Finanse - Aktualności

Plan połączenia Getin Noble Banku i Idea Banku podpisany

0

Połączenie Getin Noble Banku i Idea Banku jest coraz bliższe. W rezultacie niedawno przeprowadzonych analiz dotyczących możliwości połączenia banków w jeden, zarządy obu podmiotów ustaliły, a rady nadzorcze zaakceptowały plan połączenia.

W związku z tym należy się spodziewać złożenia odpowiedniego wniosku w tej sprawie do Komisji Nadzoru Finansowego.

Ostatecznie, po uzyskaniu wszystkich wymaganych przez prawo zgód, powstać ma jeden bank, który będzie funkcjonował pod nazwą Getin Noble Bank SA. Podmiotem przejmującym będzie (pod względem formalnym) Idea Bank SA.

Jeśli plan będzie realizowany zgodnie z założeniami, do fuzji dojdzie prawdopodobnie w trzecim kwartale 2019 r.

Według aktualnych obliczeń synergie kosztowe oraz operacyjne związane z fuzją wyniosą ok. 180 milionów złotych w skali roku i będą miały charakter powtarzalny.

Według szacunków datowanych na wrzesień 2018 r. – Getin Noble Bank (po połączeniu) będzie siódmym bankiem pod względem wielkości na polskim rynku. Jego suma bilansowa będzie wynosiła niemal osiemdziesiąt miliardów złotych. Bank będzie świadczył usługi dla ponad dwóch milionów klientów.

Jaki jest zasadniczy cel fuzji? Połączony bank będzie mógł łatwiej sprostać wyzwaniom związanym ze wzmocnieniem pozycji na rynku. Temu ma również służyć pozyskanie nowego inwestora, który byłby w stanie efektywnie dokapitalizować połączony Getin Noble Bank.

Bank w nowym wydaniu ma się stać jeszcze bardziej atrakcyjny dla klientów – zarówno indywidualnych, jak i z sektora MSP oraz mikroprzedsiębiorców (obsługą przedsiębiorców obecnie zajmuje się przede wszystkim Idea Bank).

Integracja systemów obsługi i ich wcześniejsza modernizacja mają zwiększyć konkurencyjność połączonego banku w różnych sektorach rynku bankowego.

Fuzja da szansę budować bardziej perspektywicznie pozycję rynkową banku, wzmocnić go kapitałowo oraz obniżyć koszty finansowania i koszty operacyjne nowego podmiotu.

Taka operacja przyczynia się do realnych oszczędności, na które wpływ ma konsolidacja central bankowych, optymalizacja sieci placówek, integracja systemów informatycznych i całej infrastruktury bankowej.

Więcej informacji – Ideabank.pl

Oceń post

Brak postów do wyświetlenia