FinanseFinanse osobiste

Ranking lokat

0
oszczędności

Czym są lokaty bankowe?

Lokata bankowa Lokaty bankowe terminowe to forma oszczędzania, która polega na zdeponowaniu środków w banku na określony czas i na ustalony z góry procent. W ramach lokaty inwestor decyduje się powierzyć bankowi swoje pieniądze na kilka miesięcy lub lat, w zamian za co po upływie ustalonego terminu może odebrać kapitał powiększony o odsetki wynikające z obowiązującego oprocentowania. Najlepsze lokaty terminowe są skuteczną bronią w rękach osób, które chcą bez ryzyka ochronić swoje nadwyżki finansowe przed niekorzystnym wpływem inflacji, która obniża ich realną wartość.

W przypadku lokat bankowych relacja pomiędzy klientem a bankiem jest dość specyficzna. Przyzwyczailiśmy się wszakże do tego, że z reguły banki pożyczają pieniądze osobom indywidualnym, firmom i organizacjom, podczas gdy w przypadku lokat role się zmieniają – to klient pożycza pieniądze bankowi, otrzymując w zamian odsetki. Lokaty są jednym ze źródeł finansowania działalności banków i SKOK-ów, które w tej formie pożyczają pieniądze od inwestorów, a następnie oferują je jako kredyty i pożyczki, zarabiając na różnicy pomiędzy oprocentowaniem kredytu lub pożyczki a lokaty.

Bezpieczne lokaty bankoweZ punktu widzenia osoby, która chciałaby bezpiecznie oszczędzać, najlepsze lokaty terminowe są znakomitym i przede wszystkim bardzo prostym w użyciu narzędziem. Nie potrzeba żadnej wiedzy ani czasu, żeby zarabiać tylko na tym, że przez jakiś czas zdeponuje się pieniądze w banku. Dzięki najlepszym lokatom nadwyżki finansowe nie leżą bezczynnie, tylko powiększają się bez jakiegokolwiek ryzyka. W tej formie oszczędzania nie ma przecież żadnego niebezpieczeństwa – można tylko zyskać, ponieważ nawet jeśli wycofasz środki przed umówionym terminem, to i tak je otrzymasz z powrotem, tylko że bez części lub całości odsetek. Jeżeli jednak uda Ci się doprowadzić lokatę do końca, powiększysz swój stan posiadania o wypracowane odsetki.

Założenie najlepszej lokaty bankowej jest obecnie łatwe i szybkie jak nigdy dotąd. O ile jeszcze kilkanaście lat temu trzeba było z gotówką w ręku udać się do banku i osobiście ją zdeponować, dzisiaj wystarczy urządzenie z dostępem do Internetu, żeby załatwić wszelkie formalności i rozpocząć oszczędzanie na lokacie. Dostępna jest też forma telefoniczna. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby samemu iść do placówki i przekazać pieniądze na najlepszą lokatę wybraną przez Ciebie. Kiedy już ją założysz, wystarczy, że przelejesz środki z innego rachunku, a po zakończeniu lokaty otrzymasz je z powrotem, powiększone o wypracowane odsetki. Jeśli nie możesz zdecydować się na wybór konkretnej oferty, sprawdź najlepsze lokaty przedstawione w przygotowanym przez naszych specjalistów rankingu. Znajdujący się u góry ranking lokat terminowych powinien pomóc Ci w dokonaniu najlepszego wyboru.

Rodzaje lokat bankowych

Istnieją różne kategorie lokat. Postaramy się więc wykonać krótkie porównanie lokat bankowych. Przyjrzyjmy się ich kategoriom.

Jedna z nich dotyczy rodzaju oprocentowania, które może być stałe, zmienne lub dynamiczne. Stałe oprocentowanie nie zmienia się w trakcie trwania lokaty i zachowuje jednakową wartość nawet w przypadku gdy RPP podwyższy stopy procentowe. Dlatego zapewnia pewny i stabilny zysk, który można dokładnie przewidzieć. Zupełnie inaczej jest w przypadku oprocentowania zmiennego, ponieważ może się ono zmniejszyć lub zwiększyć, jeżeli w trakcie trwania umowy wysokość stopy procentowej zostanie zmodyfikowana. Zmienna stopa oprocentowania nie pozwala przewidzieć zysku, a po objęte nią lokaty bankowe opłaca się sięgać w okresie, w którym RPP podnosi stopy procentowe. Z kolei oprocentowanie dynamicznie zmienia się w określony sposób i w regularnych odstępach czasowych, np. co miesiąc zwiększa się o 1 punkt procentowy.

