Baltic Way – zawody matematyczne dla uczniów szkół średnich

Matematyczne Zawody Państw Bałtyckich „Baltic Way” to coroczne zawody matematyczne. Udział w konkursie brać mogą jedynie reprezentacje 11 państw położonych nad Bałtykiem: Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Szwecji oraz Sankt Petersburga (Rosja). Co roku zawody „Baltic Way” organizowane są w innym kraju. Co charakterystyczne dla tego konkursu, zawody są drużynowe, a nie jak w przypadku innych konkursów matematycznych (np. Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej czy naszej krajowej Olimpiady Matematycznej) indywidualne. Każda reprezentacja liczy 5 osób, które wspólnie pracują nad rozwiązaniem 20 zadań matematycznych o wysokim stopniu trudności. Czas na rozwiązanie zadań to 4,5 godziny, a odpowiedzi mogą być zapisane w języku ojczystym. Podczas rozwiązywania zadań uczestnicy zawodów mogą korzystać jedynie z przyrządów do pisania i rysowania, niedozwolone natomiast są kalkulatory, telefony komórkowe, tablety itp. Delegacje mogą się składać z uczniów szkół średnich, także z osób, które mają być reprezentantami danego kraju podczas Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej. Nie mogą natomiast być studentami uczelni wyższych czy kształcić się w szkołach policealnych i innych placówkach tego typu.

Olimpiada „Baltic Way” odbywa się od 1990 r. Pomysł organizacji zawodów wiąże się z chęcią upamiętnienia demonstracji niepodległościowej „Baltic Way” z 1989 r. W wydarzeniu tym wzięło udział 2 miliony osób, które trzymając się za ręce, stworzyło tzw. żywy łańcuch biegnący przez stolice Litwy, Łotwy i Estonii.