FinanseFirma

Ubezpieczenie firmy

0

Założenie własnej działalności gospodarczej to nie lada wyczyn – w końcu młody przedsiębiorca musi sporo zainwestować, by móc prowadzić swoją firmę. Mimo największej ostrożności, majątek przedsiębiorstwa czy sprzęty niezbędne do jego prowadzenia, mogą ulec zniszczeniu w wyniku działań zdarzeń losowych. Z pomocą przychodzi ubezpieczenie firmy. Ile kosztuje, co obejmuje, w jakich wypadkach chroni i czy Twoja działalność gospodarcza faktycznie potrzebuje takiej polisy? Czy ubezpieczenie dla firmy jest obowiązkowe? Mamy nadzieję, że w tym artykule rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości i udzielimy odpowiedzi na najbardziej palące pytania.

Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie firmy?

Co daje ubezpieczenie firmyZanim ruszysz do towarzystwa ubezpieczeniowego w celu wykupienia polisy dla swojej działalności gospodarczej lub zaczniesz szukać ubezpieczenia firmy online, musisz dokładnie sprecyzować potrzeby swojego przedsiębiorstwa, a także jego rodzaj. Inne bowiem będzie ubezpieczenie firmy jednoosobowej, a inne – dla wielkiej korporacji zatrudniającej setki czy tysiące osób. Ubezpieczenie firmy remontowej powinno oferować inny obszar ochrony niż np. ubezpieczenie firmy transportowej, itd. Rozważ więc, co dokładnie chcesz ubezpieczyć, na wypadek jakich działań i – co dla wielu przedsiębiorców najważniejsze – jaką kwotę jesteś gotowy na taką ochronę przeznaczyć. Więcej o tym, ile kosztuje ubezpieczenie firmy, będziesz mógł przeczytać w dalszej części tekstu.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują szeroki wybór ubezpieczenia firmy – porównywarka tych produktów dostępna w internecie z pewnością pomoże Ci w dokonaniu odpowiedniej decyzji. Ze względu na zakres ochrony najczęściej przewijające się propozycje to:

 • ubezpieczenie OC firmy,
 • ubezpieczenie mienia firmy,
 • assistance,
 • NNW,
 • ubezpieczenie firmy od utraty dochodu,
 • cargo.

Niektórzy ubezpieczyciele wyróżniają także konkretne polisy ze względu na branżę, w której działa dane przedsiębiorstwo. I tak, dostępne jest np. ubezpieczenie firmy budowlanej czy ubezpieczenie taxi. Polisy takie układane są ze względu na zagrożenia najczęściej występujące na danym polu działalności – uwzględniają więc specyficzne potrzeby danej branży.

Przyjrzyjmy się poszczególnym rodzajom ubezpieczenia działalności gospodarczej ze względu na zakres ochrony.

Ubezpieczenie majątku firmy

Ubezpieczenie majątku firmyPolisa ta zwana jest również ubezpieczeniem mienia firmy – terminów tych używa się zamiennie. Produkt ten, mówiąc w uproszczeniu, chroni wszystko, co dane przedsiębiorstwo posiada – budynki, sprzęty czy pojazdy. Zakres takiej polisy zależy od Twoich potrzeb – możesz np. zdecydować się na samo ubezpieczenie budynku firmy wraz z wyposażeniem. Inne możliwości to m.in. ubezpieczenie sprzętu budowlanego czy maszyn od awarii, linii produkcyjnych, towarów, surowców czy półproduktów niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa. W ramach ubezpieczenia majątkowego firmy towarzystwa ubezpieczeniowe oferują także ochronę sprzętu elektronicznego (zarówno stacjonarną jak i przenośną, z której korzystają pracownicy przedsiębiorstwa), oprogramowania oraz danych przechowywanych na dyskach komputerowych, a nawet gotówki – tak w samym budynku firmy, jak i np. w transporcie. Warto pamiętać, że również w tym przypadku ubezpieczyciele przygotowują dedykowane oferty dopasowane do typu przedsiębiorstwa, oferując np. ubezpieczenie dla firmy jednoosobowej.

