaczące.

Jakie czynniki miały decydujące znaczenie w kwestii łagodzenia polityki kredytowej przez banki?

Była to przede wszystkim zwiększająca się presja konkurencyjna, ale nie tylko – wpływ na taki stan rzeczy miały także czynniki, których nie uwzględniono w ankiecie, w tym m.in. wnioski z analizy rentowności produktu.

Warto również zauważyć, że mimo braku istotnych „wahań” w sektorze kredytów konsumpcyjnych – możemy mówić nie tylko o łagodzeniu warunków przyznawania kredytów tego rodzaju, ale równolegle o zaostrzaniu innych. Banki są ostrożniejsze, jeśli chodzi o szacowanie maksymalnego akceptowalnego poziomu ryzyka kredytowego.

Podobnie, jak w przypadku kredytów hipotecznych, choć w mniejszym stopniu, zauważa się też możliwość pogorszenia przyszłej sytuacji gospodarczej.

Więcej informacji – raport NBP: strona Nbp.pl.

Oceń post

Brak postów do wyświetlenia