FinanseFinanse osobisteTurystykaInne

Ubezpieczenie turystyczne

0

Aktualny ranking ubezpieczeń turystycznych:

1. AXA – Ubezpieczenie podróżne

Największą zaletą tej oferty jest niska cena przy zachowaniu szerokiego zakresu ochrony. Płacąc niewygórowaną składkę, masz zagwarantowany zwrot kosztów leczenia oraz ratownictwa na wysokim poziomie. W pakiecie ubezpieczeniowym znajduje się także NNW, OC oraz ubezpieczenie bagażu. Plusami są też całodobowy dyżur Centrum Pomocy i pomoc tłumacza. Do minusów trzeba zaliczyć brak ochrony zdarzeń po alkoholu czy w przypadku aktów terroru.

2. SIGNAL IDUNA – Bezpieczna podróż

Składka tego ubezpieczenia przy tych samych parametrach jest nieco wyższa, jednak zawiera ono więcej usług i w wybranych elementach znacznie większe kwoty ochrony, np. koszty leczenia, transportu medycznego i transportu zwłok zwracane są do sumy dwukrotnie wyższej. Dodatkową zaletą oferty jest obowiązywanie ochrony także wtedy, gdy ubezpieczony pozostaje pod wpływem alkoholu oraz podczas ataku terrorystycznego.

3. GENERALI – Podróże zagraniczne

Wysokość składki jest tu znacznie wyższa niż w poprzednich pozycjach rankingu, jednak ochrona kosztów też nie ma sobie równych. I tak koszty leczenia i transportu mogą wynieść aż czterokrotnie więcej. To dobry wybór dla podróżujących kobiet ciężarnych, gdyż gwarantuje ochronę w razie przedwczesnego porodu. Istnieje też możliwość skorzystania z usług dentystycznych, ochrony bagażu czy ochrony zdarzeń po spożyciu alkoholu.

4. AXA Assistance – Ubezpieczenie turystyczne

Oferta, która spodoba się osobom uprawiającym sporty wysokiego ryzyka, takie jak np. narciarstwo. Składka nie jest najniższa, jednak jej opłacenie gwarantuje także ochronę sprzętu sportowego, elektronicznego oraz bagażu. Ubezpieczony otrzymuje też duże OC sportowe oraz tradycyjne, a także wysoką ochronę w przypadku zdarzeń wymagających interwencji medycznej. Gwarantowany pełen pakiet usług assistance.

5. Europa Ubezpieczenia – Ubezpieczenie turystyczne

Osoby, które mają zamiar aktywnie spędzić urlop, mogą być zainteresowane tą atrakcyjną cenowo ofertą. Dużym plusem jest wysoka kwota na rzecz pokrycia kosztów ratownictwa. Co prawda, w pakiecie nie przewidziano OC sportowego ani ubezpieczenia sprzętu sportowego, jednak można skorzystać z opcji ich dokupienia, a cena ubezpieczenia nadal pozostanie konkurencyjna.

 

Ubezpieczenie turystyczne

Czym jest ubezpieczenie turystyczne?

Wybierając się w podróż, warto zastanowić się nad zakupem ubezpieczenia turystycznego. Jak ono działa? Otóż w przypadku zajścia niespodziewanych zdarzeń, ubezpieczyciel jest zobowiązany do pokrycia ich kosztów. Zakres ubezpieczenia i wszelkie zasady dotyczące procedury wypłaty środków określa umowa, z którą powinniśmy się dokładnie zapoznać przed jej podpisaniem. Ofert ubezpieczeń turystycznych jest na rynku bardzo wiele i wybór na pewno nie jest łatwy. Oczywiście, jeśli wybierasz się w podróż samolotem, możesz kupić polisę razem z biletem, ale to niekoniecznie będzie najlepsze ubezpieczenie podróżne, jakie mógłbyś w tej cenie nabyć. Z reguły korzystając z narzędzi takich jak porównywarka, kalkulator czy ranking ubezpieczeń turystycznych, zdołasz znaleźć ofertę nie tylko tańszą, ale też bardziej dopasowaną do Twoich potrzeb.

