Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna – polskie osiągnięcia

MOM – rys historyczny

Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna (MOM) jest jedną z dwunastu międzynarodowych olimpiad naukowych, które rozgrywane są do dziś, co roku w innym kraju.  Jest też najstarszą z nich – po raz pierwszy została zorganizowana już w 1959 r. w Rumunii (uczestniczyło w niej wtedy zaledwie 7 państw). Warto zaznaczyć, że Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna została powołana do życia z inicjatywy państw Europy Środkowo-Wschodniej, a konkretnie Polski, Rumunii, Węgier i ówczesnej Czechosłowacji, w których to państwach krajowe olimpiady matematyczne organizowane były już wcześniej (polska Olimpiada Matematyczna istnieje od 1949 r.). Z kolei Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna dotychczas trzykrotnie odbywała się w Polsce: w 1963 r. w Warszawie i Wrocławiu, w 1972 r. w Toruniu i w 1986 r. w Warszawie. Obecnie w rywalizacji udział biorą uczniowie z ponad 100 państw z całego świata.

MOM – osiągnięcia Polaków

Reprezentanci Polski wielokrotnie zdobywali wiele medali złotych, srebrnych, brązowych oraz specjalnych wyróżnień. Poniżej wymieniamy tylko te Olimpiady, podczas których Polacy wywalczyli przynajmniej 1 złoty medal, ale w pozostałych edycjach tych międzynarodowych zawodów z reguły zdobywaliśmy inne medale czy wyróżnienia. Już podczas III MOM w 1961 r. Polska zdobyła 1 złoty medal i 6 wyróżnień. W kolejnych latach po jednym złotym medalu Polacy zdobywali na MOM: w 1964 r., 1966 r., 1971 r., 1972 r., 1977 r., 1998 r., 1999 r., 2003 r., 2006 r., 2007 r., 2014 r., 2015 r., 2017 r., 2018 r. i 2019 r. Z kolei 2 złote medale polska reprezentacja wywalczyła w: 1981 r., 1994 r., 2004 r., 2008 r., 2010 r. i 2011 r. Natomiast aż 3 złote medale polscy zawodnicy otrzymali w 1968 r. Niektórzy polscy reprezentanci zostawali laureatami MOM kilkukrotnie.

Polakom podczas Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej udawało się też zdobyć złoto, uzyskując jednocześnie maksymalną liczbę punktów (tzw. perfect score), co jest osiągnięciem rzadkim i szczególnie docenianym. W ciągu 60-letniej historii MOM taki wyczyn udał się 7 Polakom.

Jeśli chodzi o miejsca, jakie Polska zajmowała w ogólnym rankingu, najszczęśliwsza była dla nas Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna z 1961 r., kiedy to nasza reprezentacja zajęła 2. miejsce (liderem rankingu zostały Węgry). Należy jednak pamiętać, że w pierwszych edycjach MOM udział w zawodach brało zaledwie kilka państw z Europy Środkowo-Wschodniej. Wraz z poszerzaniem się grona krajów uczestniczących w zawodach, zajęcie miejsca w pierwszej dziesiątce było oczywiście coraz trudniejsze. Jeśli chodzi o bieżące stulecie, do 2019 r. polska delegacja osiągnęła to dwukrotnie – w 2018 r. (9. miejsce) i 2019 r. (10. miejsce).