W jakich przypadkach działa ubezpieczenie majątku firmy? Polisa ta jest skonstruowana analogicznie, co np. ubezpieczenie domu czy mieszkania oraz ruchomości. Może więc ona chronić od szkód spowodowanych przez powódź, pożar, huragan czy inne zdarzenie losowe, a także akty wandalizmu, kradzieży z włamaniem oraz rabunku. Warto pamiętać, że im większy zakres ochrony, tym większe koszty ubezpieczenia firmy. Cena będzie najwyższa w przypadku tzw. ubezpieczenia all risk, które obejmuje wszystkie ryzyka poza tymi wyłączonymi w umowie. Jest to najszersza możliwa opcja ubezpieczenia działalności gospodarczej od wydarzeń losowych.

Ubezpieczenie OC firmy

Ubezpieczenie OC dla firmChoć skrót „OC” kojarzyć się może przede wszystkim z obowiązkową polisą na samochód, to istnieje również ubezpieczenie firmy od odpowiedzialności cywilnej. Zakres ubezpieczenia jest podobny – ubezpieczenie OC firmy ma za zadanie zrekompensować szkody spowodowane przez nas osobom trzecim w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Jeśli wykupimy taką polisę, nie będziemy musieli z własnej kieszeni pokrywać np. kosztów naprawy uszkodzonej przez nas ruchomości innej osoby czy zalania sąsiedniego lokalu. Ubezpieczenie firmy OC można również rozszerzyć na sytuacje związane z wypadkami przy pracy, szkody powstałe w wyniku awarii sprzętu naszego przedsiębiorstwa, wyrządzone przez podwykonawców, przez półprodukt lub powstałe w wyniku zanieczyszczenia środowiska. Zwyczajowo ubezpieczenie firmy od odpowiedzialności cywilnej dzielimy na:

 • OC kontraktowe – obejmuje szkody powstałe w wypadku niewłaściwego wykonania produktu czy usługi lub braku jego wykonania,
 • OC deliktowe – obejmuje szkody powstałe w wyniku wykonania czynu zabronionego.

Ubezpieczenie OC firmy nie jest obowiązkowe, jednak powinny rozważyć je przedsiębiorstwa z niektórych branż, których działalność wiąże się z dużym ryzykiem. Chroni ono też bowiem od odpowiedzialności za szkody związane z wprowadzeniem do obiegu wadliwego produktu oraz pokrywa koszty jego usunięcia z rynku. Z ubezpieczenia OC firmy powinny więc korzystać podmioty działające w branży medycznej czy spożywczej. Przydatne będzie też ubezpieczenie OC firmy budowlanej czy ubezpieczenie firmy remontowej – np. kiedy podczas prac uszkodzisz mienie osoby, u której wykonujesz remont czy budowę.

Dodatkową kwestią jest ubezpieczenie OC samochodu firmowego. Polisa ta jest obowiązkowa dla każdego pojazdu – również takiego używanego w celu wykonywania obowiązków zawodowych. Inna sytuacja to polisa OC przewoźnika – to ważny element ubezpieczenia firmy transportowej. Chroni ono interesy przedsiębiorstwa, które zajmuje się przewożeniem towarów i dóbr – nie należy jej mylić z ubezpieczeniem firmy cargo. O niej napiszemy nieco później. 

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jest różne w zależności od specyfiki branży, w której funkcjonuje dana firma. Aby otrzymać jak najbardziej kompleksową ochronę, skontaktuj się z doradcą ubezpieczeniowym i podaj wszystkie informacje dotyczące działania Twojego przedsiębiorstwa. Podsumowując, ubezpieczenie OC działalności gospodarczej ma za zadanie pokryć koszty wszelkich szkód, które wyrządzimy my lub nasze towary czy usługi – włącznie np. z kosztami leczenia czy rehabilitacji osób poszkodowanych.