Jeśli nie wiesz, jakie ubezpieczenie turystyczne wybrać, poniższy poradnik zapewne pomoże Ci podjąć trafną decyzję. Na pytanie, gdzie najlepiej kupić ubezpieczenie podróżne, nie ma jednej odpowiedzi, wszystko zależy bowiem od potrzeb osoby, która wybiera się w podróż. Jednak na samej górze strony znajdziesz ranking, który zawiera oferty o bardzo korzystnych parametrach, czyli w naszej opinii najlepsze ubezpieczenia turystyczne. Ranking jest regularnie aktualizowany, a przy jego tworzeniu wzięliśmy pod uwagę wszystkie najważniejsze czynniki.

Ubezpieczenia turystyczne – zakres

Najogólniej mówiąc, ubezpieczyć można swoje życie, zdrowie oraz środki finansowe i materialne. Poszczególne oferty mają nie tylko inny przedmiot, ale też inny zakres udzielanej ochrony, a to przekłada się na różnice w wysokości składki. Najtańsze są ubezpieczenia turystyczne, które dotyczą tylko podstawowych zagrożeń, ale dostępne są też oferty obejmujące wiele dodatkowych możliwości i wariantów ubezpieczenia. Najczęściej ubezpieczyciel daje do wyboru pakiety ubezpieczeń, które są stopniowalne pod względem tego, jak szeroki zakres ubezpieczenia gwarantują. Poniżej przyjrzymy się najpopularniejszym elementom takich zestawów – oczywiście możliwy jest też zakup polisy, która dotyczy tylko jednego przedmiotu, np. samego ubezpieczenia NNW.

Ubezpieczenie turystyczne NNW

Ubezpieczenie turystyczne NNWTo podstawowy składnik wszelkich pakietów ubezpieczeniowych, czyli ubezpieczenie od następstwa nieszczęśliwych wypadków, które mogą mieć miejsce w trakcie wyjazdu. Obejmuje ono wypadki, w wyniku których następuje uszkodzenie ciała (np. złamanie nogi) albo poważny rozstrój zdrowia, a także śmierć osoby ubezpieczonej. Bardzo istotnym czynnikiem jest zewnętrzna przyczyna takiego zdarzenia i brak winy po stronie ubezpieczonego.

Jeśli ubezpieczony dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu lub umrze wypłacone zostaje 100% sumy ubezpieczenia. Jeśli natomiast uszczerbek będzie częściowy, wypłacony zostanie mu procent tejże sumy, który odpowiada procentowi uszczerbku na zdrowiu. Stopień szkody ustala komisja lekarska lub firma ubezpieczeniowa na podstawie wewnętrznie obowiązujących tabel i taryfikatorów. Ostateczna kwota, która zostaje wypłacona, obliczana jest następująco: procent trwałego uszczerbku na zdrowiu pomnożony przez sumę ubezpieczenia. Z tego względu ubezpieczenie podróżne o wyższym poziomie kwoty ubezpieczenia, choć wymaga opłacania wyższej składki, w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku jest zdecydowanie bardziej opłacalne. Pamiętajmy też, że jeśli dojdzie do śmierci osoby ubezpieczonej, suma ubezpieczenia zostaje wypłacona jej rodzinie.

Ubezpieczenie turystyczne – koszty leczenia

Ubezpieczyciel pokrywa kosztyStandardem jest też, że ubezpieczenie w podróży zagranicznej zawiera zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi wydatkami na leczenie (zarówno powypadkowe, jak i w sytuacji nagłego zachorowania). Ubezpieczyciel zobowiązuje się pokryć koszty leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego, ale też koszty zakupu leków, opatrunków, transportu między ośrodkami medycznymi itp. Wybierając sumę gwarancyjną, a więc maksymalną kwotę, do której odpowiedzialność leży po stronie firmy ubezpieczającej, trzeba wziąć pod uwagę, że leczenie za granicą jest z reguły dużo droższe niż w Polsce. Dlatego w przypadku wycieczek po Europie zalecane jest rozważenie limitu na poziomie minimum 20 tys. euro, a poza jej obszarem co najmniej 60 tys. euro. Jednocześnie zwróćmy uwagę, czy ubezpieczenie podróżne nie wyznacza dolnej granicy kosztów, czyli czy w sytuacji, gdy nasze wydatki na leczenie nie osiągną określonej kwoty, to nie możemy starać się o ich pokrycie przez ubezpieczyciela.

