Budownictwo i wnętrzaDomMieszkanie

Ogrzewanie gazowe

Emil Kwidziński

Zapewnienie efektywnego, wygodnego i taniego sposobu ogrzewania to jeden z podstawowych elementów naszego komfortu, przede wszystkim w okresie jesienno-zimowym. Ogrzewanie gazowe to jedna z kilku opcji ogrzewania miejsca, w którym mieszkamy – mieszkania lub domu. Jego popularność wciąż rośnie, do czego przyczyniają się liczne zalety, jakie wiążą się z tą metodą. Warto więc odpowiedzieć na podstawowe pytania: ile kosztuje ogrzewanie gazowe i jakie główne zalety i wady się z nim wiążą.

Jak działa ogrzewanie gazowe? Jaki kocioł gazowy wybrać?

Jaki kocioł gazowy?Gaz to jedno z podstawowych paliw przeznaczonych do ogrzewania budynków, domów i mieszkań. Instalacja gazowa jest w stanie zapewnić zarówno ogrzewanie samych pomieszczeń, jak i podgrzewanie wody czy zasilanie kuchenki. Ogrzewanie gazowe to chętnie wybierana forma ogrzewania domu czy mieszkania ze względu na łatwość użytkowania, niezawodność i efektywność oraz nieduże koszty. Najczęściej wykorzystywany jest gaz ziemny, dużo rzadziej gaz płynny (LPG), używany głównie przy zastosowaniu butli (zbiornika). 

Podstawowym elementem instalacji gazowej jest kocioł grzewczy. Kotły różnią się między sobą pod względem pracy (jednofunkcyjne i dwufunkcyjne), instalacji (wiszące, stojące) czy formy komory spalania (z komorą zamkniętą lub otwartą). Jednak podstawowym kryterium rozróżniania kotłów jest jego sposób działania. W ten sposób wyróżnia się kotły tradycyjne, kotły kondensacyjne oraz kotły pulsacyjne. 

Kotły tradycyjne są najpopularniejsze oraz najtańsze w zakupie, jednak jednocześnie zużywają dużo paliwa, co stanowi o ich mniejszej efektywności. Są dobrym rozwiązaniem w domach i mieszkaniach energooszczędnych, które cechują się wysokim poziomem izolacji termicznej. 

Kotły kondensacyjne są droższe od tych tradycyjnych, ale również bardziej wydajne i oszczędne. Są także bezpieczniejsze i generują mniej hałasu podczas pracy. Występują w wersjach jednofunkcyjnych i dwufunkcyjnych, zawsze z zamkniętą komorą spalania. Ich działanie polega na odzyskiwaniu ciepła ze spalin gazowych. Ze względu na dużą efektywność doskonale sprawdzają się w budynkach o wysokim zapotrzebowaniu na ciepło. 

Najbardziej zaawansowanym działaniem wyróżniają się kotły pulsacyjne, które spalają gaz za pomocą kondensacji i pulsacji. To najdroższy ze wszystkich rodzajów kotłów, przy tym jednak najbardziej ekonomiczny. 

Bez względu na to, przy użyciu którego z wymienionych kotłów ogrzewa się dom lub mieszkanie, ogrzewanie gazowe stanowi atrakcyjną metodę dostarczania ciepła do pomieszczeń w domu lub mieszkaniu. 

Ogrzewanie gazowe w mieszkaniu i ogrzewanie gazowe domu – zalety i wady

Ogrzewanie mieszkania gazem ziemnym to jedna z kilku opcji ogrzewania miejsca, w którym mieszkamy – mieszkania lub domu. Każda z nich ma swoje zalety i wady. Warto wymienić najważniejsze z nich. 

Wady i zalety ogrzewania gazowegoOgrzewanie gazem domu i mieszkania wiąże się z dużą wygodą użytkowania. Do gospodarowania energią cieplną w lokalu wystarczy bowiem łatwy w obsłudze panel sterujący, za pomocą którego ustawia się temperaturę i przedziały godzinowe pracy kotła. Zapewnia on utrzymywanie stałej temperatury w pomieszczeniach domu lub mieszkania. W przypadku użytkowania w domu jednorodzinnym zaletą jest oszczędność czasu – nie trzeba na przykład co jakiś czas dokładać opału czy sprawdzać jego ilości w piecu. Dodatkowym plusem jest również rzadka konieczność konserwacji urządzenia, najczęściej wystarczy dokonywać przeglądu tylko raz do roku. Kotły gazowe są przy tym efektywne i rzadko ulegają awarii czy uszkodzeniu, ponadto nie generują zanieczyszczeń – zarówno do pomieszczeń, jak i do atmosfery – dzięki czemu ogrzewanie gazowe do rozwiązanie wysoce ekologiczne. 

Do ogrzewania gazowego zniechęcają niekiedy koszty inwestycyjne, przede wszystkim zakup kotła i ceny instalacji. Ponadto można niekiedy natrafić na problemy wynikające z formalności i przedłużającym się czasem pozwoleń na przyłączenie do sieci gazowej, a także pewne ograniczenia techniczne z tym związane. Mimo wszystko dzięki wielu zaletom ogrzewania gazowego coraz więcej osób decyduje się właśnie na ogrzewanie mieszkania i domu gazem. 