Ubezpieczenie firmy assistance

Ubezpieczenie firmy assistanceTowarzystwa ubezpieczeniowe prześcigają się w tym, by zapewnić swoim klientom biznesowym jak najbardziej kompleksową ochronę. W związku z tym coraz chętniej wybieraną usługą jest ubezpieczenie assistance dla firm. Może być ona naprawdę różnorodna i umożliwiać skorzystanie z pomocy fachowców w wielu zakresach. Najczęściej wymieniane to pomoc specjalistów przy pracach technicznych (ślusarza, elektryka, szklarza, hydraulika, informatyka, technika urządzeń grzewczych czy urządzeń AGD lub biurowych) czy fachowe wsparcie przy ratowaniu mienia po szkodach wywołanych przez zdarzenia losowe. Jednym z proponowanych ubezpieczeń właściciela firmy oraz jej pracowników to assistance medyczne – wizyta pielęgniarki lub lekarza, transport medyczny, organizacja rehabilitacji czy dostawa leków lub niezbędnego sprzętu.

Wreszcie, ubezpieczenie działalności gospodarczej typu assistance to pomoc w kwestiach typowo związanych z prowadzeniem firmy. Mamy tu na myśli np. pomoc w rekrutacji nowego pracownika, organizacją cyklicznych badań medycyny pracy, a także bardzo szeroki wachlarz usług concierge. Ubezpieczenie firmy assistance często jest dołączane w pakiecie np. do kont firmowych – warto więc przyjrzeć się ich ofercie przy zakładaniu rachunku dla przedsiębiorstwa.

Ubezpieczenie działalności gospodarczej NNW

Ubezpieczenie firmy NNW to polisa chroniąca pracowników przedsiębiorstwa. Produkt ten chroni zatrudnionych przed następstwami nieszczęśliwych wypadków, które miały miejsce na terenie firmy. I choć może się on kojarzyć wyłącznie z np. ubezpieczeniem firmy budowlanej, gdzie pracownicy narażeni są na większe zagrożenie, choćby ze względu na pracę na wysokościach, to przykry wypadek może spotkać każdego z nas niezależnie od charakteru pracy, jaką wykonujemy.

W tej kwestii należy poruszyć kwestię, jaką są tzw. ubezpieczenia grupowe. Wiele przedsiębiorstw oferuje je zatrudnionym jako bonus, potrącając wysokość składki z pensji pracownika. Ich cechą charakterystyczną jest fakt, że aby taka polisa zadziałała, musi do niej przystąpić w tym samym czasie określona liczba osób. W wielu przypadkach może być to nawet dwóch pracowników, jednak parametr ten zależy od regulaminu konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. To ma obowiązek podać liczbę pracowników w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). W ramach polis grupowych można wymienić np. ubezpieczenie zdrowotne firmy, emerytalne czy chorobowe, w zależności od oferty. Przedsiębiorca może wybrać, czy polisa ma ubezpieczać jego podwładnych wyłącznie w godzinach pracy, w drodze do niej lub z niej czy może przez całą dobę. Taka dobrowolna możliwość ubezpieczenia się z pewnością poprawi komfort pracy zatrudnionych w Twoim przedsiębiorstwie. 

Ubezpieczenie firmy od utraty dochodu

Ubezpieczenie od utraty dochodu w firmiePopularną wśród przedsiębiorców polisą jest ta od utraty dochodu, zwaną też ubezpieczeniem działalności gospodarczej od utraty zysku. Jak wskazuje nazwa, produkt ten pozwala zrekompensować straty związane z utratą płynności finansowej, chroniąc przedsiębiorstwo przed bankructwem związanym z przestojem w działalności. Dzięki temu, po wypłaceniu pieniędzy przez ubezpieczyciela, przedsiębiorca będzie mógł opłacić należności czy nadrobić straty. Taki wariant to dobra opcja ubezpieczenia jednoosobowej działalności gospodarczej, gdzie powodzenie całej firmy zależy tylko od Ciebie. Polisa, jeśli tylko jest to określone w OWU, może zadziałać wówczas np. w razie długiej choroby lub pobytu w szpitalu, które wymuszają spowolnienie działalności.

