ZwierzętaPsyInne

Pomoc dla schroniska dla zwierząt

Marta Majewska

Schroniska dla zwierząt dają wszystkim porzuconym psom i kotom szansę na nowe, lepsze życie. To w nich zwierzaki znajdują bezpieczny azyl i opiekę. Żadne schronisko dla bezdomnych zwierząt nie jest jednak w stanie przetrwać bez bezinteresownej pomocy ludzi, którym leży na sercu los czworonogów. W jaki sposób można pomagać schroniskom dla zwierząt?

Wolontariat 

Schroniska dla zwierzątWolontariat to jedna z najpopularniejszych form pomocy bezdomnym zwierzętom w schroniskach. Wolontariusze wspierają pracowników w prowadzeniu czynności związanych z opieką nad zwierzętami – niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki. Do ich podstawowych zadań należą: wyprowadzanie psów na spacery, czesanie psów i kotów, uczestnictwo w zabiegach weterynaryjnych (m.in. przytrzymywanie zwierząt) i karmienie czworonogów. 

Ochotnicy pracujący w schronisku często biorą udział także w pracach porządkowych, pozwalających zapewnić podopiecznym placówki odpowiednie warunki bytowe. Dbają o porządek boksów i wybiegów dla zwierząt, czyszczą miski i kuwety, naprawiają budy czy legowiska. Uczestniczą w szkoleniu, socjalizacji, treningu i adopcji zwierzaków zamieszkujących schronisko dla zwierząt. Szukają dla swoich podopiecznych nowych domów, przeprowadzają wywiady przedadopcyjne i wizyty poadopcyjne. Często ściśle współpracują ze specjalistami – behawiorystami, trenerami, weterynarzami. Informują ich o zachowaniu zwierzaków i sygnalizują zaobserwowane problemy behawioralne czy zdrowotne. Obserwacje prowadzone przez wolontariuszy w czasie opieki nad zwierzętami pomagają dobrać i w porę wdrożyć właściwe działania treningowe, wychowawcze i lecznicze. Wolontariusze bezpośrednio pracują ze zwierzętami lękliwymi, wycofanymi czy agresywnymi. Angażują się w organizację akcji promocyjnych i adopcyjnych schroniska dla zwierząt oraz propagowanie jego działalności. 

Praca wolontariuszy nie kończy się po opuszczeniu murów placówki. Wolontariusze niejednokrotnie działają w przestrzeni internetowej. Prowadzą profile placówek w mediach społecznościowych, przygotowują i zamieszczają ogłoszenia adopcyjne, aktualizują bazę zwierząt poszukujących nowych właścicieli, kontaktują się z osobami zainteresowanymi adopcją, organizują zbiórki pieniędzy lub darów rzeczowych dla schroniska dla zwierząt. W wielu placówkach wolontariusze są integralną częścią zespołu. Bez ich bezinteresownej pomocy trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie placówek. 

Wolontariat niesie liczne korzyści nie tylko dla schroniska dla zwierząt, ale również dla samych wolontariuszy. Daje poczucie bycia potrzebnym, rozwija empatię i odpowiedzialność, pozwala nawiązać wyjątkowe przyjaźnie. Bywa też początkiem wieloletniej pasji. Dla wielu osób regularnie odwiedzających schronisko dla psów praca w placówce staje się sposobem na życie. Z wolontariuszy stają się etatowymi pracownikami lub liderami – szkolącymi nowych ochotników. Niejednokrotnie nabyte doświadczenie i solidna dawka wiedzy pomagają im w rozwoju zawodowym w kierunku behawiorysty czy trenera psów. Schronisko dla zwierząt daje niepowtarzalną szansę uczenia się od najlepszych i codziennego mierzenia się z prawdziwymi problemami czworonogów. 

Jak zostać wolontariuszem w schronisku?

Jak zostać wolontariuszem w schronisku dla zwierzątAby zostać wolontariuszem w schronisku, nie trzeba posiadać zaawansowanej wiedzy biologicznej ani szczególnych umiejętności. Najważniejsze są predyspozycje psychiczne – odpowiedzialność, empatia, zaangażowanie, wytrwałość, systematyczność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres. Praca w schronisku często bywa ciężka, dlatego istotna jest również dobra kondycja fizyczna i optymalny stan zdrowia. Wolontariusz powinien jednak przede wszystkim kochać zwierzęta i identyfikować się z misją placówki. 

