Orędzie o stanie Unii Europejskiej Ursuli von der Leyen 

Dnia 16.09.2020 r. Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, wygłosiła orędzie o stanie Unii Europejskiej. Jakie kwestie poruszyła przewodnicząca Komisji Europejskiej podczas przemówienia i jakie priorytetowe działania zapowiedziała w orędziu? 

Orędzie o stanie Unii – wizja i priorytety 

Orędzie o stanie Unii Europejskiej to wydarzenie, które odbywa się co roku i ma na celu przedstawienie kluczowych priorytetów i strategii, jakie Unia Europejska wyznaczyła sobie na nadchodzący rok (szczególnie w kontekście aktualnych wyzwań globalnych). W swoim wystąpieniu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen nakreśliła wizję Europy, która pomimo wyzwań i trudności, jakie przyniosła pandemia COVID-19, stanie się jeszcze silniejsza. 

Jak zapowiedziała, w najbliższym czasie trzeba skoncentrować się na wzmożonej pracy w celu odbudowania gospodarki. Ursula von der Leyen zapewniła jednocześnie, że Unia Europejska posiada nie tylko wizję, ale też plan jej realizacji oraz środki na planowane inwestycje. 

Transformacja i suwerenność cyfrowa UE 

Schodząc na bardziej szczegółowy poziom, przewodnicząca zadeklarowała, że kolejne lata stać się mają cyfrową dekadą Europy. W związku z tym Komisja Europejska zamierza przeznaczyć aż 20% środków w celu finansowania technologii cyfrowych (instrument NextGenerationEU). Zapowiedziany został jednocześnie powrót do prac zadeklarowanych w Strategii cyfrowej UE z 19 lutego 2020 r., takich jak opracowanie ram regulacyjnych dotyczących rozwoju SI (przy uszanowaniu wartości przyjętych przez UE). Chodziło także o przygotowanie europejskiej identyfikacji elektronicznej – w pełni bezpiecznej i zaufanej, a także chmury obliczeniowej dla Europy. Ponadto Komisja Europejska planowała rozwój infrastruktury umożliwiającej transmisję danych na terenach wiejskich oraz inwestycje w sieć 5G, 6G czy sieć światłowodową. 

Orędzie o stanie Unii Europejskiej zapowiadało jednocześnie podjęcie działań, których celem miał być rozwój technologii poprowadzony w taki sposób, aby zapewnić suwerenność technologiczną UE. Wzmocnienie suwerenności technologicznej miało na celu uniezależnienie Europy od zagranicznych dostawców technologii oraz zwiększenie innowacyjności i bezpieczeństwa cyfrowego. Jak ogłoszono, kwota 8 mld euro przekazanych miała zostać na stworzenie superkomputerów europejskich („made in Europe”). Co więcej, Komisja Europejska miała też w planach opracowanie mikroprocesora następnej generacji. 

Ursula von der Leyen ogłosiła też, że w przypadku, gdy do końca br. OECD i grupa G20 nie ustalą, jaki będzie ogólnoświatowy podatek cyfrowy, to Unia Europejska zaproponuje własne przepisy z początkiem 2021 r. Jednocześnie Komisja Europejska przedstawiła zestawienie zaplanowanych na 2021 r. inicjatyw dotyczących transformacji cyfrowej. 

Pozostałe priorytety UE 

Zgodnie z orędziem poza transformacją cyfrową priorytetami na następny rok miały być: ochrona zdrowia, odbudowa gospodarki popandemicznej, Europejski Zielony Ład i bardziej zaawansowane cele ekologiczne, kompletne wykorzystanie możliwości, jakie stwarza jednolity rynek Unii Europejskiej, kontynuacja prac ukierunkowanych na zwalczanie pandemii COVID-19, stanowcze reagowanie na to, co się dzieje na arenie międzynarodowej oraz zacieśnianie relacji z państwami sąsiadującymi z Unią Europejską i jej globalnymi partnerami, a także kwestie dotyczące migracji, praworządności, przeciwdziałania rasizmowi i dyskryminacji.

Orędzie o stanie Unii Europejskiej z dnia 16.09.2020 r. wygłoszone przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen można zobaczyć poniżej: