ZakładySystemy bukmacherskie

System stawkowanie modulowane

0

System stawkowanie modulowane w zakładach bukmacherskich 

Nowi gracze, którzy dopiero wchodzą w świat zakładów bukmacherskich, często nieco na oślep szukają systemu, który ułatwi im skuteczne stawkowanie. Dlaczego by jednak nie wziąć przykładu z najlepszych, czyli z najbardziej doświadczonych typerów? Który system stawkowania zakładów sportowych okazuje się być z reguły najlepiej oceniany przez wytrawnych graczy i z którego korzystają oni najczęściej? Odpowiedź brzmi: system stawkowanie modulowane. 

Stawkowanie modulowane

System stawkowanie modulowane – jakie są ogólne zasady? 

Omawiając zasady działania systemu stawkowanie modulowane, nie sposób nie odwołać się do bardziej podstawowego systemu, jakim jest płaska stawka. Ten bardzo prosty system polega na ustaleniu przez gracza stałej wartości stawki zakładów i konsekwentne obstawianie za tę właśnie kwotę (bez względu na kursy zakładów i wyniki poszczególnych zagrań). Standardowo wartość stawki powinna lokować się na poziomie 2% wartości budżetu na grę, co pozwala na zapewnienie sobie odpowiednio dużej liczby zakładów. System stawkowanie modulowane także wychodzi od określenia wielkości puli środków na grę i przyjęcia, że (najczęściej) 2% tej kwoty to wysokość stawki, ale uwaga – maksymalnej. Gracz nie może więc postawić zakładu za kwotę wyższą niż 2% swojego budżetu, ale jak najbardziej może zagrać za kwotę niższą. Żeby odpowiednio dobierać stawki do konkretnych zakładów, Stawkowanie modulowane - maksymalna stawkamusi on ustalić 10 poziomów stawkowania, dzieląc kwotę maksymalnej stawki na 10 identycznych jednostek. Zasady podczas obstawiania są następujące: zakłady ryzykowne stawkujemy małą liczbą jednostek, natomiast zakłady bardziej bezpieczne i pewne – za dużą liczbę jednostek. 10 jednostek możemy postawić wyłącznie w przypadku wyjątkowo prawdopodobnych zdarzeń. 

Trzeba też dodać, że choć ustalenie wysokości maksymalnej stawki na poziomie 2% budżetu na grę jest optymalne, dopuszczalne są pewne odstępstwa. Jeśli gracz ma zamiar grać bardziej agresywnie, zapewniając sobie szanse na większy zysk, może podnieść ten próg nawet do 5% (zwiększając go jeszcze bardziej ryzyko szybkiej porażki będzie zbyt wielkie). Z drugiej strony wartość maksymalnej stawki wręcz powinna zostać zmniejszona, jeśli do gry zaangażowany zostanie bardzo duży kapitał. W takim przypadku bezpieczniej jest zejść do wartości 1% czy nawet 0,5% budżetu gracza. 

System stawkowanie modulowane a pojedyncza stawka 

Zasada 10 jednostek brzmi w teorii świetnie, jednak w praktyce prawidłowe dobranie wartości stawki (liczby jednostek) do konkretnego zakładu może okazać się bardzo trudne. Pomocne są oczywiście same kursy bukmacherskie – często można sugerować się tym, jak prawdopodobieństwo zajścia danego zdarzenia oceniają bukmacherzy. Pamiętajmy jednak, że nie są oni nieomylni (na marginesie, na pomyłkach bukmachera można sporo zarobić, wyszukując tzw. valuebety). W każdym razie system stawkowanie modulowane wymaga każdorazowej wnikliwej analizy obstawianych typów, co jest oczywiście czasochłonne, ale powinno jednocześnie przekładać się na skuteczność wybieranych typów. 

Stawkowanie modulowane a kursyWracając jednak do samych kursów, mogą być one przydatne do wstępnego zorientowania się, jakie jest prawdopodobieństwo nastąpienia danego zdarzenia. Jeśli nasza własna analiza potwierdzi to, co mówią kursy, wtedy wystarczy już tylko przydzielić adekwatną liczbę jednostek do danego zakładu. Żeby nie zastanawiać się nad tą kwestią za każdym razem, powszechną praktyką jest ustalenie pewnych zakresów kursów i przyporządkowanie im dokładnej liczby jednostek. Dla przykładu może to wyglądać tak: 

  • Kursy do 1,3 – 10 jednostek, 
  • Kursy od 1,31 do 1,50 – od 8 do 9 jednostek, 
  • Kursy od 1,51 do 2,00 – od 5 do 7 jednostek, 
  • Kursy od 2,01 do 3,00 – 4 jednostki 
  • Kursy od 3,01 do 4,00 – 3 jednostki 
  • Kursy od 4,01 do 6,00 – 2 jednostki 
  • Kursy powyżej 6,00 – 1 jednostka. 