Poza ubezpieczeniem firmy jednoosobowej od utraty dochodu towarzystwa ubezpieczeniowe oferują ją także przedstawicielom wolnych zawodów – np. prawnikom, lekarzom czy artystom.

Ubezpieczenie cargo

Ten rodzaj polisy zainteresuje przede wszystkim osoby, których działalność wiąże się z transportowaniem towarów. Ubezpieczenie cargo swoim działaniem obejmuje bowiem przewożone dobra, a więc zawartość np. ciężarówek, promów, statków czy samolotów. Działa ono bez względu na to, czy sami dokonujemy transportu, czy robi to dla nas przewoźnik. Po wykupieniu takiej polisy, nasze mienie jest chronione – w zależności od zakresu ubezpieczenia – od zdarzeń losowych, wypadku pojazdu, którym dokonywany jest transport, kradzieży, rozboju, a nawet od uszkodzenia podczas ładunku.

Co ważne, ten typ ubezpieczenia firmy chroni posiadacza transportowanych ruchomości, a nie przewoźnika. Tym właśnie różni się polisa cargo od ubezpieczenia OC firmy transportowej – to drugie dotyczy bowiem przedsiębiorstwa przewożącego określone dobra. Zakres ochrony OC jest ograniczony do winy firmy transportowej, a więc nie chroni przed następstwami wydarzeń losowych. Z kolei pieniądze z tytułu ubezpieczenia cargo uzyskamy wtedy, gdy przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towaru.

Wymienione wcześniej rodzaje ubezpieczenia firmy to tylko przykłady. Jak zaznaczyliśmy, ich oferta jest naprawdę szeroka i zróżnicowana ze względu na specyfikę i wielkość firmy.

Ubezpieczenie działalności gospodarczej – ile kosztuje?

Ile kosztuje ubezpieczenie firmySzeroki zakres ochrony, jaką daje przedsiębiorcom ubezpieczenie firmy sprawia, że właściciele biznesu często szukają takiego produktu. Jednak dla wielu z nich najważniejszą kwestią są koszty takiej polisy. Od czego zależą?

Najpierw musimy podkreślić, że to, ile kosztuje ubezpieczenie firmy, ustalane jest indywidualnie, po tym, jak towarzystwo ubezpieczeniowe dokona analizy sytuacji naszej działalności gospodarczej. Wysokość polisy zazwyczaj ustalana jest w oparciu o:

 • zakres ubezpieczenia. Naturalnie im szerszy i bardziej szczegółowy, z tym wyższą składką będziemy musieli się liczyć;
 • branżę, w której działa przedsiębiorstwo starające się o ubezpieczenie firmy. Cena jest zazwyczaj w przypadku biznesów, których działalność opiera się o wykorzystanie trudno dostępnych surowców i specjalistycznych maszyn. Regułą jest także fakt, że ubezpieczenie firmy budowlanej jest jedną z najdroższych polis;
 • obroty i wielkość firmy. Im wyższe, tym więcej będziemy musieli płacić za ubezpieczenie działalności gospodarczej. Jedno- czy dwuosobowa lokalna firma ma mniej skomplikowane potrzeby niż międzynarodowa korporacja. W związku z tym oczywiste jest, że ubezpieczenie jednoosobowej firmy będzie tańsze – głównie dlatego, że dla takich klientów towarzystwa ubezpieczeniowe mają przygotowane pakiety zapewniające kompleksową ochronę. W przypadku ubezpieczenia większych firm w grę wchodzą też np. koszty ochrony pracowników;
 • wartość firmy i ubezpieczanego mienia – ubezpieczenie budynku firmy będzie tańsze niż np. oprogramowania na służbowych komputerach;
 • stopień ryzyka związany z przedsiębiorstwem i prawdopodobieństwo wystąpienia szkody – ten towarzystwa ubezpieczeniowe oceniają w oparciu o własne kryteria. Jednym z nich jest np. brak konieczności wypłacania środków z polisy w przeszłości. Wówczas ubezpieczyciel uznaje nas za klienta, z którym umowa wiąże się z mniejszym ryzykiem, a więc może zaoferować nam tańszą polisę.