Lokaty krótko- i długoterminowe Inny podział kategoryzuje lokaty na krótko- i długoterminowe. Jest to podział mocno umowny, ponieważ nie istnieją jasne kryteria, które określałyby, kiedy mamy do czynienia z produktem o charakterze krótkoterminowym, a kiedy z długoterminowym. Generalnie przyjęło się, że lokaty krótkoterminowe zawiera się na krócej niż 12 miesięcy (zazwyczaj jest to lokata 3 miesięczna lub lokata 6 miesięczna), podczas gdy długoterminowe trwają dłużej.

Kolejna kategoryzacja dotyczy odnawialności lokaty. Mianowicie niektóre z nich są jednorazowe, tzn. nie można ich przedłużyć i trwają tylko przez określony czas, a inne należą do grupy odnawialnych, co oznacza, że po upływie umówionego terminu nie trzeba rezygnować z danej lokaty i można na niej zarabiać aż do momentu złożenia rezygnacji. Lokaty odnawialne poleca się w przypadku regularnego oszczędzania, lokaty nieodnawialne są zaś stworzone z myślą o jednorazowym zdeponowaniu środków. Sięgając po lokatę odnawialną, koniecznie sprawdź, na jakich warunkach jest ona przedłużana, zdarza się bowiem, że po przedłużeniu oprocentowanie jest gorsze niż przy zakładaniu lokaty.

Szczególną kategorię stanowią lokaty jednodniowe, które – jak sama nazwa wskazuje – zaliczają się do lokat krótkoterminowych. W praktyce tego typu inwestycja wygląda w ten sposób, że zdeponowane rano środki bank oddaje tego samego dnia wieczorem wraz z odsetkami. Relatywnie wysokie oprocentowanie to duża zaleta lokat jednodniowych. Docenią je również osoby, które chcą zamrozić środki na jak najkrótszy czas, bez zbędnych zobowiązań.

Lokata rentierska – trwa ona co najmniej rok, a jej oprocentowanie jest przeważnie nieco niższe niż w przypadku standardowych ofert. Lokaty rentierskie wyróżniają się wysoką kwotą minimalną inwestycji i przede wszystkim tym, że wypracowane w ich ramach odsetki nie podlegają kapitalizacji bezpośrednio na rachunku, lecz są przekazywane od razu na konto osobiste inwestora. Lokaty rentierskie poleca się w przypadku dużych kwot, które gwarantują wysokie odsetki.

W ramach lokaty strukturyzowanej zdeponowane pieniądze są inwestowane na dwa sposoby: ich większa część, np. 70-80% jest przeznaczana na bezpieczne inwestycje, które zapewniają pewny zysk, jak np. papiery dłużne. Z kolei drugą, mniejszą część środków wykorzystuje się w celu agresywniejszych i ryzykowniejszych, ale też potencjalnie opłacalniejszych inwestycji, np. giełdowych czy walutowych. Mimo że lokata strukturyzowana jest obarczona większym ryzykiem, to jednocześnie zazwyczaj umożliwia osiągnięcie większego zysku niż nawet najlepsze lokaty terminowe.

Lokaty walutoweLokata walutowa pozwala zdeponować środki w walucie obcej. W związku z tym jest ona podatna na wahania kursowe, co oznacza niepewność inwestycji. W Polsce najlepsze lokaty walutowe zakłada się najczęściej w euro, dolarze amerykańskim, funcie brytyjskim i franku szwajcarskim. Oprocentowanie lokat walutowych zależy od wysokości stóp procentowych w kraju emitenta danej waluty. Zakładając nawet najlepszą lokatę walutową, nie masz pewności, jaką kwotę otrzymasz z powrotem.

Lokata overnight (nocna), przeznaczona głównie dla osób prowadzących działalność gospodarczą, łączy cechy tradycyjnej lokaty bankowej i konta oszczędnościowego. Jej działanie polega na tym, że w ciągu dnia można mieć swobodny dostęp do swoich środków, podczas gdy od godzin wieczornych do porannych znajdują się one lokacie, przynosząc zyski. Dzięki temu w razie potrzeby można w ciągu dnia korzystać z pieniędzy zgromadzonych na koncie, żeby wieczorem pozwolić kapitałowi się pomnażać.

