Komputery i InternetInternetTechnologiaInne

Internet rzeczy

0

Co to jest Internet Rzeczy? Jak działa? Jaki ma wpływ na człowieka?

Internet rzeczyInternet rzeczy to koncepcja informatyczna, która zakłada gromadzenie, przetwarzanie i wymianę danych przy użyciu sieci komputerowej lub inteligentnej instalacji elektrycznej KNX (nowej generacji instalacja elektryczna). Prościej mówiąc, są to urządzenia z dostępem do Internetu lub mogące połączyć się z innymi systemami przy użyciu sieci bezprzewodowej lub kabla, które mają pozytywny wpływ na jakość życia ludzi i w znaczący sposób je ułatwiają.

Obecnie do grona takich rzeczy zaliczane są przede wszystkim urządzenia gospodarstwa domowego, urządzenia oświetleniowe i grzewcze, a także urządzenia noszone (ubrania i akcesoria, wśród których znajdujesię komputer lub inna zaawansowana technologia np. smartzegarki lub Google Glass).

Po raz pierwszy pojęcie użył w 1999 roku Kevin Ashton, brytyjski przedsiębiorca i twórca start-upów, podczas wygłaszania prezentacji dla Procter & Gamble. Początkowo pojęcie zostało zrozumiane jako sieć połączonych ze sobą przedmiotów, które na siebie oddziałują, a największy pożytek ma z nich człowiek.

Rynek Internetu rzeczy w 2016 roku został wyceniony na 200 mld dolarów. W 2019 roku kwota ta wzrosła do astronomicznej sumy 1,3 bln dolarów.

Celem działań prowadzonych w ramach Internetu rzeczy jest tworzenie inteligentnych przestrzeni, do których można zaliczyć miasta, budynki, systemy energetyczne, urządzenia. Jest to jednak możliwe tylko za sprawą prężnego rozwoju technologii, a to zjawisko obserwowane jest praktycznie każdego dnia.

Należy pamiętać, że podstawową wartością Internetu rzeczy są dane. Bez nich powstające urządzenia byłyby jedynie elektrośmieciami, kompletnie nieprzydatnymi w codziennym życiu. Internet rzeczy jest określany także jako Internet przyszłości, ze względu na tkwiącą w urządzeniach moc i jej wpływ na osoby, które będą z nich korzystały.

Technologia bezprzewodowa ważną częścią Internetu rzeczy

Warstwa transportowa ma bardzo duże znaczenie w Internecie rzeczy, ze względu na możliwość bezproblemowego przesyłania danych pomiędzy poszczególnymi urządzeniami. Technologia bezprzewodowa jest bardzo przydatna ze względu na brak konieczności kablowego połączenia urządzeń, aby przesyłanie danych było możliwe, dlatego Internet rzeczy powszechnie ją wykorzystuje, czego przykładem mogą być:

 • sieci komórkowe, w których dodatkowym elementem musi być karta SIM, a także zasięg,
 • Wifi to bezprzewodowa sieć małego zasięguWiFi, czyli bezprzewodowa sieć małego zasięgu, w którą wyposażone są wszystkie nowoczesne telefony, tablety i laptopy,
 • Bluetooth, czyli rozwiązanie osobiste pozwalające na przesyłanie danych między dwoma urządzeniami posiadającymi ten protokół,
 • ZigBee – przeznaczony dla sieci typu mesh i aplikacji o niskiej przepustowości, w których przesyłanie danych odbywa się w sporadyczny sposób,
 • Z-Wave – bezprzewodowe rozwiązanie dla domowej automatyki, pozwalające na kontrolowanie urządzeń znajdujących się w domu, a także oświetlenia.

Współczesne wykorzystanie Internetu rzeczy w różnych dziedzinach życia

Internet rzeczy w codziennym życiuW ramach rozwoju Internetu rzeczy, można wymienić wiele obszarów, w których nowe technologie odegrały największe znaczenie. Dzięki nim powstały:

 • inteligentne budynki,
 • inteligentne miasta,
 • inteligentne sieci zdrowia,
 • inteligentne przedsiębiorstwa,
 • inteligentne sieci energetyczne,
 • inteligentne systemy pomiarowe,
 • inteligentne monitorowanie środowiska i zagrożeń w nim występujących.

