Studenckie Koło Naukowe Psychologii „Adesse”

Wśród wielu organizacji zrzeszających studentów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie działa też Studenckie Koło Naukowe Psychologii „Adesse”. Jakie są jego cele i jakie projekty realizuje, wyjaśniamy poniżej. 

Studenckie Koło Naukowe Psychologii „Adesse” – podstawowe informacje 

Studenckie Koło Naukowe Psychologii „Adesse” działa przy Wydziale Pedagogiki i Psychologii na UMCS w Lublinie. Jego numer w Rejestrze Organizacji to OU/075/2013. Siedziba koła znajduje się pod następującym adresem: 

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
Instytut Psychologii
ul. Głęboka 45 (budynek B)
20-612 Lublin 

Cele i działania Studenckiego Koła Naukowego Psychologii „Adesse” 

Studenckie Koło Naukowe Psychologii „Adesse” stawia sobie bardzo konkretne cele. Przede wszystkim jego misją jest przygotowywanie i realizacja projektów badawczych oraz organizowanie różnego rodzaju inicjatyw i wydarzeń naukowych. Dla Koła bardzo ważne jest również prowadzenie projektów dotyczących transferu wiedzy na potrzeby innych organizacji czy rozmaitych podmiotów.  

W ramach swojej działalności Koło Naukowe Psychologii „Adesse” organizuje także różnego typu formaty edukacyjne (np. szkolenia czy warsztaty), których odbiorcami są członkowie Koła i/lub inne osoby czy podmioty. Jednocześnie celem Koła jest współpraca międzydyscyplinarna z innymi kołami naukowymi czy organizacjami studenckimi, a także rozpowszechnianie wiedzy z zakresu psychologii. 

Członkowie Koła biorą udział w różnego typu konferencjach o charakterze lokalnym, ale i krajowym. Koło Naukowe Psychologii „Adesse” posiada 3 sekcje wewnętrzne, mianowicie: Sekcję Psychologii Klinicznej, Sekcję Psychologii Sądowej i Sekcję Cyberpsychologii. Każda sekcja prowadzi w ich obrębie spotkania tematyczne. Ponadto Koło realizuje projekty o charakterze cyklicznym np. Konferencję Naukową „Zdrowie Psychiczne”, Tydzień Mózgu #MariaMyśli na UMCS czy cotygodniowy podcast „Odmóżdżeni”. 

UMCS 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to uczelnia publiczna, która jest największą uczelnią na wschodniej ścianie Polski. W ramach UMCS działa 12 wydziałów uczelnianych, prowadzonych jest około 90 kierunków studiów i około 300 specjalności. Co więcej lubelski uniwersytet cały czas się rozwija, a każdego roku w jego ofercie pojawiają się nowe ścieżki kształcenia czy oryginalne specjalizacje odpowiadające na bieżące potrzeby rynku pracy. Oprócz tego na uczelni działa w przybliżeniu 120 kół naukowych i innych organizacji studenckich, które koncentrują się wokół interesujących studentów zagadnień i realizują ciekawe projekty. 

UMCS od 2022 r. należy do renomowanej sieci Uniwersytetów Europejskich ATHENA, co pozwala uczelni we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi z Europy prowadzić projekty z obszaru zaawansowanych technologii w edukacji wyższej. Ponadto UMCS jest członkiem Związku Uczelni Lubelskich.