TurystykaAtrakcje turystyczne

Lublin – atrakcje turystyczne

0

Atrakcje Lublina, które musisz zobaczyć!

Lublin to miejsce niezwykłe: spośród innych miast południowo-wschodniej Polski wyróżnia się bogatą, wielowiekową historią, której ślady do dnia dzisiejszego możemy odnaleźć między innymi w unikatowym Starym Mieście. Co takiego ma w sobie Lublin? Atrakcje turystyczne, różnorodność wydarzeń kulturalnych i niesamowita atmosfera – oto podstawowe atuty miasta. Dostrzega je każdy, kto tu przyjeżdża. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie atrakcje w Lublinie są najciekawsze z punktu widzenia turysty, to koniecznie przeczytaj ten artykuł!

Panorama Lublina
Panorama Lublina

Lublin to malownicze miasto położone na Wyżynie Lubelskiej nad rzeką Bystrzycą. Jest największym miastem i równocześnie stolicą województwa lubelskiego. Analizując wielkość zaludnienia wszystkich miast w Polsce, Lublin zajmuje dziewiątą pozycję. Według oficjalnych statystyk mieszka tu ponad 339 tysięcy osób. Jednak rzeczywista liczba mieszkańców jest znacznie wyższa. Do Lublina przyjeżdża bowiem wielu studentów i pracowników tymczasowych, którzy formalnie nie są tu zameldowani. Przyciągają ich szanowane uczelnie, możliwość znalezienia dobrze płatnej pracy oraz liczne atrakcje Lublina.

Historia miasta

Lublin należy do grupy polskich miast, w których odkryto najstarsze ślady obecności człowieka. Ślady te pochodzą sprzed 12 000 lat! Powodem osadnictwa w tym rejonie były najprawdopodobniej dogodne warunki przyrodnicze: bliskość trzech rzek (Bystrzycy, Czechówki i Czerniejówki) oraz żyzne gleby sprzyjały powstawaniu w tym miejscu osadnictwa ciągłego. Pierwsze osady na terenie dzisiejszego Lublina tworzono mniej więcej od VI do VII wieku. Z kolei pierwszy gród powstał najprawdopodobniej około VIII wieku. Nazwa Lublin pojawiła się w dokumentach historycznych w roku 1198. 

Rozwój Lublina był możliwy między innymi ze względu na położenie na szlaku handlowym. Wiódł on z rejonów Morza Czarnego do Morza Bałtyckiego oraz w głąb Europy. Dzięki lokalizacji tuż przy ważnej drodze handlowej miasto bardzo szybko się rozrastało. Już w XII wieku na jednym z okolicznych wzgórz wzniesiono pierwszy zamek,  w XIII wieku rozbudowano go o wieżę mieszkalno-obronną. W XIV wieku został wzniesiony z kolei zamek z kaplicą, który został otoczony murami obronnymi. Powodem tej rozbudowy były częste najazdy Rusinów, Litwinów oraz Tatarów.

Lublin był miastem szczególnie lubianym przez Jagiellonów. Często zatrzymywali się oni w Lublinie podczas podróży z Wilna do Krakowa. W roku 1386 Władysław Jagiełło został wybrany królem Polski. Z kolei w 1474 roku miasto zostało uznane przez Kazimierza Jagiellończyka za stolicę dopiero co powstałego województwa lubelskiego. Ciekawostką jest fakt, że to właśnie tutaj wychowywani byli synowie Kazimierza Jagiellończyka. Na szczególne zainteresowanie rodu Jagiellonów wskazują niektóre atrakcje turystyczne Lublina, między innymi Jarmark Jagielloński oraz Szlak Jagielloński

Jednym z najważniejszych wydarzeń historycznych miasta była podpisana tu w 1569 roku unia polsko-litewska, która powołała do życia rzeczpospolitą Obojga Narodów. 

Znak Dziedzictwa Europejskiego

Ze względu na fakt podpisania w 1569 roku Unii Lubelskiej pomiędzy Polską a Litwą, Lublin otrzymał Znak Dziedzictwa Europejskiego. Jest to prestiżowe wyróżnienie dla obiektów kulturowego dziedzictwa materialnego i niematerialnego, które odegrały istotną rolę w tworzeniu historii i kultury kontynentu europejskiego. Unia Lubelska przeszła do historii jako wyjątkowy symbol pokojowej i demokratycznej integracji dwóch zróżnicowanych religijnie i etnicznie krajów. Miejscem podpisania Unii był właśnie Lublin. Atrakcje turystyczne upamiętniające podpisanie traktatu polsko-litewskiego to przede wszystkim Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim, Pomnik Unii Lubelskiej i kościół p.w. św. Stanisława BM wraz z Klasztorem oo. Dominikanów. Uroczyste wręczenie Znaku Dziedzictwa Europejskiego nastąpiło w Solvay Library w Brukseli dnia 15 kwietnia 2015 r.

Lublin – atrakcje turystyczne warte obejrzenia

Atrakcje turystyczne Lublina są bardzo liczne. Wśród nich znajdują się zarówno zabytki architektoniczne, obiekty małej architektury, miejsca zieleni, muzea oraz budynki sakralne. Te wyjątkowe miejsca i obiekty przyciągają co roku do miasta tłumy turystów. Najczęściej odwiedzane atrakcje w Lublinie to: Stare Miasto, Zamek, Kaplica Trójcy Świętej, Plac Po Farze, Trasa Podziemna, Archikatedra, Wieża Trynitarska, Bazylika oo. Dominikanów, Teatr Stary, Jeszywas Chachmej Lublin, Ogród Botaniczny UMCS oraz  Muzeum Wsi Lubelskiej. Oczywiście, pięknych miejsc jest tu znacznie więcej, jednak wymienione powyżej atrakcje Lublina trzeba zobaczyć koniecznie!

