Zgłoszenie do konkursu

Konkurs, który został przeprowadzony jako jeden z głównych elementów kampanii „Wiem, czym oddycham”, był skierowany do społeczności lokalnych w Polsce. W jaki sposób przyjmowane były zgłoszenia i przez kogo mogła zostać zgłoszona lokalizacja proponowana jako miejsce umieszczenie czujnika jakości powietrza?

Kto mógł dokonać zgłoszenia?

Propozycje miejsc można było zgłaszać poprzez stronę internetową przygotowaną na potrzeby akcji „Wiem, czym oddycham”. Zgłoszenie mogło być inicjatywą dowolnej osoby czy organizacji, czyli organizator kampanii nie wymagał, by był to np. urząd miasta. Lokalizacja mogła zostać zaproponowana przez osobę prywatną, np. mieszkańca danej miejscowości, ale też przez przedszkola, szkoły, świetlice, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, gminy i różne inne instytucje.

Na czym polegało zgłoszenie lokalizacji?

Zgłoszenie od strony technicznej nie było niczym trudnym. Użytkownik mógł wejść na stronę internetową akcji i wskazać, w jakim miejscu chciałby, żeby zainstalowano czujnik zanieczyszczenia powietrza. Oczywiście kluczowa była tu lokalizacja, a więc należało wpisać jej dokładne dane adresowe, ale też dane osoby czy instytucji, która miała zostać beneficjentem projektu. Zgłoszenie lokalizacji wiązało się z potwierdzeniem, że uczestnik posiada miejsce, które nadaje się do zainstalowania czujnika.

Co ważne, nie było zasady, która dopuszczałaby zgłoszenie przez jedną osobę czy organizację tylko jednej lokalizacji. Dzięki temu dana osoba czy instytucja miała możliwość zgłoszenia większej liczby miejsc, w których można by było zainstalować czujniki jakości powietrza. Łącznie w ramach obu edycji konkursu zgłoszono ponad 5,4 tys. takich lokalizacji.