PCWO Energy 

PCWO Energy to dynamicznie rozwijająca się grupa kapitałowa działająca w Polsce. Koncern działa w branży odnawialnych źródłach energii (OZE), kładąc szczególny nacisk na fotowoltaikę. Firma koncentruje się na pozyskiwaniu terenów pod tworzenie wielkopowierzchniowych elektrowni słonecznych. Czym dokładnie zajmuje się grupa PCWO Energy oraz co ją wyróżnia na polskim rynku OZE? 

PCWO Energy – doświadczenie i kompleksowość usług 

PCWO Energy działa od 2013 r., co oznacza, że jak na rodzimy rynek OZE posiada spory bagaż doświadczenia – to jedna z najbardziej doświadczonych w tym obszarze firm w Polsce.  

Co więcej, koncern zapewnia kompleksową obsługę i realizację projektów, czyli tzw. ,,od A do Z”, co zdecydowanie wyróżnia go na polskim rynku. Tak więc firma zarządza całym procesem inwestycyjnym – od podpisania umowy przez etap projektowania i budowy aż po zarządzanie gotową elektrownią fotowoltaiczną. Z jednej strony PCWO Energy pozyskuje grunty pod realizację inwestycji, a z drugiej jest jej serwisantem i podmiotem czuwającym nad właściwą pracą elektrowni. 

Dokładny przebieg realizacji w PCWO Energy wygląda następująco:  

  • Sprawdzenie gruntu – weryfikacja, czy spełnione są wymogi terenu dla inwestycji (farmy PV), takie jak klasa gleby, dystans od linii elektroenergetycznej itp. 
  • Podpisanie umowy – przygotowanie oferty i podpisanie wstępnej umowy dzierżawy z właścicielem działki. 
  • Zdobycie potrzebnych pozwoleń – napisanie i złożenie wniosków o niezbędną dokumentację (np. warunki zabudowy, decyzje środowiskowe) do organów administracyjnych. 
  • Opracowanie projektu – przygotowanie najpierw wstępnego, później szczegółowego projektu elektrowni i pozyskanie pozwolenia na jej budowę. 
  • Wzięcie udziału w aukcji URE. 
  • Realizacja budowy farmy fotowoltaicznej – zbudowanie elektrowni słonecznej za pomocą własnych ekip budowalnych i ochrona terenu przy wykorzystaniu mobilnej wieży monitorującej. 
  • Zarządzanie elektrownią i sprzedaż produkowanej energii– działania takie jak m.in.: monitoring, naprawy, koszenie, konserwacje itp. 

PCWO Energy – stabilność i profesjonalizm 

Spółka od lat zajmuje stabilną pozycję na polskim rynku OZE, co potwierdzają jej wyniki finansowe. Warto wymienić też kilka znaczących liczb dotyczących działalności koncernu. Przykładowo: 7 GW Mocy – tyle wynosi moc farm PV w opracowanych koncepcjach, 230 działek – tyle gruntów pozyskują spółki PCWO Energy w skali miesiąca, 143 elektrownie – tyle farm fotowoltaicznych firma miała zamiar wybudować w 2022 r. 

Grupa kapitałowa może też pochwalić się posiadaniem silnego zespołu specjalistów. W jego skład wchodzą nie tylko wykwalifikowani i doświadczeni inżynierowie projektanci, ale też prawnicy specjalizujący się w prawie budowlanym.