Stare Miasto – atrakcja Lublina o ogólnopolskiej sławie

Wiele osób uważa, że Stare Miasto to najpiękniejsza atrakcja turystyczna Lublina. Tak właściwie jest to cała dzielnica, w skład której wchodzi wiele zabytkowych obiektów architektonicznych. Z pewnością lubelska Starówka jest jedną z najpiękniejszych w Polsce. To, co ją wyróżnia, to średniowieczny układ przestrzenny oraz bogactwo zdobień zabytkowych kamienic. Szczególnie pięknie prezentują się kamienice z okresu renesansu: kamienica Konopniców (Rynek 12), Klonowica (Rynek 2) oraz Lubomelskich (Rynek 8). 

Brama Krakowska
Brama Krakowska

Wchodząc na teren lubelskiego Starego Miasta, możemy poczuć klimat dawnych epok. Najbardziej charakterystycznym obiektem Starówki jest Brama Krakowska, będąca pozostałością XIV-wiecznych murów obronnych. Została ona zbudowana w stylu gotyckim, ale w XVIII wieku nabrała także cech barokowych. Przez długie lata to właśnie z niech był odgrywany hejnał miasta. Obecnie w Bramie Krakowskiej mieści się oddział Muzeum Lubelskiego, w którym prezentowane są zbiory opisujące historię miasta. Historia Muzeum sięga 1901 roku, kiedy to zorganizowano w Lublinie wystawę przedmiotów sztuki i starożytności oraz wystawę przemysłowo-rolniczą. W kolejnych latach oferta Muzeum była systematycznie powiększana. Jest to miejsce w dużym stopniu przyczyniające się do promocji miasta Lublin. Atrakcje architektoniczne lubelskiej Starówki są jeszcze ciekawsze dzięki poznaniu pełnej historii zarówno tej dzielnicy, jak i całego Lublina.

Spacerując Starym Miastem możemy także obejrzeć Wieżę Trynitarską, Archikatedrę, Teatr Stary, Kamień Nieszczęścia, Trybunał Główny Koronny, Piwnice pod Fortuną, Bazylikę św. Stanisława Biskupa Męczennika oraz Plac Po Farze. Bardzo interesujące jest również przejście Traktu Królewskiego. Ciągnie się on od Wzgórza Zamkowego, przez Bramę Grodzką, ul. Grodzką, Rynek, ul. Bramową, Bramę Krakowską aż do Placu Łokietka.  

Historycznie rzecz ujmując, Starówka to najstarsza część Lublina. Ma ona powierzchnię ok. 0,94 km2 i jest zlokalizowana w centralnej części miasta. Od 2007 roku zespół architektoniczno-urbanistyczny lubelskiej Starego Miasta znalazł się na polskiej liście pomników historii. Obszar Starówki jest bardzo chętnie odwiedzany przez turystów nie tylko ze względu na znajdujące się tu atrakcje Lublina, ale także ze względu na tętniące życiem ulice, pełne klimatycznych restauracji, kawiarni i pubów. 

Zamek w Lublinie

Zamek w Lublinie
Zamek w Lublinie

Bardzo popularna atrakcja turystyczna Lublina to także Zamek. Pierwotnie Zamek został zbudowany w XII wieku. Jego głównym celem była obrona przed najazdem obcych państw. W kolejnych stuleciach Zamek rozbudowywano i przebudowywano. Ważniejsze przebudowy miały miejsce w XIII i XIV wieku, a także w 1520 roku i w latach 1824 – 1826. Ostatnie prace remontowe przeprowadzono w 1954 roku.

Kompleks zamkowy składa się z Zamku otoczonego murem obronnym, gotyckiego kościoła zamkowego pod wezwaniem Trójcy Świętej oraz Wieży Zamkowej (określanej także jako donżon). Wieża została wzniesiona przy południowym zboczu wzgórza w XIII wieku. Pełniła ona funkcję budowli obronno-mieszkalnej. Obecnie jest to cenny zabytek sztuki romańskiej, jeden z najstarszych obiektów na całej Lubelszczyźnie i równocześnie najstarsza istniejąca w całości architektoniczna atrakcja Lublina. Donżon składa się z trzech kondygnacji nadziemnych i zbudowany został z murów o grubości niespełna trzy i pół metra. Przez długi czas można go było oglądać tylko z zewnątrz, ale w 2012 roku  udostępniono zwiedzającym także wnętrze tej niezwykłej 30-metrowej Wieży. Na jej szczycie znajduje się taras widokowy, z którego roztacza się widok na panoramę miasta Lublin. Atrakcje architektoniczne, budynki mieszkalne, tereny zielone wyglądają z tej perspektywy jak wielobarwna mozaika, przepełniona historycznymi wydarzeniami minionych stuleci.

Lubelski Zamek to miejsce bardzo istotne dla historii Polski. To właśnie tu w 1569 roku podczas posiedzenia sejmu Rzeczpospolitej podpisano akt unii polsko-litewskiej, zwany także jako Unia Lubelska. Obecnie w Zamku mieści się siedziba Muzeum Lubelskiego

Kaplica Trójcy Świętej

Kaplica Trójcy Świętej to kolejna atrakcja Lublina, którą powinno się obejrzeć. Znajduje się ona na terenie lubelskiego Zamku i jest jednym z najcenniejszych zabytków sztuki średniowiecznej w całej Europie. Kaplicę zbudowano na polecenie króla Kazimierza Wielkiego w 2 poł. XIV wieku. Od początku swego istnienia pełniła ona przede wszystkim funkcję kaplicy królewskiej. To tu odprawiano nabożeństwa z udziałem odwiedzających Lublin monarchów.

