Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Rekomendacje MEN - pandemia COVID-19W czasie, gdy koronawirus pojawiał się w kolejnych regionach świata, w Polsce rządzący wydawali już rozporządzenia, starając się przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się COVID-19 także w naszym kraju. Bardzo istotne były m.in. te zalecenia, które przeznaczone były dla sektora oświaty. Jeszcze zanim ogłoszona została globalna pandemia, a w naszym kraju pojawiły się pierwsze przypadki zakażeń koronawirusem, Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało specjalne rekomendacje w zakresie profilaktyki zdrowia dotyczące szkół, przedszkoli i wszelkich innych placówek oświatowych. 

Rekomendacje MEN dla dyrektorów placówek oświatowych 

Dokument o nazwie „Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych” został opublikowany na rządowej stronie internetowej gov.pl. Zawierał on zalecenia dotyczące profilaktyki zdrowotnej i stworzony został z powodu odnotowanych w części państw przypadków zachorowań na koronawirusa.  

Takie rekomendacje zostały przygotowane i udostępnione 27 lutego 2020 r., czyli w momencie, gdy koronawirus nie został jeszcze wykryty w Polsce (informację o tzw. pacjencie zerowym, czyli pierwszej osobie, u której potwierdzono COVID-19 w naszym kraju, media podały 4 marca 2020 r.). 

Na stronie zamieszczono zarówno listę zaleceń dla dyrektorów różnego rodzaju placówek edukacyjnych, jak i materiał video, na którym widać, jak ówczesny Minister Edukacji Narodowej (Dariusz Piontkowski) informuje media o przygotowanych rekomendacjach. 

Jakie zalecania zawierał dokument MEN? 

Rekomendacje, jakie przygotowało Ministerstwo Edukacji Narodowej dla dyrektorów placówek edukacyjnych typu przedszkola, szkoły oraz inne placówki oświatowe, były następujące: 

  • Dyrektorzy zostali poproszeni o to, by w ich placówkach zostały przeprowadzone rozmowy z uczniami dotyczące tego, jakie są podstawowe zasady higieny i w jaki sposób należy ich przestrzegać. Przykładowo chodziło o takie sprawy jak mycie rąk (częste, przy zastosowaniu mydła i ciepłej wody) czy zasłanianie ust w trakcie kichania albo kaszlu. 
  • Osoby zarządzające zostały wezwane do tego, by w ich placówkach umieszczono instrukcję przedstawiającą prawidłowe mycie rąk, a także ilustrujące inne zasady związane z właściwą higieną osobistą. Instrukcje te miały zostać wywieszone w widocznych miejscach. 
  • Rekomendacje mówiły o potrzebie zaapelowania do rodziców, żeby chore dzieci zostawiali w domu (nawet jeśli objawy wskazują na zwykłe przeziębienie) i nie wysyłali ich do szkoły, przedszkola czy innej placówki oświatowej. 
  • Dodatkowo, dyrektorzy zostali poproszeni o wyczulenie na to, czy nauczyciele i pozostali pracownicy placówki nie przychodzącą do pracy chorzy, przeziębieni. 
  • Zalecenie dotyczyły też tego, by uspokoić uczniów i ich rodziców i przekazać im, że w sytuacji, jeśli nie mieli kontaktu z kimś chorym, to wszelkie obawy są nieuzasadnione. 
  • Dyrektorzy otrzymali zalecenie, żeby nie organizować żadnych wycieczek w te miejsca zagranicą, gdzie koronawirus już został wykryty. 
  • Z kolei, jeśli jakieś dziecko było na terenie, na którym obecność COVID-19 została potwierdzona, a ponadto u dziecka wystąpiły objawy, które mogą wskazywać na to, że przyczyną złego samopoczucia jest koronawirus (czyli objawy grypopodobne), MEN zalecało poinformowanie rodziców ucznia, że powinni natychmiast powiadomić o tym fakcie pobliską stację sanitarno-epidemiologiczną, pojechać do oddziału zakaźnego bądź też do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. 
  • Rekomendacje dotyczyły też kwestii finansowych. Dyrektorzy mieli zgodnie z nimi poinformować rodziców dzieci, które mają 8 lat lub młodszych, że jeśli dojdzie do nieprzewidzianego zamknięcia placówki takiej jak żłobek, przedszkole albo szkoła, to można wystąpić o zasiłek opiekuńczy. Taka możliwość wynikała z art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368. 
  • Na koniec dyrektorzy zostali wezwani do bieżącego sprawdzania wszelkich komunikatów zamieszczanych w serwisach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz podania namiarów kontaktowych do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

Rekomendacje, jakie opublikowało Ministerstwo Edukacji Narodowej miały pomóc dyrektorom placówek oświatowych w Polsce postępować skutecznie i zdecydowanie w sytuacji, gdy coraz bardziej prawdopodobna była epidemia COVID-19 (a jak się okazało – nawet pandemia). Co więcej, informowano o możliwości bezpośredniego kontaktu w razie wątpliwości czy dodatkowych pytań – poprzez skorzystanie z infolinii MEN działającej w trybie 24/7.