Strona główna Artykuły Finanse Najlepsze konto bankowe
FinanseFinanse osobiste

Najlepsze konto bankowe

0

Najlepsze konto bankowe – gdzie je znajdziemy?

Dane statystyczne wskazują, że około 90% Polaków w wieku powyżej 15 lat korzysta z usług banku lub SKOK-u. Jednocześnie mniej więcej 2/5 naszych dorosłych rodaków posiadają jakikolwiek kredyt bankowy lub podobne zobowiązanie zaciągnięte w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK).

Konto bankoweTakie proste porównanie pokazuje, że to właśnie konta stanowią najpopularniejszy element oferty banków i SKOK-ów. Tylko co dziesiąty dorosły Polak nie posiada konta osobistego (rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego/ROR-u) w jednym z banków lub SKOK-ów. Trudno się zatem dziwić, że taki temat, jak najlepsze konto bankowe/najlepsze konto w banku wzbudza spore zainteresowanie. Są mu poświęcone liczne rankingi oraz artykuły. Wiedza przekazywana przez takie teksty i zestawienia często jest jednak nieaktualna. Co więcej, trudno jest znaleźć artykuł, który kompleksowo tłumaczy, na co należy zwracać uwagę wybierając najlepsze konto bankowe z różnych kategorii (np. najlepsze konto oszczędnościowe, najlepsze konto walutowe, najlepsze konto osobiste, najlepsze konto dla młodych oraz najlepsze konto dla dziecka). Przygotowany przez nas tekst dobrze odpowiada na właśnie ten problem. Warto podkreślić, że zajmujemy się wyłącznie kontami przeznaczonymi dla konsumentów, czyli osób, które będą używać rachunku do potrzeb bezpośrednio niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową. Konta firmowe stanowią zupełnie inny temat i różnią się wieloma cechami. 

Najlepsze konto bankowe – jakie są jego rodzaje?

W pierwszej kolejności na pewno warto zaznaczyć, że najlepsze konto w banku dla konsumenta może zaliczać się do kilku różnych kategorii rachunków. Najpopularniejszym rodzajem kont dla klientów prywatnych są konta osobiste, czyli rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR-y). Trzeba dodać, że czasem pod pojęciem konta osobistego rozumiane są także wszystkie konta bankowe dla osób prywatnych/konsumentów, czyli na przykład ROR-y oraz konta oszczędnościowe. 

Wspomniane wcześniej konta oszczędnościowe również są bardzo popularnym elementem oferty banków dla osób prywatnych. Właśnie dlatego hasło najlepsze konto oszczędnościowe/najlepszy rachunek oszczędnościowy bardzo często pojawia się w Internecie (prawie tak samo często jak fraza najlepsze konto osobiste). Trzeba też podkreślić, że kategoria kont osobistych (rozumianych jako ROR-y) nie jest jednolita. Do tej grupy należą bowiem różne konta, a kryterium podziału jest rodzaj klienta, dla którego dany rachunek będzie przeznaczony. Dlatego internauci często poszukują następujących ofert: 

 • najlepsze konto indywidualne (osobiste) dla osoby dorosłej/najlepsze konto ROR/najlepsze konta indywidualne 
 • najlepsze konto walutowe (konto osobiste rozliczane w walucie obcej)/najlepsze konta walutowe/najlepsze konta w walucie
 • najlepsze konto internetowe (konto z rozbudowanymi opcjami obsługi przez Internet)/najlepsze konta internetowe
 • Konto dla młodychnajlepsze konto dla młodych/najlepsze konto młodzieżowe/najlepsze konta dla młodych klientów/najlepsze konta bankowe dla młodych 
 • najlepsze konto dla dziecka/najlepsze konta dla dzieci/najlepsze konta dziecięce
 • najlepsze konto dla studenta/najlepsze konta studenckie/najlepsze konta dla studenta/najlepsze konta bankowe dla studenta
 • najlepsze konto wspólne/najlepsze konta wspólne
 • najlepsze rachunki bankowe za darmo
 • najlepsze darmowe konto osobiste/najlepsze konta bez opłat/najlepsze konta za 0 zł/najlepsze konta internetowe za 0 zł
 • najlepszy rachunek bankowy dla emeryta
 • najlepszy rachunek bankowy z debetem
 • najlepsze rachunki bankowe (ROR) bez karty