Ta niezwykła dwukondygnacyjna świątynia powstała w stylu gotyckim. Górna kondygnacja był przeznaczona do odprawiania liturgii z udziałem króla oraz znamienitych osób z dworu królewskiego. Kondygnacja dolna stanowiła zaplecze dla duchownych.

Zgodnie z życzeniem króla Władysława Jagiełły na początku XV wieku wnętrze kaplicy zostało pokryte bizantyjsko-ruskimi freskami. Przedstawiają one między innymi sceny z życia Jezusa i Maryi, postaci aniołów i proroków oraz dwa portrety samego króla Jagiełły. Na pierwszym z nich władca klęczy przed Maryją trzymającą na kolanach małego Jezusa. Na drugim monarcha siedzi na koniu, a anioł nakłada mu na głowę koronę i wręcza włócznię. 

Kaplica Trójcy Świętej jest miejscem upamiętniającym zawarcie Unii Lubelskiej w 1569 roku. W świątyni wyryto daty podpisania traktatu oraz łaciński napis: „unia facta est cum Ducatus Lytwanie”. Podczas najazdu Szwedów w XVII wieku Kaplica była obok Wieży Zamkowej jedynym obiektem kompleksu zamkowego, który nie został zniszczony. Na początku XIX wieku Zamek został odbudowany, a Kaplica Trójcy Świętej wyremontowana. Podczas prac remontowych pokryto cenne freski zaprawą i pobiałą wapienną. Zostały one odkryte dopiero w 1899 roku, kiedy odpadł kawałek pobiały wapiennej. Prace konserwacyjne mające na celu odkrycie oryginalnej polichromii rozpoczęto w 1917 roku. Ze względu na czasy wojny były one prowadzone etapami. Ostatni etap konserwacji trwał ponad 20 lat, od 1976 do 1997 roku. Dzisiaj ta niezwykła atrakcja Lublina zachwyca rokrocznie tłumy turystów. Jest ona symbolem przenikania się kultur Zachodu i Wschodu oraz unikatową wizytówką miasta.

Plac Po Farze

Plac Po Farze
Plac Po Farze

Plac Po Farze znajduje się w najstarszej części lubelskiej Starówki. To w tym miejscu odnaleziono przedmioty używane przez człowieka 3 tys. lat p.n.e. Nazwa Placu jest nietypowa i pochodzi od pierwszego kościoła parafialnego zbudowanego w murach miasta. Chodzi o kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła, określany jako kościół farny (czyli najważniejsza świątynia w mieście). 

Badacze nie są zgodni co do daty powstania kościoła farnego. Według większości źródeł świątynia powstała w XIII wieku. Wiąże się z nią legenda o śnie przyrodniego brata Władysława Łokietka, księcia Leszcza Czarnego. Podobno po zwycięskiej bitwie nad Jadźwingami Leszek Czarny postanowił odpocząć. Zmęczony szybko zasnął, a we śnie zobaczył Michała Archanioła, który mu podawał miecz. Książę uznał to za znak i zarządził pogoń za uciekającymi niedobitkami Jadźwingów. Dogonił ich i całkowicie pokonał, a w miejscu rozbicia obozowiska kazał postawić kościół. 

Kościół farny na przestrzeni lat był kilkakrotnie odbudowywany i remontowany. Jednak mimo to w połowie XIX wieku podjęto decyzję o jego rozbiórce. Powodem był bardzo zły stan techniczny budynku. Mimo złego stanu rozbiórka trwała kilka lat. Na zasypanych fundamentach kościoła utworzono Plac Po Farze. Ta nietypowa atrakcja Lublina przedstawia obecnie rekonstrukcję zarysu fundamentów kościoła. Na placu znajduje się także wykonana z brązu makieta świątyni.

Z Placu Po Farze możemy podziwiać urzekający widok na wschodnią część miasta. Turyści mogą podziwiać wzgórze Czwartek, kościół pw. św. Mikołaja, jak również Zamek Lubelski. Warto odbyć spacer na Plac Po Farze i pomyśleć choć chwilę o życiu i zwyczajach ludzi, którzy przebywali tu przed wiekami.

Trasa Podziemna

Bardzo interesująca atrakcja turystyczna Lublina to Trasa Podziemna. Znajduje się ona pod znaczną częścią Starego Miasta, między innymi pod Rynkiem i kamienicami. Trasa ma ponad 200 metrów długości. Wejście do niej znajduje się w podziemiach Trybunału Koronnego. Stworzono ją poprzez połączenie kilkunastu XVI-wiecznych piwnic specjalnie przygotowanymi korytarzami. Tym samym pod lubelską Starówką powstała sieć korytarzy, którą wykorzystano w celach turystycznych. 

Wejście w lubelskie podziemia stanowi dla turysty swoistą podróż w czasie. Dzięki realistycznym makietom poznaje on Lublin w poszczególnych okresach dziejowych od VIII do XVI wieku. Zwiedzającym udostępniono także makietę pożaru miasta z 1719 roku. Dopełnieniem niesamowitej scenerii są efekty multimedialne, które tym bardziej przybliżają gościom historię rozwoju Lublina. Cyklicznie organizowane są także inscenizacje związane z tematyką podziemnych prezentacji. Trasa kończy się przy Placu Po Farze.

Trasa Podziemna to bardzo chętnie wybierana przez turystów atrakcja Lublina. W podziemnych korytarzach i piwnicach panuje jedyny w swoim rodzaju klimat, pełen tajemniczości. Ze względu na duże zainteresowanie spacerem pod ulicami miasta, wymagana jest wcześniejsza rezerwacja. 

Archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty

Archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty
Archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty

Archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty to największy kościół w mieście. Budowę świątyni rozpoczęto w 1586 roku. Według części źródeł w pełni ukończono ją dopiero w 1625 r. Milowym krokiem w powstaniu świątyni było sprowadzenie do miasta jezuitów (rok 1582), którzy znacznie przyczynili się do wzmocnienia znaczenia wiary katolickiej na XVI-wiecznej Lubelszczyźnie. Poza kościołem Jezuici wybudowali także budynki szkoły oraz kolegium.

Ta wyjątkowa atrakcja Lublina stworzona została w stylu barokowym, choć widać tu pewne elementy renesansowe. W XVIII wieku kościół został częściowo zniszczony ze względu na pożar, ale w 1752 roku odbudowano go. Na początku XIX wieku został dobudowany charakterystyczny portyk z sześcioma kolumnami. Świątynię odznacza imponujących rozmiarów nawa główna, otoczona bocznymi kaplicami. Całość jest bogato dekorowana rzeźbami, płaskorzeźbami i obrazami. Liczne elementy są pozłacane. 

W 1757 roku wnętrze archikatedry pokryte zostało iluzjonistycznymi freskami. Ich twórcą był malarz Augusta III Sasa, Józef Meyer. Malowidła te przykuwają uwagę osób zwiedzających wnętrze świątyni. Na ścianie nawy głównej znajduje się między innymi fresk przedstawiający Boga Ojca wyciągającego dłoń w stronę Jana Apostoła. Ciekawostką jest popełniony przez malarza błąd: święty Jan Apostoł posiada tu dwie lewe nogi. Inny fresk ścienny prezentuje stojącego na wysokiej skale Baranka z chorągiewką otoczonego przez siedem osób. Część badaczy dopatruje się tu powiązania do Apokalipsy św. Jana.

Na sklepieniu nawy widocznych jest pięć głównych fresków. Przedstawiają one: Jezusa rozmawiającego z uczonymi żydowskimi w świątyni, przemienienie na Górze Tabor, chrzest Jezusa w Jordanie oraz św. Jana przed Herodem. Wokół Ołtarza Głównego także namalowano kilka fresków. Uwidoczniono na nich między innymi św. Jana Chrzciciela z ojcem Zachariaszem oraz św. Jana Ewangelistę z kielichem i wężem.

W podziemiach Archikatedry znajdują się groby zasłużonych dostojników kościelnych. W krypcie zebrano także stroje tych osób, ich portrety nagrobne oraz przedmioty, z którymi pogrzebani zostali zmarli. W zakrystii oraz skarbcu zgromadzono cenne przedmioty liturgiczne, udostępnione do zwiedzania. Podobno w dniu 3 lipca 1949 roku obraz Matki Boskiej Płaczącej, znajdujący się w jednej z naw bocznych, płakał krwawymi łzami. Zostały one zebrane i umieszczone w kamieniu dekorującym koronę Matki Chrystusa.

Wieża Trynitarska

Wieża Trynitarska
Wieża Trynitarska

Wieża Trynitarska to atrakcja Lublina słynąca z najwyższego punktu widokowego w mieście. Sama wieża ma ok. 60 metrów, ale taras widokowy znajduje się na wysokości 40 metrów. Aby dostać się na taras, należy pokonać 207 schodów, co wymaga od osoby wchodzącej sporej motywacji. Jednak nagroda jest warta wysiłku: z punktu widokowego roztacza się rozległa panorama miasta. Pięknie prezentują się stąd zarówno okoliczne, jak i te nieco dalsze atrakcje Lublina. Stojąc na tarasie, koniecznie należy wykonać pamiątkowe zdjęcie.

Początkowo Wieża Trynitarska była jedynie mało okazałą furtą kolegium jezuickiego. Dopiero po przebudowie na początku XIX wieku zaczęła górować nad okolicą. Budowla posiada ośmioboczną nadbudowę oraz charakterystyczny stożkowaty dach. Na szczycie dachu umieszczono blaszanego koguta, który podobno przestrzega mieszkańców przed niebezpieczeństwem. Podczas II wojny światowej budynek uległ znacznym zniszczeniom, ale dzięki pracom remontowym po zakończeniu wojny przywrócono niezwykły wygląd Wieży. Pięknie prezentuje się ona szczególnie wieczorem: oświetlenie Wieży podkreśla jej wyjątkowy styl, a jednocześnie nadaje nieco tajemniczego charakteru.

Obecnie w Wieży Trynitarskiej znajduje się kolejna atrakcja Lublina: mieści się tu siedziba Muzeum Archidiecezjalnego Sztuki Religijnej. Eksponuje ono między innymi starodawne przedmioty użytku religijnego, rzeźby, ikony, sarkofagi, różnorodne instrumenty muzyczne oraz zabytkowe lichtarze zebrane z rejonu Archidiecezji Lubelskiej. Najstarsze eksponaty pochodzą z XVI wieku. Są to dwie dalmatyki wykonane w stylu późnogotyckim, które zostały przywiezione do Muzeum z kościoła w Chłaniowie. Zbiory można oglądać w drodze na punkt widokowy. 

Bazylika oo. Dominikanów

Bazylika Dominikanów oraz zlokalizowany przy niej klasztor to bardzo ważne sakralne atrakcje w Lublinie. Zostały one ufundowane w XIV wieku przez króla Kazimierza Wielkiego. Wcześniej w tym miejscu najprawdopodobniej istniały oratorium Świętego Krzyża oraz wieża.

