34. Światowe Dni Młodzieży Panama 2019

Światowe Dni Młodzieży – święto młodych katolików z całego świata

Światowe Dni Młodzieży to jedno z największych wydarzeń religijnych o zasięgu międzynarodowym. To odbywające się cyklicznie (co dwa, trzy lub cztery lata) spotkania młodych katolików z całego świata z Ojcem Świętym, które mają miejsce różnych zakątkach globu. Zapoczątkowane zostały przez Jana Pawła II, a ich idea wyrosła z uwagi, jaką papież-Polak poświęcał podczas swojego pontyfikatu młodemu pokoleniu chrześcijan. To w nich pokładał nadzieję na rozwój Kościoła i jego przyszłość.

 

Pierwsze Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Rzymie w roku 1984. W kolejnych latach miały miejsce kolejno ponownie w Rzymie (rok 1985), Buenos Aires (1987), hiszpańskim Santiago de Compostela (1989), Częstochowie (1991), amerykańskim Denver (1993), stolicy Filipin Manili (1995), Paryżu (1997), Rzymie (2000), Toronto (2002), Kolonii (2005), Sydney (2008), Madrycie (2011), brazylijskim Rio de Janeiro (2013), Krakowie (2016). W 2019 roku gospodarzem ŚDM została Panama – niewielkie państwo w Ameryce Południowej o wielkich tradycjach katolicyzmu. Zarówno Jan Paweł II, jak i jego dwóch następców – Benedykt XVI i papież Franciszek – przykładali do organizacji ŚDM wielką wagę, doceniając zaangażowanie młodzieży katolickiej w budowaniu tożsamości współczesnego Kościoła.

Cechą charakterystyczną wszystkich edycji wydarzenia, jakim są Światowe Dni Młodzieży, jest spotkanie pochodzącej z różnych kultur i wielu kontynentów młodzieży z Ojcem Świętym. Podkreślana jest przy tym jedność wszystkich nacji, tolerancja dla ich różnorodności oraz wspólne zaangażowanie tworzenia międzynarodowej wspólnoty młodych chrześcijan. Światowe Dni Młodzieży są wyrazem pragnienia radosnego przeżywania wiary katolickiej i dzielenia się nią przez osoby będące przyszłością Kościoła – pochodzącą z różnych zakątków świata zaangażowanej religijnie młodzieży.

Panama i Światowe Dni Młodzieży 2019

Światowe Dni Młodzieży przyciągają niezmiennie setki tysięcy młodych ludzi, pochodzących głównie z krajów katolickich. Podobnie było w przypadku odbytych w dniach od 22 do 27 stycznia 2019 roku ŚDM w Panamie. Pojawiło się na nich około 700 tysięcy młodych pielgrzymów, w tym spora grupa młodzieży z Polski (około 3,5 tysiąca). Światowe Dni Młodzieży w Panamie były prawdziwym świętem wiary, manifestowanej w sposób świeży i radosny. Papież Franciszek przyjęty został zarówno przez mieszkańców Panamy, jak i przybyszów z całego świata niezwykle entuzjastycznie.

Światowe Dni Młodzieży 2019 – manifestacja czterech filarów wiary młodych ludzi z całego świata

Światowe Dni Młodzieży w Panamie, podobnie jak inne edycje tego wydarzenia, oparte były na czterech filarach wiary (tak zwanych czterech dynamizmach), które są szczególnie osobom młodym, a które rozpoznać doskonale potrafił już Jan Paweł II – inicjator ŚDM. Pierwszym z nich jest chrystocentryzm – poszukiwanie przez ludzi młodych nauki Chrystusa w swoim codziennym życiu. Jezus stanowi dla wielu pielgrzymów przybywających na Światowe Dni Młodzieży znaczący drogowskaz i punkt odniesienia, a rolą Kościoła jest tę duchową więź młodych wiernych z Synem Bożym podtrzymywać i dawać przestrzeń dla jej pielęgnowania.

Drugi filar i wyznacznik wiary praktykowanej przez młodych katolików na całym świecie to charakterystyczny entuzjazm wynikający z samego wieku i idących za nim świeżością, energią i potrzebą zmiany świata na lepsze. Entuzjazm ten wyraźnie widać było na ŚDM w Panamie. Podczas wydarzeń centralnych, a także tych towarzyszących (na przykład podczas Festiwalu Młodych) młodzi pielgrzymi z całego świata dali wyraz swojemu radosnemu przeżywaniu wiary.

Trzecim wyznacznikiem wiary, którego świadkiem była w 2019 roku Panama, była kontemplacja Krzyża – rozumianego w sposób symboliczny. Krzyż jest dla młodych katolików na całym świecie znakiem i symbolem Odkupienia i Zmartwychwstania, który otwiera na głębokie doświadczenia duchowe.

Czwartym filarem, o które opierają się niezmiennie Światowe Dni Młodzieży – również ŚDM w Panamie – jest afirmacja młodości. Młodości będącą cechą i wartością samą w sobie, w której tkwi ogromny potencjał pobudzania wiary i jej spontanicznego wyrażania. To właśnie ludzie młodzi – o czym zdawał sobie sprawę Jan Paweł II i co podkreśla również papież Franciszek – są gwarantem tego, że Kościół będzie rozwijał się w jak najlepszym kierunku.

Do tych czterech głównych wyznaczników wiary prezentowanej przez ludzi młodych papież Franciszek nawiązywał w kończącej Światowe Dni Młodzieży w Panamie homilii podczas mszy świętej w Metro Park na Campo San Juan Pablo II. Tematem przewodnim jego przemówienia była potrzeba pełnego zaangażowanego działania i dawania świadectwa wiary w teraźniejszości – tu i teraz – a nie odkładania ich na bliżej nieokreśloną przyszłość.

Światowe Dni Młodzieży Panama 2019 stały się w styczniu 2019 roku prawdziwym centrum duchowym katolickiego świata. Najbardziej charakterystyczną cechą każdych ŚDM jest niesamowity entuzjazm młodych ludzi wielu narodowości, którzy nie wstydzą się swojej wiary, będącej dla nich głównym drogowskazem w codziennej egzystencji.