Uczniowski Klub Sportowy jako organizacja pożytku publicznego

Zyskanie statusu organizacji pożytku publicznego otwiera przed organizacją wiele możliwości. Przede wszystkim OPP mogą otrzymywać „1% podatku”, co dla większości z nich stanowi podstawę zabezpieczenia finansowego. To duża szansa chociażby dla Uczniowskich Klubów Sportowych, które także mogą ubiegać się o nadanie im statusu organizacji pożytku publicznego. Dlaczego warto się o to postarać?

Co daje zyskanie statusu organizacji pożytku publicznego?

Z perspektywy Uczniowskiego Klubu Sportowego jest to zdecydowanie najlepszy sposób na to, aby zyskać zewnętrzne finansowanie. Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, UKS-y nie mogą być wpisywane do KRS jako przedsiębiorstwa, co zamyka im drogę do prowadzenia działalności gospodarczej. Tym samym kluby uczniowskie praktycznie nie mają szans, by np. korzystać ze sponsoringu.

Prawo nie zabrania natomiast UKS-om wnioskowania o nadanie im statusu organizacji pożytku publicznego. W założeniu Uczniowskie Kluby Sportowe spełniają najważniejsze kryteria OPP, czyli:
– Prowadzą działania dla dobra społecznego w sferze popularyzacji zdrowego stylu życia,
– Przeciwdziałają patologiom społecznym wśród młodych ludzi,
– Upowszechniają kulturę fizyczną.

Oczywiście wszystkie te cele muszą zostać wpisane do statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego, który chce zostać uznany za organizację pożytku publicznego.

W momencie nadania UKS-owi takiego statusu, klub automatycznie trafia do KRS, ale – co bardzo ważne – nie jest wykreślany z ewidencji starostwa. Będzie w niej nawet wtedy, gdy z jakiegoś powodu straci status OPP lub z niego zrezygnuje.

Jak uzyskać status OPP?

Pierwszym krokiem jest wypełnienie dwóch formularzy:
– KRS-W21,
– KRS-W-OPP.

Wypełniają je tylko organizacje, które nie miały obowiązku dokonania wpisu do KRS na etapie zakładania (czyli właśnie m.in. Uczniowskie Kluby Sportowe). Wnioski można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

Po wypełnieniu formularzy trzeba je złożyć w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Sąd podejmuje decyzję o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wniosku w ciągu 7 dni.

Jeśli jest ona pozytywna, Uczniowski Klub Sportowy, już jako organizacja pożytku publicznego, zostanie wpisany do KRS i otrzyma własny numer. Wzmianka na ten temat zostanie również opublikowana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Co ważne, za dokonanie wpisu nie trzeba nic płacić.

Jeśli więc prowadzony przez Ciebie Uczniowski Klub Sportowy spełnia kryteria OPP, rozważ złożenie wniosku o nadanie mu takiego statusu. Pozwoli Ci to zyskać nowe, bardzo zasobne źródło finansowania działalności.