FinanseFinanse osobiste

Pożyczki online

0

Pożyczki online – najlepszy sposób na szybką gotówkę?

Pożyczanie pieniędzy przez Internet jeszcze na przełomie wieków mogło wydawać się zupełną abstrakcją. Obecnie sytuacja wygląda już zupełnie inaczej, a największe firmy pozabankowe rzucają wyzwanie bankom i SKOK-om na rynku pożyczek o małej wartości. Można przypuszczać, że popularność pożyczek pozabankowych nadal będzie rosła – również wśród osób starszych, które coraz częściej korzystają z Internetu. Mimo coraz większego upowszechnienia wspomnianych pożyczek, wiedza na ich temat wciąż wydaje się niewystarczająca. Niestety ten problem dotyczy również osób korzystających z oferty pożyczkodawców. Właśnie dlatego przygotowaliśmy nasz tekst, który wyjaśnia, czym dokładnie są pożyczki online i jak funkcjonują. Poniżej tłumaczymy też różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami takich pożyczek (przykład: pożyczki online bez BIK i pożyczki ratalne online). Najpierw warto jednak wyjaśnić, jak pożyczki online są definiowane na gruncie krajowych przepisów i czym z prawnego punktu widzenia różnią się one od kredytów bankowych. Takie wyjaśnienie pomoże zrozumieć, dlaczego pożyczki pozabankowe online mogą otrzymywać również osoby znajdujące się w gorszej sytuacji finansowej.  

Jak nasze przepisy definiują pożyczki online?

Pożyczka onlineW obowiązujących aktach prawnych nie znajdziemy takiego określenia jak pożyczka online/pożyczki online. Nie oznacza to jednak, że wspomniane pożyczki funkcjonują bez żadnych państwowych regulacji. Wręcz przeciwnie, rynek pożyczkowy został mocno uregulowany na skutek medialnych publikacji o nielicznych firmach, które dopuszczały się nadużyć. Najważniejszym aktem prawnym, który reguluje pożyczki online jest ustawa o kredycie konsumenckim. W tym kontekście warto podkreślić, że pożyczki online przeznaczone dla konsumentów stanowią właśnie przykład kredytu konsumenckiego i podlegają przepisom ze wspomnianej ustawy (dotyczącym m.in. maksymalnego kosztu pozaodsetkowego i odstępowania od umowy). Konsumentem w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim i kodeksu cywilnego jest osoba, która nabywa jakiś produkt lub usługę w celu bezpośrednio niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Jeżeli chodzi o regulacje, które wynikają z konsumenckiego charakteru pożyczki online, to warto podkreślić, że od umowy o taki produkt finansowy można odstąpić w ciągu kolejnych 14 dni od jej zawarcia. Co ważne, wspomniane odstąpienie nie wymaga podawania powodu swojej decyzji. Dodatkowo pożyczkobiorca zapłaci jedynie równowartość odsetek za czas faktycznego wykorzystania pieniędzy. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarcza doręczenie odpowiednio wypełnionego oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub jego nadanie pocztą. Takie oświadczenie (oczywiście niewypełnione) powinno zostać przekazane pożyczkobiorcy w momencie zawierania umowy. 

Ustawa o kredycie konsumenckim wskazuje również, że umowa pożyczki online powinna zawierać określone elementy. Ich brak będzie skutkował wydłużeniem okresu odstąpienia od umowy. Taki okres (14 dni) będzie wówczas naliczany od momentu uzupełnienia umowy. Warto podkreślić, że opisywane powyżej regulacje obowiązują również wtedy, gdy pożyczka została zaciągnięta z użyciem telefonu lub Internetu. 

Pożyczki bankowe online w ogóle istnieją?