W przypadku lokaty progresywnej (dynamicznej) oprocentowanie wzrasta wraz z mijającymi okresami rozliczeniowymi, np. co miesiąc. Przykładowo, w pierwszym miesiącu oprocentowanie lokaty progresywnej wynosi 2%, w drugim 3%, a w czwartym 4%. Wzięcie lokaty progresywnej (dynamicznej) dopuszcza możliwość wycofania środków przed terminem z zachowaniem wypracowanych odsetek.

Lokata call jest z reguły powiązana z kontem osobistym w danym banku. Jej cecha charakterystyczna to bezterminowość, ponieważ kończy się ona dopiero w momencie złożenia wypowiedzenia. Lokaty typu call przeważnie wymagają stosunkowo dużych inwestycji, a oprocentowanie można negocjować indywidualnie w zależności od wysokości deponowanej kwoty.

Oprocentowanie lokat a stopy procentowe

Oprocentowanie lokatWartość oprocentowania lokat zależy przede wszystkim od poziomu stóp procentowych ustalanych przez bank centralny, którym w Polsce jest Narodowy Bank Polski (NBP) wraz ze swoim organem – Radą Polityki Pieniężnej (RPP). Zasadniczo, im niższe stopy procentowe, tym gorzej są oprocentowane lokaty i odwrotnie – wraz ze wzrostem stóp procentowych wzrasta również zysk z lokat. Należy przy tym mieć świadomość, że nie istnieją żadne zapisy prawne, które regulują wysokość oprocentowania lokat terminowych, dlatego może być ona dowolna. Jeśli poszukujesz najlepszej lokaty, która zagwarantuje Ci bardzo wysokie oprocentowanie, polecamy znajdujący się u góry ranking lokat bankowych, w którym szczegółowo zaprezentowane zostały najlepsze lokaty terminowe. Ranking lokat został przygotowany ze szczególnym uwzględnieniem wysokości oprocentowania poszczególnych ofert.

Lokaty z kontem i najlepsze lokaty bez konta bankowego

Część ofert na rynku jest dostępna wyłącznie razem z kontem osobistym, które trzeba założyć aby zdeponować pieniądze na lokacie. Jednocześnie istnieją też lokaty niewymagające otwierania nowego rachunku (określane potocznie jako „lokaty bez konta”). Jeżeli jednak zastanawiasz się nad skorzystaniem z lokaty z kontem, pamiętaj, żeby dokładnie sprawdzić jej warunki. Dowiedz się, czy konto jest płatne, a jeśli tak, to ile wynosi koszt jego prowadzenia, ile kosztują przelewy oraz inne operacje. Zorientuj się, czy do konta trzeba obowiązkowo dobrać kartę i czy jest ona darmowa, a jeśli nie, to z jakimi dokładnie wydatkami się wiąże. Pamiętaj, że nakładając wymóg założenia konta, banki posługują się lokatami jako „wabikami” na klientów, którzy skusiwszy się na atrakcyjne oprocentowanie, zakładają rachunek, zaczynają go używać i zostają w banku na dłużej, a nie tylko na czas lokaty. Zdecydowanie mniejszym zobowiązaniem i jednocześnie elastyczniejszym rozwiązaniem są lokaty bez konta, ponieważ w ich przypadku nie musisz martwić się szczegółami związanymi z otwarciem rachunku bankowego, który może wcale nie być Ci potrzebny. Jeśli chciałbyś sprawdzić czy aktualnie najlepsze lokaty terminowe zakładane są wraz z dodatkowym rachunkiem bankowym czy bez niego, przejrzyj nasz ranking lokat bankowych, przy którego ustalaniu przywiązywaliśmy do tej kwestii sporą wagę.