Bazylika znajduje się we wschodniej części lubelskiego Starego Miasta, przy ul. Złotej 9. Do 1991 roku w kościele przechowywane była relikwia Drzewa Krzyża Świętego. Do końca nie wiadomo, w jaki sposób relikwia znalazła się na Lubelszczyźnie. Według części źródeł (w tym zgodnie z przekazem Jana Długosza) relikwia została przekazana w darze dominikanom przez księcia kijowskiego Grzegorza za czasów Kazimierza Wielkiego. W innych źródłach znaleźć można informację, że relikwia trafiła do Lublina w czasach, kiedy Polską rządził Władysław Jagiełło. Niezależnie jednak od tego, w jaki sposób relikwia trafiła do dominikanów, była to największa sakralna atrakcja Lublina. Niestety, w roku 1991 została ona skradziona.

Świątynia oo. Dominikanów została stworzona w stylu tzw. renesansu lubelskiego. Jest to trójnawowa hala, posiadające wydłużone prezbiterium. Fasada budynku posiada wysoki szczyt, a jej narożniki charakteryzują się niższymi wieżyczkami. Każda z nich wykończona jest krzyżem. Sklepienie bazyliki jest kolebkowe. W nawach bocznych wstawiono lunety. Ołtarz główny Bazyliki pochodzi z 1794 roku. Na szczególną uwagę zasługują: kaplica Firlejów, kaplica Matki Boskiej Opieki, kaplica Paryska oraz pełniąca rolę chóru kaplica Tyszkiewiczów. Ściany wewnętrzne ozdobione zostały obrazami i rzeźbami. Na kopule Kaplicy Tyszkiewiczów podziwiać można stworzony przez Tomasza Muszyńskiego fresk Sąd Ostateczny. Dekoracją rzucającą się w oczy od razu po wejściu do świątyni są także okazałe żyrandole, zwisające z wysokiego sklepienia.

Teatr Stary

Teatr Stary w Lublinie
Teatr Stary w Lublinie
Zdjęcie: Krzysztof Brewczak / commons.wikimedia.org

Szczególna atrakcja Lublina to także Teatr Stary. Jest to jeden z najstarszych w Polsce zachowanych budynków teatralnych (starszy od niego jest jedynie Teatr Stary w Krakowie). Budynek został wzniesiony w 1822 roku w stylu klasycystycznym. Początkowo posiadał cztery kondygnacje: parter, pierwsze piętro, balkon oraz galerię. W latach 2007 – 2012 dokonano przebudowy Teatru i stworzono dwie dodatkowe kondygnacje podziemne, w których znajdują się magazyny oraz pomieszczenia sanitarne. 

Na przestrzeni lat Teatr Stary pełnił różne funkcje. W XIX wieku istniała tu lubelska scena dramatyczna i operowa. Z kolei w XX wieku w budynku teatralnym istniało kino. Przez wiele lat odgrywał znaczącą rolę w krzewieniu kultury na Lubelszczyźnie. W roku 1981 wystawiono tu ostatnie przed kilkudziesięcioletnią przerwą przedstawienie. Budynek opustoszał.  Dopiero w 2007 roku rozpoczęto jego renowację, a w 2012 roku ponownie oddano go do użytku publicznego.

Obecnie Teatr Stary to bardzo ważna kulturalna atrakcja Lublina. Wystawiane są tu różnego typu spektakle teatralne, ale także organizowane koncerty, debaty oraz edukacyjne zajęcia dla najmłodszych. Budynek Teatru wkomponowany jest w zabudowania Starego Miasta. Zewnętrzne ściany budynku charakteryzują się piaskowym kolorem, wysokimi półkolistymi oknami oraz płaskorzeźbami masek i gryfów. Istnieje możliwość zwiedzenia wnętrza. W trakcie zwiedzania goście mają szansę zobaczyć zarówno salę widowiskową i kulisy, jak również znajdującą się w budynku wystawę archeologiczną.

Jeszywas Chachmej Lublin

Godna polecenia atrakcja Lublina to także Jeszywas Chachmej Lublin. Jest to duży gmach powstały w 1930 roku jako miejsce zdobywania wiedzy przez młodych Żydów. W zamyśle miała to być żydowska uczelnia kształcąca elitę rabinów. Ideę powstania tego typu uczelni zaprezentował rabin Majer Szapiro podczas światowego kongresu ortodoksyjnych Żydów, który odbył się w 1923 roku w Wiedniu. Jako miejsce wybudowania uczelni wybrano Lublin, czyli miasto o silnych tradycjach nauk talmudycznych. Dodatkowo w tym pięknym mieście działała także jedna z pierwszych w Polsce drukarni hebrajskich oraz mieszkali słynni mistycy chasydzcy (między innymi Jaakow Icchak ha-Lewi Horowic).

Jeszywas Chachmej to bardzo ważna atrakcja turystyczna Lublina. Nawiązuje ona do dużej roli społeczności żydowskiej w promowaniu stolicy województwa lubelskiego nie tylko na terenie Polski, ale także poza granicami naszego kraju. Jeszywas Chachmej była bowiem największą i najbardziej prestiżową uczelnią rabinacką na świecie. Równocześnie uważano ją za bardzo nowoczesną jak 1 poł. XX wieku placówkę. 

Szkoła działała do czasu wybuchu II wojny światowej w 1939 roku. Po zakończeniu wojny mieściła się tu Akademia Medyczna. Na początku XXI wieku, a dokładnie w 2003 roku budynek został przekazany gminie żydowskiej.