Bankowa pożyczka onlineW kontekście przepisów warto również wyjaśnić, czy pożyczki online mogą być udzielane przez banki oraz SKOK-i. To pytanie jest szczególnie istotne dla klientów sektora bankowego. Czasem widzą oni bowiem w reklamach banków oferty pożyczenia pieniędzy przez Internet. Niektóre banki posługują się nawet określeniem pożyczka przez Internet lub pożyczka online. Warto jednak wiedzieć, że instytucje bankowe nie mogą udzielać pożyczek na podobnych zasadach jak firmy pozabankowe. W reklamach banków możemy spotkać się z pożyczkami przez internet, lecz trzeba pamiętać, że banki nie mogą oferować pożyczek na 

Pierwsza poważna różnica między bankami oraz firmami pożyczkowymi wiąże się z faktem, że tylko te pierwsze instytucje mogą udzielać kredytów wykorzystując do tego środki przechowywane na kontach i lokatach. Podobny przywilej mają również spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i). Kredytów w rozumieniu ustawy prawo bankowe (finansowanych kontami i lokatami) nie mogą natomiast oferować firmy pozabankowe. Tacy pożyczkodawcy finansują swoją działalność z własnego kapitału oraz środków pożyczonych od inwestorów (np. poprzez emisję obligacji). Tak więc pożyczki bankowe online są w istocie kredytami gotówkowymi, które bank postanowił proponować przez Internet. 

Jeżeli zatem interesuje nas typowa, szybka pożyczka online, bank nie będzie odpowiednim miejscem do jej uzyskania. Mowa o pożyczce cechującej się niewielką liczbą wymaganych formalności. Czasem będzie to nawet pożyczka na dowód online, czyli pożyczka bez żadnych zaświadczeń. Banki i SKOK-i nie mogą pożyczać pieniędzy bez zaświadczeń, bo ze względu na bezpieczeństwo lokat nie pozwala im na to Komisja Nadzoru Finansowego. Pożyczkodawcy pozabankowi mają w tym względzie o wiele większą swobodę i dlatego mogą oferować np. pożyczki bez BIK online, pożyczki online bez BIK oraz pożyczki online bez BIK i KRD. Pożyczka bankowa online np. bez weryfikacji klienta w BIK-u jest natomiast zupełnie nierealna. 

Warto równocześnie podkreślić, że zarówno kredyty gotówkowe online z banków i SKOK-ów, jak i pożyczki online oferowane przez firmy pozabankowe są przykładem kredytów konsumenckich. Określenie kredyt konsumencki pochodzi z ustawy o kredycie konsumenckim i dotyczy tylko kwestii związanych z ochroną prawną klientów. Jego zastosowanie również do pozabankowej pożyczki online nie oznacza, że taki produkt jest tym samym, co kredyt gotówkowy z banku. 

Czy pożyczki online są tylko dla osób prywatnych?

Wcześniej pożyczki online (pożyczki pozabankowe online) były przez nas opisywane tylko w kontekście potrzeb konsumentów. Warto zatem wyjaśnić, czy przez Internet potrzebne środki mogą otrzymać również osoby niebędące konsumentami (przedsiębiorcy). To ważna kwestia, bo małe firmy dość często szukają sposobu szybkiego finansowania swojej działalności. Opisywana sytuacja wynika z faktu, że krajowe banki są dość wybredne odnośnie doboru kredytobiorców. Nie wszystkie takie instytucje bankowe udzielą np. kredytu dla firmy, która działa na rynku krócej niż 6 – 12 miesięcy. 

W związku z powyższym, warto wyjaśnić, że pożyczki pozabankowe online dla firm są jak najbardziej możliwe. Takie pożyczki online nie mają jednak statusu kredytów konsumenckich. W konsekwencji firmowy pożyczkobiorca nie może liczyć na ochronę prawną wynikającą z ustawy o kredycie konsumenckim. Oznacza to między innymi, że pożyczka online dla firmy może mieć koszty pozaodsetkowe wyższe od ustawowego limitu. Taka firmowa pożyczka online nie musi również zapewniać klientowi możliwości łatwego odstąpienia od umowy w ciągu kolejnych 14 dni. 

Warto również podkreślić, że jedna osoba korzystająca z usług tej samej firmy pożyczkowej może być jednocześnie konsumentem i przedsiębiorcą. Jak to możliwe? W ramach przykładu powołajmy się na sytuację osoby, która zaciąga pożyczkę online na sfinansowanie osobistych potrzeb, a następnie tydzień później wnioskuje przez Internet o pożyczkę pozabankową dla swojej firmy. W tym drugim przypadku, przykładowemu klientowi nie będzie przysługiwała ochrona wynikająca ze statusu konsumenta. 