Duże znaczenie ma to, jak działa dane ubezpieczenie turystyczne, a więc czy koszty leczenia są automatycznie regulowane przez zakład ubezpieczeń, czy klient musi pokryć je z własnej kieszeni, a dopiero potem może starać się o ich refundację. Kolejna sprawa dotyczy tego, czy wybrany ubezpieczyciel współpracuje z całodobowym centrum alarmowym, które w razie wypadku udzieli nam kompleksowej pomocy, skieruje do właściwej placówki medycznej, zadba o transport i będzie służyć informacją na temat dalszego postępowania.

Należy zaznaczyć, że jeśli celem naszej podróży jest jedno z państw Unii Europejskiej, mamy takie same prawa do uzyskania bezpłatnej pomocy lekarskiej jak obywatele danego kraju. Oczywiście zakres ochrony jest taki, jaki obowiązuje w kraju naszego pobytu, więc może się okazać, że leczenie, które w Polsce podpada pod NFZ, za granicą nie wchodzi w zakres publicznej służby zdrowia. Poza tym prawo unijne dotyczy jedynie sytuacji, kiedy pomoc medyczna potrzebna jest w trybie natychmiastowym, a więc nie każdy problem ze zdrowiem będzie się do niej kwalifikował. Pojawiają się w tym kontekście również inne problemy, np. transportu do ośrodka medycznego lub miejsca zamieszkania – którego koszty będziemy musieli ponieść sami.

Jeśli chcemy mieć możliwość skorzystania z pomocy publicznej w kraju Wspólnoty, koniecznie jeszcze w Polsce powinniśmy wyrobić kartę EKUZ. W tym celu należy złożyć specjalny wniosek, który dostępny jest na stronie internetowej NFZ oraz w jednostkach terenowych NFZ. Decydując się na takie rozwiązanie, warto jednak pomyśleć o wykupieniu odrębnego ubezpieczenia podróży dotyczącego kosztów transportu osoby poszkodowanej.

Ubezpieczenie turystyczne – od odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie OCTo ubezpieczenie turystyczne to tzw. OC w życiu prywatnym, czyli instrument, który uchroni nas przed kosztami nieumyślnego spowodowania szkody innej osoby. Wypłacenie odszkodowania poszkodowanemu staje się dzięki temu obowiązkiem ubezpieczyciela. Szkoda może dotyczyć uszkodzenia ciała czy spowodowania problemów zdrowotnych danej osoby, a także zniszczenia lub popsucia jej mienia na skutek, ogólnie mówiąc, niezachowania ostrożności. Koszty w tego typu sytuacjach mogą być naprawdę wysokie, gdyż zgodnie z prawem konieczne jest pełne odszkodowanie, musimy więc zarówno naprawić konkretną szkodę (np. odkupić drogi rower), ale także wynagrodzić poszkodowanemu utracone korzyści (np. przewidywane zarobki utracone z powodu czasowej niezdolności do pracy). Co więcej, obowiązek odszkodowawczy może nas dotyczyć nie tylko ze względu na nasze własne czyny, ale też w związku ze szkodami wyrządzonymi przez nasze dzieci (np. stłuczona szyba) czy zwierzęta (np. pogryzione meble). Takich potencjalnych wydarzeń, zwłaszcza jeśli mamy zamiar korzystać z aktywnych form wypoczynku, jest bardzo wiele. Dlatego ubezpieczenie turystyczne OC to jeden z najważniejszych elementów pakietu ubezpieczeniowego.

