Dla Niepodległej – „Teczka sztubaka – pokolenie Niepodległej”

„Teczka sztubaka – pokolenie Niepodległej” to jeden z elementów projektu edukacyjnego „Dla Niepodległej”, który wpisał się w obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Teczkę sztubaka stanowił pakiet przedmiotów oraz dokumentów, dzięki którym uczniowie mogli wyobrazić sobie, jak wyglądało życie w międzywojennej Polsce.

Co zawierała „Teczka sztubaka – pokolenie Niepodległej”?

W skład pakietu edukacyjnego wchodziły różnego rodzaju materiały związane z okresem międzywojnia w Polsce, mianowicie:

 • plecak ucznia gimnazjum z pocz. XX wieku,
 • rozkładana mapa II RP,
 • wzory przedwojennych gazet, które były wyjątkowo pomocne podczas wyjaśniania zjawisk oraz procesów o charakterze historyczno-politycznym, jakie miały miejsce w Polsce po odzyskaniu niepodległości,
 • broszura „album gimnazjalistki”, która poruszała tematy typu moda, uroda, zwyczaje i sposoby spędzania wolnego czasu w okresie międzywojennym,
 • flaga Polski z załączonym instruktażem, w jaki sposób należy ją składać,
 • koperta plus znaczek,
 • pierwsze banknoty produkowane w II RP,
 • multimedia, czyli film: „Od Komendanta do Marszałka”,
 • popularna w międzywojennej Polsce zabawka – piłka „zośka”,
 • list marszałka Józefa Piłsudskiego do Romana Dmowskiego,
 • inne ciekawe dokumenty.

Cele projektowe i reakcje na „teczki sztubaka”

Materiały edukacyjne przygotowane zostały jako uzupełnienie lekcji historii i miały na celu pomóc nauczycielom nie tylko w przekazaniu wiedzy historycznej, ale też wzbudzeniu zainteresowania młodzieży szkolnej tamtymi czasami i życiem ówczesnych ludzi w ich ojczyźnie. Zapoznanie się z bardzo różnorodnymi przedmiotami, z którymi mieli do czynienia ich rówieśnicy sprzed 100 lat, miało umożliwić współczesnemu uczniowi, aby poczuł się jak sztubak chodzący do szkoły lat 20-tych i 30-tych XX wieku w Polsce.

Pomysł wykonania i przekazania do szkół i instytucji takich jak np. biblioteki pakietu „Teczka sztubaka – pokolenie Niepodległej” okazał się strzałem w dziesiątkę. Z relacji wynika, że zarówno młodzież, jak i dorośli z dużym zaciekawieniem oglądali przedmioty przywołujące okres międzywojenny w Polsce. Uczniowie podejmowali próby złożenia flagi Polski czy gry w zośkę i zastanawiali się nad różnicami pomiędzy dawnym i obecnym życiem w naszym kraju.

Gdzie trafiły pakiety edukacyjne?

Podstawowym zadaniem zestawu było posłużenie jako uzupełniająca pomoc dydaktyczna przede wszystkim podczas lekcji historii, dlatego większość z nich trafiła do szkół. Dodatkowo, materiały te wykorzystywane były jako część wystawy „W drodze do niepodległości”, która stanowiła kolejny element projektu „Dla Niepodległej”, dlatego pakiety wysłane zostały też do innych instytucji w Polsce. Łącznie zestawy „Teczka sztubaka – pokolenie Niepodległej” przekazane zostały przez organizatorów projektu do 2.000 różnego typu placówek.

Kto przygotował pakiety?

Organizatorami projektu były: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Archiwum Akt Nowych, PERN S.A. i Bank Pocztowy S.A. Natomiast firma Pro & Com odpowiedzialna była za: pozyskanie materiałów do pakietu edukacyjnego „Teczka sztubaka – pokolenie Niepodległej”, zaprojektowanie poszczególnych elementów (np. instrukcji składania flagi czy broszury „Z albumu gimnazjalistki”), rekomendację zakupu odpowiednich przedmiotów (plecaka, piłki „zośka” i flagi), spakowanie pakietów uczniowskich oraz ich wysyłkę do szkół i innych instytucji.