Pożyczki online – za co musi zapłacić dłużnik?

Pożyczka online - za co płacimy?Wcześniej wspomnieliśmy, że pożyczka online udzielana konsumentowi cechuje się limitem wysokości kosztów pozaodsetkowych. Warto zatem wyjaśnić, czym są takie koszty. Chodzi przede wszystkim o rozmaite prowizje i opłaty oraz składki ubezpieczeniowe. Prowizje stanowią główny koszt pożyczki online. W zależności do swojej polityki, pożyczkodawca nalicza jedną prowizję za udzielenie pożyczki lub „rozbija” koszty np. na prowizję za pozytywne rozpatrzenie wniosku i prowizję za wypłatę środków. Darmowe pożyczki online oczywiście są pozbawione prowizji (pod warunkiem spełnienia zasad promocji dla nowych klientów). 

Oprócz prowizji każda firma pożyczkowa może naliczać również odsetki. Ich wysokość w przypadku wszystkich zobowiązań prywatnych (nie tylko pożyczek) jest limitowana przez kodeks cywilny. Zgodnie z przepisami, maksymalne oprocentowanie pożyczek oraz innych zobowiązań nie może przekraczać dwukrotności stawki ustawowej. Stawka ustawowa oprocentowania stanowi natomiast sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i stałej wartości wynoszącej 3,50 punktu procentowego. Jeżeli podstawowa (referencyjna) stopa NBP wynosi przykładowo 1,50%, to maksymalne oprocentowanie pożyczki pozabankowej (pożyczki online) nie powinno przekraczać 10,00% w skali roku ((1,50% + 3,50%) x 2)

Dodatkowe koszty pożyczki online zapewne pojawią się jeśli klient nie zwróci jednej z rat lub całości pożyczonych środków w wyznaczonym terminie. Ten drugi wariant dotyczy niewielkich pożyczek pozabankowych (chwilówek), które są spłacane jednorazowo. Niezależnie od liczby rat, jaką cechuje się pożyczka online, pożyczkodawca może naliczać tak zwane odsetki za opóźnienie (odsetki karne). Maksymalny poziom odsetek za opóźnienie nie powinien przekraczać 200% stawki ustawowej. Odsetki ustawowe za opóźnienie są natomiast ustalane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz stawki wynoszącej 5,50 punktu procentowego. Tak więc, w przypadku obowiązywania podstawowej stopy NBP na poziomie 1,50%, maksymalne odsetki za opóźnienie wynoszą 14,00% rocznie ((1,50% + 5,50%) x 2). Trzeba pamiętać, że darmowe pożyczki online nie cechują się brakiem odsetek karnych dla spóźnionych klientów.  

Warto dodać, że niektórzy pożyczkodawcy naliczają również inne opłaty dotyczące pożyczki online. Chodzi między innymi o opłaty za przedłużenie terminu spłaty i opłaty za przypomnienie o zadłużeniu (np. monit telefoniczny). Takie dodatkowe koszty są jednak wliczane do ustawowego limitu kosztów pozaodsetkowych i nie powinny skutkować jego przekroczeniem. Niedozwolone jest pobieranie wysokich opłat za złożenie wniosku pożyczkowego w sytuacji, gdy zostaje on odrzucony. Firmy stosujące takie praktyki, zostały już ukarane w przeszłości. 

Pożyczki pozabankowe online – jakie są ich rodzaje?

