Sofokles 

0
Sofokles, jeden z trzech wielkich tragików starożytnej Grecji, jest postacią, której twórczość na zawsze wpisała się w kanon literatury światowej. Choć do dzisiejszych czasów...