Wybierając ubezpieczenie podróży OC, należy przyjrzeć się, co obejmuje jego zakres przedmiotowy. Ubezpieczenie turystyczne powinno stosować się do szkód nie tylko w trakcie urlopu, ale też dojazdu na miejsce oraz powrotu, a więc powinno dotyczyć całego okresu wypoczynku i całej rodziny. Trzeba dokładnie sprawdzić, jakie wyłączenia są przewidziane w umowie oraz jakie obowiązki zostaną na nas i na ubezpieczyciela nałożone. Ważnym elementem polisy tego rodzaju jest pokrycie ewentualnych kosztów prawniczych na wypadek sporu sądowego. W przypadku ubezpieczenia wycieczki OC suma gwarancyjna powinna opiewać na co najmniej 50 tys. euro, gdyż zagraniczne odszkodowania wynikające z odpowiedzialności cywilnej są z reguły dużo wyższe niż w Polsce.

Ubezpieczenie turystyczne assistance

Podpadają pod nie tzw. świadczenia pomocowe, które są realizowane nie tylko na rzecz osoby poszkodowanej, ale też jej bliskich. Ich zakres jest różny, jednak często obejmują one koszty transportu medycznego do Polski, ale też kontynuacji leczenia w kraju. Jeśli osoba ubezpieczona musi być hospitalizowana, ubezpieczyciel może pokryć koszty, jakie wiążą się z pobytem w jej pobliżu bliskiej osoby, która wspiera chorego (np. jej zakwaterowania, wyżywienia czy podróży). W przypadku śmierci ubezpieczonego firma ubezpieczeniowa pokrywa koszty transportu zwłok.

Świadczenia pomocowe mogą dotyczyć także informacji i doradztwa medycznego, ale także przekazywania informacji na temat przebiegu podróży (np. opóźnienia samolotu, strajków i innych nieprzewidzianych sytuacji). Po zajściu określonych zdarzeń, w grę wchodzić mogą też przykładowo: pokrycie kosztów zastępczego kierowcy, opieki nad dziećmi, dosłania niezbędnych przedmiotów itp.

Ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego

Ubezpieczenie bagażuJeśli wykupimy to ubezpieczenie turystyczne, zabezpieczymy się na wypadek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty bagażu bądź sprzętu sportowego. Odszkodowanie otrzymamy, jeśli do straty doszło w wypadku, ale też na skutek różnych nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak pożar, powódź, huragan czy lawina. Sumę ubezpieczenia podróżnego najlepiej jest dostosować do wartości danego sprzętu i bagażu. Trzeba też mieć na uwadze, że kradzież jest szczególnym przypadkiem i standardowo firmy ubezpieczeniowe bardzo ograniczają swoją odpowiedzialność w tym zakresie. Najczęściej przewidują wypłatę odszkodowania w sytuacji, gdy bagaż lub sprzęt był pod bezpośrednią opieką osoby ubezpieczonej, zawodowego przewoźnika, znajdował się w przechowalni bagażu, zamkniętym pokoju zakwaterowania lub w bagażniku czy luku bagażowym samochodu. Można więc powiedzieć, że w przypadku kradzieży ubezpieczenie bagażu tylko wtedy zadziała, gdy będzie go trudno ukraść – a wymienione sytuacje zdarzają się dość rzadko.

Kiedy robimy porównanie poszczególnych ofert, zwróćmy uwagę, jaki sposób obliczania wartości sprzętu czy innych rzeczy przewiduje dane ubezpieczenie bagażu. Niektóre firmy ubezpieczeniowe odliczają od wypłacanej kwoty stopień amortyzacji danej rzeczy. Natomiast najlepsze ubezpieczenie bagażu powinno pozwolić na kupienie sprzętu o podobnych parametrach do tego, który straciliśmy.