W ramach naszego artykułu wyjaśniamy, jak należy wybierać najlepsze konto bankowe należące do każdej z wyżej wymienionych kategorii. Co ważne, nasze porady mają charakter uniwersalny. To oznacza, że częste zmiany oferty rynkowej nie wpłyną na ich aktualność. O zmianach i aktualizacjach propozycji banków powinny pamiętać osoby, które chcą się dowiedzieć, jakie aktualnie jest najlepsze konto bankowe w Polsce (np. najlepsze darmowe konto bankowe lub najlepsze konto oszczędnościowe w Polsce). Po upływie chociażby miesiąca może się bowiem okazać, że zestawienie najlepszych propozycji wygląda zupełnie inaczej niż wcześniej. 

Najlepsze konto indywidualne/najlepsze konto ROR – co się liczy?

Wydaje się, że naszą analizę warto wykonać wedle zasady „od ogółu do szczegółu”. Właśnie dlatego w pierwszej kolejności zajmiemy się ogólnym tematem, jakim jest najlepsze konto indywidualne/konto ROR. Tak jak już wspomnieliśmy, do kategorii ROR-ów należy kilka rodzajów rachunków. W kolejnych częściach naszego artykułu będziemy omawiać takie specyficzne ROR-y jak na przykład najlepsze konto dla młodych lub najlepsze darmowe konto bankowe. Teraz zajmijmy się jednak typowym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym (ROR) dla osoby dorosłej. Wiele uwag dotyczących tego rachunku odnosi się również do bardziej specyficznych ROR-ów (przykład: najlepsze konto dla studenta).  

Bankowość mobilnaJeżeli chodzi o najlepsze konta osobiste (ROR), to ich posiadacze muszą zwracać uwagę nie tylko na opłaty. Oczywiście kwestie kosztowe są decydujące, ale warto również sprawdzić, czy dany bank oferuje dobrą bankowość internetową oraz bankowość mobilną. Ta druga kwestia staje się coraz ważniejsza, bo smartfon jako narzędzie do zarządzania finansami stopniowo wypiera komputer stacjonarny i laptop. Niestety nie wszystkie banki w ramach swoich aplikacji mobilnych dla posiadaczy kont osobistych oferują po kilka najbardziej popularnych metod płatności. Problem z nadążaniem za technologią mają przede wszystkim niewielkie banki komercyjne, SKOK-i oraz małe banki spółdzielcze. 

Dla części posiadaczy kont osobistych, ważną kwestią może również powiązanie wybieranego rachunku z innymi produktami bankowymi. Osoba, która od razu wie, że będzie korzystać na przykład z debetu lub kredytu w koncie, powinna brać pod uwagę warunki takich ofert bankowych. Najlepsze konta osobiste z punktu widzenia wielu osób zapewniają również możliwość korzystnego lokowania środków. Chodzi o powiązanie dobrych ROR-ów z korzystnymi ofertami lokat lub kont oszczędnościowych. To istotna sprawa dla wielu czytelników, ponieważ konta osobiste zwykle cechują się symbolicznym oprocentowaniem. Banki nie chcą płacić wysokich odsetek za środki, które łatwo wypływają z rachunku. Trudno zatem oczekiwać, że nawet najlepsze konta bankowe (ROR) będą dobrze oprocentowane (na poziomie zbliżonym chociażby do przeciętnych kont oszczędnościowych). 

Jeżeli chodzi natomiast o opłaty, to warto pamiętać, że bank w momencie podpisywania umowy o konto nie gwarantuje ich niezmienności. Tak więc najlepsze konto osobiste niekoniecznie musi zasługiwać na taki sam tytuł już po kilku miesiącach. Wyjątek dotyczy tylko stosunkowo nielicznych promocji, w przypadku których faktycznie mamy do czynienia ze zobowiązaniem banku do utrzymywania opłat na danym poziomie (na przykład przez 2 lata). Takie promocje zasługują na szczególną uwagę. Czasem może się jednak okazać, że nawet bez promocji i gwarancji konto będzie tanie albo zupełnie bezpłatne przez dłuższy czas. W tym kontekście wiele zależy od polityki banku. Warto zatem sprawdzić, czy w poprzednich latach często podnosił on opłaty dotyczące kont osobistych. 