Ogród Botaniczny UMCS

Ogród Botaniczny UMCS
Ogród Botaniczny UMCS
Zdjęcie: Szater / commons.wikimedia.org

Stolica województwa lubelskiego oferuje turystom nie tylko piękne zabytki i ważne historycznie obiekty sakralne. Na uwagę przyjezdnych gości zasługują także inne atrakcje. Lublin to miasto pełne malowniczych terenów zielonych, zachęcających do odpoczynku i spacerów. Jednym z takich miejsc jest Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Powstał on w 1965 roku jako swoista zielona oaza znajdująca się w dolinie rzeki Czechówki. Na obszarze ponad 21 hektarów zebrano 6700 gatunków i odmian roślin pochodzących z różnych stron świata. Wykorzystywane są one głównie w celach dydaktycznych i edukacyjnych, ale dodatkowo –  tworzą niezwykłą scenerię, wśród której zmęczeni codzienną pracą goście ogrodu mogą odpocząć i nabrać nowych sił witalnych. 

Ogród Botaniczny posiada w swoich zbiorach między innymi: Dział Roślin Cebulowych i Bulwiastych, Dział Dendrologii, Dział Roślin Południowej i Południowo-Wschodniej Europy, Dział Flory Polskiej, Dział Roślin Tropikalnych i Subtropikalnych, Rosarium, Dział Roślin Użytkowych, czy też Dział Roślin Wodnych i Bagiennych. 

W Ogrodzie znajduje się także wyjątkowy zakątek: „Ogród Biblijny”. Powstał on w roku 2003 i znajduje się na tyłach szklarni. Wzdłuż ścian szklarni rozmieszczona została wydrukowana na płótnie panorama Jerozolimy. W wielu miejscach widzimy żywopłot oraz głazy. W centralnej części ustawiono na planie krzyża drewniane skrzynie, w których posadzono podstawowe rośliny „biblijne”. Są to: pszenica, jęczmień, winorośl, drzewo figowe, drzewo granatowe, drzewo oliwne oraz palma daktylowa. Poszczególne okazy są opisane zgodnie z ich systematyką roślinną. Opis wzbogacony został poprzez dodanie cytatów biblijnych, które przybliżają odwiedzającym Ogród osobo sytuację, w której dana roślina została wymieniona w Piśmie Świętym. 

Ogród Botaniczny UMCS cieszy się dużym zainteresowaniem osób niepełnosprawnych, między innymi niedowidzących i niewidomych. Władze Ogrodu postanowiły stworzyć obszar dopasowany do potrzeb tej szczególnej grupy gości. W 2016 roku powstała tzw. Ścieżka zmysłów. Jest to specjalnie wyznaczony teren sprzyjający samodzielnemu przemieszczaniu się osób z niepełnosprawnością ruchową, niewidomych oraz osób starszych. Na rabatach posadzono rośliny szczególnie oddziałujące na zmysły człowieka. Na szczególną uwagę zasługuje tu „ziołowa altana”, w której zgromadzono intensywnie pachnące zioła, takie jak miedzy innymi melisa lekarska, rozmaryn lekarski, czy też bazylia. Osoby z dysfunkcjami ruchu mogą podczas zwiedzania Ścieżki zmysłów odpocząć na jednym z licznych murków pełniących funkcję ławek, a niewidomi mogą swobodnie przeczytać nazwę każdej rośliny, gdyż opisy zostały wykonane między innymi w języku Braille’a. Oczywiście, Ścieżkę zmysłów mogą zwiedzać także całkowicie zdrowi goście.

Na terenie Ogrodu Botanicznego zlokalizowana jest jeszcze jedna atrakcja Lublina. Chodzi o uroczy Dworek Kościuszków. Jest to wolnostojący drewniany budynek, nakryty wysokim dachem polskim. Do środka wchodzi się przez czterosłupowy ganek, charakteryzujący się trójkątnym szczytem i dwuspadowym dachem. Pierwotny budynek Dworku pochodził najprawdopodobniej z początku XVIII wieku. Jednak na przestrzeni lat ten atrakcyjny obiekt niszczał. W latach 60-tych XX wieku władze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zadecydowały o rekonstrukcji Dworku. Prace związane z rekonstrukcją trwały od 1969 do 1972 roku. Dzisiaj Dworek Kościuszków pełni przede wszystkim rolę reprezentacyjną. Od 2013 roku można go zwiedzać.

Muzeum Wsi Lubelskiej

Muzeum Wsi Lubelskiej
Muzeum Wsi Lubelskiej

Muzeum Wsi Lubelskiej to atrakcja Lublina bezpośrednio nawiązująca do bogatej historii okolicznych terenów. Znajdują się w nim pochodzące z minionych dekad, a nawet wieków eksponaty związane z życiem mieszkańców wsi, dworów i miast Lubelszczyzny. Muzeum zajmuje 27 hektarów i jest tym samym jednym z największych skansenów tego typu w Polsce. Turyści mogą tu obejrzeć starodawne młyny, zagrody chłopskie, czy też chaty kryte strzechą. Zgromadzone eksponaty zostały umieszczone w specjalnych sektorach, wskazujących na dużą różnorodność krajobrazową i etnograficzną południowo-wschodniej Polski. Sektory te to: Wyżyna Lubelska, Roztocze, Powiśle, Podlasie, Nadbuże, a także sektor dworski i miasteczkowy.

Na szczególną uwagę zasługuje przede wszystkim ostatni z wymienionych sektorów. W Muzeum Wsi Lubelskiej stworzono model prowincjonalnego miasteczka. Obejmuje on 46 obiektów architektonicznych, które były charakterystyczne dla niewielkich miast południowo-wschodniej Polski w latach 30-tych XX wieku. Przykładowe budynki zlokalizowane na terenie miasteczka to zakład fryzjerski, kuchnia żydowska, piwiarnia, dom burmistrza, poczta oraz różnego typu warsztaty, jak chociażby warsztat szewca. Oczywiście, nie mogło zabraknąć także rzymskokatolickiego kościoła oraz plebani. 