Zwykle na wolontariat przyjmowane są jedynie osoby pełnoletnie. Niektóre placówki, za zgodą rodziców, dopuszczają do pracy młodszych ochotników. Większość schronisk prowadzi ciągły nabór do wolontariatu. Aby rozpocząć pracę w schronisku, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i udać się na spotkanie organizacyjne. Dla przyszłych wolontariuszy organizowane są specjalne szkolenia, podczas których nabywają podstawową wiedzę na temat opieki nad zwierzętami i zasad funkcjonowania placówki. Szkolenia przygotowują przyszłych wolontariuszy do czekających na nich zadań. Wolontariusze współpracują ze schroniskami na podstawie zawartej umowy. Zobowiązują się w niej do przestrzegania zasad BHP i regularnej pomocy w placówce.

Spacery z psami

Każdy, kto zastanawia się nad wolontariatem w schronisku lub nie jest w stanie zobowiązać się do regularnych wizyt w placówce, może podjąć się jednorazowej pomocy w spacerach z psami. Od ochotników wymagane jest zwykle wcześniejsze umówienie się na wizytę za pośrednictwem telefonu lub internetu i okazanie dowodu osobistego. Powinni oni odznaczać się dobrą kondycją fizyczną pozwalającą na intensywne przechadzki z czworonogami zamieszkującymi schronisko dla psów. Spacery z psami odbywają się pod nadzorem pracowników lub wolontariuszy, którzy wydają zwierzaki i zezwolenia na przechadzki. Ze względów bezpieczeństwa w spacerach na ogół nie mogą uczestniczyć dzieci. 

Jednorazowa pomoc dla schroniska dla zwierząt może być doskonałym wstępem do wolontariatu. Nie wymaga znacznego nakładu czasu ani dużego zaangażowania. Można z łatwością dostosować ją do aktualnego harmonogramu nauki czy pracy. Często pozwala poznać schronisko dla zwierząt „od kuchni” i ułatwia podjęcie decyzji o wolontariacie czy pracy w placówce. To świetna forma pomocy dla wszystkich, którzy chcą poświęcić swój wolny czas na rzecz zwierząt. 

Dom tymczasowy

Tymczasowy dom dla zwierzątNie wszystkim zwierzakom można pomóc na miejscu, w schronisku. Ze względu na zły stan zdrowia, wiek, lub problemy behawioralne niektórzy podopieczni muszą jak najszybciej opuścić schronisko dla psów i kotów. Dotyczy to przede wszystkim szczeniąt i kociąt, czworonogów w podeszłym wieku, przewlekle chorych czy po wypadkach. Możemy im pomóc, organizując dla nich dom tymczasowy. Czasowa opieka nad zwierzakiem we własnym mieszkaniu skutecznie zmniejsza ryzyko wystąpienia u niego infekcji czy problemów behawioralnych oraz pomaga w rekonwalescencji. W domu tymczasowym łatwiej przeprowadzić socjalizację, trening czy leczenie czworonogów. Psiaki i koty mogą stale obcować z ludźmi, dzięki temu łatwiej im w przyszłości nawiązywać relacje z nowymi opiekunami. Wszystko to znacznie zwiększa szansę zwierzaków na udaną adopcję. Osoby zapewniające opiekę czworonogom poza schroniskiem pozostają w ścisłym kontakcie z placówką. Zwykle schronisko dla zwierząt udziela im pomocy w znalezieniu docelowego domu dla czworonoga i wsparcia finansowego.