Pewnym minusem niestety wydaje się fakt, że wiele promocji dotyczących niższych opłat za konto dotyczy wyłącznie nowych klientów. Osoby posiadające konto ROR w danym banku od dłuższego czasu, niestety zwykle nie mogą liczyć na szczególne preferencje kosztowe. W przypadku takich klientów, czasem możliwe jest tylko łatwiejsze ustalenie zdolności kredytowej w razie potrzeby (na podstawie historii wpływów i wydatków).    

Wspólne kontoOsoby zainteresowane posiadaniem wspólnego konta bankowego (np. w ramach małżeństwa) powinny natomiast  sprawdzić, jak będzie wyglądał np. koszt wydania i obsługi dwóch kart płatniczych. Najlepsze konto wspólne to rachunek, który w przypadku dwóch posiadaczy nie generuje kosztów wyraźnie większych niż ROR dla jednej osoby. Niestety w praktyce czasem okazuje się, że tylko wydanie pierwszej karty debetowej do konta jest bezpłatne. Najlepsze konto wspólne oczywiście nie może posiadać takiego „haczyka”. Dobry rachunek wspólny powinien mieć również niedrogie lub darmowe usługi, z których obydwaj posiadacze będą korzystali najczęściej. 

Jeżeli chodzi o najważniejsze opłaty, to decydujący wydaje się sposób korzystania z konta osobistego. Przykładowo dla osoby, która często wykonuje przelewy walutowe do innego kraju Unii Europejskiej, priorytetem mogą być darmowe operacje SEPA. Z kolei dla innego klienta banku najlepsze konto osobiste to takie, które zapewnia darmowe wypłaty z bankomatów innych banków i sieci bankomatowych (bez spełniania dodatkowych warunków). Ten przykład potwierdza, że najlepsze konto może być różne cechy w zależności od potrzeb i specyfiki klienta banku. Tym niemniej, zawsze warto zwrócić uwagę na następujące opłaty oraz prowizje: 

 • opłatę miesięczną za prowadzenie konta i ewentualne warunki zwolnienia z niej (np. przy określonym wpływie miesięcznym na rachunek)
 • miesięczną opłatę za obsługę karty oraz ewentualną możliwość jej uniknięcia (przykładowo po wykonaniu transakcji bezgotówkowych o określonej wartości)
 • opłatę za korzystanie z „obcych” bankomatów na terenie Polski (uwaga: wypłaty z bankomatów należących do tego samego banku oraz ewentualnie współpracujących banków i sieci bankomatowych zwykle są bezpłatne, ale warto to sprawdzić)
 • koszt przelewów własnych oraz standardowych przelewów zewnętrznych (ELIXIR) zlecanych przez ten kanał, którego klient używa najczęściej (zwykle chodzi o zlecanie operacji przez Internet) 
 • opłatę ze szybkie przelewy internetowe oraz przelewy zagraniczne SEPA i/lub SWIFT (znaczenie opłat za takie przelewy zależy oczywiście od spodziewanej częstości ich wykonywania)  
 • opłatę za korzystanie z zagranicznych bankomatów (ta kwestia jest nieistotna dla osób bardzo rzadko wyjeżdzających za granicę) 
 • prowizję za przewalutowanie operacji zagranicznych wykonanych w innej walucie niż waluta rozliczeniowa karty (wspomniana prowizja może wynosić np. 3% wartości operacji i jest naliczana chociażby po zapłacie kartą w terminalu POS lub po skorzystaniu z zagranicznego bankomatu) 

W kontekście ostatniego punktu, warto podkreślić, że niektóre banki oferują karty debetowe z funkcją wielowalutową. Wspomniana funkcja, która czasem jest opłatna polega na tym, że bank automatycznie dopasowuje walutę operacji (np. zapłaty w terminalu lub wypłaty z bankomatu) do jednej z walut przechowywanych na pomocniczych subkontach. Jeżeli klient posiada na subkoncie środki w walucie uwzględnianej przez mechanizm internetowej płatności, bankomat lub terminal, to będzie można uniknąć prowizji za przewalutowanie. Oczywiście nie każdy posiadacz konta potrzebuje wspomnianej funkcji wielowalutowej. Staje się ona jednak coraz popularniejsza i co ważne, często jest również bezpłatna. Dlatego wydaje się, że najlepsze konta osobiste powinny cechować się możliwością aktywowania wspomnianej funkcjonalności. 