Pożyczki pozabankowe online - rodzajePoczątki polskiego rynku pożyczkowego były bardzo skromne. Teraz jego oferta jest bardzo duża i zróżnicowana. Sprawia to, że niektórzy pożyczkobiorcy mogą się pogubić w ogromie nazw stosowanych przez firmy pozabankowe. Właśnie dlatego przygotowaliśmy swoisty słownik nazw i określeń stosowanych przez pożyczkodawców. Każda osoba zainteresowana pożyczkami online, powinna znać następujące określenia: 

 • Pożyczki online na raty/pożyczki ratalne online – są to pożyczki spłacane w ratach, które stanowią alternatywę dla zwykłych chwilówek (spłacanych jednorazowo). Pożyczki online na raty oraz pożyczki ratalne online cechują się znacznie większą wartością niż chwilówki (np. 20 000 zł – 30 000 zł) i mogą być spłacane nawet przez kilka kolejnych lat. Wspomniane pożyczki ratalne podlegają jednak takim samym przepisom, jak krótkoterminowe pożyczki online. Dotyczy to między innymi zasad odstąpienia od umowy oraz limitów kosztu pozaodsetkowego. Ze względu na większe ryzyko dla pożyczkodawcy, warunki udzielania pożyczek ratalnych mogą być bardziej restrykcyjne niż w przypadku chwilówek. Chodzi między innymi o dokumentowanie dochodów.  
 • Pożyczka online bez BIK/pożyczka bez BIK online/pożyczka pozabankowa bez BIK online/pożyczka online bez baz/pożyczka bez baz online/pożyczka online bez KRD/pożyczki online bez BIK/pożyczki bez BIK online/pożyczki bez BIK i KRD online/pożyczki online bez BIK i KRD – tych wszystkich określeń pożyczkodawcy używają, aby zachęcić osoby, które nie mogą się pochwalić dobrą historią kredytową. Najczęściej pojawiają się określenia pożyczki online bez BIK oraz pożyczka online bez BIK. Znalezienie firm pożyczkowych, które nie sprawdzają żadnych baz danych o dłużnikach (w tym Krajowego Rejestru Długów – KRD) obecnie jest bowiem bardzo trudne. Warto podkreślić, że przez lata spadła również liczba firm pożyczkowych, które nie współpracują z Biurem Informacji Kredytowej. Większość wiodących pożyczkodawców sprawdza już historię klienta w BIK-u. Oznacza to, że informacje o opóźnionej spłacie pożyczki udzielonej przez takie firmy trafią do bazy danych BIK. Mogą one negatywnie wpłynąć na decyzje dotyczące kolejnych pożyczek i kredytów. Trzeba też dodać, że niektóre firmy mylnie podają informacje o braku współpracy z Biurem Informacji Kredytowej. Po przeczytaniu wymaganego ustawą formularza informacyjnego dowiemy się jednak, czy dana firma pożyczkowa rzeczywiście nie sprawdza swoich klientów w BIK.  
 • Szybka pożyczka online/pożyczka od ręki online/pożyczka na dowód online/ pożyczki online w 15 minut/pożyczka online – 15 min/pożyczka online bez zaświadczeń/szybkie pożyczki online/pożyczki online bez weryfikacji – pożyczki online są kojarzone z szybką wypłatą, która stanowi atut dla wielu osób. Właśnie dlatego wymienione wcześniej określenia umieszczane na stronach www firm pożyczkowych mocno przyciągają klientów. Warto jednak sprawdzić, czy pożyczkodawca mówiąc o pożyczce od ręki ma na myśli to samo co my. Takie określenia jak pożyczki online bez weryfikacji, pożyczki na dowód online lub szybkie pożyczki online sugerują, że firma pożyczkowa nie będzie wymagała kłopotliwych do uzyskania zaświadczeń od pracodawcy i podobnych dokumentów. Najpóźniej na etapie składania wniosku pożyczkowego dowiemy się, czy tak jest rzeczywiście. Warto pamiętać, że niektórzy pożyczkodawcy zamiast zaświadczeń preferują telefon do pracodawcy. Takie rozwiązanie prawdopodobnie zostanie wykorzystane jeśli firma pożyczkowa prosi nas o podanie kontaktu do przedsiębiorstwa, w którym pracujemy. 