Muzeum Wsi Lubelskiej to miejsce, w którym czas się zatrzymał. Warto tu przyjechać nie tylko po to, żeby obejrzeć starodawne budynki i przedmioty pochodzące z rejonu Lubelszczyzny, ale także w celu miłego spędzenia czasu na łonie przyrody. Pokonując odległości pomiędzy poszczególnymi budynkami skansenu, można odpocząć od zgiełku miasta i „wsłuchać się” w okoliczną przyrodę.

Kulturalne atrakcje turystyczne – Lublin to miasto sztuki i kultury!

Lublin jest najważniejszym ośrodkiem życia kulturalnego na wschodzie naszego kraju. Kulturalne atrakcje turystyczne Lublina wyrastają z lokalnego kontekstu, a tym samym są autentyczne i oryginalne. Wydarzenia kulturalne są tu nastawione na różnorodność. Podczas nich spotykają się osoby z różnych grup społecznych oraz o odmiennej religii i poglądach. 

Atrakcje Lublina związane z kulturą to przede wszystkim spektakle teatralne. W stolicy województwa lubelskiego prężnie działają: Teatra im. H. Ch. Andersena, Teatr Stary, Teatra im. Juliusza Osterwy i Teatra Muzyczny. Dużą popularnością cieszą się także Teatr Provisorium, Pracownia Sztuczka, Scena Plastyczna KUL, Scena Prapremier In Vitro i netThetre. 

Dużą rolę w budowaniu wizerunku Lublina jako miasta pełnego kultury odgrywają liczne festiwale i wydarzenia artystyczne organizowane w otwartych przestrzeniach Lublina. Są to cyklicznie organizowane festiwale, między innymi: Festiwal „Konfrontacje Teatralne”, Międzynrodowe Spotkania Teatrów Tańca, Studencki Ogólnopolski Festiwal Teatralny „Kontestacje”,  Noc Kultury, Inne Brzmienie Art’n’Music Festival, Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej – Otwarte Miasto, czy też Lubelskie Spotkania Literackie – Miasto Poezji.

To niezwykłe miasto jest często organizatorem różnego rodzaju koncertów i festiwali muzycznych. Podczas tych wydarzeń prezentowana jest muzyka zarówno tradycyjna i folkowa, jak i klasyczna, jazzowa oraz baletowa. Jako atrakcje turystyczne Lublina uznawane są festiwale: Międzynarodowy Festiwal „Najstarsze Pieśni Europy”, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”, Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody”, Lublin Jazz Festival , Chatka Blues Festiwal, Harmonie Starego Miasta oraz Międzynarodowy Festiwal Andrzej Nikodemowicz – Czas i Dźwięk.

Niewiele jest w Polsce miast, które posiadają tak interesującą zabudowę jak Lublin. Atrakcje turystyczne miasta to wiele zabytkowych budynków, stworzonych w różnorodnych stylach. Spotkamy tu gotyk, renesans, barok, historyzm, neostyle, secesję oraz modernizm. Tak wyjątkowe tło architektoniczne jest często wykorzystywane przez twórców filmowych jako scenografia. Tu kręcone były (w mniejszej lub większej części) następujące filmy i seriale: oskarowy „Lektor”, amerykańsko-brytyjski „Aryan Couple”, polsko-izraelska „Wiosna 1941”, „Kronika wypadków miłosnych” Andrzeja Wajdy, „Chopin pragnienie miłości” Jerzego Antczaka, „Ogniem i Mieczem” Jerzego Hoffmana, „Czarne Chmury”, „Bitwa Warszawska 1920”, „Wołyń”, „Kamienie na szaniec”, „Wszystko przed nami”, czy też „Panie Dulskie”. Od 2009 roku istnieje w Lublinie tzw. Lubelski Fundusz Filmowy, wspierający produkcję części filmów kręconych w mieście. Finansową i organizacyjną pomoc uzyskały między innymi serial „Wszystko przed nami” oraz film „Kamienie na szaniec”. Nie są to jednak jedyne filmowe atrakcje. Lublin jest organizatorem licznych festiwali związanych z kinematografią, przykładowo: „Filmy Dobrze Zakręcone”, Festiwal Młodego Kina „Pełny Metraż”, Festiwal Złote Mrówkojady oraz Studenckie Konfrontacje Filmowe.

Atrakcje dla dzieci – Lublin czeka na najmłodszych gości!

Zamek w Lublinie
Zamek w Lublinie

Zamierzasz przyjechać na Lubelszczyznę z całą rodziną i interesują Cię atrakcje dla dzieci? Lublin ma ich całkiem sporo. Przede wszystkim – Zamek. Większość dzieci marzy, aby choć raz w życiu poczuć się jak prawdziwy rycerz lub księżniczka. Na lubelskim Zamku mogą obejrzeć sale i komnaty, w których ich idole z czasów średniowiecza spędzali czas. Rozszerzeniem „średniowiecznej rozrywki” może być spacer Podziemną Trasą oraz zwiedzanie Piwnicy pod Fortuną

Ponieważ Maluchy uwielbiają zwierzęta, stworzono w mieście specjalny ogród zoologiczny Małe ZOO. Zlokalizowane jest ono przy ul. Turka 15, zaledwie 8,5 km od dworca głównego PKS. Mieszkają tu między innymi kuce szetlandzkie, osiołek, owca wrzosówka, owca kameruńska, koza mleczna, muflon, sarna, lamy, pawie, kury, króliki, papugi, bażanty, a nawet prawdziwy dzik. Małe ZOO jest niewielkie, ale przygotowane z sercem specjalnie dla najmłodszych gości miasta Lublin. Atrakcje dla dzieci w tym uroczym ogrodzie zoologicznym to przede wszystkim możliwość poznania przemiłych zwierząt, plac zabaw oraz park linowy.