Zalety lokat

Zalety lokat bankowychNajwiększą zaletą lokat bankowych jest bezpieczeństwo. Wybór tej formy inwestycji daje gwarancję otrzymania kwoty nie niższej niż ta, która została zdeponowana. Bezpieczeństwo lokat bankowych wynika z faktu, że są oferowane one przez banki, które nadzorowane są przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), co powoduje że nasze środki znajdują się pod parasolem ochronnym Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Dzięki temu nawet w przypadku upadłości danego banku depozyty są zabezpieczone i nie przepadają, a klienci otrzymują je z powrotem (dotyczy to jednak inwestycji o równowartości maksymalnie 100.000 EUR w przypadku jednego banku). Lokaty bankowe to po prostu pewny zysk, niemal bez żadnego ryzyka, szczególnie jeśli chodzi o najlepsze lokaty terminowe ze stałym oprocentowaniem. Zaletą najlepszych lokat jest także niski pułap minimalnej kwoty, jaką można zainwestować, gdyż z reguły nie przekracza ona 1.000 zł. Jeśli chciałbyś sprawdzić które lokaty są aktualnie najlepsze, przejrzyj sporządzony przez naszych ekspertów ranking lokat bankowych, który znajduj się u góry.

Wady lokat

Każdy medal ma dwie strony – nie inaczej jest z lokatami. Nawet najlepsza lokata bankowa blokuje bowiem dostęp do pieniędzy, z których nie można korzystać przed jej zakończeniem. W razie przedwczesnego wycofania środków zgromadzone odsetki najczęściej przepadają, a kapitał wraz z odsetkami jest dostępny dopiero po wygaśnięciu umowy. Pozostając przy wadach, należy jeszcze zwrócić uwagę na stosunkowo niską stopę zwrotu, ponieważ nawet najlepsze lokaty terminowe mają przeważanie oprocentowanie jednocyfrowe. W porównaniu z innymi sposobami pomnażania kapitału to raczej niewiele. Relatywnie niski zysk jest kosztem wynikającym z niemal stuprocentowego bezpieczeństwa tej formy oszczędzania.

Kapitalizacja odsetek

Odsetki z lokatWysokość i rodzaj oprocentowania nie są wyłącznymi czynnikami, które decydują o potencjalnym zysku z lokaty – liczy się również sposób kapitalizacji odsetek. Termin ten definiuje proces naliczania odsetek od podstawowej kwoty inwestycji. Co ważne, każda kolejna kapitalizacja obejmuje kwotę powiększoną o naliczone wcześniej odsetki, dlatego im częściej ona następuje, tym większy zysk można wypracować na lokacie. Mamy tu do czynienia z tzw. mechanizmem procentu składanego. Kapitalizacja odsetek może następować w odstępach miesięcznych, rocznych, kwartalnych, tygodniowych, dobowych, a nawet godzinnych. Najczęściej na rynku pojawiają się lokaty terminowe o kapitalizacji miesięcznej.

Podatek od zysków kapitałowych

Ponieważ w Polsce funkcjonuje podatek od zysków kapitałowych, potocznie zwany „podatkiem Belki” od nazwiska Marka Belki (ministra finansów, który go wprowadził), odsetki osiągnięte na lokacie są pomniejszane o wysokość tego podatku, czyli o 19%. Przykładowo, jeżeli udało Ci się wypracować odsetki w wysokości 100 zł, po wygaśnięciu lokaty nie otrzymasz pełnej kwoty, lecz 81 zł (100 zł – 19% = 81 zł). Podatek od zysków kapitałowych jest automatycznie odprowadzany przez bank i nie ma obowiązku wykazywania go w zeznaniu rocznym PIT, więc nie trzeba się martwić żadnymi formalnościami. Pamiętaj więc, że wypracowany na lokacie zysk zostanie pomniejszony o ten podatek, a więc bardzo ważne jest aby inwestować pieniądze wyłącznie w najlepsze lokaty na rynku, które zagwarantują możliwie najwyższy zysk. Przy wyborze najlepszej lokaty pomocny powinien być ranking lokat, w którym podane zostały szczegóły dotyczące oprocentowania ofert poszczególnych banków.

Lokata bankowa a konto oszczędnościowe – różnice i podobieństwa

Lokata bankowa czy konto oszczędnościowe? To pytanie często zadają sobie osoby, które szukają sprawdzonego sposób na pewną i bezpieczną inwestycję. Ostateczny wybór zależy od indywidulnych preferencji, potrzeb i możliwości. Zastanówmy się wobec tego, w czym tkwi różnica pomiędzy lokatą terminową a kontem oszczędnościowym i które rozwiązanie jest lepsze w danym przypadku.