Cena ubezpieczenia działalności gospodarczejCeny ubezpieczenia działalności gospodarczej mogą zaczynać się już od kilkudziesięciu złotych rocznie. Jest to jednak minimalny zakres ochrony i propozycja ubezpieczenia firmy jednoosobowej. Przed przystąpieniem do poszukiwań najlepszej oferty warto zrobić rozeznanie co do potrzeb i ryzyk związanych z prowadzeniem danego typu działalności, aby ubezpieczyć się od tego, co faktycznie nam grozi. Pamiętajmy też, że wysokość składki możemy obniżyć sami, dbając np. o zainstalowanie systemu antywłamaniowego w naszej firmie czy wynajmując firmę ochroniarską, która będzie chronić naszego mienia przez całą dobę – takie czynniki również mają wpływ na cenę polisy. Dobrą opcją będzie też skorzystanie z pakietu ubezpieczeń. Jeśli np. poszukujemy nie tylko ubezpieczenia OC firmy online, lecz także polisy na życie, mieszkanie czy samochód, możemy zdecydować się na nie wszystkie w jednym towarzystwie ubezpieczeniowym. W ten sposób obniżymy składkę.

Dobrą praktyką jest regularne korzystanie z dostępnych w internecie narzędzi ułatwiających szukanie ubezpieczenia firmy – kalkulatora czy porównywarki. Wystarczy wpisać w odpowiednie pola dane dotyczące naszego przedsiębiorstwa, o które zazwyczaj pytają towarzystwa ubezpieczeniowe, by w kilka minut poznać wysokość naszej ewentualnej składki ubezpieczenia firmy. Porównywarka i kalkulator jako wyniki pokazują rzeczywiste oferty najpopularniejszych TU najlepiej odpowiadające wpisanym przez Ciebie parametrom, dzięki czemu wyszukiwanie ubezpieczenia firmy online jest proste, intuicyjne, a co najważniejsze – idealnie dopasowane do potrzeb Twojego biznesu. To łatwo dostępny sposób na sprawdzenie, ile będzie kosztować ubezpieczenie firmy, którą prowadzisz.

Czy ubezpieczenie firmy jest obowiązkowe?

We wcześniejszej części artykułu wspomnieliśmy, że ubezpieczenie działalności gospodarczej to kwestia dobrowolna, co do której nie ma żadnego obowiązku. Jest to po części prawda, jednak istnieją grupy zawodów, których wykonywanie wymaga wykupienia polisy. Jakie to typy działalności i w jaki produkt muszą się wyposażyć?

Czy ubezpieczenie działalności jest obowiązkoweChodzi tutaj o ubezpieczenie OC firmy. Kryterium, według którego nakładany jest obowiązek jego wykupienia, to wysokie prawdopodobieństwo wysokiej szkody spowodowanej przez nieodpowiednie wykonywanie zawodu. Zazwyczaj są to pola działalności, które związane są ze zdobyciem wysokich kwalifikacji oraz specjalistycznej wiedzy. Wyobraźmy sobie np. sytuację w której, jako lekarze, podejmujemy błędną decyzję co do leczenia pacjenta, w efekcie czego jego stan się pogarsza. Albo, prowadząc firmę budowlaną, nie dopilnujemy przestrzegania przepisów, co doprowadzi do katastrofy budowlanej, w której ucierpią osoby trzecie. Obowiązkowe ubezpieczenie OC działalności gospodarczej sprawia, że w takich przypadkach szkody nie pokrywa dane przedsiębiorstwo, a ubezpieczyciel, u którego opłacaliśmy składki. Działa to tak samo, jak przy polisie OC na samochód, którą zna każdy właściciel pojazdu. 