Starsze dzieci, szczególnie te lubiące historię, może zainteresować także Plac Litewski z pomnikiem Unii Lubelskiej. Zdecydowanie warto odwiedzić z dziećmi Ogród Botaniczny. W Lublinie nie brakuje także ogólnodostępnych otwartych placów zabaw. Jeśli pogoda nie dopisze, można wybrać się do zadaszonej sali zabaw.

Lublin – atrakcje turystyczne dla aktywnych

Stolica województwa lubelskiego ma wiele do zaoferowania dla osób, które lubią aktywnie spędzać czas. Przede wszystkim – w Lublinie jest gdzie spacerować! Przechadzać się można zarówno urokliwymi uliczkami miasta, jak również ścieżkami wytyczonymi na obszarze terenów zielonych. 

Dla pasjonatów dwóch kółek stworzono specjalne ścieżki i szlaki rowerowe. Jedna z tras prowadzi wzdłuż Bystrzycy i wokół zalewu. Inna bardzo atrakcyjna trasa wiedzie z Lublina do Nałęczowa, a następnie przez Wąwolnicę do Kazimierza Dolnego (łącznie 62 km).

Lublin może się pochwalić nowoczesną infrastrukturą sportową, zachęcającą do uprawiania sportów. Często odwiedzanym miejscem jest chociażby kompleks pływacki AQUA Lublin oraz ogólnodostępny stadion lekkoatletyczny. Między innymi ze względu na wysoką jakość obiektów sportowych często organizowane są tu różnego rodzaju mecze, zawody, czy też mistrzostwa o randze ogólnokrajowej, a także międzynarodowej.

Okolice Lublina – atrakcje szczególnie godne polecenia

Atrakcje Lublina i okolic związane są przede wszystkim z lokalizacją miasta w malowniczej dolinie Bystrzycy. W niewielkiej odległości od stolicy województwa znajduje się malownicze Roztocze. Jest to niezwykła kraina wzgórza, które nawołują do odbycia spaceru wśród zachwycającej przyrody. Jeśli zdecydujemy się na tę wędrówkę, będziemy mieli szansę na zaobserwowanie gęstych lasów, wąwozów lessowych, strumieni płynących przez dolinę oraz pojedynczych progów skalnych. 

Kościół św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu
Kościół św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu

Na najcenniejszych przyrodniczo obszarach „krainy wzgórz” stworzono Roztoczański Park Narodowy. Na terenie Parku istnieje niewielkie miasteczko, Zwierzyniec, którego główne atrakcje to urokliwy park oraz zabytkowy kościółek na wyspie. Godny obejrzenia jest także Rezerwat „Czartowe Pole” oraz Rezerwat „Nad Tanwią”. W pierwszym z nich możemy podziwiać szumy, czyli niewielkie wodospady, które tworzy rzeka Sopot. Ciekawym miejscem są też ruiny papierni z XVIII wieku. W drugim warto wybrać się na spacer doliną rzeki Tanew. 

Niepowtarzalne pejzaże zobaczymy w Poleskim Parku Narodowym. Stworzony on został na terenach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, określanych przez niektórych jako kraina jezior, bagien i moczarów. Żyje tu wiele gatunków zwierząt, ptaków i owadów. Możemy je poznać podczas spacerowania ścieżkami przyrodniczymi wytyczonymi na obszarze Parku. Piękną trasą jest także Szlak Nadbużański, wiodący wzdłuż rzeki Bug. Przemierzając tę trasę, możemy zobaczyć takie miasta i miejsca jak: Włodawa, Zastawek, Lebiedziew, Kostomłoty, Jabłeczną czy też Kodeń.

Jako główne atrakcje Lublina i okolic wymienia się także zabytki architektoniczne. W promieniu 100 km od stolicy województwa znajdują się miasta będące – obok Lublina – prawdziwymi perłami architektury Lubelszczyzny. Są to miedzy innymi: Zamość, Kazimierz Dolny, Puławy, Janowiec, Kozłówka, Nałęczów oraz Chełm. Każde z tych miast jest dość dobrze skomunikowane z Lublinem, dzięki czemu nie powinno być problemu z odbyciem jednodniowej wycieczki do danej lokalizacji. W wymienionych przed chwilą miejscach czekają na przyjezdnych liczne atrakcje turystyczne, często posiadające całkowicie odmienny charakter niż atrakcje Lublina.

Lublin i okolice – atrakcje turystyczne tego rejonu przyciągają jak magnes!

Lublin to miasto niezwykle atrakcyjne, zarówno dla okolicznych mieszkańców, jak i dla przyjezdnych gości. Kto raz odwiedzi to miejsce, ten z pewnością będzie chciał tu wrócić. Atrakcje w Lublinie, takie jak unikatowe staropolskie budowle, pięknie zdobione kościoły i kaplice, klimatyczne uliczki, zabytkowe kamienice, a także malownicze tereny zielone, z pewnością pozostaną w pamięci turystów na długo. Jeśli jeszcze nie byłeś w Lublinie, to koniecznie odwiedź go jak najszybciej i samodzielnie poznaj jego uroki!

Oceń post

Brak postów do wyświetlenia