Rozwój inteligentnych budynków

Codzienne otoczenie człowieka może diametralnie się zmienić, jeżeli zostaną do niego wprowadzone sieci szerokopasmowe czy też inne zaawansowane usługi sieciowe. Już obecnie posiadacze domów mogą korzystać z inteligentnego zarządzania oświetleniem czy ogrzewaniem. W budynkach znajdują się czujniki zintegrowane z urządzeniami zarządzającymi, dzięki którym można mieć stałą kontrolę nad swoim domem z poziomu aplikacji znajdującej się na telefonie. Można wprowadzić do budynku złożony system personalizacji, który pozwoli na pełne dostosowanie warunków panujących w domu do potrzeb jego mieszkańców.

Co świadczy o tym, że miasto jest inteligentne?

Zaawansowane usługi sieciowe mają wpływ na optymalizację infrastruktury miejskiej, czyli dróg i sieci energetycznych. Na przykład pozyskane o ruchu informacje można wykorzystać do lepszego sterowania sygnalizacją świetlną lub do pokazania kierowcom dróg, którymi mogą dojechać do celu szybciej, bez stania w korkach. Z tej opcji korzysta każda nawigacja GPS z dostępem do Internetu. Sieć czujników jest przydatna również do sterownia oświetleniem miejskim i dostosowywania momentu włączenia lamp w przestrzeni publicznej, w zależności od pogody i pory roku.

Sieć zdrowotna w inteligentnym wydaniu

Wraz z rozwojem możliwości oferowanych przez medycynę, a także dzięki dostępowi do lepszej opieki medycznej, długość życia w przyszłości ma znacznie się zwiększyć. Nie jest to jednak pozytywne zjawisko, w związku z malejącym przyrostem naturalnym. Będziemy obserwowali starzejące się społeczeństwo. Dlatego tak ważne jest, aby już myśleć o wdrożeniu rozwiązań pomagającym osobom starszym w codziennym życiu.

Możliwości wdrażania innowacyjnych rozwiązań z zakresu Internetu rzeczy w opiece zdrowotnej są wręcz nieograniczone. Przykładem mogą być sieci telemedyczne, które monitorują stan pacjenta, śledzą jego parametry fizjologiczne takie jak temperaturę ciała czy ciśnienie krwi.

Dostępna ma być także grupa czujników, które będą zbierały informacje o anomaliach występujących w ludzkim organizmie, a dzięki analizie prowadzonej przez system, szybko można będzie otrzymać informację, czy wymagana jest zmiana stylu życia, przyzwyczajeń i nawyków, aby zdrowie zostało podreperowane. Nowoczesne systemy medyczne będą miały możliwość sprawdzenia, czy dana osoba zjadła dostateczną ilość posiłków, czy przyjęła leki oraz czy dba we właściwy sposób o swoją higienę.

Przyszłość, czyli inteligentne przedsiębiorstwa

W wielu przedsiębiorstwach stosowana jest technologia radiowych identyfikatorów, z pomocą której właściciel firmy może kontrolować trasę kierowcy, którego zdaniem jest dostarczenie towaru do kontrahenta. Obecnie jednak możliwe jest monitorowanie obiektów w danym momencie. Ma to jednak w przyszłości ulec zmianie poprzez współdziałanie różnych aplikacji dostosowujących się do aktualnego etapu rozwoju przedsiębiorstwa.

W wielu przedsiębiorstwach są obecnie wykorzystywane biosensory i bioidentyfikatory, które są niezbędne w procesie produkcji do kontrolowania całego przedsięwzięcia. Przedsiębiorcy mogą ponadto korzystać z inteligentnych maszyn wyposażonych w zaawansowane czujniki.

Inteligentny wymiar energetyki

Im więcej dostępnych jest urządzeń, tym wzrasta zapotrzebowanie na energię. Konieczna jest optymalizacja systemów energetycznych i kierowanie się ku odnawialnym źródłom energii, a także magazynowanie nadwyżek energetycznych, w celu ich późniejszego wykorzystania, gdy zajdzie taka potrzeba. Inteligentne systemy energetyczne są niezbędne, aby użytkownik mógł kontrolować ilość zużywanej energii i korzystać z niej w umiejętny sposób.