W praktyce szybkie pożyczki online czasem wymagają również załączenia wyciągów z konta bankowego. Niekiedy firmy oferujące pożyczki na dowód online same sprawdzają historię wpływów jeśli klient zgodzi się na weryfikację konta za pomocą specjalnego programu logującego się do banku. Taki wariant nie zawsze jest obowiązkowy, a niektórzy pożyczkodawcy nadal wolą, aby klient zweryfikował konto do wypłaty środków poprzez wysłanie przelewu na symboliczną kwotę. Jeżeli natomiast chodzi o pożyczki online w 15 minut, to zawsze trzeba sprawdzić, czy są one wypłacane równie szybko także w weekendy. Często szybka wypłata zależy od tego, czy pożyczkobiorca posiada konto w tym samym banku co firma pożyczkowa. 

 • Darmowa pożyczka online/darmowe pożyczki online/pożyczki online za darmo – to kolejny zestaw określeń, których chętnie używają firmy pożyczkowe. Ich klienci z kolei często sprawdzają w popularnych wyszukiwarkach, jakie pożyczki online za darmo aktualnie są dostępne. Warto podkreślić, że darmowe pożyczki online stanowią ofertę wyłącznie dla nowych klientów. Duża liczba firm oferujących takie rozwiązanie sprawia jednak, że można po kolei przetestować darmowe chwilówki oferowane przez co najmniej kilku pożyczkodawców. Co ważne, darmowa pożyczka online niemal zawsze ma charakter krótkoterminowy i okres jednorazowej spłaty wynoszący np. tylko 30 dni. Różnice dotyczą natomiast konsekwencji nieterminowej spłaty długów. W przypadku niektórych firm pożyczkowych, spóźniony i nowy klient poza odsetkami karnymi będzie musiał zapłacić taką samą kwotę, jak stawka obowiązująca dla kolejnej pożyczki. Właśnie dlatego darmowe pożyczki online spłacone po terminie czasem kosztują więcej niż pożyczki dla stałych klientów. Informacje na temat konsekwencji związanych ze spóźnioną spłatą powinny znaleźć się w formularzu informacyjnym, który posiada każda darmowa pożyczka online. 
 • Pożyczka online dla bezrobotnych/pożyczka online dla zadłużonych/pożyczki online dla zadłużonych/pożyczki dla zadłużonych online – trudno ukryć, że pożyczki online często przyciągają zainteresowanie osób znajdujących się w trudniejszej sytuacji finansowej. Stąd spore zainteresowanie takimi ofertami jak pożyczka online dla bezrobotnych lub pożyczka online dla zadłużonych. Nie są one jednak powszechne, bo praktycznie każda firma pożyczkowa preferuje klientów znajdujących się w lepszej kondycji finansowej. Warto też pamiętać, że pożyczki online dla zadłużonych (pożyczki dla zadłużonych online) często cechują się dodatkowymi zabezpieczeniami. Chodzi między innymi o zastaw, poręczenie oraz weksel. Może się okazać, że wspomnianych pożyczek nie zaciągniemy bez poręczyciela albo samochodu, który posłuży jako zastaw. Obecnie firmy pozabankowe nie mogą wykorzystywać hipoteki jako zabezpieczenia swoich pożyczek, co dość znacząco ogranicza ofertę dla zadłużonych lub bezrobotnych osób.  
 • Pożyczka długoterminowa online/pożyczki długoterminowe online – długi okres spłaty zawsze zwiększa łączną sumę odsetek. Ta zależność dotyczy zarówno pożyczek pozabankowych, jak i kredytów z banku lub SKOK-u. Tym niemniej, wiele osób pyta o pożyczki długoterminowe online. Przykład stanowią pożyczki online z okresem spłaty wynoszącym np. 3 lata – 5 lat. Takie pożyczki długoterminowe online czasem znajdziemy w ofercie firm pozabankowych. Warto jednak pamiętać, że warunki ich udzielania są bardziej restrykcyjne. Prawdopodobnie konieczne będzie udokumentowanie dochodów. Pożyczka długoterminowa online zwykle cechuje się też możliwością wcześniejszej spłaty zadłużenia bez dodatkowych kosztów, co z pewnością stanowi pewien atut. Dzięki takiej przedterminowej spłacie można bowiem uzyskać proporcjonalny zwrot dotyczący zarówno odsetek, jak i części prowizji oraz innych kosztów pozaodsetkowych.  
 • Pożyczka konsolidacyjna online – konsolidacja zwykle kojarzy się z ofertą banków. Mimo tego, warto zwrócić uwagę, że pozabankowa pożyczka konsolidacyjna online również jest dostępna. Ten dość rzadki produkt finansowy służy przede wszystkim do połączenia długów wynikających z innych pożyczek pozabankowych. Często są to pożyczki o krótkim okresie spłaty. Pożyczka konsolidacyjna online polega na tym, że nowy pożyczkodawca spłaca wcześniejsze zadłużenie klienta i następnie rozkłada zwrot pieniędzy na dłuższy okres (nawet kilkuletni). Skutkuje to wzrostem łącznych kosztów, ale może być jedynym rozwiązaniem dla osób, w przypadku których pożyczkowe raty stanowią nawet 50% – 60% dochodu netto. Warto podkreślić, że pożyczka konsolidacyjna online nie zawsze obejmuje przeterminowane zadłużenie. Czasem taki produkt finansowy jest powiązany z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci zastawu lub poręczenia.  
 • Gotówkowa pożyczka onlinePożyczka gotówkowa online – taka pożyczka to nic innego jak zwykła pożyczka online. Pożyczka gotówkowa online cechuje się możliwością jej przeznaczenia na dowolny cel wybrany przez klienta. Wyjątek dotyczy tylko sytuacji, w której prywatną pożyczkę online przeznaczamy na potrzeby firmowe. Przedsiębiorca nie może z kolei wydatkować pożyczki firmowej na cele prywatne. 
 • Pożyczka prywatna online/pożyczki prywatne online/pożyczki prywatne online bez weryfikacji – te określenia są natomiast tylko pośrednio powiązane z ofertą firm pożyczkowych. Pożyczki prywatne online stanowią bowiem alternatywę dla propozycji firm pozabankowych. W Internecie czasem pojawiają się ogłoszenia osób prywatnych, które proponują np. pożyczki prywatne online bez weryfikacji. Do takich ofert trzeba jednak podchodzić z dużą dozą ostrożności. Przekazywanie swoich danych bliżej niezidentyfikowanej osobie rodzi bowiem spore niebezpieczeństwo (związane m.in. z możliwością wyłudzenia pożyczki lub kredytu). Warto także pamiętać, że pożyczka prywatna online jest udzielana bez zastosowania ustawy o kredycie konsumenckim. Oznacza to brak ochrony prawnej dla osoby, która wybierze taką ofertę. 