Pomoc rzeczowa

Dla wielu schronisk nieocenioną pomocą są dary rzeczowe. Lista produktów, których potrzebują placówki opiekujące się bezdomnymi czworonogami, jest bardzo długa. Znajdują się na niej zarówno karmy, akcesoria i środki weterynaryjne dla zwierząt, jak i materiały oraz narzędzia budowlane – umożliwiające zapewnienie czworonogom odpowiednich warunków do życia i wypoczynku. Do schroniska dla zwierząt można przynosić m.in.: koce, prześcieradła, ręczniki, legowiska, kołdry, preparaty przeciwpchelne oraz przeciwkleszczowe, ubranka dla psów, smycze, szelki, podkłady higieniczne, środki czystości, rękawiczki ochronne, odzież roboczą, słomę do wyścielania bud, karmy dobrej jakości (zwłaszcza weterynaryjne i specjalistyczne), gryzaki, maty węchowe, drapaki, domki dla kotów, siatki. Potrzeby placówek nieustannie się zmieniają, dlatego zawsze warto upewnić się, czego potrzebuje konkretne schronisko dla zwierząt. Dobrym sposobem na wsparcie placówki jest zorganizowanie zbiórki potrzebnych akcesoriów w pracy czy szkole.

Wsparcie finansowe

Materialne wsparcie dla schroniskWsparcie materialne udzielane przez osoby, którym nie jest obojętny los zwierząt, to bardzo ważna forma pomocy schroniskom. Otrzymane pieniądze schronisko dla zwierząt wykorzystuje m.in. na zakup niezbędnych rzeczy czy wykonanie pilnych remontów. Aby pomóc schronisku można wpłacić dowolną kwotę bezpośrednio na konto placówki. Warto pamiętać o potrzebach bezdomnych zwierząt także przy okazji corocznego rozliczenia podatkowego i przekazać 1% podatku na rzecz schroniska dla psów. Wielu placówkom możemy pomagać, wspierając działalność fundacji działających na rzecz bezdomnych zwierząt. Często sprawują ono bezpośrednią pieczę nad przytuliskami lub wspomagają ich działalność pośrednio – udzielając wsparcia materialnego i angażując się w organizowane akcje. Doskonałą formą finansowego wsparcia działalności placówek jest też tzw. wirtualna adopcja. Polega ona na regularnym wpłacaniu datków na utrzymanie konkretnego zwierzaka zamieszkującego schronisko dla psów i kotów. Pomóc schroniskom można ponadto w trakcie zakupów – niektóre sklepy przekazują część zarobionej kwoty na rzecz określonych placówek. 

Akcje promocyjne

Nadrzędnym celem działania każdego schroniska jest znalezienie nowych domów dla porzuconych psów i kotów. Bardzo istotne jest więc propagowanie działań placówek na różne sposoby. Może to zrobić każdy. Wystarczy udostępnić ogłoszenia adopcyjne schroniska dla psów na portalach społecznościowych lub poinformować znajomych o zwierzakach poszukających nowych domów. Warto też zachęcać innych do udziału w akcjach organizowanych przez schronisko dla bezdomnych zwierząt.

Fotowolontariat

Sesja fotograficzna dla zwierzątSzczególną rolę w schronisku odgrywają profesjonalni lub amatorscy fotografowie. Każdy, kto ma talent fotograficzny, może wesprzeć schronisko dla bezdomnych zwierząt w poszukiwaniu domów dla czworonogów. Zadaniem fotowolontariuszy jest przeprowadzenie sesji zdjęciowych psiaków i kotów poszukujących nowych właścicieli. Muszą wykonać oni m.in. zdjęcia sylwetek i portrety zwierzaków. Zdjęcia umieszczane są w ogłoszeniach adopcyjnych – na portalach społecznościowych i w bazie placówek. W dużej mierze to od nich zależy sukces adopcyjny. Fotowolontariusze dokumentują również wydarzenia i akcje organizowane przez schronisko dla psów i kotów. Ich zdjęcia wykorzystywane są w materiałach promocyjnych, na bilbordach czy ulotkach. 

