Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna – przebieg i zasady udziału

MOM – uczestnicy

Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna (MOM) to najbardziej prestiżowe, coroczne zawody matematyczne dla młodzieży szkolnej z całego świata. W konkursie udział wziąć mogą uczniowie wszystkich rodzajów szkół średnich, ponadto dozwolone też jest uczestnictwo uczniów szkół podstawowych. Jednak niezależnie od wieku uczestników i typu szkoły, do jakiej uczęszczają, obowiązują ich te same zasady i muszą rozwiązywać te same zadania – nikt nie może więc liczyć na taryfę ulgową. Każdy uczestniczący w MOM kraj wystawia do konkursu sześcioosobową reprezentację (aczkolwiek nie zawsze każdy kraj przysyła pełną delegację, co najczęściej spowodowane jest względami finansowymi). Z Polski na zawody jedzie delegacja złożona z 6 najlepszych laureatów ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej. Aby jak najlepiej przygotować się na MOM, cała polska reprezentacja uczestniczy w dwutygodniowym obozie przygotowawczym, który odbywa się zawsze na przełomie maja i czerwca.

MOM – zadania

Jak w praktyce wygląda Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna? Otóż zawody trwają 2 dni, a każdego dnia w ciągu 4,5 godziny zawodnicy muszą indywidualnie rozwiązać po trzy zadania. Skala ocen wynosi od 0 do 7. Co prawda, aby rozwiązać zadania nie trzeba znać matematyki wyższej, jednak niezbędna jest bardzo dobra znajomość algebry, teorii liczb, geometrii oraz kombinatoryki. Każdy kraj biorący udział w  MOM ma prawo przesłać w określonym terminie własne propozycje zadań, a organizatorzy wybierają z nich najpierw około 30. Następnie przewodniczący wszystkich delegacji wspólnie wybierają finalne 6 zadań olimpijskich. Na koniec zadania są tłumaczone na języki ojczyste poszczególnych reprezentacji.

Osoby zainteresowane tym, jakie były dotychczasowe zadania i ich prawidłowe rozwiązania podczas kolejnych edycji MOM, mogą pytać o nie w szkołach. Po każdej Olimpiadzie wydawane są bowiem broszury zawierające zadania w języku polskim i ich rozwiązania, które przekazywane są właśnie do szkół średnich. Poza tym wybrane zadania można znaleźć także w Internecie, np. na oficjalnej stronie internetowej Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej (głównie w języku angielskim, jednak z kilkunastu ostatnich edycji MOM dostępne są też zadania w polskiej wersji językowej).

MOM – nagrody

Ponieważ w każdej edycji Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej bierze udział kilkuset uczestników, którzy reprezentują bardzo wysoki poziom znajomości matematyki, również liczba nagród jest stosunkowo duża. Ogólne wytyczne mówią, że około połowie zawodników przyznawane zostają medale oraz wyróżnienia. Mniej więcej 10% uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki, otrzymuje złote medale, kolejne 20% – srebrne, a kolejne 30% – brązowe. Jeśli chodzi o wyróżnienia, stosowane są „wzmianki zaszczytne”, które przyznawane są tym zawodnikom, którzy przynajmniej za rozwiązanie jednego zadania otrzymali maksymalną możliwą do zdobycia liczbę punktów. Warto wspomnieć, że polscy reprezentanci często otrzymywali zarówno złote, srebrne, jak i brązowe medale oraz wyróżnienia. Zdarzały się wśród nich osoby, które miały „perfect score”, czyli maksymalną punktację, jaka przyznawana jest tylko tym uczestnikom, którzy rozwiązali wszystkie zadania bezbłędnie. Zawsze tworzony jest też ranking państw, w którym poszczególne kraje zajmują kolejne miejsca zgodnie z tym, ile punktów zdobyli ich reprezentanci.