Ogólny wniosek z powyższych rozważań jest taki, że zawsze warto upewnić się, czy oferta firmy pożyczkowej jest dokładnie taka, na jakiej nam zależy. Odpowiednich informacji trzeba szukać nie tylko w formularzu informacyjnym pożyczki lub jej umowie. Ważne wskazówki znajdziemy także w sekcji pytań i odpowiedzi (FAQ) często znajdującej się na stronie internetowej. Pożyczkodawcy coraz częściej udostępniają też na swoich stronach www opcję czatu online. Może być ona szybszym sposobem na otrzymanie potrzebnych informacji niż kontakt telefoniczny z infolinią.   

Pożyczki online – ranking pomoże w decyzji?

Szeroka oferta pożyczek online ma zarówno swoje dobre, jak i złe strony dla klientów. Pozytywem jest na pewno spora konkurencja między pożyczkodawcami, która zwiększa liczbę dostępnych promocji i obniża koszty standardowych pożyczek. Problemem bywa natomiast fakt, że przeciętna osoba, którą interesuje pożyczka online (pożyczka gotówkowa online) ma do wyboru bardzo wiele różnych ofert. Taka mnogość propozycji może przyprawić o zawrót głowy. Trudno się zatem dziwić, że wiele osób poszukuje rankingów pożyczek pozabankowych. Dobry ranking pożyczek online porządkuje wszystkie dostępne propozycje i pomaga wybrać najlepszą z nich. Z punktu widzenia użytkowników szukających pożyczki online, ranking oczywiście musi być jak najbardziej aktualny. Powinien on uwzględniać nowe pożyczki online, które pojawiają się na rynku nawet co miesiąc. 