Konto oszczędnościowe a lokataDecydując się na lokatę, powierzasz bankowi pieniądze na z góry określony czas, np. na 3 miesiące (lokaty 3 miesięczne to jedne z najbardziej popularnych lokat). Jeśli wycofasz środki wcześniej, w większości banków odsetki nie zostaną wypłacone. Z kolei środki zdeponowane na koncie oszczędnościowym są zawsze do Twojej dyspozycji i możesz je wypłacić kiedy chcesz, nie tracąc odsetek wypracowanych z tytułu oprocentowania. Kolejna różnica to ograniczenia dotyczące kwoty inwestycji, która w przypadku konta oszczędnościowego może być dowolna, podczas gdy na lokacie nie da się zdeponować sumy mniejszej niż minimalny limit i wyższej niż maksymalny pułap. Ponadto na konto oszczędnościowe zawsze można wpłacić kolejne środki, a lokata terminowa pozostaje zamrożona na czas inwestycji.

Podsumowując, lokata bankowa wydaje się być lepszym rozwiązaniem dla osób, które chcą w jednej chwili zdeponować określoną kwotę na z góry ustalony czas (pamiętaj jednak aby wybierać wyłącznie najlepsze lokaty na rynku, ponieważ tylko one gwarantują maksymalny zysk), a konto oszczędnościowe stanowi lepsze rozwiązanie dla każdego, kto zamierza oszczędzać elastyczniej i systematyczniej poprzez wpłacanie mniejszych sum w różnych odstępach czasowych.

Czym się kierować, wybierając lokatę?

Zanim zdeponujesz środki na lokacie, zastanów się, jaką kwotę i na jak długo możesz zamrozić, aby bez ryzyka dla swojej stabilności i płynności finansowej pomnażać nadwyżki finansowe. Zastanów się, czy zależy Ci na szybkim, ale mniejszym zysku, czy jednak wolisz odłożyć w czasie perspektywę zarobku, żeby cieszyć się większymi odsetkami. Jeśli nie masz pewności co do tego, czy nie wycofasz środków przed czasem, powinna Cię zainteresować najlepsza lokata, która dopuszcza możliwość zakończenia inwestycji przed czasem bez odbierania z tego powodu zgromadzonych odsetek. Taką możliwość oferują najlepsze lokaty progresywne, jak również najlepsze lokaty terminowe (sprawdź ranking lokat znajdujący się u góry aby poznać najciekawsze oferty).

Przeglądając najlepsze lokaty, najpierw zwracasz zapewne uwagę na oprocentowanie. Słusznie, ponieważ jego wartość to jeden z najważniejszych czynników stanowiących o konkurencyjności danej oferty. Oczywiście im wyższe oprocentowanie, tym lepiej, jednak nie należy się skupiać tylko na nim. Warto bowiem zwrócić uwagę również na częstotliwość kapitalizacji odsetek, która bywa różna w zależności od czasu trwania lokaty. Przed wyborem konkretnej oferty dowiedz się też, czy oprocentowanie jest stałe, czy zmienne – jeśli zależy Ci na pewnym i mierzalnym zysku, wybierz stałe, a jeżeli chcesz zaryzykować z nadzieją na większy zysk, bardziej odpowiednie będzie oprocentowanie zmienne.

Przed podpisaniem umowy sprawdź, z jakimi konsekwencjami wiąże się wycofanie środków przed upływem umownego terminu lokaty. Banki często zastrzegają bowiem sobie prawo do pomniejszenia lub nawet całkowitego odebrania odsetek, jeżeli pieniądze zostaną wypłacone przed czasem (dlatego staraj się wybierać tylko najlepsze lokaty, w przypadku których nie powinno być tego typu problemów). Warto także dowiedzieć się, jakich procedur wymaga wcześniejsze podjęcie zdeponowanych środków i jak długo trzeba na nie oczekiwać w takiej sytuacji.

Jak szukać i wybierać najlepsze lokaty?

