Finanse - Aktualności

„Zielone obligacje rządowe” po raz kolejny w emisji z udziałem PKO Banku Polskiego

0

PKO Bank Polski wspólnie z konsorcjum innych banków (zagranicznych) zorganizował oraz uplasował kolejne – trzecią oraz czwartą – edycje polskich obligacji rządowych typu green na rynku europejskim.

W ramach najnowszej edycji sprzedano obligacje dziesięcioletnie oraz trzydziestoletnie na łączną sumę dwóch miliardów euro.

Obecny sukces jest pokłosiem poprzednich, także udanych emisji tego typu obligacji. PKO Bank Polski brał udział zarówno w drugiej, jak i w pierwszej edycji zielonych obligacji polskiego rządu – warto przypomnieć, że była to jednocześnie pionierska transakcja tego rodzaju na świecie.

Spore zainteresowanie polskimi obligacjami z długim terminem zapadalności świadczy o dużym potencjalne zaufania zagranicznych inwestorów do stanu i potencjału polskiej gospodarki. Udane edycje to również dowód na to, że pozycja Polaki na rynku obligacji green bond  ugruntowuje się.

Do tej pory Polska jest jedynym krajem na całym świecie, który przeprowadził już cztery emisje zielonych obligacji rządowych.

Czym są tego typu obligacje? To instrumenty dłużne, dzięki którym można pozyskiwać środki na finansowanie inwestycji ekologicznych, mających na celu przede wszystkim redukcję negatywnego wpływu gospodarki na środowisko naturalne.

Dzięki pozyskanym w ten sposób środkom z powodzeniem przeprowadza się takie operacje jak np.: modernizacja infrastruktury transportowej, wprowadzanie rozwiązań energooszczędnych czy zwiększanie efektywności w zakresie gospodarki odpadami.

Emitent zainteresowany uplasowaniem na rynku obligacji green musi spełnić szczegółowe warunki. To m.in.: ujawnienie informacji na temat projektów stanowiących przedmiot inwestycji, a także uzyskanie stosownych opinii wydanych przez niezależnych ekspertów.

Więcej informacji na temat najnowszej edycji zielonych obligacji rządowych – m.in. strona PKO Banku Polskiego – Pkobp.pl.

Oceń post

Brak postów do wyświetlenia