Inne rodzaje ubezpieczeń turystycznych

Ubezpieczenia turystyczne, które powyżej omówiliśmy, to najczęściej spotykane produkty ubezpieczeniowe, jednak nie wyczerpują one oferty towarzystw ubezpieczeniowych. W zależności od potrzeb, możliwości poszerzenia wybranego wariantu polisy są naprawdę szerokie. Jeśli udajemy się w podróż własnym samochodem, możemy skorzystać z tzw. auto assistance. Dzięki niemu w razie awarii, wypadku czy choćby braku paliwa będziemy mieli zapewnioną pomoc, np. holowanie pojazdu do warsztatu samochodowego czy  nieodpłatne wypożyczenie samochodu zastępczego. Można też zakupić ubezpieczenie podróżne zabezpieczające nas w razie rezygnacji z uczestnictwa albo skrócenia wyjazdu zorganizowanego. Należy jednak pamiętać, że działa ono tylko w szczególnych, ściśle określonych przypadkach (np. śmierci bliskiej osoby, nieszczęśliwego wypadku czy pożaru domu).

Jeśli nasz wyjazd ma na celu uprawianie sportów ekstremalnych, rozsądne będzie wykupienie specjalnego ubezpieczenia o poszerzonej ochronie. Można w takiej sytuacji pomyśleć również nad specjalnym OC sportowym. Z kolei jeśli cierpimy z powodu chorób przewlekłych również powinniśmy nabyć odpowiednie ubezpieczenie w podróży zagranicznej. A dla osób, które martwią się o dom czy mieszkanie, które w czasie wycieczki pozostaje bez opieki, przeznaczone jest ubezpieczenie mienia. Oczywiście jego wykupienie ma sens tylko wtedy, jeśli nie mamy całorocznego ubezpieczenia nieruchomości.

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie turystyczne?

Dopasuj ubezpieczenie podróżne do swoich potrzeb

Ubezpieczenia turystyczne dostępne są obecnie w najróżniejszych wariantach, a mnogość ofert może przytłaczać. Zastanawiając się, jakie ubezpieczenie turystyczne będzie w Twoim przypadku najlepsze, musisz przede wszystkim określić miejsce docelowe oraz typ podróży, w jaką się wybierasz. Jeśli jedziesz na krótki wyjazd służbowy, który spędzisz w biurowcu, raczej nie ma sensu zakup ubezpieczenia od wszystkiego, bo ryzyko, że będziesz mieć groźny wypadek jest niewielkie – choć zawsze może dojść do nieprzewidzianej sytuacji. Dlatego w takim wypadku warto zadbać o podstawowy pakiet ubezpieczenia w podróży, a aby mieć zagwarantowane bezpłatne leczenie, może wystarczy zabrać kartę EKUZ (jeśli to wyjazd do kraju UE lub EFTA). Z kolei jeśli Twój urlop wiąże się np. z uprawianiem sportów ekstremalnych czy tzw. sportów wysokiego ryzyka (narciarstwo, nurkowanie z użyciem specjalistycznego sprzętu itp.), zdecydowanie warto poszerzyć zakres ochrony.

Ubezpieczenie dla kobiet w ciążyRównież osoby, które chorują przewlekle, osoby powyżej 65 r.ż., a także kobiety w ciąży powinny wziąć swój stan pod uwagę i poinformować o tym agenta ubezpieczeniowego przed podpisaniem umowy. W takich wypadkach lepszym rozwiązaniem okaże się zapewne wariant ubezpieczenia turystycznego poszerzony o szczególną ochronę.

Przeczytaj OWU

OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia, nie należy do lektur łatwych i przyjemnych. Jednak to właśnie ten dokument, w przypadku ubiegania się o zwrot kosztów w ramach gwarantowanej sumy, jest podstawą do uzasadnienia oraz otrzymania świadczenia. Z kolei z punktu widzenia ubezpieczyciela OWU jest dokumentem, w którym może znajdować się wiele zapisów pozwalających odrzucić zasadność roszczenia z tytułu ubezpieczenia turystycznego. Oczywiście musi on być zgodny z ustawą ubezpieczeniową i przepisami kodeksu cywilnego.