Najlepsza lokata bankowa cechuje się wysokim oprocentowaniem i powinna odpowiadać Twoim potrzebom oraz wymaganiom. Żeby ją znaleźć, konieczne jest porównanie lokat bankowych – nie tylko pod kątem wysokości oprocentowania, ale również patrząc na inne warunki i ewentualne koszty, jak np. opłaty za konto osobiste, które może być obowiązkowym dodatkiem do lokaty (warto wybierać więc tzw. „lokaty bez konta”, aby uniknąć tego typu dodatków). W porównaniu wysokości oprocentowania lokat pomogą Ci całkowicie darmowe kalkulatory odsetek dostępne w Internecie. W Sieci znajdziesz również niejeden aktualizowany na bieżąco i miarodajny ranking lokat. W szczególności przydatny powinien okazać się ranking lokat bankowych przygotowany przez naszych ekspertów, który dostępny jest u góry. Warto poświęcić chwilę na porównanie lokat i zapoznanie się z ich rankingiem, ponieważ od tego zależały będą Twoje przyszłe zyski, a warto pamiętać że tylko najlepsze lokaty są w stanie zagwarantować pełną satysfakcję z inwestycji.

Jak oszczędzać na lokatach?

Lokaty bankoweNajlepsze lokaty są świetnym sposobem na ulokowanie przynajmniej części nadwyżki finansowej. Jeżeli nie zamierzasz korzystać z tych pieniędzy w najbliższym czasie, dzięki najlepszej lokacie bankowej zarobisz dodatkowe kilka procent w skali roku bez żadnego ryzyka. Lokaty mogą być podstawową formą oszczędzania, gwarantując pewny zysk i stając się poduszką finansową dla innych, agresywniejszych i ryzykowniejszych inwestycji o potencjalnie wyższej stopie zwrotu. Najlepsze lokaty stabilizują portfel inwestora i skutecznie chronią kapitał przed niekorzystnym wpływem inflacji.

Zasadniczo istnieją dwie strategie oszczędzania na lokatach – pierwsza polega na zdeponowaniu pieniędzy na jednej lokacie, podczas gdy zwolennicy drugiej postulują rozbijanie środków na kilka lokat. Pierwszej strategii nie trzeba omawiać, bo jest oczywista, podczas gdy celem drugiej jest dywersyfikacja inwestycji z podziałem na lokaty krótko- i długoterminowe. Takie rozwiązanie podwyższa płynność finansową, dając szybszy dostęp do pieniędzy zdeponowanych na lokatach krótkoterminowych. Wybór jednej lokaty gwarantuje natomiast spokój przez cały czas trwania lokaty, ponieważ nie ma konieczności ciągłego pamiętania o wygasających co chwilę kolejnych lokatach. Bez względu na to czy zdecydujesz się na inwestycję w jedną czy wiele lokat, pamiętaj aby zawsze starać się wybierać tylko najlepsze lokaty na rynku, ponieważ tylko najlepsza lokata jest w stanie zagwarantować maksymalny zysk. W wyborze pomocny może okazać się ranking lokat, w którym możesz zapoznać się między innymi z wysokością oprocentowania poszczególnych ofert oraz czasem ich trwania. Ranking lokat bankowych dostępny jest całkowicie bezpłatnie i znajduje się u góry.

Chcąc podzielić środki i zainwestować wybierając wyłącznie najlepsze lokaty, można również zastosować strategię polegającą na deponowaniu pieniędzy w równych odstępach czasowych na lokatach o tym samym okresie trwania. Przykład – zakładanie jednej, rocznej lokaty co 3 miesiące. Dzięki temu co kwartał oszczędności wracają wraz z odsetkami i można nimi obracać. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby stworzyć podobną strukturę z miesięcznymi lub półrocznymi odstępami.

Ranking lokat, czyli szybkie porównanie lokat bankowych

Jeśli zdecydowałeś się rozpocząć inwestycję w najlepsze lokaty, koniecznie sprawdź aktualny ranking lokat, w którym znajdziesz najbardziej atrakcyjne oferty starannie wybrane przez naszych ekspertów. Porównanie lokat bankowych dostępne w rankingu powinno znacznie skrócić czas poszukiwania najlepszej lokaty i ułatwić Ci podjęcie ostatecznej decyzji. Aktualny ranking lokat bankowych dostępny jest u góry, a zapoznanie się z nim zajmie Ci tylko chwilę – myślimy jednak że warto, ponieważ tylko najlepsza lokata jest w stanie zapewnić Ci maksymalny zysk.

Oceń post