Ubezpieczenie OC firmy muszą posiadać jednak nie tylko lekarze, zakłady opieki zdrowotnej czy przedsiębiorstwa budowlane. Do posiadania takiej polisy zobligowani są również:

 • prawnicy – adwokaci, notariusze, radcy prawni,
 • agenci i brokerzy ubezpieczeniowi,
 • rzeczoznawcy majątkowi,
 • komornicy sądowi,
 • detektywi,
 • inżynierzy i kierownicy budowy,
 • rzeczoznawcy majątkowi,
 • pośrednicy nieruchomości,
 • księgowi,
 • architekci,
 • biura usług płatniczych,
 • doradcy podatkowi,
 • zarządcy nieruchomości,
 • organizatorzy wycieczek,
 • organizatorzy imprez masowych,
 • dentyści.

Kto potrzebuje ubezpieczenia dla firmyJednym słowem, taka oferta ubezpieczenia jest obowiązkowa dla osób, których błędna decyzja może kosztować duże straty – nie tylko finansowe. Podobnie jak klienci indywidualni, tak i firmy posiadające pojazdy muszą objąć je obowiązkowym OC (ubezpieczenie floty).

Inne zawody mogą, choć nie muszą kupować ubezpieczenia OC firmy. Ile kosztuje polisa? Podobnie jak w przypadku innych typów ubezpieczenia, wiele zależy od branży, wielkości firmy, obrotów i prawdopodobieństwa wystąpienia szkody. Można jednak wysnuć pewien wniosek co do wysokości ubezpieczenia OC działalności gospodarczej – cena takiego produktu jest już nieco wyższa i wynosi w najtańszym wariancie zazwyczaj ok. 250 zł rocznie. To jednak najbardziej ograniczona pod względem zakresu ochrony opcja – jeśli chcemy objąć nią np. nie tylko budynki i lokale należące do przedsiębiorstwa, ale też np. przedmioty zatrudnionych w firmie osób znajdujące się w ubezpieczanej nieruchomości, musimy być przygotowani na poniesienie większych kosztów. 

Obowiązkową polisę oferuje większość działających na polskim rynku towarzystw ubezpieczeniowych. Jak więc wybrać najkorzystniejsze ubezpieczenie OC firmy? Kalkulator to pierwsze narzędzie, z którego powinieneś skorzystać przy rozglądaniu się za ofertami. Na podstawie parametrów, które biorą pod uwagę ubezpieczyciele, kalkulator wyliczy wysokość składki optymalnego dla Twojego przedsiębiorstwa ubezpieczenia. Mało tego, w wynikach znajdziesz również odnośniki do konkretnych ofert, dzięki czemu wszystkie informacje będziesz miał w jednym miejscu. Dowiesz się również o szczegółach oferty i najważniejszych kwestiach związanych z danym ubezpieczeniem OC firmy. W większości przypadków kalkulatory i porównywarki takich produktów wyposażone są w linki odsyłające do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia danej oferty – koniecznie się z nimi zapoznaj, zanim podejmiesz decyzję. Z dokumentu dowiesz się bowiem m.in. w jakich przypadkach ubezpieczyciel nie będzie mógł wypłacić Ci środków z tytułu polisy.

Pamiętaj także, że ubezpieczenie firmy to produkt dobierany na podstawie indywidualnych parametrów, a wszelkie wątpliwości warto wyjaśniać na bieżąco przy zapoznawaniu się ze szczegółami ubezpieczenia firmy – online lub w placówce towarzystwa ubezpieczeniowego. Tylko to sprawi, że decyzja będzie trafiona.

Oceń post

Brak postów do wyświetlenia