Co prawda OWU z reguły są bardzo długie i mało kto ma ochotę czytać je od deski do deski, jednak są punkty, które koniecznie trzeba z uwagą prześledzić. Po pierwsze rozdział dotyczący zakresu ubezpieczenia w podróży. Najważniejszą częścią powinna być ta dotycząca kosztów leczenia i assistance, a następnym prawie równie ważnym elementem jest ubezpieczenie OC. Pozostałe rodzaje ubezpieczeń nie są już tak bardzo ważne, choć wszystko zależy od naszych indywidualnych potrzeb i rodzaju wyjazdu. Sprawdzając zakres ubezpieczenia turystycznego, przyjrzyjmy się, co dokładnie podlega ochronie, a więc np. w przypadku kosztów leczenia: Czy obejmuje ona „najpopularniejsze” choroby i wypadki, takie jak zatrucia pokarmowe, złamania, skręcenia, urazy kolan, oparzenia itp.? Czy ubezpieczyciel zwraca koszty wizyt ambulatoryjnych, leczenia szpitalnego, koszty zakupu leków? Czy transport medyczny wchodzi w zakres ubezpieczenia?

Po drugie znaczenie ma nie tylko za co towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci nam świadczenie, ale też w jakiej wysokości. Mimo, że w materiałach reklamowych ubezpieczenia wycieczki kwota może być niespotykanie wysoka, to właśnie w OWU wpisana jest obowiązująca suma ubezpieczenia i sumy gwarancyjne. Z tym punktem wiąże się wysokość składki, jednak na pewno nie należy kierować się jedynie jej wysokością. Dobrze jest mieć świadomość, że oszczędzanie na składce w momencie zajścia zdarzenia odbije się na wysokości wypłaconego nam świadczenia. Za niską składką mogą się kryć także niekorzystne warunki, np. duża liczba wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, które mogą przełożyć się na brak wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, o czym poniżej.

Wyłączenia odpowiedzialności to bardzo ważny rozdział, w którym wymienione są sytuacje, kiedy nie otrzymamy świadczenia bądź odszkodowania z powodu zajścia pewnych określonych okoliczności. Przykładowo, ubezpieczenie wycieczki  standardowo gwarantuje odszkodowanie, kiedy złamiemy rękę, jeśli jednak podczas tego wydarzenia byliśmy pod wpływem alkoholu, ubezpieczenie nie obowiązuje i pieniędzy nie otrzymamy. W tym rozdziale mogą się znajdować również zapisy o redukcji świadczeń, dlatego trzeba przeczytać tę część bardzo uważnie.

Kolejna istotna część znajduje się na samym początku OWU, a dotyczy ona definicji ubezpieczenia podróżnego. Wiele osób pomija ten fragment, wychodząc z założenia, że przecież zna znaczenie używanych słów. Dla przykładu, każdy wie co oznacza pobyt w szpitalu, więc automatycznie przechodzi dalej. Jednak definicje są o tyle ważne, że kiedy przyjdzie do ubiegania się o wypłatę świadczenia, może się okazać, że nasze leczenie w szpitalu nie kwalifikuje się jako „pobyt w szpitalu”, bo np. trwało zbyt krótko.

Koniecznie trzeba też sprawdzić zasady dotyczące zgłoszenia zdarzenia. Sprawdźmy, w jakim czasie od zajścia danego wydarzenia mamy obowiązek powiadomić o nim centrum alarmowe. Ogólnie, jeśli sytuacja nie jest pilna, najlepiej kontaktować się właśnie z tym centrum i organizację niezbędnej pomocy zostawić właśnie jemu. To zdecydowanie pewniejsze rozwiązanie, gdyż działanie na własną rękę może skończyć się brakiem zwrotu świadczenia w ramach ubezpieczenia podróży.