Warto pamiętać, że ranking pożyczek online może mieć formę statycznego lub dynamicznego zestawienia aktualnych ofert. Statyczne zestawienie to po prostu tabela, w której znajdziemy informacje o aktualnych propozycjach firm pożyczkowych oraz ich warunkach dotyczących np. dostępnych kwot, długości okresu spłaty i sprawdzanych baz danych. Taka statyczna tabela nie powie nam natomiast, jaka pożyczka online jest najlepsza z uwzględnieniem wybranego okresu spłaty i zapotrzebowania na pieniądze. 

Trudno się zatem dziwić, że porównywarki pożyczek online zawierające dynamiczne zestawienia ze zmiennym okresem spłaty i ustawianą przez internautę kwotą pożyczki wzbudzają spore zainteresowanie. Oczywiście każdy ranking pożyczek online (niezależnie od swojej formy) powinien być aktualny. Warto także sprawdzić, czy zawiera on linki przenoszące nas wprost na stronę pożyczkodawcy. Jeżeli porównywarka publikująca takie linki jest wiarygodna, to śmiało możemy korzystać ze wspomnianego ułatwienia.  

Pożyczka online – jak ją bezpiecznie zaciągnąć?

Bezpieczna pożyczka onlineFirmy oferujące pożyczki pozabankowe online czasem chwalą się, że takie chwilówki i pożyczki ratalne są dostępne w ciągu kilku lub kilkunastu minut. Rzeczywistość niekiedy wygląda nieco mniej optymistycznie. Tym niemniej, pożyczka online zwykle będzie wypłacona szybciej niż kredyt z banku (nawet ten dostępny przez Internet). Osoba wnioskująca o taką pożyczkę, powinna spełniać wymogi ustalone przez pożyczkodawcę. Zwykle chodzi o następujące kwestie: 

 • pełną zdolność do czynności prawnych 
 • wiek wynoszący co najmniej 18 lat – 23 lata (pożyczkodawcy różnie ustalają kryterium wiekowe)  
 • adres zamieszkania oraz adres korespondencyjny na terenie Polski
 • obywatelstwo polskie
 • konto w polskim banku (uwaga: niektóre firmy pożyczkowe nie akceptują kont w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych)
 • numer telefonu komórkowego zarejestrowany przez polskiego operatora (na telefon będą wysyłane np. SMS-y autoryzacyjne)
 • aktywny adres e-mail, który będzie potrzebny między innymi do zakładania profilu na stronie pożyczkodawcy 

W zależności od polityki firmy pozabankowej, pożyczka online może być powiązana również z innymi wymogami. Jednym z nich jest konieczność przedstawienia zaświadczenia od pracodawcy lub wyciągu z konta bankowego. Niektórzy pożyczkodawcy jako wymóg przedstawiają również dobrą historię kredytową. Nie dotyczy to oczywiście pożyczki online bez BIK i podobnych ofert. 

O wymaganiach pożyczkodawcy może nas poinformować również wniosek o pożyczkę online. Z niego dowiemy się bowiem, czy oprócz standardowych informacji dotyczących np. danych osobowych i deklarowanej wysokości dochodów, firma pozabankowa wymaga również zaświadczeń o dochodach i wyciągów z konta bankowego. Warto podkreślić, że informacje przesłane pożyczkodawcy poprzez formularz internetowy posłużą nie tylko do oceny klienta. Na ich podstawie zostanie również utworzone konto pożyczkobiorcy (nowego klienta) na stronie firmy pozabankowej.

Konieczność podania hasła do logowania już na etapie składania wniosku o pierwszą pożyczkę potwierdza, że firma pozabankowa chce założyć klientowi nowy profil.  Do takiego profilu można się zalogować np. w celu wnioskowania o kolejną pożyczkę lub sprawdzenia aktualnego stanu zadłużenia. Niektóre pożyczki online cechują się też możliwością spłaty rat po zalogowaniu na stronie (poprzez szybkie przelewy) i opcją przedłużenia terminu spłaty. 