Inteligentne systemy pomiarowe

Już od dawna możliwe jest zdalne odczytywanie liczników, alarmów. Powstał również automatyczny system pomiarowy. Inteligentny system pomiarowy jest konsekwencją inteligentnego systemu energetycznego. Te dwie dziedziny muszą ze sobą współpracować, aby użytkownik mógł dostrzec wyraźne korzyści. W codziennym życiu można to obserwować poprzez np. otrzymywanie billingów za zużyte zasoby, wykrywanie i zdalne naprawianie usterek, a także minimalizację strat, w przypadku ogólnopolskich awarii.

Internet rzeczy w środowisku

Systemy monitorowania środowiska są jedną z najlepszych inicjatyw powstałych w ramach Internetu rzeczy. Rozmieszczone w strategicznych miejscach czujniki zbierają informacje na temat temperatury, wiatru, opadów deszczu, a także poziomu wód. Zbieranie tych danych pozwala na wczesne wykrywanie anomalii i ostrzeganie mieszkańców przed zbliżającym się zagrożeniem pogodowym. Wszystkie informacje zbierane są w czasie rzeczywistym, co przekłada się na ich dokładność. Szybka reakcja i podawanie do publicznej wiadomości informacji o zagrożeniu, może w skuteczny sposób uratować życie wielu ludzi i zmniejszyć straty materialne, na przykład w przypadku powodzi.

Jakie korzyści dla społeczeństwa przynosi Internet rzeczy?

 • Wzrost bezpieczeństwa, ze względu na możliwość rozmieszczenia czujników, które informują o nadchodzących zmianach w pogodzie, pożarach czy innych niespodziewanych sytuacjach.
 • Internet rzeczy wpływa na wzrost poziomu życia, ze względu na możliwość inteligentnego zarządzania domem.
 • Koszty życia znacznie się zmniejszają, jeżeli systemem ogrzewania steruje czujnik, który aktywuje piec, gdy mamy wrócić do domu, a wyłącza się w czasie, gdy pracujemy. Podobnie działa system oświetlenia, który wyłącza się, gdy nikogo nie ma w pomieszczeniu.
 • Powstanie nowych miejsc pracy, polegających na tworzeniu coraz to nowych technologii, urządzeń i systemów przyjaznych dla ludzi.
 • Wiele na Internecie rzeczy zyskują przedsiębiorcy, którzy mogą inteligentne maszyny wykorzystać w procesie produkcji. Także w handlu i marketingu można podać wiele przykładów przemawiających za tym, że firmy powinny na szeroką skalę korzystać z Internetu rzeczy.
 • Wystarczy pobrać jedną aplikację, aby zarządzać całym otoczeniem wokół siebie.

Jakie zagrożenia może przynieść Internet rzeczy?

Świat, w którym wszystkie otaczające nas urządzenia mogą zbierać dane, może wydawać się niebezpieczny, ponieważ istnieje ryzyko, że pewne informacje trafią w nieodpowiednie ręce. Eksperci przekonują jednak, że sieci i zabezpieczenia cyfrowe są tak chronione, że tego typu zagrożenia są jednostkowe i nie musimy obawiać się o negatywny wpływ Internetu rzeczy na nasze życie.

Wybierając inteligentne systemy do swojego domu, zawsze powinniśmy upewnić się, że zastosowane w nich zabezpieczenia znajdują się na odpowiednim poziomie i są certyfikowane. Gdy zostanie wykradziona informacja o panującej w naszym domu temperaturze, niewiele na tym stracimy. Natomiast, gdy nieodpowiednia osoba przejmie kontrolę nad otwieraniem zamka w naszych drzwiach, już możemy mieć duże obawy.

Ogólny wniosek wysuwa się jeden – Internet rzeczy jest przyszłością, którą można obserwować już dziś, praktycznie na każdym kroku. Trzeba pogodzić się z tym, że innowacyjne technologie wdzierają się do naszego życia wielkimi krokami. Nie należy się przed nimi wzbraniać, a wykorzystywać je mądrze.

Oceń post

Brak postów do wyświetlenia