Ubezpieczenie turystyczne – cena

Ceny ubezpieczeń Koszt ubezpieczenia podróży to jeden z podstawowych elementów, jakie są brane pod uwagę podczas wyboru polisy. Ile tak naprawdę kosztuje ubezpieczenie turystyczne? Cena zależy od wielu czynników. Oczywiście najważniejsze jest, na jak długo i gdzie jedziemy – ubezpieczenie w podróży zagranicznej będzie droższe niż krajowej, a jeszcze większe koszty wiążą się z wycieczką do miejsc o ekstremalnych warunkach klimatycznych. Na cenę wpływ ma także to, co mamy zamiar robić w trakcie wyjazdu. Przykładowo ubezpieczenie zwykłych wakacji jest tańsze od takich, które mają na celu uprawianie sportów ekstremalnych. Równie istotne jest, jaki zakres ochrony wybierzemy i czy interesują nas rozmaite dodatki. Te parametry są decydujące, cena może się jednak zmieniać także w zależności od wieku osób ubezpieczonych czy stanu ich zdrowia.

Co oczywiste, wysokość składki często znacznie się różni w zależności od cennika danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Na szczęście można łatwo sprawdzić, gdzie kupić najtańsze i najlepsze ubezpieczenie turystyczne. Porównywarka ofert czy ich kalkulator zrobią to za Ciebie w kilka minut – i to bezpłatnie.

Ubezpieczenie turystyczne – kalkulator

Nawet jeśli po raz pierwszy kupujesz ubezpieczenie turystyczne, kalkulator pomoże Ci szybko obliczyć wysokość składki ubezpieczenia o pożądanych przez Ciebie parametrach. To internetowe narzędzie jest bardzo łatwe w obsłudze, wystarczy wypełnić wszystkie pola formularza, a specjalny algorytm sam wszystko policzy i poda szacowaną wysokość składki, jaką będzie mieć ubezpieczenie turystyczne. Kalkulator wymaga podania kilku parametrów, po pierwsze należy podać miejsce docelowe podróży oraz cel wyjazdu (wypoczynek, uprawianie sportów – jakich, praca fizyczna itp.). Konieczne jest też określenie, w jakim terminie ma obowiązywać ubezpieczenie podróżne, ile osób ma objąć ochrona polisy, w jakim one są wieku, czy wszystkie przebywają w Polsce i czy nie ma wśród nich osób przewlekle chorych. To z reguły wystarczy, by otrzymać porównanie ofert i móc wybrać najlepsze ubezpieczenie podróżne.

Jeśli dokonujemy obliczeń w serwisie, który przedstawia oferty różnych firm ubezpieczających, w wynikach pojawi się lista ofert zawierająca ich szczegóły oraz cenę polisy. Często możemy też przefiltrować oferty i wybrać tylko te, które zawierają interesujące nas dodatki (np. ubezpieczenie bagażu) lub zdefiniować pożądaną wysokość kosztów poszczególnych rodzajów ubezpieczenia. Można więc powiedzieć, że tego typu kalkulator ubezpieczenia podróżnego działa jak porównywarka, która jednak dopasowuje oferty do naszych potrzeb. Natomiast w przypadku korzystania z kalkulatora w serwisie konkretnego ubezpieczyciela, po wypełnieniu formularza pojawią się odpowiednie propozycje z jego oferty wraz z ceną.

Oczywiście kalkulator ubezpieczenia turystycznego nie powinien być jedynym narzędziem, po które sięgamy, porównując ubezpieczenia turystyczne. Ranking ofert też jest bardzo ważnym wyznacznikiem, gdyż możemy dowiedzieć się, jak dana oferta oceniana jest przez ekspertów i zwrócić uwagę na coś, co nam wcześniej umknęło. Warto też sprawdzić opinie o samym towarzystwie ubezpieczeniowym i do pewnego stopnia kierować się renomą firmy. Co prawda nie musi to być zasadą, jednak te największe i najbardziej rozpoznawalne marki raczej nie ryzykują nadszarpnięciem wizerunku, dlatego kupowanie u nich ubezpieczenia turystycznego jest z reguły bezpieczne.

Jak kupić ubezpieczenie turystyczne?

Ubezpieczenie turystyczne online czy tradycyjne?