Ciekawym bonusem na pewno są również wszelkie promocje polegające np. na zwrocie kilku procent za zakupy kartą lub telefonem albo wypłacie niewielkiej premii dla aktywnych posiadaczy konta. Inny wariant to zniżki oraz rabaty w wybranych sklepach. Czasem pomysłowość banków sięga dalej i dlatego możemy otrzymać np. zwrot części środków wydanych na domowe rachunki. Wszystkie takie promocje są bez wątpienia atrakcyjne, ale warto pamiętać, że najlepsze konto osobiste/najlepsze konto bankowe w Polsce cechuje się korzystną roczną relacją między premiami oraz kosztami prowadzenia. Warto zatem sprawdzić, czy promocja nie odwraca naszej uwagi od dość wysokich opłat. 

Najlepsze konto walutowe, czyli bank zastępuje kantor

Konta walutowe

Przed chwilą wspomnieliśmy o funkcjonalności wielowalutowej dostępnej w przypadku niektórych kont osobistych. Używanie takiej funkcji wymaga posiadania co najmniej jednego subkonta walutowego w ramach rachunku osobistego. Warto wiedzieć, że mimo popularyzacji funkcji wielowalutowej, tradycyjne konta walutowe nadal cieszą się całkiem sporą popularnością. Właśnie dlatego można zauważyć, że pewna grupa internautów pyta, jakie będzie najlepsze konto walutowe dla nich. Chodzi o rachunek, który nie jest wyłącznie częścią (subkontem) dla konta osobistego w złotych (ROR-u) i cechuje się możliwością wydania do niego karty debetowej. 

Najlepsze konto walutowe to oferta, której szukają nie tylko kredytobiorcy posiadający kredyt rozliczany w innej walucie niż rodzimy złoty. Takie konto przydaje się również osobom często wyjeżdzającym za granicę lub wykonującym zakupy zagraniczne przez Internet. Przydatność konta walutowego zwiększa fakt, że środków rozliczanych w walucie obcej nie możemy przechowywać na zwykłym „złotówkowym” rachunku. Po wpłacie na standardowe konto w PLN, takie środki zostaną bowiem automatycznie przewalutowane na krajową walutę (według niekorzystnego dla klienta kursu bankowego). 

Jeżeli chodzi o cechy, jakimi powinno odznaczać się najlepsze konto walutowe, to wydaje się, że taki rachunek musi przede wszystkim być darmowy lub bardzo tani w ujęciu miesięcznym. Najlepsze rachunki walutowe wyróżniają się bezwarunkowym brakiem opłat za prowadzenie. Takie zwolnienie z kosztów powinno być niezależne od miesięcznego wpływu na rachunek. Stanowi to bowiem spore ułatwienie dla osób, które dość rzadko wpłacają środki na konta walutowe. Wspomniani klienci nie będą musieli płacić np. 10 zł jeśli w danym miesiącu bank nie odnotuje żadnego wpływu w walucie. Bardzo ważna wydaje się także możliwość rezygnacji z karty debetowej. Najlepsze konto walutowe niekoniecznie musi posiadać taki „plastik” jako dodatek. Wielu osobom (np. klientom kupującym wyłącznie online) jest on zupełnie niepotrzebny. Dzięki rezygnacji z karty debetowej, która często bywa odpłatna, można całkiem sporo zaoszczędzić w ujęciu miesięcznym. 

Sposobem na oszczędności jest także wybór konta walutowego, które cechuje się niskimi opłatami za: korzystanie z zagranicznych bankomatów, fizyczne płatności kartą za granicą, a także przelewy europejskie w euro (SEPA) oraz przelewy międzynarodowe w systemie SWIFT. Znaczenie każdego z tych rodzajów operacji zależy od tego, jak często będą one wykonywane przez klienta banku. W kontekście fizycznych operacji kartą za granicą (płatności w terminalach POS oraz wypłat z bankomatów), trzeba pamiętać, że oprócz prowizji za ewentualne przewalutowanie ważny jest także kurs z tabeli banku. Nawet jeśli wspomniana prowizja nie zostanie naliczona, to niezbyt atrakcyjny kurs wymiany walut może wygenerować dla klienta spore koszty. 