Ogrzewanie gazowe domu

Ogrzewanie domu gazem to popularna i coraz chętniej stosowana metoda dostarczania ciepła. Ogrzewanie gazowe domu jednorodzinnego wiąże się z doprowadzeniem przyłącza gazowego, czyli połączeniu podziemnymi stalowymi lub miedzianymi rurami usytuowanej na działce skrzynki gazowej z aparaturą zamontowaną w budynku. Skrzynka gazowa wyposażona jest w licznik, reduktor ciśnienia i główny zawór, za którego pomocą można w razie awarii lub dłuższego wyjazdu odciąć dopływ gazu. Montaż instalacji grzewczej wykonywany jest przez specjalistów z uprawnieniami Urzędu Regulacji Energetyki. 

Z uwagi na bezpieczeństwo instalacji rury prowadzone są tuż pod powierzchnią ziemi, tak aby był do nich łatwy dostęp w przypadku awarii, na przykład nadmiernego nagromadzenia się gazu w przewodach. Ponadto elementy instalacji muszą być w odpowiedniej odległości od zbiorników i przewodów wodnych oraz instalacji elektrycznych. 

Ogrzewanie gazowe w mieszkaniu

Ogrzewanie gazowe w mieszkaniu, oprócz wykonania projektu przyłącza i montażu instalacji, wymaga również większej ilości pozwoleń. Pierwszym z nich jest opinia kominiarska, kolejnymi są zgoda od zarządcy budynku (niekiedy również od wspólnoty mieszkaniowej), od lokalnego wydziału zarządzania nieruchomościami oraz wydziału budownictwa. Mimo większej ilości formalności, ogrzewanie gazowe w mieszkaniu w pełni spełnia swoją rolą i jest coraz częściej wybieranym sposobem dostarczania ciepła, zarówno w nowym, jak i starszym budownictwie.

Centralne ogrzewanie gazowe – cena instalacji

Cena ogrzewania gazowegoZamontowanie instalacji to niezbędny element wprowadzenia do domu lub mieszkania rozwiązania, jakim jest ogrzewanie gazowe. Koszty inwestycyjne przedsięwzięcia wahają się w zależności od wielu czynników – od wielkości mieszkania lub domu i długości przyłącza, po warunki izolacji termicznej pomieszczeń, koszty urzędowe, aż po wybór konkretnego rodzaju kotła gazowego i jego montaż, które zapewnią sprawne ogrzewanie gazowe. Cena instalacji, pomijając koszty zakupu kotła gazowego, waha się więc od 3 tys. do blisko 8 tys. złotych. W poczet kosztów zaliczyć należy sporządzenie projektu przyłącza, jego wykonanie i odbiór, opinię kominiarską, niekiedy instalację komina oraz montaż pieca gazowego.  

Osobna kwestia to cena kotła gazowego. Koszty z tym związane są różne, w zależności od rodzaju pracy kotła i jego wielkości. Najtańsze są kotły tradycyjne, większy wydatek stanowią kotły kondensacyjne, a najwięcej nakładów finansowych wymagają najbardziej zaawansowane kotły pulsacyjne. Należy więc przyjąć, że cena kotła wynosi od 2 tys. do nawet 10 tys. złotych w przypadku najwyższej jakości urządzeń. 

Centralne ogrzewanie gazowe – koszty. Ile kosztuje ogrzewanie gazem?

Ile kosztuje ogrzewanie gazowe? Czy opłaca się wybór  opcji, jaką jest ogrzewanie domu gazem? To podstawowe pytania, które zadają sobie osoby decydujące się na to, aby w swoim domu lub mieszkaniu zainstalować ogrzewanie gazowe. Cena metody dostarczania ciepła, jaką jest ogrzewanie gazowe, zależy od wielu czynników: poziomu izolacji termicznej budynku i jego tak zwanej charakterystyki energetycznej, częstotliwości używania kuchenki gazowej, rodzaju zamontowanego pieca czy preferencji mieszkańców dotyczących optymalnej temperatury w pomieszczeniach. Warto mieć  wszystkie te czynniki na uwadze, kiedy zdecydujemy się na ten rodzaj ogrzewania. 

Ogrzewanie gazowe – koszt miesięczny

Miesięczny koszt ogrzewania gazemDomy i mieszkania różnią się od siebie charakterystyką energetyczną, czyli poziomem zapotrzebowania na energię cieplną. Przyjmuje się, że koszt miesięczny ogrzewania gazowego w nowo wybudowanym  budynku o powierzchni 120 metrów kwadratowych zamieszkiwanym przez czteroosobową rodzinę wynosi około 3300-3500 zł rocznie, co daje od 275 zł do 290 zł za miesiąc. W takim wypadku koszt miesięczny ogrzewania gazowego za metr kwadratowy to około od 2,29 zł do 2,41 zł. Ekonomiczne ogrzewanie domu gazem w budynku o dobrej izolacji termicznej może być więc stosunkowo tanią opcją dostarczania ciepła. 

