Olimpiada Matematyczna – jak się przygotować?

Nie da się ukryć, że Olimpiada Matematyczna to konkurs na wysokim poziomie i wymaga od uczestników dobrego przygotowania – niestety sam talent plus szkolna wiedza to za mało.  Na czym więc powinna polegać nadprogramowa nauka matematyki, jakie metody są najbardziej skuteczne i najlepiej wyćwiczą ucznia w rozwiązywaniu zadań olimpijskich? Odpowiedź nie jest prosta, gdyż nie ma jednego przepisu na sukces, a każdy uczestnik Olimpiady jest inny, ma odmienny sposób na przyswajanie wiedzy i preferuje różne techniki nauki. Dlatego też każdy musi indywidualnie skonstruować swój „sposób na Olimpiadę”. Poniżej zamieszczamy kilka podpowiedzi, jakie metody mogą być przydatne.

Zadania, zadania, zadania…

Po pierwsze każdy uczestnik Olimpiady powinien mieć solidne podstawy matematyczne i co kluczowe – powinien umieć stosować różne matematyczne pojęcia, twierdzenia czy wzory. Jeśli uczeń wiele razy stosuje np. jakieś twierdzenie w zadaniach różnego typu, nabywa pewnego rodzaju wyczucie, gdzie to twierdzenie będzie miało zastosowanie, a gdzie nie ma sensu brnąć w dany sposób myślenia. Dlatego tak ważne jest po prostu robienie zadań, wielu, wielu zadań. Najlepszym materiałem są zadania z poprzednich Olimpiad, które można znaleźć w specjalnych drukowanych zbiorach zadań olimpijskich, a także na internetowej stronie Olimpiady Matematycznej. Najwięcej czasu warto poświęcić na te działy matematyki, w których dana osoba czuje się najmniej pewnie. Ale to nie wszystko. Na Olimpiadzie Matematycznej bardzo ważne jest także odpowiednie opisywanie swojego rozwiązania. Oceniający  powinien widzieć, jak przebiegał tok rozumowania uczestnika, ponadto powinien on być w pełni logiczny i bez żadnych niejasności. Tego też trzeba się nauczyć i wpoić sobie dobre nawyki. Warto dokładnie czytać prawidłowe rozwiązania zadań olimpijskich i śledzić sposób, w jaki zostały dowiedzione.

Różne formy nauki

Forma nauki również jest kwestią indywidualną. Jeśli ktoś jest wyjątkowym samotnikiem i najlepiej przyswaja wiedzę, pracując samodzielnie, do jego dyspozycji jest mnóstwo podręczników oraz ćwiczeń. Na wspomnianej już stronie polskiej Olimpiady Matematycznej znajduje się zakładka „Literatura” i  z wymienionymi tam pozycjami na pewno dobrze jest się zapoznać. Wiele osób docenia jednak naukę w grupie, np. w szkolnym kółku matematycznym prowadzonym przez nauczyciela matematyki. Na takich pozalekcyjnych zajęciach uczniowie rozwiązują zadania, a następnie je wspólnie omawiają i wyjaśniają ewentualne wątpliwości. Tu można poznać sposób myślenia innych, a czasem odkryć odmienne sposoby rozwiązania danego zadania. W większych miastach organizowane są też specjalistyczne warsztaty (np. przez licea, uczelnie wyższe albo firmy prywatne), które ukierunkowane są ściśle na przygotowanie uczestników do udziału w Olimpiadzie Matematycznej. Kursy o podobnym charakterze prowadzone są także w formie e-learningowej. Metod przygotowywania się do Olimpiady jest jak widać wiele, wystarczy którąś wybrać i… nie tracić zapału.