Adopcja zwierząt

Adopcja bezdomnego psa lub kota to ogromna pomoc dla schroniska dla zwierząt. Przygarniając bezdomnego czworonoga, możemy w bezpośredni sposób przyczynić się do zmniejszenia liczby schroniskowych podopiecznych. Osoba, która chciałaby adoptować psa lub kota zamieszkującego schronisko dla zwierząt, musi przejść pomyślnie całą procedurę adopcyjną. Zazwyczaj składa się ona z kilku etapów:

  • zgłoszenie chęci adopcji – przyszły właściciel zwierzaka powinien zgłosić chęć jego adopcji wolontariuszowi lub pracownikowi schroniska albo skontaktować się bezpośrednio z biurem adopcji zwierząt, działającym w placówce. 
  • spacery przedadopcyjne – wspólne spacery są okazją do dokładniejszego poznania się psa i jego przyszłego opiekuna. W spacerach towarzyszą wolontariusze lub pracownicy schroniska dla bezdomnych zwierząt, którzy obserwują interakcje psa z potencjalnym nowym właścicielem. 
  • wypełnienie ankiety przedadopcyjnej – celem ankiety jest zweryfikowanie, czy osoba zainteresowana adopcją jest w stanie zapewnić zwierzakowi odpowiednie warunki bytowe. W ankiecie znajdują się pytania dotyczące m.in.: motywacji do adopcji, składu rodziny, warunków mieszkaniowych i finansowych, doświadczenia w opiece nad zwierzętami, sposobów spędzania wolnego czasu. 
  • wywiad przedadopcyjny – wywiad przeprowadzany przez wolontariusza lub pracownika schroniska służy pogłębieniu wiedzy o przyszłych opiekunach zwierzaka. Pomaga uzupełnić informacje niezbędne do wydania decyzji o adopcji i wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Wywiad może być połączony z wizytą przedadopcyjną, która dodatkowo pozwala zobaczyć przyszłe środowisko życia zwierzaka. 
  • wydanie decyzji o adopcji – kluczowym elementem procedury adopcyjnej jest wydanie decyzji o przyznaniu prawa do adopcji lub jej odmowie przez schronisko dla zwierząt. Decyzja podejmowana jest na podstawie obserwacji ze spacerów, ankiety, rozmowy i wizyty przedadopcyjnej. 
  •  odprawa weterynaryjna – po pozytywnej decyzji o adopcji wraz z opiekunem ustalany jest termin odebrania czworonoga. Przekazanie psa lub kota zwykle poprzedzone jest odprawą weterynaryjną. Zwierzak zakwalifikowany do adopcji przechodzi kontrolę stanu zdrowia. W razie wykrycia problemów nowy właściciel informowany jest o sposobie leczenia czworonoga w warunkach domowych.
  • zawarcie umowy adopcyjnej – zwieńczeniem całej procedury adopcyjnej jest zawarcie umowy adopcyjnej. Przekazuje ona prawa do czworonoga nowemu właścicielowi. Określa warunki adopcji i zobowiązuje opiekuna do zapewnienia zwierzakowi odpowiednich warunków bytowych. 
  • wizyta poadopcyjna – gdy adoptowany zwierzak zdąży się już zaaklimatyzować w nowym otoczeniu, w odwiedziny do niego udaje się pracownik schroniska. Wizyta poadaopcyjna pozwala sprawdzić, czy zwierzak ma zapewnione właściwe warunki i nowy opiekun wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w wyniku umowy adopcyjnej, opracowanej przez schronisko dla psów.

Edukacja

Schroniska edukują społeczeństwoSchronisko dla zwierząt prowadzi nie tylko działalność opiekuńczą, ale również edukacyjną. Jednym z kluczowych celów działania placówek jest edukacja społeczeństwa w zakresie prawidłowej opieki nad zwierzętami i zapobiegania ich bezdomności. Warto nie tylko uczestniczyć w akcjach organizowanych przez schronisko dla zwierząt, ale także samodzielnie edukować osoby w najbliższym otoczeniu. Służyć mogą do tego m.in. szkolne koła działające na rzecz zwierząt. Schroniska dla psów chętnie podejmują współpracę ze szkołami i zapraszają uczniów w odwiedziny. Edukować można jednak nie tylko dzieci, ale również osoby dorosłe. Warto propagować wśród znajomych kastrację zwierząt, a osobom poszukującym nowego pupila polecić adopcję psa lub kota ze schroniska. Można też zorganizować akcję promującą schronisko dla psów w swoim mieście lub miejscu pracy. 

5/5 - (1 głos)


Brak postów do wyświetlenia