Ogrzewanie podłogowe gazowe

Jedną z opcji, jaką stanowi ogrzewanie gazem domu lub mieszkania jest ogrzewanie podłogowe gazowe. Polega ono na dodatkowej instalacji elementów grzewczych na stropie oddzielającym kondygnacje budynku. Grzejnikiem jest więc w tym przypadku cała powierzchnia podłogi, której posadzka nagrzewa się do temperatury od 26 do 29 stopni. Wystarczy to na to, aby efektywnie wspomagać ogrzewanie budynku. Pamiętać należy, że ogrzewanie podłogowe gazowe niekoniecznie sprawdzi się jednak jako jedyny (zasadniczy) sposób ogrzewania, szczególnie w większych budynkach i tych ze słabszą izolacją termiczną, dlatego najczęściej stosowane jest tako dodatek. Ogrzewanie podłogowe gazowe doskonale sprawdza się bez względu na materiał, jaki pokrywa podłogę: parkiet, panele, płytki ceramiczne, gresowe czy kamienne. 

Do głównych zalet rozwiązania, jakim jest ogrzewanie podłogowe gazowe, należą efektywne i łatwe zarządzanie ciepłem w domu, energooszczędność i uniknięcie nadmiernego wysuszania powietrza w pomieszczeniach. Wadą są z kolei wysokie koszty instalacji oraz naprawy w przypadku awarii. 

Ogrzewanie gazowe z butli

Ogrzewanie domu gazem z butli to zupełnie inna opcja, niż ogrzewanie gazowe z instalacji. Najczęściej wykorzystuje się je w przypadku niedużych lokali lub pomieszczeń gospodarczych, z powodzeniem można jednak stosować je również do ogrzewania całego domu. Ogrzewanie gazowe z butli wiąże się dla wielu z pewnym niebezpieczeństwem, wysokimi kosztami czy niską wydajnością. Okazuje się jednak, że rozwiązanie to może zdać egzamin szczególnie w przypadku osób nieposiadających infrastruktury niezbędnej do podłączenia budynku do instalacji zaopatrywanej gazem ziemnym, a umiejętne gospodarowanie paliwem z butli może nawet generować pewne oszczędności. 

Zamiast centralnej instalacji, w przypadku opcji, jaką jest ogrzewanie domu gazem z butli, niezbędne jest zaopatrzenie się w zbiornik magazynujący płynny gaz – propan butan lub częściej używany i zalecany czysty propan (propan techniczny). Średnia pojemność takich zbiorników – w przypadku butli ogrzewających standardowej wielkości dom jednorodzinny – waha się od 2500 do 2900 litrów, co daje moc około 50 kW. Ze względu na swoje gabaryty zbiornik na gaz ogrzewający dom musi być umieszczony poza budynkiem i zachowywać przewidziane w prawie budowlanym odległości od elementów infrastruktury (budynków, studzienek, granicy działki czy linii energetycznych). Zbiorniki dzielą się na naziemne i podziemne, różne są koszty ich zakupu, instalacji (naziemne kosztują mniej) oraz regulacje prawne dotyczące użytkowania (między innymi wspomniane wyżej wymagane odległości od infrastruktury). Ogrzewanie gazowe z butli nie musi koniecznie wiązać się z zakupem zbiornika, część firm oferuje jego dzierżawę po preferencyjnych cenach. 

Do kosztów związanych z opcją, jaką jest ogrzewanie gazem płynnym, należy zaliczyć na samym początku opracowanie projektu instalacji, wykonanie i montaż instalacji oraz posadowienie zbiornika (w przypadku zbiornika podziemnego doliczyć należy prace ziemne). 

Dotacje na ogrzewanie gazowe

Dotacje na ogrzewanie gazoweInstalacja metody ogrzewania lokalu, jaką jest ogrzewanie gazowe, może w określonych przypadkach wiązać się z szansą uzyskania dotacji państwowych. Jest tak wówczas, gdy użytkuje się lokal ogrzewany starymi, nieefektywnymi, niebezpiecznymi lub zanieczyszczającymi środowisko metodami, na przykład węglem. Dotacje na ogrzewanie gazowe oferują zarówno władze centralne, jak i samorządowe. Warto na bieżąco śledzić ogólnokrajowe i lokalne programy dofinansowania, ponieważ niekiedy w znacznym stopniu przyczynić się one mogą do zaoszczędzenia sporych kwot, które pomogą w zdecydowaniu się na ogrzewanie gazowe. Cena instalacji gazowej staje się wówczas znacznie bardziej przystępna. 

Ogrzewanie domu gazem i ogrzewanie mieszkania gazem stanowią atrakcyjną i alternatywną opcję wobec ogrzewania elektrycznością, wodą czy peletem. Przy sprzyjających warunkach warto więc zainwestować w tę formą dostarczania ciepła do swoich czterech kątów. 

Oceń post


Brak postów do wyświetlenia