Płacenie kartą walutową w trakcie podróżyW nawiązaniu do poprzedniego akapitu warto nadmienić, że płacenie kartą debetową rozliczaną w euro lub dolarze USA np. podczas wczasów w Turcji bywa bardziej opłacalne niż analogiczna płatność dokonywana kartą „złotówkową”. Nie dochodzi bowiem do podwójnego przewalutowania środków (ze złotego na euro oraz z euro na lirę turecką). Dlatego najlepsze konto walutowe to również taki rachunek, który cechuje się niską marżą banku (tzw. spreadem) podczas przeliczeń walutowych.  

Najlepsze konta walutowe często są poszukiwane jako rozwiązanie dla osób kupujących walutę w „zewnętrznych” (niezależnych od banków) kantorach online. Warto zatem wspomnieć, że niektóre banki proponują swoim klientom usługę kantoru online, która jest powiązana z kontem walutowym. Mimo kursów zakupu walut często nieco wyższych niż w „zewnętrznych” kantorach, taka usługa może być jednak bardziej atrakcyjna. Chodzi między innymi o brak dodatkowych opłat związanych z przelewami (do i z e-kantoru), a także o szybkie księgowanie rozliczeń w ramach jednego banku.

Najlepsze konto dla młodych/najlepsze konto dla studenta – musi być tylko tanie?

Krajowe banki prowadzą dość zróżnicowaną politykę odnośnie specyficznego rodzaju ROR-u, jakim jest najlepsze konto dla młodych/najlepsze konto dla studenta. Czasem takie konto bywa dostępne jako zupełnie osobna oferta. W innym przypadku okazuje się, że bank w ramach zwykłego konta przewidział zwolnienia z opłat lub niższe stawki kosztów dla osób w wieku 13 lat – 18 lat i/lub 18 lat – 25 lat. Preferencyjne warunki kosztowe są z pewnością ważne, ponieważ typowy uczeń lub student (zwłaszcza na początku studiów) raczej nie może pochwalić się dochodami pozwalającymi na zwolnienie z opłat za typowe konto osobiste.  

Trzeba jednak pamiętać, że najlepsze konto dla młodych i najlepsze konto dla studenta powinno mieć również inne pożądane cechy. Przykładem jest dobra aplikacja mobilna z obsługą jak najszerszej gamy płatności mobilnych. Warto też dodać, że młodzi ludzie chętnie korzystają z przelewów natychmiastowych, przelewów na numer telefonu oraz bezstykowych wypłat z bankomatów. Koszty takich usług powinny być zatem jak najniższe albo nawet zerowe. Nie bez znaczenia są także różne promocje, bo nawet niewielka premia to rozwiązanie, które pomoże podreperować skromny budżet młodego klienta.  

Najlepsze konto dla dziecka, czyli co powinien wiedzieć rodzic?

Konto bankowe dla dzieckaJeżeli natomiast chodzi o konta dla dziecka, to do wspomnianej kategorii najczęściej zalicza się rachunki otwierane osobom w wieku poniżej 13 lat. Mowa o dzieciach, które ze względu na swój wiek nie mają nawet ograniczonej zdolności do czynności prawnych. Taką ograniczoną zdolność posiada natomiast młodzież w wieku 13 lat – 18 lat. Nastolatkowie oprócz prawa do samodzielnego zawierania drobnych umów dotyczących życia codziennego, mogą np. swobodnie rozporządzać swoim zarobkiem i kieszonkowym, a także zawrzeć umowę o konto z bankiem (posiadając zgodę rodzica). 