System stawkowanie modulowane – przykład 

Załóżmy, że budżet na grę, którym dysponujemy to 1000 zł, a maksymalna wartość stawki to 2% budżetu, czyli 20 zł. Podczas obstawiania będziemy się kierowali mniej więcej rozpisanym powyżej przyporządkowaniem liczby jednostek do zakresów kursowych (jednak nie sztywno). 

zakład kurs stawka wygrana zysk/strata bilans gry 
1 1,8 6j (120 zł) 216 zł + 96 zł + 96 zł 
2 2,2 4j (80 zł) 0 zł – 80 zł + 16 zł 
3 1,3 10j (200 zł) 260 zł + 60 zł + 76 zł 
4 3,5 2j (40 zł) 140 zł + 100 zł + 176 zł 
5 1,5 8j (160 zł) 0 zł – 160 zł + 16 zł 
6 7,0 1j (20 zł) 0 zł – 20 zł – 4 zł 
7 2,1 5j (100 zł) 210 zł + 110 zł + 106 zł 

Powyższy przykład jest zupełnie teoretyczny – skuteczność gracza wynosi tu około 57%, jest więc wysoka (zwłaszcza początkujący gracze odnotowują z reguły dużo słabsze wyniki). Trzeba też pamiętać, że system stawkowanie modulowane przeznaczony jest do wypracowywania zysku w długiej perspektywie czasowej, dlatego prawdziwe efekty widać dopiero po rozegraniu dłuższej serii zakładów. 

Uwaga – w tabelce nie uwzględniono kwoty podatku od gry, która jest pobierana z kwoty stawki w momencie zawierania zakładu (12%). 

System stawkowanie modulowane – ocena 

Już sam fakt, że system stawkowanie modulowane jest tak popularny wśród osób najlepiej znających się na obstawianiu zakładów bukmacherskich, świadczy o tym, że to jeden z najlepszych sposobów na uzyskiwanie regularnych zysków z gry. Jeśli więc nie zależy nam na jednorazowym szybkim proficie, ale na stałym zarabianiu na zakładach, ten system jest naprawdę godny uwagi. Na pewno stopień bezpieczeństwa jest tu dość wysoki – wyższy nawet niż w systemie płaska stawka, ponieważ gracz musi dostosowywać wysokość stawki do prawdopodobieństwa zajścia obstawianego zdarzenia. Tym samym najbardziej ryzykowne zakłady kosztują gracza mniej niż te bardziej prawdopodobne. Ponieważ maksymalna stawka wynosi standardowo tylko 2% budżetu, gracz ma zapewnionych co najmniej 50 zakładów do obstawienia (jeśli choć część stawianych zakładów będzie wygrana, liczba podejść oczywiście się zwiększy). System stawkowanie modulowane pokazuje również, jaka jest skuteczność gracza (czego nie widać w systemach progresywnego stawkowania). Przy kilkudziesięciu postawionych zakładach łatwo oszacować, czy nasze typy przynoszą zysk czy straty. 

Stawkowanie modulowane - zyskiPrzy wszystkich wymienionych zaletach systemu stawkowanie modulowane nie można nie wspomnieć o jego wadach. Na pewno nie jest to sposób na szybki i duży zysk, jednak w bukmacherce zawsze, gdy zapewniamy sobie większy poziom bezpieczeństwa, robimy to kosztem potencjalnych zysków. Poza tym skuteczność gracza powinna być na wysokim poziomie, jest ona bowiem warunkiem skuteczności samego systemu. System stawkowanie modulowane nie należy też do systemów łatwych w obsłudze – decydowanie o tym, jaka powinna być wysokość stawki każdego zakładu może być zniechęcające. Na pewno nie można też ulegać pokusie, by zbyt często grać za maksymalną możliwą stawkę, co podniosłoby ewentualne zyski i oszczędziło czasu na analizach. Musimy pamiętać, że najwyższa stawka dedykowana jest tylko superpewnym zakładom i jeśli będziemy robić od tego odstępstwa, system stawkowanie modulowane niepostrzeżenie zmieni się w system płaska stawka. 

Oceń post

Brak postów do wyświetlenia