Ubezpieczenia turystyczne sprzedawane są różnymi kanałami i to od nas zależy, gdzie najlepiej i najwygodniej będzie nam wybrać optymalną ofertę. Jeśli jesteśmy zdecydowani na zakup w konkretnym towarzystwie ubezpieczeniowym, możemy udać się do jego placówki i zakupić ubezpieczenie podróżne u agenta tejże firmy. Możemy również skorzystać z pomocy biura podróży lub pośrednika ubezpieczeniowego, który posiada oferty różnych firm ubezpieczeniowych i dokona dla nas ich porównania. Tego typu agenci dostępni są stacjonarnie, ale mogą też zaoferować nam ubezpieczenie podróżne online.

Ubezpieczenia onlinePoszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe również posiadają ubezpieczenia turystyczne online na swoich stronach internetowych. To rozwiązanie jest bardzo wygodne i szybkie, jednak najlepiej sprawdza się w przypadku osób dość dobrze zorientowanych w temacie, które są w stanie samodzielnie porównać poszczególne oferty. Poza tym ubezpieczenia turystyczne online niekoniecznie muszą być tańszą opcją, a do tego w Internecie oferowane są często gotowe pakiety ubezpieczeń. Jeśli będziemy chcieli dokonać jakichś zmian w takim produkcie, najczęściej konieczny będzie i tak telefon na infolinię albo umówienie się na spotkanie z agentem. Te bardziej tradycyjne sposoby zakupu wyróżnia bowiem większa elastyczność, dzięki czemu możemy otrzymać lepiej dopasowane do naszych potrzeb ubezpieczenie turystyczne. Cena również może być w takim wypadku niższa.

Kiedy kupić ubezpieczenie podróżne?

Na pewno nie jest najlepszym pomysłem zostawianie zakupu ubezpieczenia turystycznego na ostatnią chwilę. Najrozsądniej jest zarezerwować na to czas odpowiednio wcześniej, tak by mieć wystarczająco dużo czasu na porównanie ofert i by na spokojnie móc wybrać ubezpieczenie turystyczne. Porównywarka, kalkulator czy ranking ubezpieczeń podróżnych też wymagają nieco czasu, a przecież ich zastosowanie może przynieść spore oszczędności. Co jednak w sytuacji, gdy  z jakichś powodów nie udało nam się kupić ubezpieczenia podróży przed wyjazdem? Czy jest możliwość nabyć ubezpieczenie wycieczki już  trakcie jej trwania? Na szczęście tak, ale są pewne warunki.

Okres obowiązywania ubezpieczenia w podróży nigdy nie zaczyna się w dniu jego zakupu, a dopiero na następny dzień. Druga kwestia dotyczy okresu karencji, a więc liczby dni od aktywacji polisy zanim ochrona zostanie włączona. Okres karencji również zapisany jest w OWU i przeciętnie jest to od 2 do aż 7 dni. Taki zabieg ma na celu wykluczenie kupowania ubezpieczenia podróżnego dopiero po zajściu zdarzenia objętego ochroną. Z drugiej strony, jeśli już zdarzy się nam zapomnieć o wykupieniu ubezpieczenia wycieczki przed jej rozpoczęciem, lepiej zrobić to późno niż w ogóle. Warto dodać, że dużym udogodnieniem w podróży jest możliwość zakupu ubezpieczenia turystycznego online.

Jakie ubezpieczenie turystyczne wybrać?

Jak widać, najlepsze ubezpieczenia turystyczne można łatwo znaleźć, używając specjalnych narzędzi dostępnych w Internecie za darmo. Wystarczy zastanowić się chwilę, czego naprawdę potrzebujemy, a co ma dla nas mniejsze znaczenie. Więcej czasu zajmie przeczytanie dokumentów dotyczących wybranej oferty, jednak to zdecydowanie zalecana praktyka – dobrze jest sprawdzić przynajmniej najważniejsze punkty OWU, o których pisaliśmy. Niezależnie od tego, czy interesuje Cię ubezpieczenie turystyczne online czy jego tradycyjna wersja, zachęcamy też do sprawdzenia ofert najlepszych ubezpieczeń turystycznych w naszym rankingu, który znajduje się na wstępie artykułu.

Oceń post

Brak postów do wyświetlenia