Wróćmy jednak do tematu wnioskowania o pierwszą pożyczkę online. Po wypełnieniu i przesłaniu wniosku pożyczkowego, zostanie on oceniony przez analityka lub automatyczny system. Ten drugi wariant jest częściej stosowany jeśli pożyczka online nie wymaga sprawdzenia zaświadczeń od pracodawcy lub wyciągów z historii konta. Podczas gdy wniosek pożyczkowy będzie oceniany, wnioskodawca prawdopodobnie zostanie poproszony o weryfikację swojego konta bankowego do wypłaty środków. Tak jak już wspominaliśmy, jest to możliwe w ramach jednego z dwóch wariantów. Pierwszy wariant zakłada konieczność dokonania przelewu małej kwoty (np. 1 grosza lub 1 złotego) z konta bankowego posiadanego przez wnioskodawcę. Takie konto w banku, na które później zostanie wypłacona pożyczka, powinno być zarejestrowane na dane identyczne, jak te podane we wniosku pożyczkowym. Chodzi przede wszystkim o imię, nazwisko i adres klienta. 

Innym wariantem jest opcjonalna lub obowiązkowa weryfikacja konta bankowego poprzez specjalny program, który łączy się z bankiem klienta. Wspomniany program jest zupełnie bezpieczny, ale może przesyłać pożyczkodawcy również informacje dotyczące wpływów i wydatków. W oświadczeniu wypełnianym przed złożeniem wniosku o pożyczkę, klient oczywiście udziela zgody na formę weryfikacji konta połączoną z pobraniem informacji o wpływach i wydatkach. Takim coraz bardziej popularnym rozwiązaniem niekiedy cechują się również oferty promowane pod szyldem pożyczki online bez weryfikacji, szybka pożyczka online, pożyczka od ręki online lub pożyczka na dowód online. 

Pożyczki online – ile trzeba będzie czekać na pieniądze?

Pożyczka online - ile trzeba czekać na pieniądze?Po wysłaniu wniosku pożyczkowego, firma pozabankowa powinna podać orientacyjny czas oczekiwania na decyzję. Niestety może się on znacząco wydłużyć w weekend. Warto zatem sprawdzić, czy firma pożyczkowa działa również w weekendy (co najmniej w sobotę). Jest to szczególnie ważne, jeśli pożyczka online będzie potrzebna do pokrycia bardzo pilnych wydatków. Niestety czasem decyzja dotycząca przyznania pożyczki, o którą wnioskowaliśmy w weekend, zostanie przesłana dopiero na początku kolejnego tygodnia. Mowa o powiadomieniu w formie SMS-a oraz e-maila. 

Wraz z wiadomością e-mailową, powinna zostać przesłana umowa pożyczki w formie załącznika. Pożyczkodawcy zwykle nie wymagają odręcznego podpisywania tego dokumentu i jego odesłania. Firmy pożyczkowe uznają bowiem, że zgoda na weryfikację konta bankowego programem lub przelew weryfikacyjny stanowi oświadczenie woli wystarczające do zawarcia umowy. Tym niemniej, w przypadku dużych pożyczek online czasem może pojawić się konieczność podpisania umowy dostarczonej przez kuriera. Dopiero po otrzymaniu egzemplarza podpisanego przez klienta, pożyczkodawca wypłaci pieniądze na konto bankowe. Warto o tym pamiętać jeśli interesują nas tylko szybkie pożyczki online. Można przyjąć, że szybka pożyczka online to taka, która cechuje się czasem wypłaty środków nie dłuższym od 1 dnia roboczego. 

Jeszcze przed złożeniem wniosku pożyczkowego warto się również upewnić, czy dana firma pozabankowa wysyła środki szybkim przelewem lub posiada konto w tym samym banku co my. Każdy z tych dwóch wariantów zapewnia bowiem szybszą wypłatę potrzebnych pieniędzy. Sporym atutem szybkich przelewów jest fakt, że docierają one nawet w weekend, czyli wtedy, gdy tradycyjny system przelewów ELIXIR w ogóle nie działa. 

Oceń post