Natomiast dzieci w wieku do 13 lat mają jedynie prawo do samodzielnego wykonywania niewielkich transakcji. Właśnie dlatego umowę o najlepsze konto dla dziecka może zawrzeć jedynie rodzic. Bank w ramach wspomnianej umowy wymaga, aby dorosły posiadał konto osobiste (ROR). We wspomnianym rachunku osobistym bank wyodrębni bowiem subkonto, na które będzie można przelewać kieszonkowe dla dziecka. Czasem istnieje nawet możliwość wydania „dziecięcej” karty debetowej do opisywanego subkonta. 

Wydaje się, że najlepsze konto dla dziecka powinno cechować się nie tylko niskimi opłatami, które zwykle są uzależnione od aktywności rodzica. Bardzo ważna jest także możliwość kontrolowania wydatków dziecka z poziomu aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej. Dzieci same będą korzystać z aplikacji danego banku na swoim telefonie, więc ważne jest to, aby w wersji dla najmłodszych była ona przejrzysta i atrakcyjna wizualnie. Dobrym pomysłem wydaje się także sytuacja, w której najlepsze konto dla dziecka jest powiązane z lokatą lub rachunkiem oszczędnościowym uczącym oszczędzania. 

Najlepsze darmowe konto bankowe – co dostaniemy za 0 zł?

Najlepsze darmowe konto bankowe to przykład produktu, który nie każdy bank posiada w swojej ofercie. Wiele oczywiście zależy od tego, jak zdefiniujemy rachunek „za 0 zł”. W praktyce występują między innymi następujące definicje tego, czym powinno być najlepsze darmowe konto osobiste: 

 1. rachunek z możliwością uniknięcia comiesięcznych opłat, a także opłat za przelewy i bankomaty po spełnieniu pewnych warunków
 2. konto z bezwarunkowym brakiem miesięcznej opłaty za prowadzenie i ewentualnym brakiem opłaty za kartę debetową
 3. rachunek zapewniający bezwarunkowe zwolnienie z miesięcznych opłat, a także darmowe korzystanie z przelewów i bankomatów (bez dodatkowych warunków)

Pierwszy z powyższych wariantów jest oczywiście najczęstszy. W historii polskiego rynku bankowego zdarzały się jednak konta osobiste spełniające nawet trzeci warunek. Zwykle trzeba ich było szukać w ofercie mniejszych banków, które dopiero zdobywały rynek. Oczywiście warto każdorazowo sprawdzić, czy darmowość danego rachunku nie skutkuje ograniczeniami w jego funkcjonalności (np. brakiem opcji wykonywania szybkich przelewów). Należy też pamiętać, że wiele osób jest skłonnych zapłacić przykładowo 5 zł miesięcznie więcej za rachunek, który zapewni im możliwość korzystania z dopracowanej aplikacji mobilnej i daje lepsze opcje oszczędzania w ramach tego samego banku. 

Najlepsze konto internetowe znajdziemy nie w każdym banku

Konto internetoweW obecnych warunkach, możliwość zarządzania kontem osobistym przez Internet stanowi już standard. Taką opcję od dość dawna oferują nawet niewielkie banki spółdzielcze oraz SKOK-i, czyli instytucje, które raczej nie przodują we wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych. Mimo tej sytuacji, najlepsze konto internetowe stanowi rozwiązanie, którego raczej nie znajdziemy w każdym banku. Wynika to z faktu, że niektóre systemy bankowości internetowej oraz aplikacje mobilne proponowane przez banki niestety pozostawiają sporo do życzenia. Na całe szczęście, czasem istnieje możliwość wypróbowania systemu bankowości internetowej i/lub aplikacji mobilnej bez konieczności zakładania konta. 

Warto dodać, że najlepsze konto internetowe to również taki rachunek, który daje jak najszersze możliwości załatwiania różnych spraw za pośrednictwem Internetu. Niektóre krajowe banki dość aktywnie uczestniczą w procesie cyfryzacji administracji państwowej. Dlatego ich klienci mogą za pośrednictwem banku uwierzytelnić np. wniosek internetowy o wymianę dowodu osobistego lub wniosek o świadczenie rodzinne. Nie ulega wątpliwości, że zakres spraw urzędowych możliwych do załatwienia przez Internet cały czas będzie się rozszerzał. Warto zatem założyć konto w banku, który już teraz daje spore możliwości załatwiania różnych spraw bez wychodzenia z domu.   

Najlepsze konto oszczędnościowe całkiem zastąpi nam lokatę?

