Dla Niepodległej – materiały pomocnicze

Projekt edukacyjny „Dla Niepodległej”, który został zorganizowany w związku z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, kierowany był przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Organizatorzy przedsięwzięcia, czyli PERN S.A. i Bank Pocztowy S.A. działający we współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym i Archiwum Akt Nowych chcieli w ten sposób przypomnieć najważniejsze wydarzenia, które spowodowały, że Polska odzyskała niepodległość oraz przyczynić się do budowania świadomości historycznej szczególnie młodszego pokolenia Polaków (ale nie tylko).

Dlatego też w ramach projektu „Dla Niepodległej” przygotowano i udostępniono wiele unikalnych materiałów edukacyjnych, do których dostęp nie jest na co dzień łatwy. Bardzo dużo pomocy edukacyjnych otrzymały szkoły, ale też inne instytucje kulturalne i oświatowe.

Plansze edukacyjne

W ramach projektu przygotowano 14 plansz, a każda z nich prezentowała sylwetkę innej ważnej postaci, która odegrała wybitną rolę w procesie budowania Polski po jej powrocie na mapę Europy. Opis merytoryczny wybranej osoby uzupełniony był o część graficzną, mianowicie jej fotografię oraz zdjęcie związane z wydarzeniem, w którym brała ona udział. Ponieważ plansze miały formę kalendarza ściennego (obejmującego okres od listopada 2017 r. do grudnia 2018 r.), na każdej stronie znajdowało się również kalendarium. Po skończeniu się 2018 r. możliwe było odcięcie kalendarium, a plansze mogły być wykorzystywane w szkole czy innej instytucji jako pomoc dydaktyczna. Plansze edukacyjne zapakowane zostały w kopertę z biało-czerwoną flagą – około 5.000 takich zestawów zostało wysłanych przez firmę Pro & Com, realizującą projekt, do szkół i instytucji w całej Polsce.

„Teczka sztubaka – pokolenie Niepodległej”

W skład tego pakietu edukacyjnego wchodził zbiór przedmiotów, które były używane przez uczniów uczęszczających do szkoły w międzywojennej Polsce, a także dokumenty i multimedia związane z tym okresem. Szczególnie ciekawym pomysłem było umieszczenie w zestawie przedmiotów związanych z codziennym życiem ucznia polskiej szkoły sprzed 100 lat, takich jak wzory przedwojennych gazet, pierwsze banknoty obowiązujące w Polsce po odzyskaniu przez kraj niepodległości czy „album gimnazjalistki”, który omawiał zagadnienia dotyczące ówczesnej urody, mody, obyczajów i zajęć wykonywanych w wolnym czasie. Do szkół w całej Polsce trafiło 2.000 zestawów „Teczka sztubaka – pokolenie Niepodległej”.

Wystawa „W drodze do niepodległości”

Mobilna wystawa pn. „W drodze do niepodległości” miała formę kalendarium niepodległościowego, które na 30 tablicach pokazywało wydarzenia ważne dla odzyskania przez Polskę niepodległości i kształtowania się jej państwowości – poczynając od 1914 r., kiedy to powstały legiony, kończąc na reformie walutowej Grabskiego z 1924 r. Wystawa była bogato ilustrowana archiwalnymi zdjęciami należącymi do Narodowego Archiwum Cyfrowego, a także skanami dokumentów zebranymi przez Archiwum Akt Nowych. Ekspozycja pokazana została w około 270 szkołach i instytucjach, a zapoznało się z nią około 115.000 osób w całym kraju.

Scenariusze lekcji o tematyce niepodległościowej

Projekt edukacyjny „Dla Niepodległej” przewidywał również przygotowanie specjalnych scenariuszy lekcji, których tematem było odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. Scenariusze można było pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej towarzyszącej projektowi – skorzystało z nich około 1.550 szkół w Polsce.

Materiały na stronie internetowej

Dedykowana projektowi strona internetowa stanowiła ogólnodostępne źródło z mnóstwem informacji historycznych dotyczących tematyki odzyskania niepodległości przez Polskę. Organizatorzy zamieścili w serwisie wiele materiałów edukacyjnych do pobrania, w tym scenariusze lekcji dla nauczycieli. Na stronie publikowane były też m.in. konkursy wiedzy historycznej dla uczniów.