Konto oszczędnościoweNajlepsze konto oszczędnościowe w Polsce (najlepszy rachunek oszczędnościowy) to kolejny rodzaj rachunku, którego bardzo często poszukują rodacy. Wiele osób chce założyć takie konto z powodu rozczarowania ofertą lokat. Warto zatem wspomnieć, że najlepsze konta oszczędnościowe raczej nie mają lepszej rentowności (rocznej zyskowności) niż najlepsze lokaty. Wynika to z prostej przyczyny. Mianowicie, środki na koncie oszczędnościowym są kapitalizowane co najmniej raz na miesiąc. Zdarzają się też najlepsze rachunki oszczędnościowe z codzienną kapitalizacją odsetek. Posiadacze takich kont mogą wypłacić środki bez praktycznie żadnej straty zysków odsetkowych, które są naliczane codziennie. W przypadku tradycyjnych lokat, kapitalizacja zwykle następuje na sam koniec okresu oszczędzania (np. po 3 lub 6 miesiącach). Właśnie dlatego posiadacz typowej lokaty jest mniej skłonny do nieoczekiwanego wypłacenia środków z banku niż osoba posiadająca konto oszczędnościowe. Trudno się zatem dziwić, że banki nie chcą premiować posiadaczy kont oszczędnościowych wysokimi zyskami odsetkowymi, skoro przechowywane przez nich pieniądze mogą łatwo zniknąć. 

Najlepsze konto oszczędnościowe z całą pewnością powinno mieć ponadprzeciętne oprocentowanie, ale ten czynnik nie może być traktowany jako jedyne kryterium. W praktyce ważne są również inne kwestie. Wiele osób słusznie zwraca uwagę na to, czy promocyjne oprocentowanie konta oszczędnościowego nie jest powiązane z koniecznością spełnienia pewnych kłopotliwych warunków. Przykładem bywa konieczność posiadania w tym samym banku konta osobistego z odpowiednim miesięcznym wpływem. 

Czasem może się też okazać, że z samym oprocentowaniem konta oszczędnościowego jest związany pewien „haczyk”. Rzadkości nie stanowi sytuacja, w której podwyższona stawka oprocentowania obowiązuje tylko przez 3 – 4 miesiące i/lub dotyczy niewysokiego salda. Właśnie dlatego warto zawsze zajrzeć do tabeli oprocentowania i sprawdzić przy okazji częstotliwość kapitalizacji. Najlepsze konta oszczędnościowe mają kapitalizację codzienną. Ważna wydaje się także tabela opłat i prowizji – pomimo faktu, że najlepsze konta oszczędnościowe (najlepsze rachunki oszczędnościowe) praktycznie zawsze są prowadzone bezpłatnie. Z takimi rachunkami niestety mogą być jednak związane pewne prowizje i opłaty dotyczące przelewów wewnętrznych (na ROR w tym samym banku) lub przelewów zewnętrznych (na rachunek z innego banku). Niektóre banki przewidują też możliwość odpłatnego wydania karty debetowej do konta oszczędnościowego, ale takie rozwiązanie nie jest szczególnie popularne.  

Podsumowanie

Nasza analiza potwierdza, że określenie najlepsze konto bankowe w Polsce może mieć zupełnie różne znaczenie dla poszczególnych grup klientów. Zróżnicowane kryteria oceny dotyczą także kont należących do różnych kategorii. Warto też pamiętać o wymaganiach wynikających ze statusu majątkowego klienta. Inne oczekiwania względem konta ma bowiem zamożny specjalista, a inne ubogi emeryt. Niezależnie od sytuacji klienta banku i rodzaju konta, zachęcamy do zawierania umów przez Internet. Coraz więcej banków zapewnia taką wygodną możliwość. Jest ona dobra nie tylko ze względu na sposobność załatwienia wszystkich formalności bez wychodzenia z domu. Warto również pamiętać, że osobie zawierającej umowę konta przez Internet przysługuje dwutygodniowy okres bezpłatnego odstąpienia. W razie rezygnacji z konta założonego online (w ciągu pierwszych 14 dni), nie trzeba podawać przyczyny i ponosić kosztów związanych z tą decyzją.  

Oceń post